2010-12-07

Oh! Ah! Cantona! En man av sin tid

Den franske fotbollsartisten, skådespelaren och livskonstnären Eric Cantona går nu till attack mot bankväsendet. Vem är det egentligen som bestämmer i dagens samhälle? Jo, det är bankerna, säger Cantona till franska Presse Océan. Nu uppmanar Cantona de franska medborgarna att fälla bankerna genom att i dag ta ut alla sina sparpengar. En attack än mer kraftfull än när han i januari 1995, i en match mot Crystal Palace, hoppade över reklamsargen och sparkade ner en supporter som skrikit rasistiska glåpord till honom.

Vi får väl se hur det går för de franska bankerna. Men Cantona, som alltid legat på framkant av sin tid, är med sin appell ett uttryck för en tid där medborgarnas politiska engagemang innebär att de vänder partierna ryggen för att i stället i nätverksorganiserad och halvt spontan form försöka göra avtryck i enskilda politiska sakfrågor. De överraskande stora massmanifestationerna mot rasism dagarna efter Sverigedemokraternas intåg i riksdagen i höstas organiserades t ex genom att ett fåtal personer manade till samling via Facebook. Dessa manifestationer var betydligt större än deltagarantalet i samtliga partiers sammanlagda 1 maj-demonstrationer i t ex Stockholm eller Göteborg.

Problemet med nätverk som organisationsform är att ansvarsfrågorna blir dunkla. Nätverk är en skenbart öppen organisationsform, och möjligheten för deltagarna att utkräva politiskt ansvar av de som styr blir begränsad. Men nätverksformen passar väl in i det individualistiska samhälle som i dag växer fram. I stället för att förneka nätverksformen bör den bejakas och det bör utvecklas mekanismer för att skapa bättre demokratiska former inom dem. De politiska partierna har en viktig roll att spela i denna uppgift.

Men så länge säger jag bara: Oh! Ah! Cantona!

5 kommentarer:

Anonym sa...

"Vilket är det snyggaste mål du gjort? - Vet inte, men jag minns den bästa passningen" Det är Cantona det.

Castor

Stefan sa...

Sen är ju frågan vilken typ av frågor som självorganisering av facebook-typ sker kring och hur långlivad och effektiv den blir. Jämför frekvensen av nätverken mot rasism, gatuvåld och våldtäkter med de mot organiserad kriminalitet (antalet organiserade gäng har ökat lavinartat sedan 90-talet) eller polisens stora frånvaro som innebär att laglöshet råder i delar av landsorten. Folk som drabbas av brott och trakaserier som inte utgör direkt livsfara tycker ofta det är meningslöst att ringa polisen. Men det har inte skett någon nätverksorganisering kring den frågan. Kan det bero på att det krävs att facebooknätverkarna lever i samma närområde?

Anonym sa...

"samtliga partiers sammanlagda 1 maj-demonstrationer"

Ordet "samtliga" passar inte riktigt i sammanhanget, eftersom det skulle antyda att samtliga partier håller sådana demonstrationer. Så vitt jag vet organiserar bara (s) och (v) 1 maj-demonstrationer.

Att samla ihop mer än den handfull vane-socialister som deltager i denna anakronistiska ceremoni bör väl inte vara så märkvärdigt.

Anonym sa...

Ulf, vill du verkligen att Cantona ska lyckas? En bank-run är förmodligen det mest destruktiva fenomenet man kan möta i en normal ekonomi. Helt jämförbart med en tsunami, en jordbävning, eller ett vulkanutbrott i naturvetenskapen. Jag är helt övertygad om att om Cantona fick som han ville så skulle 100% av folket vilja ha tillbaks dagens imperfekta bankväsende omedelbart.

Andreas sa...

Anonym, det här är bara klassisk reform-socialistisk symbolpolitik, man leker att man demonstrerar mot någonting som man egentligen är för, ungefär som när sossarna på 1:a maj demonstrerar mot sig själva och den stat de byggt upp ...