2012-08-10

Krisen med Vitryssland - skyll inte på nallebjörnarna!

I samband med den diplomatiska krisen mellan Sverige och Vitryssland har reklambyrån Studio Totals nallebjörnsaktion kommit i skottgluggen. Studio Total genomförde i början av juli en olaglig flygning över Vitrysslands territorium och släppte ner nallebjörnar med regimkritiska budskap över huvustaden Minsk. Nu ställs frågan om huruvida nallebjörnsaktionen var ansvarslös genom att den aktivt bidrog till den diplomatiska krisen mellan Sverige och Vitryssland och i förlängningen till att den vitryska oppositionen isoleras.

Vitrysslands president Alexandr Lukasjenko anklagar den svenska ambassaden för att aktivt ha samarbetat med Studio Total. Robert Hårdh på människorättsorganisationen Civil Rights Defenders säger till Göteborgs-Posten (ej på nätet) att nallebjörnsaktionen var ansvarslös och att den genom den diplomatiska krisen mellan Sverige och Vitryssland bidragit till att "den vitryska oppositionen förlorat ännu en chans till kontakt med omvärlden".

Jag har ingen uppfattning om Studio Totals bevekelsegrunder för sin aktion. Studio Total är en kommersiell reklambyrå. Huruvida aktionen genomfördes i ideellt syfte för att gjuta mod i den vitryska oppositionen eller om den genomfördes för att marknadsföra Studio Total är ur ett vidare perspektiv ointressant. Det ena behöver heller inte utesluta det andra.

Däremot har jag svårt för den yrvakenhet och harmsenhet som hörs på sina håll i debatten. Det är som om alla inte förstår att den tid är försvunnen då ett lands utrikesrelationer var statens monopol. I spåren av den språngartade kommunikationsteknologiska utvecklingen växer en ny skiljelinje fram, den mellan nationalstaten och olika transnationella nätverk. Nationalstaten värnar suveränitetsprincipen, eftersom det är suveränitetsprincipen och kontroll av det egna territoriet som utgör nationalstatens maktbas.

Men den kommunikatonsteknologiska utvecklingen gör det allt svårare att upprätthålla suveränitetsprincipen. I stället främjar den kommunikationsteknologiska utvecklingen transnationella nätverk, utan territoriell bas, som oftast hålls ihop av nätverksmedlemmarnas speciella kunskap, kompetens och värderingar. Dessa transnationella nätverk kan visserligen ibland samarbeta med nationalstater för att nå gemensamma mål. Men nätverkens framväxt innebär också framväxten av en skiljelinje där transnationella nätverk - allt från al Qaida till Läkare mot kärnvapen - mobiliserar i de politiska frågor som ligger respektive nätverk närmast.

Därför finns det heller inte längre förutsättningar för att en stats utrikespolitik skall formas i "splendid isolation" på utrikesdepartementet. Utrikesfrågorna impregnerar i dag alla politiska sakfrågor, oavsett på vilket departement de hanteras. Sedan kan man tycka vad man vill i sak om just Studio Totals aktion. Men den är ett uttryck för att vi lever i en tid då utrikesrelationerna inte längre styrs av statsledningen.

Om denna problematik skriver jag och Marie Demker bland annat i vår gemensamma bok Den nödvändiga politiken. Makt och motstånd i en individualiserad tid (Hjalmarson & Högberg, 2011).

När det gäller Sveriges diplomatiska kris med Vitryssland rekommenderar jag läsning av Vänstra Stranden.

1 kommentar:

Seppo Isotalo sa...

Vänstra Stranden skriver i samma riktning som Ulf. Jag svara till båda. Jag har sedan 2000 haft goda kontakter med vitryska regeringen. Den inbjöd mig och Stefan Lindgren som valobservatörer vid parlamentsval 2000. Sedan dess har jag varit med sju gånger, senast i december 20010, under presidentvalet, som slutade med kuppförsök.

Den 23 september väljs en ny parlament, men jag reser inte. Europeiska och ryska valobservatörer får ge sina diametralt motsatta bedömningar. Bildt har varit irriterad för oberoende valobservation. Därför avstår jag att resa. Diplomatin angår inte bara staterna utan oss politiskt aktiva individer.

En svensk firma utförde en provokation, som visade att den vitryska biten av Rysslands luftförsvar håller inte. Presidenten Lukatjenko avskedade tre högst ansvariga generaler.

Ambassadörerna Stefan Eriksson respektive Andrej Grinkevitj hade tjänstgjort de sedvanliga 6-7 år och regeringarna hade kommit överens om personbyte.

Men sedan hände någonting som lyfte reklamfirmans status och gav till svensk media anledning att igen angripa Vitryssland. Groteskt var att firman bjöd presidenten till Sverige, vilket media slog upp, helt ovetande att ca 200 ledande personer i Vitryssland har fråntagits möjligheten att besöka Väst.

Tidigare kunde man kommentera vitryska frågor i Newsmill, men nu har även den möjligheten tagits bort, i varje fall för mig.