2011-11-22

Sveriges Television, Sverigedemokraterna och partiledardebatterna

Jag har tidigare försvarat Håkan Juholts vägran att acceptera SVT Agendas krav på att han skulle stå sida vid sida med Jimmie Åkesson i den planerade partiledardebatten:

Det pågår en diskursiv kamp mellan regering och rödgrön opposition om relationen till Sverigedemokraterna. De rödgröna vill framställa Sverigedemokraterna som en del av regeringsunderlaget, eftersom regeringen för att få igenom sina förslag är beroende av att Sverigedemokraterna inte röstar med de rödgröna och eftersom Sverigedemokraterna i nio omröstningar av tio faktiskt stödjer Alliansregeringen. Regeringen vill å sin sida framställa oppositionen som en helhet, vari Sverigedemokraterna utgör en naturlig del.

Vad jag förstått hade Agenda beslutat sig för en uppställning som visuellt låg närmare Alliansregeringens verklighetsbild än oppositionens. Det hade varit bättre om Agenda utvecklat ett koncept som var neutralt till Alliansens och de rödgrönas verklighetsbilder.

Min inställning kvarstår. Jag noterar med tillfredsställelse att den i dag får stöd av Thomas Bodström som i Expressen anklagar SVT för att inte förstå de politiska konsekvenserna av sitt tänkta upplägg, med bilder på Juholt och Åkesson framställda som lagkamrater: Det skulle förstås inte vara bilder som begränsades till den aktuella debatten. Bilderna skulle finnas med i många andra sammanhang i tv och tidningar, både då och i framtiden. Den som inte förstår konsekvenserna av detta är politiskt tondöv.

Bodström anklagar också SVT för bristande opartiskhet, genom att regelbundet vika ned sig för regeringens önskemål om debattupplägg. Han ger flera exempel där borgerliga ministrar vägrat acceptera det tänkta upplägget och debatter därför ställts in.

Bodström menar vidare, och jag delar hans bedömning, att orsaken inte är att SVT och dess redaktioner skulle bara borgerligt sinnade: Jag tror inte att SVT:s och andra nyhetsredaktioners inkonsekventa agerande beror på att de är mer borgerligt sinnade. I stället handlar det om att det alltid är mer intressant att ha med regeringen. Jag är övertygad om att även de borgerliga partiledarna hade vägrat att stå bredvid SD om Agenda hade haft det upplägget. Men jag tror aldrig att Agenda då hade haft en debatt med bara oppositionen och SD. Ju större intresset för att få med någon i en debatt desto lättare väger redaktionens princip om att inte ge efter för partiernas krav.

En sak är säker. En debatts upplägg är aldrig självklar. Upplägget gynnar några och missgynnar andra. Upplägget avspeglar en verklighetsbild som har politisk betydelse. Det blir spännande att se hur SVT eller TV4 kommer att vilja lägga upp kommande debatter, och hur regering och opposition kommer att förhålla sig. Bildens makt är stor.

14 kommentarer:

Claes sa...

Det finns heller inte längre en samlad "rödgrön" opposition, inte heller en gemensam verklighetssyn. Hur skall man bildmässigt framställa detta?
Dessutom används begreppet frekvent i nyheter.

Anonym sa...

"med bilder på Juholt och Åkesson framställda som lagkamrater:"

Till och med en Socialdemokratisk väljare bör ha tillräckligt med fakta för att kunna skilja på vad var och en av dessa herrar representerar!

Anonym sa...

Fullständigt självklart att det skall finnas en regeringssida och en oppositionssida i en partiedar-debatt i TV .
Det är ett stort hyckleri att Juholt inte har något emot att stå bredvid en Vänsterledare som inte vill svara på frågan om vilket land som är mest demokratiskt USA eller Kuba men inte accepterar att SD tillhör oppositionen.

Men låt oss för all del hoppas att Socialdemokraterna lämnar walkover till de kommande partiledardebatterna.
Nu har det gått prestige i saken och SVT kommer aldrig att vika ner sig för den allt svagare Juholt.

Claes sa...

Begreppet jag inte anser längre beskriver något i den politiska verkligheten är alltså "rödgrönt"

Anonym sa...

I skrivande stund känns det som om det inte finns något kvar av socialdemokraterna. Jag har länge försvarat Juholt mot högerfalangen i partiet som gör vad de kan för att sabotera, men nu börjar utspelen bli allt underligare. Kan det verkligen vara sant att S gått med på att inte lagstifta om öppen redovisning av bidrag till partierna mot att M öppnar upp för att öka riksdagens bidrag till partier?

Och kan det vara sant att Juholt bara diktat att det finns ett skrivet avtal mellan S, V och MP om att inte ställa upp på SVT:s önskan att klumpa ihop dem med SD?

Vad är det som händer?!

Christian sa...

Jag har från början tyckt att Juholt haft fullständigt rätt i denna fråga. Media liknar mer och mer en mobb. De tittar ängsligt på varann, och blir lugna när alla andra gör samma sak.
Oerhört lättmanipulerade - vi får väl se hur länge deras enfaldiga kampanj "krossa Juholt" orkar hålla i sig... bra att du, Ulf, och nu även Bodström, visar prov på självständigt tänkande.

Olof sa...

Själv anser jag att SVT gjorde fel, men givet deras beslut tycker jag att även Juholt agerade oklokt.

Det funkar inte (längre) att ställa den sortens ultimatum mot SVT. Istället borde han varit med, men i debatten förklarat att han tyckte att uppställningen i studion var djupt olämplig, och meddelat att han utgår ifrån att SVT kommer att korrigera detta inför kommande debatter.

Jan Holm sa...

Det viktigaste måste vara att sossarna och Juholt får ut sitt politiska budskap , om de sedan står vid sidan om Åkesson eller någon annan tror jag väljarna struntar i.

Anonym sa...

Det handlar ju inte om att Juholt principiellt vägrar att stå bredvid Åkesson, det handlar om hela upplägget. Varför är det så självklart att regeringsföreträdarna måste sitta tillsammans, är de rädda för att framstå som splittrade? Jag trodde den borgerliga splittringen är något man sitter framför brasan och berättar om för sina barnbarn...tillsammans med motboken, Königson och Dzurilas spearing mot Uffe Sterner...?

AW i Skottland

Anonym sa...

SVT säger sig ju vara den "fria televisionen" med allt vad det innebär av opartiskhet. Nu innebär ju inte att de ska acceptera att partier eller politiker ställer orimliga krav för sin medverkan i olika program. Samtidigt kan man ju undra lite om deras uppdrag att ändå vara en obunden mediekanal utan bindningar inte borde väga tyngre i ett fall som detta. Jag har svårt att se vilka trovärdiga argument SVT kan lägga fram som kan motivera deras ställningstagande om man ser till vad det får för vidare effekt, dvs att vissa partier inte vill medverka..

Anonym sa...

Än märkligare är väl att de flesta sosse eller presumtiva väljare har mer liknande åsikter med sd i invandringsfrågor. Vilka företräder Juholt fotfolket eller en relativt liten men inflytelsestark grupp som anser sig ha tolkningsföreträde.

Martin (V) sa...

@Senaste Anonym

Att 'de flesta' (S)-väljare skulle vara presumtiva Sverigedemokrater är en myt som sprids av Högern och SD i syfte att försvaga (S) än mer.

FAKTA är att SD har tagit flest väljare från högersidan och då framförallt Moderaterna där t o m ett stort antal politiska företrädare 'kommit ut' som Sverigedemokrater.

Anonym sa...

Med risk för att anklagas för att använda Godwins lag vill jag påminna att Hitler också en gång blev invald i det tyska parlamentet. S har sådana makabra åsikter att de bör ställas i ett eget hörn.

Ulf Bjereld sa...

Anaony 2:22. Antar att du menar SD och inte S. Eller... :)