2012-08-17

Kommer Annie Lööf att kunna sitta kvar?

De senaste veckornas turbulens kring Annie Lööf har medfört att alltfler ställer frågan om hon kan sitta kvar som näringsminister och som partiledare fram till valet 2014. I Demoskops senaste förtroendemätning är det endast Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson som får lägre betyg av de svenska väljarna.

Internt i Centerpartiet har Annie Lööf fortfarande ett starkt stöd. Processen som ledde fram till att hon valdes till partiledare var omsorgsfull och hade stor legitimitet i partiet. Alla vet att Centerpartiets problem i väljarkåren i grunden inte är ett partiledarproblem. Svenska väljare kännetecknas dessutom av att inte rösta på person, utan på parti.

Däremot präglas Centerpartiet av en ideologisk vilsenhet. För en borgerligt sinnad väljare är det svårt att se de avgörande argumenten för att rösta på Centerpartiet i stället för på Moderaterna eller Folkpartiet. Annie Lööf har gång på gång betonat men utan att kunna fylla den efterfrågade tydligheten med något innehåll. Annie Lööfs stora utmaning består i att utveckla Centerpartiets ideologiska profil på ett sådant sätt att partiet kan attrahera borgerliga väljare utan att samarbetet inom Alliansen allvarligt skadas. Lyckas hon med den uppgiften stärks hennes ställning inte bara internt utan också i förhållande till väljarkåren som helhet.

I diskussionen om Annie Lööfs politiska framtid lyfts också frågan om hon får en hårdare behandling i media eftersom hon är kvinna. I skuggan av det mediedrev som Håkan Juholt genomlevde är det förstås svårt att omedelbart driva genusargumentet. Men i en kommande doktorsavhandling visar statsvetaren Tobias Bromander att när kvinnor är huvudpersoner i politiska skandaler skrivs det i snitt dubbelt så många artiklar om skandalen än vad som är fallet när det är en man som är huvudperson. Bevakningen av skandalen pågår också dubbelt så länge om det är en kvinna som är huvudperson. Bromander menar att när kvinnor är huvudpersoner läggs det mer fokus på deras personliga ansvar, medan själva händelsen fokuseras mer när det är män som är huvudpersoner. I skandaler med kvinnor som huvudpersoner blir det också mer fokus på om hon kan sitta kvar på sin post.

Sammantaget tror jag att Annie Lööf leder Centerpartiet i valrörelsen 2014. Det enda som kan ändra det scenariot är att hon själv inte längre orkar inneha uppdraget eller att nya, grövre avslöjanden än vad som hittills varit fallet kommer till allmän kännedom.

3 kommentarer:

Anne Kekki sa...

Mycket bra skrivet. Jag har känt lite att lukten av mediadrevet mot Mona Sahlin, finns med i detta. Bra att det granskas i en Doktorsavhandling. Eftersom vi som individer är så lättpåverkade av vad media tycker och hur länge de tycker.

(N)namnet sa...

TilliT och Trovärdighet hänger ihop som "ler å långhalm" (vad nu det uttrycket mer precist innebär?)... men det är synbart en skillnad mellan de båda beteckningarnas uppenbarelse uttryckligen. Uttryck ger intryck på ett eller annat sätt och vist.

"Personligen" tänker jag mig att TilliT får vi i oss "med modersmjölken" som en slags grundförutsättning för lärandets socialisation/individuation... finns det ingen Tillit i botten blir det fasligt svårt att skänka någon eller något trovärdighet... det krävs många trovärdiga bevis för att vända representationerna för "opålitligheten" och "misstilliten" till någon grad av "förtrogenhet" med trovärdighetens representationer när den ömsesidiga tilliten är vid bristningsggränsen. S-E Liedman har ställt frågan: "Vem talar sanning när ordet är fritt" som slantarna man har eller inte har i fickan, lägger jag till. Det parlmentariska systemetets lagstiftare, dömmande och verkställande organ representerar systemets "demokratiska" diktatur och myndigheternas maktutövning i yrkeskårernas självförvaltning av sitt allmänna bytevärdemål utan "allmänhetens" brukvärdemål för ögonen... tecknarna är förslavade av sina egna tecken på "demokrati".

(N)namnet sa...

"Vårt" svenska samhälles nationella identitet som internationellt uttryck betraktat, är - givetvis - en inre angelägenhet om vilket intryck "vår" "allmänhet" ger uttrycket "Sverige" sin representativa presentation.

"Alla växer med uppgiften"... barn som vuxna... ingen kan lära någon men alla kan lära sig... Centerpartiet lär sig nu att barn är barn och inte "torra bakom öronen". att estetik inte är god politik fastmer etik och inte en fråga om köp och sälj av "varumärkens" design. Varje centerpartist kan lära sig ta ett personligt ansvar som svarar an mot hens politiska representations "mänskliga" etik; torka sig om öronen och ge Annie en egen handduk.