2010-12-05

Berit Andnor: Våga öppna upp processen kring val av ny partiledare för S

Berit Andnor, nyvald ordförande för Socialdemokraternas valberedning, vill inte ha någon öppen omröstning i partiet om vem som ska bli ny partiledare. Det är ingen Idol-tävling det här, säger hon. Nej, det är det förstås inte. Men det är konstigt att avfärda diskussionen om valprocessen genom att jämföra med Idol. Tilltron till medlemmarnas förmåga att låta sakpolitiken styra även i personfrågorna tycks vara något begränsad hos Berit Andnor, för att uttrycka det milt.

I Aftonbladet skriver i dag jag och Björn Fries om vikten av att öppna upp valprocessens slutna rum, för att den vägen bidra till förnyelsearbetet. Ett utdrag ur artikeln fölner nedan.

Socialdemokraternas valberedning med Berit Andnor i spetsen får en oerhört viktig roll i partiets förnyelsearbete. Valet av ny partiledare blir en möjlighet för Socialdemokraterna att påbörja en modernisering av sin mossiga partiorganisation och göra upp med den bunkermentalitet som aldrig helt har städats ut. Därför är det viktigt att Berit Andnor vid sidan av personfrågor också vågar öppna upp valprocessens slutna rum. De personer som vill eller kan tänka sig att bli partiledare bör förmås att träda fram och valet av partiledare bör ske i ljuset av en öppen debatt om partiets framtida politik.

Har Berit Andnor och hennes valberedning mod och kraft att driva processen i en sådan riktning? Vi hoppas det, även om den föreslagna valberedningens sammansättning kan inge farhågor. Samtliga av de föreslagna är eller har varit heltidspolitiker och ingen är under 30 år. Valberedningen avspeglar den rådande maktbalansen i partiet, och därför finns det också en risk att dess förslag blir utslätade och alltför kompromissbetonade.


Socialdemokratins viktigaste politiska uppgift är att formulera en lösning på hur vi raderar ut de nya klassgränserna. Mellan de som är har jobb och de som är utan. Mellan de som bor i områden med över 50 procent arbetslöshet och de med nästan ingen arbetslöshet alls. Mellan skolor som ger nästan alla barn möjligheter att gå vidare till högre utbildning och de där hälften av eleverna inte får behörighet till vidare studier. Att trovärdigt, långsiktigt och kunskapsbaserat ta sig an de strukturella orättvisorna är inte bara ekonomiskt, socialt och demokratiskt nödvändigt, utan ger också Socialdemokraterna möjlighet att skapa en modern politik för storstäderna.

Om socialdemokratin skall lyckas göra lika starka avtryck i samhällslivet under 2000-talet som under 1900-talet måste partiet bejaka det nya, individualiserade informationssamhället och anpassa sin organisation därefter. Annars riskerar de viktiga gemenskapsvärden om frihet, jämlikhet och solidaritet som partiet vill värna att gå förlorade.

Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap, ledamot förbundsstyrelsen Sveriges kristna socialdemokrater – Broderskapsrörelsen

Björn Fries, mottagare av Olof Palme-priset 1999, tidigare kommunalråd i Karlskrona, S-debattör

5 kommentarer:

Krassman sa...

Amen broder Bjereld, amen. När vi för första gången samlas under parollen "Nu förändras Socialdemokraterna" så är det enda som syns bunker och betong mentaliteten hos de främsta toppförträdarna, utom hos Mona Sahlin.

Tack till dig och Fries för en artikel som slår huvudet på spiken och förhoppningsvis ytterligare en spik i kistan på bunkermentaliteten inom vårt parti. Tyvärr befarar jag att det behövs bra många fler.

Marika B Hansen sa...

Mycket bra artikel om viktigt ämne! Hoppas det startar en diskussion som inte slutar med en extrakongress i mars. Ökad öppenheten behövs i många frågor och är en överlevnadsfråga för oss. Tack ska ni ha!

Anonym sa...

sossar är alltid sossar och kommer alltid att vara sossar ... slutenhet är en av partiets främsta dygder, se t.ex. Göran Johansson som ondgjorde sig i GP i veckan över att inte alla unga partimedlemmar låter tystnadskulturen råda ...

en intressant aspekt i detta är att det finns en tydlig konflikt mellan det Göran J anser känneteckna en folkrörelse (vilket han anser att S är) och demokratiska världeringar .. en folkrörelse a la Göran S är alltid sluten, förhandlar alltid bakom stängda dörrar, pratar aldrig med media, röstar aldrig om något viktigt, argumentar aldrig öppet, osv ... det hela liknar klassisk socialism, att partiet vet sanningen, förkroppsligar arbetarklassen objektiva intressen, denna djupare demokrati (eller anti-demokratiska grund om man ser det hela från liberalt perspektiv) kommer nog aldrig att försvinna från socialistiska traditioner tror jag ...

Vad vore S utan socialism? ett pragmatiskt ingenting ..

Johanna Graf sa...

Utmärkt inlägg. Har bloggat om det.

Ulf Bjereld sa...

Tack för uppskattning!