2010-08-28

Svenska liberaler oense om Afghanistan

De rödgrönas överenskommelse om ett svenskt tillbakadragande från Afghanistan väcker starka känslor. Utrikesminister Carl Bildt säger att beslutet applåderas av talibanerna . På Svenska Dagbladets ledarsida kritiserar Per Gudmundson överenskommelsen med motiveringen att utan de utländska soldaterna skulle talibanerna halshugga varenda hjälparbetare. Birgitta Ohlsson, Folkpartiets representant i alliansens utrikes- och försvarsgrupp menar: Sveriges säkerhetspolitik ska inte dikteras av Lars Ohly tre veckor före valet. (...) Jag beklagar att Mona Sahlin har vikt sig för Lars Ohly.

Men den liberala pressen är splittrad. Dagens Nyheter lyfter fram den rödgröna överenskommelsen som ett välkommet förslag och menar att ett militärt uttåg är det bästa av två dåliga alternativ. Förutsättningen är ett fortsatt långsiktigt civilt engagemang, i enlighet med den starka tradition av solidaritet som representeras av den svenska Afghani­stankommittén. Dagens Nyheter tillägger: Tragiken i Afghanistan lämpar sig inte för billiga röstkniparpoänger.

Dagens Nyheters återhållsamma och avklarnade inställning i frågan gläder mig, och jag instämmer med det mesta som står i artikeln. Däremot förfaller Expressen till just de "billiga röstkniparpoänger" som Dagens Nyheter avråder ifrån, när Anna Dahlberg i sin text skriver om en dimmig, rödgrön fusköverenskommelse, att Vänsterpartiet har vunnit en historisk utrikespolitisk seger och att alla tankar på ett slutdatum är rena dunderhonungen för talibanerna.

Expressens ledarsida har under senare år visat god socialliberal resning i många enskilda sakfrågor. Det är därför med stor besvikelse jag nu läser en text som så grovt förenklar den så komplicerade och plågsamma situationen i Afghanistan till en fråga om svart och vitt och där alla strategier kring ett slutdatum föraktfullt avfärdas som ett kramande av antingen talibaner eller Lars Ohly.

Den politiska situationen i Afghanistan är sannerligen inte enkel och det finns därför heller inga enkla lösningar. Låt oss därför lämna den populistiska retoriken åt sidan. Min egen syn på den rödgröna överenskommelsen återfinns här.

2 kommentarer:

Sven J-son sa...

Hej Ulf!
Utan att göra detta till en svart eller vit fråga, för det är förstås en komplicerad fråga, måste man väl kunna tycka att militär närvaro är önskvärd? Och dessutom svensk.

Den rödgröna oppositionen menar att den ska dra bort de svenska trupperna och ersätta med civil personal. Frågan som måste ställas är: hur många civila skulle vilja åka till Afganistan utan att det finns militär trupp som kan skapa viss trygghet.

Risken är ju uppenbar att ingen organisation vågar sända personal utan att det finns trupp säkrar deras trygghet.

Att sedan trupperna måste dras tillbaka någon gång är ju självklart, men att fastslå en tidpunkt just nu är ju mycket tveksamt. Särskilt som man ju kan misstänka att socialdemokraterna gör denna omsvängning för att Vänsterpartiet önskar det och för att man tror att väljarna vill det.

För min del låter det lite populistiskt.

Med vänlig hälsning
Sven J-son

Kerstin sa...

Sven J-son:
Enligt vad folk med erfarenhet från området säger, så är det tvärtom så att hjälparbetarna känner sig mycket mer hotade i områden med ISAF-soldater än i områden utan soldater, så det där är nog inget bra argument.
Så här skriverTor-Björn Pettersson, från Svenska Aghankommittén:

Det andra argumentet som används för att motivera svensk truppnärvaro är att truppen behövs för att skydda biståndet och den civila återuppbyggnaden. För oss som arbetar med hjälparbete i Afghanistan är detta ett häpnadsväckande argument. I den verklighet där Afghanistankommittén och många andra humanitära hjälporganisationer verkar dagligen råder motsatt förhållande. Vi håller oss så långt från utländsk trupp - amerikansk, polsk, tysk och svensk - som möjligt. Istället för att bidra till vår säkerhet utgör utländsk truppnärvaro direkt livsfara för våra medarbetare. Argumentet att "vi skyddar civila och biståndsarbetare" blir inte mer sant för att det upprepas ofta. Den offensiva militära strategi som valts i Afghanistan har minskat - inte ökat - förutsättningarna för humanitärt hjälparbete. De patrullerande utländska trupperna bidrar till att distansera också humanitära aktörer från folket de är där för att bistå.
Källa:
http://www.newsmill.se/artikel/2009/11/16/ge-vara-soldater-ett-vettigt-uppdrag-och-stark-det-civila-stodet