2015-09-27

Stödet för att ta emot fler flyktingar i Sverige ökar kraftigt!

I dag redovisar DN/Ipsos en opinionsmätning som visar att stödet för att ta emot fler flyktingar i Sverige ökat kraftigt. En mätning är ingen mätning, är en god regel. Men denna gång är förändringen så stor att undersökningen förtjänar särskild uppmärksamhet.

Svarspersonerna har fått besvara frågan Tycker du att Sverige bör ta emot fler eller färre flyktingar? Av de tillfrågade svarade 44 procent att Sverige borde ta emot fler flyktingar, vilket innebär en ökning med hela arton procentenheter från i mars, då 26 procent ansåg att Sverige borde ta emot fler. På motsvarande sätt har andelen som tycker att Sverige borde ta emot färre flyktingar minskat från 36 procent i mars till 30 procent i dag. Andelen som tycker att vi bör ta emot varken fler eller färre än i dag har minskat från 33 till 20 procent.

Dessutom uppger 68 procent att de inte känner oro för ökat antal flyktingar, mot 30 procent som uppger att de känner oro. Fler personer (71 procent) känner oro för ökad främlingsfientlighet än för ett ökat antal flyktingar (39 procent).

En och annan kanske tycker att förändringen inte är så konstig. Flyktingströmmarna är stora och behovet av hjälp akut. Men samtidigt tar Sverige redan i dag emot rekordmånga flyktingar, och i förhållande till folkmängden intar vi en tätplats i Europa. Jag är därför glad och stolt över de resultat som DN/Ipsos i dag redovisar. Mätningen redovisas samtidigt som Svensk Väljaropinion från Novus visar att Sverigedemokraternas tillväxt åtminstone tillfälligt stannat av.

Det är väldigt ovanligt med så här stora och snabba svängningar i opinionen. Jag minns själv för ett par år sedan när SOM-institutet kunde redovisa att andelen anhängare av ett svenskt Nato-medlemskap på ett år ökat från 17 till 29 procent, samtidigt som andelen Nato-motståndare minskat från 45 till 34 procent. Tidigare hade Nato-opinionen varit oerhört stabil, med endast marginella förändringar mellan åren. Stor möda lades ned på att kontrollera att det inte rörde sig om ett mätfel, innan resultaten kunde publiceras.

Det stärkta stödet för att ta emot fler flyktingar ger ökad arbetsro åt den rödgröna regeringen i arbetet med att utveckla fler säkra asylvägar till Europa och arbetet med att på bästa sätt ta emot de flyktingar som söker asyl i Sverige. Det är inte så att en främlingsfientlig opinion flåsar regeringen i nacken, påhejad av ett Sverigedemokratiskt parti som bara växer och växer. De demokratiska partierna borde sluta med att ängsligt snegla på Sverigedemokraterna och i stället på ideologisk och sakpolitisk grund utveckla sin egen migrationspolitik.

Jag hoppas alla de människor och rörelser som lägger ned stor möda på att hjälpa de flyktingar som kommer hit och som slåss mot rasism och trångsynthet nu känner sig stärkta i anden och förmår fortsätta sin verksamhet med obruten och kanske till och med än större kraft. Låt oss hjälpas åt i det viktiga arbetet!

9 kommentarer:

Annika sa...

Underbart ! Ett hoppets ljus i SD-siffrornas mörker.

Jan Holm sa...

Som sagt en mätning är ingen mätning.
Även om det finns ett önsketänkande bland media och politiker att folk ska bli mer positiva till invandring.
Att omfördela biståndspengar till invandring och låta de fattiga som skulle behövt hjälpen bäst betala för invandringen , låter sig säkert göras till en viss gräns , men ekonomi , bostadsbrist och allehanda problem som kommer efterhand , kommer att skapa en verklighet som mer realistiskt kommer att spegla sig i opinionsmätningar.

Falkenberg sa...

De som vill ha flera flyktningar till Sverige är alltså fortfarande i mindertal.

Ang. påståendet "det är inte så att en främlingsfientlig opinion flåsar regeringen i nacken": I juni var 65% missnöjda med invandringspolitiken (http://www.svt.se/nyheter/inrikes/stort-missnoje-over-invandringspolitiken) enligt Sifo. Jag vet inte hur du får detta att gå ihop. Jag tror inte du ens har försökt.

Anonym sa...

Jag är en socialdemokrat som till skillnad från Ulf inte jublar över opinionsundersökningen. Och jag eftersom jag tror att jag är lika mycket emot rasism och främlingsfientlighet som Ulf kommer jag till skillnad från många andra fd socialdemokrater (främst manliga arbetare) aldrig att rösta på SD. Men den första frågan som inställer sig är om 44% verkligen tycker att vi ska ta emot fler än 1000 per dag som vi gör nu, t ex irakier som återvänder från Finland för att de tycker det är bättre här. Tycker de att det inte räcker att vi med 2% av Europas befolkning tar emot över 30% av ensamkommande, förtruppen till efterkommande föräldrar? Tycker de att det inte räcker att vi under flera år har beviljat asyl för tre gånger så många som Tyskland per capita. Hur tänker de sig att integrationen ska fungera. Nu tar det över sju år innan bara hälften av invandrarna fått en sysselsättning. Många får det aldrig. Därför utgör utrikes födda som är 16% av befolkningen 55% av de arbetslösa och får 60% av försörjningsstödet. När nu bara 10% av de nyanlända - till skillnad från de vilseledande uppgifter som sprids i massmedia (en tredjedel) har riktig akademisk examen medan en tredjedel inte ens har motsvarande svensk grundskola undrar jag hur integrationen ska bli bättre med dessa nya förutsättningar. Enligt AMS har enkla jobb minskat med 100 000 sen 2000 medan kvalificerade ökat med över 400 000, trender som fortsätter. Då ropar jag till skillnad från Annika ovan inte "underbart" utan försöker göra en konsekvensanalys om vad detta innebär för de nyanlända och det svenska samhället. Tyvärr kommer jag fram till att när vi lyckats så dåligt hittills är sannolikheten för att lyckas bättre med väsentligt sämre utgångsläge är utomordentligt låg. Dessa uppgifter står inte att läsa om i massmedia, man får gå till källan, oftast SCB. Några exempel på vad jag ser framför mig bortsett från den politiska handlingsförlamning vi ser idag: den sämsta bostadsministern sedan moderaten Danells dagar ska se till att det byggs 250 000 bostäder och satsar några få miljarder. Enligt sakkunniga skulle det kosta totalt 800 miljarder. Hans expertorgan boverket säger att det behövs 200 000 ytterligare. Och antingen det byggs det ena eller andra har de som behöver bostäder - nyanlända och ungdomar - inte råd att betala nya bostäder.
Det som smärtar mig mest som socialdemokrat är sveket mot samhällets egan utsatta medborgare. I Göteborg har de rödgröna infört (dyr) ekologisk mat som norm i skolan. De gamla får hålla tillgodo med veckovis levererad smaklös mat att värma i mikron. Allmännyttan undantar 250 lägenheter för nyanlända. Ungdomar får vänta. Norra Hisingen får inte extra pengar av kommunstyrelsen för att undvika neddragningar i skolan och äldre får inte plats på äldreboende men fastighetskontoret satsar 100 miljoner extra på att bygga bostäder för nyanlända. Osv osv. Jag vet att det i finare kretsar är fult att ställa grupp mot grupp men i den verkliga värden görs det hela tiden. Politik är att välja. Jag har inte sett tillstymmelse till konsekvensanalyser från Ulf och hans gelikar, på sin höjd att invandring lönar sig, åtminstone på sikt. Och jämförelser görs med utvandringen till USA, men där fick Karl-Oskar och Kristina inte ett öre från staten utan fick klara sig själva från dag ett. Men jag är inte bara en dysterkvist. Jag gladdes över att en tredjedel var beredda att ta emot en flykting i sitt hem. Så med tanke på situationen och din inställning, Ulf, dags att bädda extrasängen. Och glöm inte att avsätta en del av lönen, för staten har inte pengar till uppehället utan att låna. Professorn i mänskliga rättigheter, Ian Buruma, konstaterade att nobla motiv är ingen garanti för en ansvarsfull politik. Det visade sig vid västländernas interventioner i arabvärlden och det kommer att tyvärr att visa sig i Sverige (om det inte redan gjort det). Läs förre moderatministern Littorins inlägg från 25 sept om politikernas (bristande) handlingskraft:
https://www.facebook.com/SOLittorin?fref=nf&pnref=story
Hälsningar
Klas Bengtsson

Anonym sa...

@Falkenberg 12:42 em:
Undersökningen handlar inte om vi ska ta emot flyktingar eller ej, utan huruvida vi bör hjälpa fler eller färre per år.

44% tycker att vi kan hjälpa fler flyktingar än vad vi gör idag. 64% tycker att vi ska hjälpa lika många som vi gör idag eller fler. Det är alltså (likt tidigare) en tydlig majoritet som tycker att vi ska fortsätta ta emot minst lika många flyktingar som vi gör idag.

Vad gäller "missnöje över invandringspolitiken" artikeln från SVT så kan man vara missnöjd över invandringspolitiken och samtidigt tycka att vi kan ta emot lika många eller fler. Jag tycker att man borde göra mer för att hjälpa de som kommer hit så att de har bättre möjligheter att få jobb, SFI utbildningen verkar inte ha fungerat så bra t.ex.. (Jag tycker att man borde göra mer för alla långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna, oavsett om de är svenskar eller invandrare för den delen).

Det finns alltså ingen motsättning. SVT artikeln är lite otydlig och får det att låta som om alla som är missnöjda med invandringspolitiken skulle vara främlingsfientliga, men så är det inte såklart.

Anonym sa...

@Anonym 5:16 em
"Jag tycker att man borde göra mer för att hjälpa de som kommer hit så att de har bättre möjligheter att få jobb, SFI utbildningen verkar inte ha fungerat så bra t.ex.. (Jag tycker att man borde göra mer för alla långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna, oavsett om de är svenskar eller invandrare för den delen)." Det är just detta välmenande tyckande, helt utan förankring i verkligheten, som gör mig så trött. Jag tycker också att alla ska få det bättre, så där är vi överens. Men HUR ska 100-tusentals med dålig utbildning. en del analfabeter få jobb på en arbetsmarknad som efterfrågar KVALIFICERAD arbetskraft? Jag skrev tidigare att utrikes födda är 55 är arbetslösa, det ska vara av långtidsarbetslösa (vilket är ett ännu större problem). Högern föreslår den Tyska modellen med löner som inte går att leva på. Därför har Tyskland en arbetslöshet på "bara" drygt 4%. Centern vill i praktiken avskaffa LAS osv. Detta är åtminstone konkreta lösningar på problemen även om jag starkt ogillar dem. Men med dagens politik är de högst realistiska. Undrar också om Ulf tillhör de som vill ta emot flyktingar i sitt hem. Bostadssituationen i Göteborg är ju akut. Enligt dagens GP bodde 15 invandrare i en trea.
Klas Bengtsson

Anonym sa...

@Klas Bengtsson:
Ska man bara stå och se på när människor drunknar i medelhavet då (eller dödas av Assads giftgas, eller IS halshuggningar)? Det är lätt att blunda för verkligheten när man sitter här i Sverige. Tänk att du var i en båt där på medelhavet, hur många hade du hjälpt upp i båten? En, fem, tio (och sedan tänkt att du kan ändå inte rädda alla), eller hade du hjälpt så många som det bara gick?

Visst finns det någon sorts gräns för när det inte längre går att ta emot fler utan att ställa till med lika mycket problem här, men där är vi knappast idag.

Hur man ska lösa problemen är förstås en bra fråga:

Till att börja med: verka för fred! Satsa på att förbättra FN, stärka folkrätten, mänskliga rättigheter, gå ej med i NATO, osv. Flyktingströmmarna är ju en direkt följd av krigande i Mellanöstern. Det kanske inte hjälper att peka finger idag men det är värt att komma ihåg vad och vem som har orsakat allt detta lidande så att man slipper göra om samma misstag. Jag minns att vi hade en socialdemokratisk utrikesminister som var mycket kritisk till Irak-kriget, men alla i Sverige var inte det, och vi hade grannländer som deltog i det (som nu inte vill ta något ansvar för flyktingarna).

Den mest självklara lösningen på det akuta problemet är att alla EU länder hjälpas åt solidariskt. Hade alla EU länder tagit emot lika många som Sverige så hade krisen varit över. (Och det vore kanske rimligt att kräva att de som startade dessa krig också hjälper till att ta emot flyktingar?)

Sen så måste man självklart långsiktigt hjälpa de som kommer hit att få de kvalifikationer som krävs för att få arbete. Precis som man borde hjälpa de som bott här länge och är långtidsarbetslösa så att de också kan få jobb.

Sen så måste man se till att det finns jobb att söka: hjälpa företag i tillväxtsektorer och skapa goda förutsättningar för nya företag osv.

Att lösa bostadsbrist har vi gjort tidigare i Sverige, det kallas miljonprogrammet idag. Nu vet man dessutom vad som fungerade bra och vad som fungerade sämre så att man kan göra det bättre andra gången. Det skulle kunna skapa både jobb och bostäder. Men traditionell socialdemokratisk politik verkar vara omodernt?

...

Jag skulle kunna fortsätta med en rad olika idéer, men vad som i slutändan är realistiskt politiskt/ekonomiskt, osv, det vet jag faktiskt inte. Som enskild medborgare tycker jag inte heller man kan kräva det av mig, jag har inte resurserna för att kolla upp allt eller att hitta lösningar på alla problem. Tanken med representativ demokrati är väl att de partier och politiker jag röstar på har bättre koll än jag (då de har mycket större resurser och har människor som får lön för att sätta sig in i olika frågor).

Tyvärr är nuvarande regering svag och har nog begränsade möjlighet till större reformer.

//Anonym 5:16 em

Anonym sa...

@ Anonym 5:16 em
"Ska man bara stå och se på när människor drunknar i medelhavet då (eller dödas av Assads giftgas, eller IS halshuggningar)? Det är lätt att blunda för verkligheten när man sitter här i Sverige." Vi och Europa kan förhindra att människor drunknar i Medelhavet genom att öppna säkra vägar, dvs låta flyktingar söka asyl på plats, på ambassader och i flyktingläger. Varför görs inte detta redan? Svaret är enkelt: de politiker som kan besluta om detta gör det inte för att Europa inte kan ta emot alla som då skulle få asyl. Du har rätt i att det inte är ditt ansvar att lösa problemet, det är politikernas. Men jag tycker det är ditt ansvar att sätta dig in i grundläggande fakta innan du tar ställning. ( Vi har ju inte utrustats med också vänster hjärnhalva utan anledning.) Problemet är att politikerna inte har haft någon lösning hittills vilket framgår av de fakta jag redovisade. Därför tror jag inte att samma politiker har lösningen på en situation som är flera gånger svårare. Som jag skrev har Sverige tagit emot mer än tre gånger så många flyktingar som Tyskland per capita under flera år, 15 gånger så många ensamkommande flyktingbarn i förhållande till befolkningen. Räcker inte denna kraftiga överrepresentation? När EU fördelade flyktingar rättvist fick vi samma andel som Tyskland.Jag är också helt emot krig.I min ungdom var jag vapenvägrare. Men jag inser att våra möjligheter att påverka krigen i mellanöstern är mycket nära noll, likaså att styra FN. Miljonprogrammet känner jag till:jag var med och planerade. Nu behövs något liknande. Men problemet är att även om det byggs ett nytt - vilket inget tyder på - har de som efterfrågar bostäder - de flesta ungdomar och nyanlända inte möjlighet att betala hyrorna i nyproducerade bostäder, knappast i några andra bostäder heller. Svårigheterna att skapa jobb som passar lågt utbildade på en arbetsmarknad som den svenska skrev jag om i mitt första inlägg. Det hjälper inte att se till att det skapas jobb för så går det inte till. Just nu planerar migrationsverket för ett tältläger med 10 000 platser utanför Kristianstad. Tanken med representativ demokrati är god men för att den ska fungera bra förutsätter den välinformerade medborgare. En stats främsta uppgift är att ta ansvar för sina medborgare. Det är ju hela idén med nationalstaten. Min främsta invändning mot nuvarande migrationspolitik är att de som får betala det högsta priset är de minst bemedlade. Allt tal om att inte ställa grupp mot grupp är på ren svenska skitprat. Resurserna är begränsade. Göteborgs kommun kan t ex inte ge äldre plats på äldreboende, 10 miljoner i förstärkning till Norra Hisingen för att klara skolan (vi har inga pengar enligt Hulthén) men lånar 100 miljoner för att köpa bostadsrätter till nyanlända. Jag saknar den socialdemokrati som till skillnad från dagens postmoderna identitetspolitiker tog ansvar för sina medborgare ochfattade Luciabeslutet 1989. Ansvarig minister Maj Lis Lööw motiverade: ”Herr talman! Jag har bett att få ta kammarens tid i anspråk för att informera om ett regeringsbeslut i dag, föranlett av att det svenska flyktingmottagandet befinner sig i en kris. Under andra halvåret 1989 beräknas drygt 20 000 personer söka asyl i Sverige. Denna siffra motsvarar vad som beräknades för hela budgetåret 1989/90″. Och fortsatte: "Vi har nu nått gränsen för vad vi klarar av.Skall vi framöver på ett bra sätt bereda en fristad åt dem som behöver den allra mest, måste vi i dag in­skränka möjligheterna för andra att få uppehållstillstånd i Sverige. Jag vill för säkerhets skull än en gång understryka att asyl kommer att ges till dem som uppfyller kraven enligt FN;s flyktingkonvention och till dem som i öv­rigt har särskilt starka skyddsbehov”.

KlasBengtsson

Anonym sa...

@Klas Bengtsson:
"Svaret är enkelt: de politiker som kan besluta om detta gör det inte för att Europa inte kan ta emot alla som då skulle få asyl."
Om alla EU-länder tog emot lika många som Sverige skulle det inte finnas några syrier på flykt längre. EU-är stort (drygt en halv miljard människor) och rikt och skulle kunna ta emot alla fyra miljoner på flykt från Syrien utan några större uppoffringar.

Det är däremot rent ut sagt för djävligt att inte alla EU-länder hjälper till i samma utsträckning som Sverige. Speciellt de som varit med att skapa problemen (och bland de ingår som bekant USA som jag också tycker man kan ställa krav på.) Det finns inte brist på mat och pengar i den rikare delen av världen, det är vilja som saknas.

"Men jag tycker det är ditt ansvar att sätta dig in i grundläggande fakta innan du tar ställning."
Jag vet inte varför du tror att jag inte har gjort det? Är det möjligt att jag har kommit fram till en annan slutsats utifrån den fakta som jag sett. Utifrån min erfarenhet har jag bättre koll på fakta än de flesta andra ärligt talat, både äldre och yngre, så jag tror att du klagar på fel person. Media och den journalistiska kvaliteten kan man bekymra sig över, men det hjälper inte att gnälla. Kanske är en del av problemet att vi bara har borgerlig privat media kvar (förutom Göran Greider)?

Jag tror också det är väldigt viktigt att folk är välinformerade, det är viktigt att media ger en rättvisande bild så att inte högerextremisterna ges möjlighet att fortsätta att sprida lögner och halvsanningar på nätet.

"Problemet är att politikerna inte har haft någon lösning hittills vilket framgår av de fakta jag redovisade." Vad ska vi göra åt det då, låta bli att hjälpa människor på flykt undan krig? Det är en väldigt uppgiven inställning. Jag efterlyser (likt Ulf verkar göra) en debatt om hur man ska hjälpa flyktingarna istället för om (och kanske någon som pedagogiskt kan förklara varför folk flyr och från vad). Men det tycks vara svårt i det rådande politiska och mediala klimatet.

"Men jag inser att våra möjligheter att påverka krigen i Mellanöstern är mycket nära noll, likaså att styra FN." Vi är ett väldigt litet land globalt sett och det vore förstås orimligt om vi skulle styra FN, det är inte det jag menar. De senaste decennierna så har vissa länder mer eller mindre struntat i folkrätten och underminerat FN (och nej, jag tänker inte bara på Ryssland). Det är katastrofalt speciellt för ett litet land som Sverige vars främsta försvar är just folkrätten och internationella samarbetsorgan som FN (till skillnad från NATO som bara kommer att utsätta oss för än större risk att dras in i konflikter).

"Min främsta invändning mot nuvarande migrationspolitik är att de som får betala det högsta priset är de minst bemedlade."
Nej det håller jag inte med om, problemet är inte invandrarna utan fördelningspolitiken och 20 år av nedskärningar, skattesänkningar och borgerlig politik.

För något år sedan hette det att det finns inga fattiga människor i Sverige. Okej! Jag hör inte till den bättre bemedlade halvan och jag skull gott kunna skära ner på mina inkomster en hel del om det kan rädda livet på de människor som behöver hjälp nu. Därför är jag helt övertygad om att den majoritet av svenskar som har det materiellt mycket bättre än mig också klarar av det. Det saknas inte resurser i Sverige, det saknas vilja. Skolbarn har fått äta smaklös, näringsfattig mat i skolan i åratal, om man äntligen höjt den standarden i Göteborg så är det bara att gratulera. Gamlingarna nästa!

"Just nu planerar migrationsverket för ett tältläger med 10 000 platser utanför Kristianstad."
Ja, jag såg det, och medan jag googlade efter mer fakta så hittade jag det här inslaget av SVT:
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/skane/sa-sag-det-ut-da-1

//Anonym 5:16 em