2015-03-09

Wallströms inställda tal och vapensamarbetet med Saudiarabien

I dag meddelades att utrikesminister Margot Wallströms tal inför Arabförbundet i Kairo ställts in med kort varsel. Orsaken uppges vara Sveriges kritik av brott mot mänskliga rättigheter i Saudiarabien. – Jag beklagar det här. Det är tråkigt att ett land blockerat min medverkan, säger Margot Wallström till TT.

Fortfarande är det mycket som är oklart kring omständigheterna för det inställda talet. Visst är Saudiarabien en mäktig aktör inom Arabförbundet, men knappast så mäktig att man självsvåldigt kan bestämma vilka som skall få respektive inte skall få tala. Wallströms anförande, i den mån det blivit känt i förväg, kan knappast heller sägas ha varit särskilt förgripligt.

Visst kan det från Saudiarabiens och andra arabstaters håll ha funnits ett missnöje med Margot Wallströms skarpa kritik mot länder - inklusive Saudiarabien - som grovt bryter mot de mänskliga rättigheterna. Men den kritiken är ju välkänd och om den varit avgörande så skulle ju Wallström inte ha bjudits in som hedersgäst i första skedet.

En annan tolkning är att Saudiarabien uppfattat signaler om att Sverige tänker säga upp det militära samarbetsavtalet. En sådan ensidig uppsägning skulle uppfattas som förödmjukande av Saudiarabien. Genom att nu agera mot Sverige föregriper Saudiarabien en sådan utveckling och ger bilden av att det är Saudiarabien som tar initiativet till en nedtrappning av de diplomatiska och politiska relationerna.

I vilket fall innebär Saudiarabiens agerande att sannolikheten för att det militära samarbetsavtalet blir kvar drastiskt minskar. En redan hårt pressad svensk regering får bekymmer med att förklara varför man väljer att hålla fast vid ett militärt samarbetsavtal med en stat som under förödmjukande former stoppar Sveriges utrikesminister från att hålla ett tal som försvarar de mänskliga rättigheterna.

Jag kommenterar händelseutvecklingen för bl a SvD och DN.

16 kommentarer:

Anonym sa...

Jag vet att det är DN som sätter rubrikerna naturligtvis men DN kör alltså "Förnedrande och extremt ovanligt" på nätets förstasida och "Förnedrande för Sverige och Wallström" ovan rubriken med "Statsvetare:" framför - alltså syftande på dig då, som att det är din sammanfattning av den här episoden, att det skulle vara förnedrande för Sverige och Wallström.
Jag tror tvärt om att många med mig istället ser det som en ren HEDERSBETYGELSE att bli stoppad från att tala om demokrati av en diktatur! Det gör mig bara stolt som svensk att se att vi har företrädare som vågar säga sanningen och inte stryka rena brottslingar medhårs för att gynna några eventuella exportvinster eller några andra politiska motiv - som en plats i säkerhetsrådet. Om Sverige inte talar ur skägget och står upp för demokrati och mänskliga rättigheter har vi inget i säkerhetsrådet att göra i alla fall, är min åsikt.

Så nu är frågan - menar du verkligen att det skulle vara något förnedrande att bli stoppad från att tala om demokrati av en diktatur och hur resonerar du då?
Var det förnedrande för Gandhi, Mandela eller Sacharov att bli stoppade från att tala för demokrati och mänskliga rättigheter då också? Är det diktaturens förtryckare som har tolkningsföreträdet, skall den som står upp mot det skämmas för att de tystas?
Hur i hela världen resonerar du om du nu verkligen kallade det "förnedrande"?!

Anonym sa...

Givet vilka länder som sitter i säkerhetsrådet så verkar det som man absolut har där att göra om man så äter småbarn till frukost. Den stora frågan är varför man alls vill vara där?

Anonym sa...

Instämmer till fullo i kommentaren från anonym 8:06.

Om något är "förnedrande", så är det hur borgerliga media ständigt förvanskar allt och alla till att bli inrikespolitisk slarvsylta, i "Alliansens" tjänst.

Anonym sa...

Sveriges och Margot Wallströms agerande är pinsamt. Först erkänner regeringen Palestina med allt vad det innebär och inbillar sig sedan att Saudiarabien skulle låta sig läxas upp av en svensk utrikesminister.
Man tar sig för pannan!

Anonym sa...

Det var rätt sorglustigt att lyssna på analysen av K-G Bergström och Lena Melin i morse i TV nyheterna. De analyserade intervjun med Stefan Löven. Den behöver inte analyseras. Intervjun talar för sig själv. Inget i sak. Bara det vanliga "köret". "Vi skall titta över....", " vi står upp för....". "avtalet med Saudiarabien kommer att påverkas". Vad är så förvånande för Melin och Bergström...? Kommer Regeringen Löven verkligen att hålla ändå till 2018?
Kjell Eriksson

Orion77 sa...

Genom att erkänna Palestina har Sverige visat den rätta vägen för de övriga länderna i EU. Genom att ta avstånd från Saudi-Arabiens medeltida "rättssystem" har utrikesminister Wallström visat de övriga länderna i EU ett ytterligare steg på den rätta vägen.

Om detta leder till att Saudi-Arabien väljer att avstå från sitt vapenavtal med Sverige erhåller regeringen Löfven en oväntad bonus; det blir inte Sverige som behöver säga upp det.

F ö vill jag hänvisa till advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, som utförligt har förklarat hur avtalsfrågan ligger till.

Jan Andersen sa...

Sverige förlorade sin heder den dag avtalat skrevs på.

Sverige förlorade sin heder den dag staten satte profitten föra samvetet och tillod Vattenfall att investera i smutsiga brunkolkraftvärk i Tyskland.

Sverige förlorade sin heder då danska stridsflygplan gick upp och möte ryske bombplan samtidigt med att svenska flygvapnet var på påsksemester.

Sverige förlorade sin heder då staten tog ifrån individens rätt över sin ägna kropp..

Anonym sa...


Så har vi i praktiken brutit de
diplomatiska förbindelserna med
Israel och SA. Who´s next?
Pakistan, en "failed state", kan
väl (s) inte ha förbindelser med?

Ulf Bjereld sa...

Anonym 8.06 m fl Vi är helt ense i sak. Man kan diskutera hur förödmjukande det är att få en örfil offentligt, om örfilen kommer från en skurk. Men jag tycker trots allt att givet situationen utsattes Margot Wallström för en förödmjukande behandling när hon först bjuds in och sedan kastas ut.

Anonym sa...

@Ulf Bjereld 2:12 em: Tacka för ditt svar - då vet vi att DN inte missrepresenterat din åsikt i frågan alltså. Men vi är inte ense i sak för jag kan absolut inte se något på något sätt "förnedrande" i att bli stoppad från att tala för demokrati och mänskliga rättigheter - absolut inte! Jag förstår att du tänker dig att det skulle vara förnedrande att bli illa behandlad av sin värd i en sådan här diplomatisk situation men det du helt verkar bortse ifrån är ju att de som stoppade Wallström och Sverige som sagt är rena skurkar! Vi talar inte om en diplomatisk markering från jämbördiga demokratier med lite skiftande politiska ståndpunkter - vi talar om hur ren diktatur försöker tysta förespråkare för demokrati och mänskliga rättigheter. Och det menar jag kan aldrig någonsin vara förnedrande för någon att stå upp för de värdena - oavsett om man så blir stoppad från att tala, få detta utgivet i tryck, kastad i fängelse eller tom dödad. Den moraliska rätten är naturligtvis ALLTID på den sida som förespråkar demokrati och mänskliga rättigheter och vi skall alltid stödja dessa förespråkare på alla sätt. Att därför ens uttala sig som om det skulle ligga någon skam i att bli stoppad från att förespråka dessa värden tycker jag därför är direkt felaktigt och jag hoppas innerligt att du, Ulf Bjereld, tänker på hur du formulerar dig nästa gång.
För vi vill väl inte stämpla världens alla demokratiförespråkare som "förnedrade" bara för att de tvingas kämpa mot diktaturer och förtryck?

Anonym sa...

Reinfeldt etablerade Sverige som Den humanistiska stormakten genom att införa Europas generösaste migrationspolitik. Tyvärr glömde man bort steg 2: integrationspolitiken. Den försummelsen kommer att bli alltmer påtaglig. Nu ska Löfven/Wallström etablera Sverige som den humanistiska och MORALISKA stormakten. Tanken är såvitt jag förstår att påverka mindre moraliska stater i rätt riktning. Oavsett vad vi anser om dessa ädla ambitioner kan vi försiktigt uttryckt konstatera att starten varit mindre lyckad eftersom de vi vill påverka, bl a Israel och Saudiarabien (förstärkt med Arabförbundet) bett oss dra åt skogen. Om detta är förnedrande eller inte lämnar jag därhän. Men det måste vara svårt att påverka när den som ska påverkas smäller igen dörren och inte lyssnar. Det kan knappast ha varit avsikten med vår feministiska utrikespolitik. Men kanske får det att känna oss ännu ädlare. Någon förlängning av Saudi-avtalet lär det inte bli och omförhandlingar har vi spelar bort. Att vi är beroende av vapenexport för att behålla en kvalificerad vapenindustri borde dock bekymra de som vill att vi ska vara alliansfria och stå utanför NATO. Att vi sannolikt kommer att tappa ytterligare export till Saudi och andra arabländer bekymrar mig som insett sambandet mellan produktion och konsumtion. Men Den Humanistiska och moraliska stormakten tål inte målkonflikter och komplicerade samband för då kommer "rättfärdigheten" i kläm.

Anonym sa...

Operation skademinimering har inletts i den svenska vänstern.
Fast hur man skall bortförklara försämringen i två av Mellanösterns viktigaste stater, Israel och Saudiarabien överstiger allt förnuft.
Kanske med en handelsdelegation till Teheran?

Per Bengtsson sa...

Hur är det, menar man verkligen samma sak med "Mänskliga Rättigheter" i Saudiarabien som i Sverige? Saudiarabien är ju en av initiativtagarna till Kairodeklarationen som är underskriven av åtminstone 45 länder och är tänkt som ett alternativ till FN:s mänskliga rättigheter i muslimska länder.

Bland annat står där väl att Sharia-lag ska gälla vid all rättskipning. Kan inte saudiernas uppfattning vara att de följer de "Mänskliga Rättigheter" som ska gälla för muslimska länder och att Wallströms kritik bara är ett tecken på kolonialt- och väst-orienterat tänkande? De följer ju till punkt och pricka de mänskliga rättigheter de själva varit med och tagit fram.

Orion77 sa...

Svenska Dagbladets Per Gudmundson sågar Löfven och Wallström; dom har gjort allt fel. Nej, anser jag. Sveriges regering har gjort rätt i denna fråga, utom på EN punkt: omedelbart efter att Wallström förvägrades att hålla sitt tal, och dessutom portades, borde Sverige ha tagit hem SIN ambassadör. Nu blev tyvärr Saudi först med detta schackdrag.

Svenskan har lustigt nog idag en till skillnad från Gudmundsons ledare mycket bra artikel av Per Jönsson om Saudi. Den nyligen tillträdde Kung Salmans hårdföra linje kan vara en förklaring till de senaste händelserna. Saudi visste redan innan Wallström kom till Kairo att Sverige avsåg att avsluta vapenavtalet.
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ny-saudisk-kung-en-mer-hardfor-regent_4399563.svd

Orion77 sa...

En artikel i Washington Post, av Ishaan Tharoor, prisar vår utrikesminister: "At last, a Western country stands up to Saudi Arabia on human rights".
http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2015/03/12/at-last-a-western-country-stands-up-to-saudi-arabia-on-human-rights/

Samtidigt har det kommit fram mycket oroande uppgifter om Saudi Arabiens hittills dolda roll i finansieringen av terrorismen, "The Secret Saudi Ties to Terrorism", https://consortiumnews.com/2015/03/11/the-secret-saudi-ties-to-terrorism/
Uppgifterna är baserade på vittnesmål av den livstidsdömde Zacharias Moussaoui (sitter i en "bunker" i Colorado, USA). Han har betecknats som "den 20:e terroristen" i 9/11, och hans uppgifter anses tillförlitliga. Bl a skulle Osama bin Laden ha haft finansiellt stöd från Saudi ända fram till den 9 september 2001. Moussaoui har pekat ut en imponerande rad kända höjdare i Saudi som var verksamma med detta.

En viktig omständighet i denna fråga är den allt värre antagonismen mellan Sunni och Shia.

Anonym sa...

Naturligtvis visste Saudiarabien det, de är för rika för att inte ha koll vad som händer i omvärlden. De kommer säkerligen knorra och morra ett tag och försöka straffa de som kritiserar dem och sade upp avtalet.

Hur som helst är det bra att stå upp för de mänskliga rättigheterna och att vapenexporten inte ska gå till diktaturer som bryter mot dessa, vilket lagen redan säger så vitt jag förstår. All heder till regeringen för detta.

Jag tycker själv att det finns en poäng i att ha en inhemsk vapenproduktion men när man ser hur vapenindustrin och dess ägare agerar, om och om igen, så tappar man helt förtroendet. (Något av det värsta jag hört om var de där kvacksalveri-apparaterna som påstods bota HIV med radiovågor som saab tydligen prackat på Sydafrika, men det är en annan historia).