2011-12-15

Alliansen och S ger Säpo grönt ljus för signalspaning

Socialdemokraterna och Alliansregeringen har enats om att Säpo skall få ta del av FRA:s signalspaning. Överenskommelsen motiveras med Säpos svårigheter att spana i samband med Taimour Abdulwahabs självmordssprängning på Drottninggatan i Stockholm förra året. Justitieminister Beatrice Ask säger att överenskommelsen "förbättrar Sveriges möjligheter att bekämpa terrorism". Socialdemokraternas rättspolitiske talesperson Morgan Johansson betonar frågans vikt för "rikets säkerhet". Överenskommelsen kombineras med tillsättandet av en parlamentarisk integritetskommission.

Överenskommelsen innebär ett integritetsingrepp mot svenska medborgare och är en inskränkning i det öppna samhället. Är då verkligen terrorhotet i Sverige så stort att priset är värt att betala? Som vägledning redovisar jag dödsorsaker i Sverige de senaste 35 åren. (Siffrorna är högst ungefärliga.)

Cancersjukdomar: 700 000 döda

Självmord: 60 000 döda

Trafikolyckor: 23 000 döda

Mord: 1 700 döda

Terrorism: 1 död

Det tycks således som att Säpo de senaste 35 åren på ett alldeles utomordentligt sätt lyckats skydda svenskarna från terrordåd, utan att organisationen haft tillgång till FRA:s signalspaning. Jag är säker på att Säpo skulle lyckas lika bra i framtiden, även utan tillgång till FRA:s signalspaning.

Riv upp, gör om, gör rätt!

12 kommentarer:

Anonym sa...

I terrorism skall givetvis inte bara fullbordade terrorbrott räknas in utan även avvärjda sådana och hotbilder som allmänheten, inkl. röda statsvetare inte känner till.

Gissningsvis blir då statistiken annorlunda förutom det självklara argumentet att risker för olika farliga händelser inte tar ut varandra.

Anonym sa...

Kalkylen är ju, som du poängterar, egentligen enkel: priset av en potentiell (illusorisk?) terrorrisk vägs mot priset av medborgerlig integritet och frihet.

Den statistiska uppställningen är ju enkel och knipslug till sitt uttryck, mycket bra! Sen kan man invända mot den bäring ett induktivt resonemang av det slaget har på verklighetens villkor! (här ska jag inte ens spekulera själv).

Jakob sa...

Instämmer i kritiken, men i detta fall utgår argumentationen delvis från en felaktig premiss:

"utan att organisationen haft tillgång till FRA:s signalspaning"

Säpo har haft tillgång till FRA:s signalspaning sedan urminnes tider, ända fram till den nya FRA-lagens införande 2009. Även Rikskrim har haft tillgång till FRA under ett antal år. Liksom Tullverket m.fl.

Begreppet "FRA-shopen" har med andra ord historiska rötter.

Problemet här är att man inte skiljer på symmetrisk och asymmetrisk spaning. Det är en enorm skillnad på att avlyssna andra stater och deras ambassadtrafik och sedan rapportera till regeringen och Säpo. Detta torde vara vad FRA och motsvarande organisationer i hög grad ägnat sig åt i sin civila spaning genom åren.

Men på senare år har de s.k. asymmetriska hoten aktualiserats, vilka utgörs av löst sammansatta grupper eller individer. Här handlar det i stor utsträckning om kartläggning av enskilda och vanlig brottsbekämpning, dvs en renodlad polisiär uppgift. Och här är frågan om ett så svepande och trubbigt instrument som signalspaning borde få användas.

På gårdagens presskonferens presenterades idel snömos. Ask vidhöll bland annat att spaningen inte fick riktas mot individer, vilket är rent nonsens. Tror hon inte att vi är läskunniga?

Moo sa...

@Anonym 6:46:
Ditt argument är ganska kasst eftersom vi i så fall även måste ta med de som lyckats överleva cancer, misslyckats med sitt självmord, överlevt trafikolyckor samt alla försök till mord.
Jag är dock fullt och fast övertygad om att terrorism kommer längst ner på listan med betydande marginal. Den integritetsinskränkning som FRA-lagen innebär har politikerna inget mandat för.

JohJoh sa...

@Anonym 6:46:

Det var väl det som var huvudpoängen?
Dvs att utan avlyssning i kabel så har Sverige/FRA lyckats(?) stoppa i princip alla terrorhot. Så varför behöver dom utöka sin befogenhet?
Sedan kan man nog starkt ifrågasätta hur många skarpa hot dom i verkligheten har avvärjt.

Anonym sa...

Min poäng var att en risk inte tas ut av en annan utan adderas till övriga. Därför är relativisering av risken för terrordåd relativt dödliga sjukdomar och trafikolycker ologisk.

Rimligen borde en utökad signalspaning bli ännu effektivare när det gäller att förhindra terrorbrott och upptäcka hotbilder.

Det är den del av vänstern som sympatiserar med islamism som gastar högst om integritetskränkning.

RJ sa...

Håller med anonym ovan. En utökad signalspaning behövs för att tidigt kunna upptäcka muslimsk radikalisering.
Det är som bekant inte bara en enstaka muslim som rest från Sverige till Irak, Somalia och Afghanistan för att delta i Jihad.

RJ

ekonom sa...

Anonym:
"Min poäng var att en risk inte tas ut av en annan utan adderas till övriga."

Om Sverige inte investerar miljardsummor i säkerhetstekniska system så kan de resurserna användas till andra åtgärder som mer effektivt räddar svenska liv, t.ex. suicidprevention eller cancerforskning. Därför är det relevant att jämföra effektiviteten mellan olika möjliga åtgärder.

Mer konkret uttryckt om det skett 1 dödsfall på 35 år så skulle "ännu effektivare" innebära en minskning med ett dödsfall de kommande 35 åren. Hur många miljarder är det värt att satsa för att minska ett dödsfall av det slaget? Hur många dödsfall skulle samma summa pengar kunna förebygga genom andra åtgärder, t.ex. inom vården?

Anonym sa...

Den som tror att besparingar i säkerhetsverksamhet genom raka rör kan överföras till cancerforskning eller förebyggande av trafikskador och kallar sig ekonom, lever kvar i det politisk-ekonomiska system som heter feodalism där de svarta hålen var betydligt mindre och färre.

ekonomen sa...

Anonym: Är din tes att staten är jätteond och kommer att slarva bort pengarna på vägen till cancerforskningen? Men du tänker samtidigt att den statligt drivna säkerhetsverksamheten är god och effektiv så där gör samma miljarder stor nytta? Det låter mer som att du letar ursäkter för att undfly hålen i ditt resonemang.

A-K Roth sa...

Skulle man ha resonerat annorlunda om resultatyet av självmordsbombningen i Stockholm hade resulterat i hundaratal döda?

Bulten i Bo sa...

A-K Roth, lämpligt är väl att i så fall jämföra med Anders Behring Breivks dåd i Norge som ju just orsakade "hundratalet döda".

I huvudsak rådde det ju därefter i norsk och svensk debatt konsensus om att detta inte fick tas som intäkt för krav på avskaffandet av det öppna samhället. Ska man uppfatta A-K Roths inlägg som krav på intensiv elektronisk övervakning i t.ex. deltagare i det muslimhatande debattforumet Svensk Politisk Debatt?