2015-03-06

Angående näringslivstopparnas försvar av Saudiavtalet

I dag publicerade 31 svenska näringslivstoppar en artikel på DN Debatt, där de med emfas argumenterade för att Sveriges militära samarbetsavtal med Saudiarabien skall vara kvar. Deras viktigaste argument är att handel främjar utvecklingen av mänskliga rättigheter och demokrati, att Saudiarabien är Sveriges viktigaste handelspartner i Mellanöstern samt att ett upprivande av avtalet urholkar Sveriges rykte som handels- och samarbetspartner.

Det är bra att de som vill att avtalet skall vara kvar äntligen kommit ut på banan. Hittills har debatten varit ensidig på så sätt att kritikerna till avtalet varit oerhört aktiva, medan de som försvarat avtalet - med några få undantag - duckat i debatten.

Däremot tycker jag att näringslivstopparnas argumentation är ohederlig i ett avgörande avseende. I artikeln beskrivs avtalet konsekvent som ett handelsavtal, och motståndarna beskrivs som att de är motståndare till frihandel och att de vill isolera Saudiarabien. Men så är ju inte fallet. Avtalet är inte ett handelsavtal utan ett militärt samarbetsavtal. Det är faktiskt en helt annan sak och det hade hedrat artikelförfattarna om de inte försökt ge sken av något annat.

Artikeln höjer konfliktnivån i frågan. Om Socialdemokraterna bestämmer sig för att inte riva upp avtalet blir det allt svårare för Miljöpartiet att stanna kvar i regeringen. Om Miljöpartiet lämnar regeringen går vi mot en ytterst osäker politisk framtid, särskilt med tanke på budgetprocessen och tillämpningen av decemberöverenskommelsen.

Jag tycker Socialdemokraterna skall rycka bort plåstret direkt och riva upp avtalet. Det kan svida en del. Men ett sådant beslut är moraliskt trovärdigt och det räcker långt.

Jag kommenterar näringslivstopparnas artikel för TT. Läs också gärna Olof Johansson-Stenmans (professor i nationalekonomi) kritik av artikeln här.

10 kommentarer:

Anonym sa...

Att Löfven ännu inte satt ner foten kan knappast vara en slump. Allt tyder på att han inte vill säga upp avtalet, men kanske gör han det ändå. Haken tror jag är de hemligstämplade delarna som kan ha stor betydelse för vår säkerhet. Detta har antytts av personer med insikt i frågan. Ett sådant argument skulle bita på mig.

Anonym sa...

Å andra sidan handlar det också om en förlängning av ett existerande avtal vilket ju är väsensskilt från "ett militärt samarbetsavtal" vilket som helst. Man kan ha åsikten att Sverige inte bör ingå militära samarbetsavtal med KSA men ändå vara för en förlängning av ett existerande avtal. Det handlar om Sveriges trovärdighet som samarbetspartner och att man står upp för vad man mer eller mindre implicit lovat även när det inte är politiskt opportunt att göra så.

Avtalet bör förlängas eftersom det är vad pålitliga samarbetspartners gör om inget substantiellt har förändrats. Däremot behöver man ju inte ingå i nya samarbeten.

Kent Lundgren sa...

Hedrande att de som är för fortsatt militärt samarbete är anonyma...

Anonym sa...

Re Kent L: Vad har det med någonting att göra? Argumenten står väl för sig själva och på internet kan man ju ändå hitta på vilket namn man vill om du nu tror att det är huset Saud som är ute och spammar?

Löjlig kommentar.

Orion77 sa...

Varför slöt Sverige detta avtal med Saudi-Arabien från början? Av en S-regering! Omsorgen om vår tillgång till olja, kanske?

Det ligger förstås en del i Jacob Wallenbergs argument att det skulle skada Sveriges trovärdighet om vi säger upp det i förtid. Kan det inte få löpa så länge det gäller, och inte förlängas därefter? Utan fortsatt cirkus.

Karin K sa...

Anne Ramberg skriver mycket sakligt om detta på sin blogg.

Hur många år anser direktörerna att avtal inte kan omförhandlas eller sägas upp trots klausuler om båda alternativen. Låter inte det som ett väldigt statiskt och låst näringsliv?

Lever de som de lär privat eller i arbetet? Självklart har ingen av de trettioett skilts sig. För vid giftemål finns inte ens några klausuler om omförhandling eller uppsägning. OBS ironi . .

Orion77 sa...

Tack, Karin K! Har just läst Anne Rambergs blogg-inlägg om Saudiavtalet. Klokt skrivet, och hennes sakkunskap behöver man inte oroa sig för. Rekommenderas!

Anonym sa...

Jag har ibland en del med juristet att göra i mitt jobb. Jag brukar lite skämtsamt säga till kollegor, att jag hade en ganska klar bild över situationen före besöket hos juristerna men efter besöket är jag mer förvirrad än någonsin. Men den här artikeln av Anne Ramberg instämmer jag med att den var bra. Men jag har även läst lågvattenmärken av Anne (naturligtvis enl min tolkning).
Kjell Eriksson

Anonym sa...

Snart har (S)verige lyckats med konststycket att göra sig ovän med BÅDE Israel och arabvärlden samtidigt.

Anonym sa...

Så, kort sagt: Vad innebär det för vapenexporten att vi inte förlänger avtalet om samförstånd?