2012-08-09

Annie Lööf - ett steg fram, två steg tillbaka?

Veckan började bra för centerledaren och näringsministern Annie Lööf. Hennes agerande i samband med entledigandet av Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet uppskattades av många som ett uttryck för beslutsamhet och kraftfullhet. Annie Lööf utstrålade autenticitet och hennes medieframträdanden var lyckosamma. Bilden av en vag och floskeltuggande näringsminister blev plötsligt mindre entydig. Skulle affären med Tillväxtverket bli en vändpunkt för Centerpartiet i opinionen och kanske till och med början på en Annie Lööf-effekt?

I dag är situationen förändrad. SÅ MÖRKADE ANNIE LÖÖF DE EGNA SPRITFESTERNA, skriker Aftonbladets löpsedel ut. Bakgrunden är att Aftonbladet för en vecka sedan som ett led i sin granskning började begära ut handlingar kring näringsdepartementets internrepresentation. Näringsdepartementet förekom resultatet av Aftonbladets granskning, bland annat genom att bokföra om en räkning på Annie Lööfs middag med sina politiska rådgivare (21 506 kronor) från näringsdepartementet till Centerpartiet. Näringsdepartementets skattefinansierade verksamhet skulle inte belasta ministerns partipolitiska aktiviteter.

Misstag kan alltid ske. Enskilda räkningar felkonteras då och då och här har misstaget rättats till så snart det blev känt. Men omfattningen av Annie Lööfs representation kommer ändå att sticka många i ögonen. Jag hade förmånen att under sex år få vara prefekt vid statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet och därmed också ansvarig för enhetens representation. Säkert begick jag och mina medarbetare då och då också misstag. Men vår representation var inte i närheten av de belopp per person som Annie Lööf och näringsdepartementet ofta uppvisar. Regeringskansliets föreskrifter om återhållsamhet med alkohol i samband med representation tycks i flera fall inte heller ha efterlevts av näringsdepartementet.

Annie Lööfs trovärdighet reduceras av att näringsdepartementets företrädare påstår att misstagen skulle ha rättats till även om media inte påbörjat sin granskning. Visst. Snart påstår de väl att vi skall tro på tomten också.

Risken är nu att Annie Lööf i stället för att skörda hem vinsterna från sitt beslutsamma agerande i samband med entledigandet av Christina Lugnet kletas fast vid frågan om departements och myndigheters vidlyftiga representation. Det skulle vara ett styrketecken om hon mötte pressen för att kommentera de nya uppgifterna, och vid det mötet visade samma kraft och autenticitet som i sina medieframträdanden tidigare i veckan. Jag hoppas uppriktigt att det blir så. Men jag fruktar att hon i stället väljer att ducka och hoppas att affären blåser över.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Kommer nu då Annie Lööf också att lämna sin plats till förfogande? Det borde väl vara riktigt i ärlighetens namn. Eller gäller "När far super så är det rätt" Eller kanske i detta fall "när Annie Lööf super får alla betala"

Anonym sa...

Annie Lööf är ett stolpskott; dåligt påläst med usel timing och bristande omdöme.
Hon har totalt misslyckats när det gäller Centerns taktik att välja en ung person för att appelera till yngre väljare.
Ju snabbare Lööf byts ut mot Hatt eller Johansson, ju bättre för Centern.

Olof sa...

Jag tror också att hon kommer att ha fortsatt duckande som huvudstrategi, och i många fall funkar ju den strategin alldeles utmärkt, medan total transparens och öppenhet, ofta rekommenderad av självutnämnda kommunilationsexperter, ofta inte funkar alls.

Det finns så klart ett samhällsvärde i öppenhet, men från ett rent partiperspektiv är det inte alls självklart att det alltid är det optimala.