2010-08-24

Tänker TV4 ägna sig åt opinionsjournalistisk desinformation?

Alla dessa opinionsundersökningar som kom och gick, inte visste jag att det var livet. Så är det kanske lätt att känna i dessa valtider. Det pågår också en debatt om betydelsen av alla de opinionsmätningar som genomförs. En del menar att politiker och partistrateger jagar vind när de fokuserar på opinionsundersökningar i stället för på sakfrågor. Andra menar att opinionsundersökningar utgör ett viktigt verktyg för politiker, väljare och media när de på olika sätt skall förhålla sig till det politiska livet och till människors åsikter och värderingar.

Jag tror inte att opinionsundersökningarna är fler i denna valrörelse än vad de var i den förra. Möjligen diskuteras de mer - vilket är bra. Allt fler har också låtit sig inspireras av Henrik Oscarssons initiativ att inte bara publicera enskilda mätningar - vilka ju kan variera avsevärt - utan också en sammanställning, ett index, av mätningar från flera opinionsinstitut. En "mätningarnas mätning" eller en "poll of polls".

TV4 väljer att gå den motsatta vägen och kommer fortsättningsvis endast att redovisa och kommentera opinionsundersökningar från ett enda institut - Novus. TV4:s motivering är något märklig: Även om de olika opinionsmätningarna kan ge en hyggligt samstämmig bild av trenderna bland väljarna så tittar många just på de enskilda siffrorna för partierna. Därför riskerar vi inom media att förvirra om vi redovisar alla undersökningar. (...) Därför kommer vi från och med nu och fram till valet att bara redovisa, och referera till, våra egna mätningar från Novus.

TV4 argumentation är rimlig endast så länge Novus resultat inte skiljer sig från övriga opinionsinstitut. Men eftersom olika institut använder olika urvalsmetoder, olika tekniker och frågeformuleringar och även viktar de inkomna svaren på olika sätt så blir skillnaderna mellan de olika institutens resultat inte sällan väldigt olika. Om mätningar från Sifo, Demoskop, Skop och United Mind t ex visar att KD kommer att trilla ur riksdagen medan mätningar från Novus i stället visar att KD stannar kvar så kommer TV4:s tittare fortsättningsvis endast att informeras om Novus resultat. I så fall är det snudd på journalistisk desinformation, säger jag.

Uppdaterat 25/8 kl 15.05: Efter min kritik här på bloggen - och säkert från annat håll också - har TV4 nu ändrat sig. I en reviderad version av länken ovan skriver TV4 nu att Trender och tendenser som kan utläsas ur flera undersökningar kommer vi naturligtvis fortsätta göra inslag, och skriva webbartiklar, om. Och kommer det en uppseendeväckande förändring för något parti, eller sida, så kan det ju naturligtvis inte förbigås nyhetsmässigt. Bra!

Opinionsläget har varierat kraftigt under den innevarande mandatperioden. Jag har inte gjort någon empirisk undersökning, men jag tror faktiskt inte att avståndet mellan de båda blocken någonsin varierat så kraftigt under en mandatperiod som det har gjort under denna. I några mätningar 2007 var det rödgröna blocket nästan 20 procentenheter större än Alliansen. I den senaste Sifo-mätningen i söndags var Alliansen i stället drygt 7 procentenheter större än de rödgröna. Variationerna är ett uttryck för väljarnas ökade rörlighet, men kanske också för att partierna närmar sig varandras förslag i större utsträckning än tidigare.

Teknikutvecklingen och den accelererande individualiseringen sätter också opinionsinstituten på svåra prov. Svenska opinionsundersökningar är fortfarande bland de absolut bästa i världen. Men svarsfrekvenserna tenderar att sjunka och mobiltelefonin påverkar intervjusituationen för svarspersonerna. Det är en sak att bli uppringd på en stationär telefon i hemmet under lugna och ordnade former. Det är en annan sak att bli uppringd på mobilen när man befinner sig i affären, hos vänner, på restaurangen eller på Gamla Ullevi.

Sammantaget är det inför detta val svårare att utifrån opinionsundersökningarna uttala sig om valresultatet. Senast i dag kom det en mätning från United Mind som visade på en liten rödgrön ledning över Alliansen - dock så liten att den inte är signifikant utan i praktiken var det dött lopp mellan blocken. Men varje mätning till det egna blockets fördel - hur liten den än kan vara - fungerar mobiliserande för partiaktivister och valarbetare. Däri ligger också en av mätningarnas största betydelser.

5 kommentarer:

Henrik Ekengren Oscarsson sa...

När journalister kommenterar opinionsmätningar glömmer de bort hela sin grundutbildning. De gamla klassiska källkritiska kriterierna gäller faktiskt även för opinionsmätningar. Minns ni dom? Äkthet, Oberoende, Samtidighet och Tendens (ÄDEL-OST).

Att kommentera en mätning i taget utan att samtidigt använda information från andra oberoende källor (dvs andra undersökningar) är rätt och slätt skit-journalistik. I vilka andra journalistiska sammanhang hade detta ansetts ok?

Anonym sa...

Intressant att du använder ordet signifikant när du skriver om United Minds undersökning. Eftersom UM använder kvoturval så spelar det ju ingen roll hur stor skillnaden är mellan blocken i deras mätningar. Efersom kvoturval inte tillåter oss att beräkna några felmarginaler kan man inte prata om signifikans i samband med UM:s mätningar.

Apropå Henriks kommentar om journalister, kan det vara som så att även statsvetare glömmer bort delar av sin grundutbildning?

Ulf Bjereld sa...

Anonym: Jodå, vi statsvetare är också människor och därmed ofullkomliga. :) Jag använde ordet "signifikant" i dess vardagsspråkliga och inte dess statistiska betydelse. Men man skall vara noga med orden.

Anonym sa...

Instämmer med anonym ovan. Kan även tillägga att media, och för all del även ni statsvetare, vilseleder än mer när ni behandlar United Minds undersökningar som vilken annan undersökning som helst. Helt obegripligt att ingen ifrågasätter att Aftonbladet basunerar ut sådant skräp. Att de sedan kallar det för "riksrepresentativt urval" är ett skämt.

/anonymare

BR sa...

Ja naturligtvis är det bra för alliansen om TV4 presenterar fler än en opinionsundersökning som visar Alliansens övervikt över oppositionen.
Framgång brukar föda framgång och opinionsundersökningar kan nog tänkas få en roll av självuppfyllande profetia.
/BR