2010-08-20

Dror Feiler, Palestinakonflikten och den svenska valrörelsen

Internationella frågor är sorgligt bortskuffade från den svenska valrörelsen. I dag presenterade de rödgröna en gemensam överenskommelse om biståndspolitiken, med skarp kritik mot alliansregeringen och ansvarig minister Gunilla Carlsson. Men den mediala uppmärksamheten kring överenskommelsen har varit liten. Den enda utrikesfråga som tycks ha potential att hamna på den inrikespolitiska dagordningen är Afghanistan.

Den israelisk-palestinska konflikten har historiskt varit en het politisk stridsfråga i Sverige. I dag meddelas att Judiska församlingen i Stockholm inbjudit samtliga riksdagspartier till en politisk debatt den 25 augusti, med inriktning på judiska frågor. Men en deltagare är inte välkommen. Vänsterpartiets representant Dror Feiler nekas delta i debatten. Dror Feiler är ordförande för föreningen Judar för israelisk-palestinsk fred och han deltog i Ship to Gaza i våras. Förklaringen är att jag vill ha en politisk debatt, ingen pajkastning, vilket det riskerar att bli om han deltar, säger John Gradowski, informationsansvarig på Judiska församlingen. Dror Feiler är av naturliga skäl upprörd: Det är absurt att jag, som är den enda juden bland politikerna som skulle vara med, stoppas. Kommer Vänsterpartiet att hålla fast vid Dror Feiler som sin representant i debatten eller väljer partiet att utse någon annan?

I dag meddelas också att USA bjuder in Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och den palestinska presidenten Mahmoud Abbas att påbörja direkta fredssamtal i Washington den 2 september. Målet är att parterna inom ett år skall kunna vara överens om en lösning som inbegriper upprättandet av en palestinsk stat. De direkta fredssamtalen mellan israeler och palestinier har legat nere sedan hösten 2008.

Nu återstår att se om Netanyahu och Abbas kan bli överens om villkoren för dessa direkta samtal. Abbas har tidigare varit tydlig med att 1967 års gränser skall utgöra utgångspunkt för samtalen och att all israelisk byggnation i de illegala bosättningarna upphör. Netanyahu har vägrat att gå med på dessa krav.

Antingen har USA nu i förväg förankrat sin inbjudan hos de båda parterna. Eller så är inbjudan ett sätt att ytterligare sätta press på parterna för att tvinga dem att enas om villkoren för direkta förhandlingar. Vi får ett svar på dessa frågor mycket snart.

Allt annat lika vore det en framgång för alla goda krafter om direkta fredssamtal kunde komma i gång. Men vi skall också vara medvetna om sådana samtal kommer att kringgärdas av stora svårigheter. Den nuvarande israeliska koalitionsregeringen kommer inte att kunna enas om villkoren för upprättandet av en palestinsk stat. Konflikten mellan Fatah och Hamas måste överbryggas för att en förhandlingslösning skall accepteras av hela det palestinska samhället.

Låt oss hoppas att de direkta samtalen mellan israeler och palestinier kan komma i gång i september, att de internationella frågorna inte utestängs från valdebatten och att den Judiska församlingen i Stockholm visar statsmannaskap och förklarar att Dror Feiler är hjärtligt välkommen att medverka i debatten den 25 augusti.

29 kommentarer:

Fredrik sa...

Jag har full förståelse för att Feiler inte är välkommen. Han är en pajas och extremist, och det skulle sannerligen bli pajkastning om han deltog.

Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna har inte heller bjudits, av lätt insedda skäl. Så varför skulle israelhatarpartiet V och den här extreme palestinaaktivisten vara välkommen?

Sedan läser jag vad du skriver om de ev. fredssamtalen. Jag tycker det är beklämmande att du inte känner till att det inte existerar, och aldrig existerat, några "gränser" från 1967. Läs gärna stilleståndsavtalet.

Israel ska, enligt resolution 242 som båda perter har förbundit sig att följa, ha de delar av Västbanken som behövs för att upprätta nya säkra gränser, samt dem som Israel har legitima historiska eller ägaranspråk på (ex. delar av Hebron - judendomens andra heligaste stad efer Jerusalem, från vilken araberna och britterna etniskt rensade judarna på 30-talet).

Gabriel sa...

Ulf,

Tycker du alltså att diskussionen på Judiska Församlingen ska handla om Israel, istället för om Sveriges judar?

Så här förklarar Judiska Församlingen varför Vänsterpartiets Dror Feiler inte är välkommen:

"- Vi vill undvika den pajkastning om konflikten i Mellanöstern som det skulle innebära om Dror Feiler deltog i debatten, säger John Gradowski, informationsansvarig på Judiska församlingen.

- Vi vill att debatten ska handla om partiernas syn på judarnas situation i Sverige."

BR sa...

Visst är Dror Feiler en pajkastare.
Inte minst Ulf torde erinra sig den mannens bettende under ett samtal om Mellanöstern som Ulf ledde i Göteborg.
Han vägrade att låta meningsmotståndare komma till tals och svepte tom med armarna mot proisraeler.
Jag tror mig ana hur Feiler landade i sitt sista fallskärmshopp i IDF.
/BR

Ulf Bjereld sa...

Fredrik: Hör du inte hur du låter? "Pajas", "extremist", "israelhatare", "beklämmande", "extreme palestinaaktivisten". Det går inte att föra en anständig diskussion med en person som använder ett sådant språkbruk.

Gabriel: Arrangören bestämmer debattregler och debattens villkor. Debattdeltagarna tackar då antingen nej till att medverka eller följer reglierna. Svårare är det inte.

BR: Jodå - jag minns den debatten. Men Dror var sannerligen inte den ende som använde en debatteknik som uppfattades som provocerande av övriga debattdeltagare.

haNavi heHadash sa...

Så Ulf anser att Dror F har ett anständigt språkbruk??? Sedan när?

Ulf tycks också helt ha glömt bort att San Remobeslutet 1922 var ett BESLUT, fortfarande är fullt giltigt, till skillnad från alla sentida rekommendationer från FN inkl §242.

§242 talade om säkra och erkända gränser FÖRST, sedan borde Israel som tack ge en del land, och de har reda givit 90% av det aktuella landet, Sinai. Resten är ingenmansland som söker efter en statlig ägare, som Arafat och Abbas vägrar förhandla om.

Oslo sa också att stilleståndslinjen ingalunda är en gräns, att Israels östgräns av säkerhetsmässiga skäl måste vara jordandalen. Eller propsar Ulf på att Judéen/Samarien ska bli ett nytt Gazaexperiment, där alla araber är lyckliga?

Andreas sa...

"Dror Feiler är av naturliga skäl upprörd"

Dror Feiler är till sin natur alltid upprörd ;-D

Torbjörn Karfunkel sa...

Hej Ulf, det är första gången jag dristar mig att kommentera din blogg. Om jag besökt den tidigare minns jag ärligt talat inte, men förmodligen har jag det.

Gradowski gör helt rätt. Det blir ingen debatt om Feiler är med, utan ytterligare en teater. Men det var inte det jag i första hand ville kommentera, utan din försåtliga passus (som du väl hoppades skulle passera rakt in i folks bakhuvuden):

"Abbas har tidigare varit tydlig med att 1967 års gränser skall utgöra utgångspunkt för samtalen och att all israelisk byggnation i de illegala bosättningarna upphör. Netanyahu har vägrat att gå med på dessa krav."

Detta är ett paradexempel på den propaganda som antiisraelerna inriktat sig på sedan Arafats sista tid:

1) "1967 års gränser" finns inte. Vad som finns är en vapenstilleståndslinje (som inte respekterades) som upprättades 1949. Jordanien ville iofs annektera Västbanken, men bara Storbritannien och Pakistan erkände annekteringen.

2) "Abbas har tidigare varit tydlig med att 1967 års gränser skall utgöra utgångspunkt för samtalen" är ett ännu roligare påstående. Vapenstilleståndslinjen ("gränsen") har varit utgångspunkt för alla samtal. Flera förslag till gränsdragning med "gränsen" som utgångspunkt har lagts fram. Alla har gått sammma öde till mötes - ett arabiskt 'nej'.

3) "och att all israelisk byggnation i de illegala bosättningarna upphör" Detta är det kryddigaste exemplet. Inte för att det inte finns olagliga bosättningar, utan för att antiisraelerna vill ge sken av att alla judiska byar på Västbanken är illegala, och alla arabiska byar där är legala. Det vore intressant att få höra från en så omhuldad statsvetare som du ju är vilka byar som är legala och vilka som inte är det, och hur du motiverar detta.

För en lekman kan det vara svårt att förstå varför det vore illegalt för en jude att flytta tillbaks till det hem som jordanierna kastade ut en ifrån 1967 20 år senare, medans det skulle vara legalt för en jordanier att bygga en by på nyligen ockuperad mark.

Om jag inte missuppfattat Abbas helt, så har han inte alls "varit tydlig med att [...] all israelisk byggnation i de illegala bosättningarna upphör", utan han har krävt att all byggnation för judar på Västbanken skall upphöra. Någon åtskillnad mellan legal och illegal har han aldrig gjort, utan bara mellan judisk och icke-judisk.

A-K Roth sa...

Ulf: "Den israelisk-palestinska konflikten har historiskt varit en het politisk stridsfråga i Sverige."

Ja, det har du nog rätt i om man räknar från 70-talet och framåt. Du ska väl ha någon poäng i artikeln! :) Man kan nog säga att "stridsfrågan" rent av är infekterad i Sverige. Det är skillnad på konstruktiv och destruktiv kritik. I Sverige kan man alltid räkna med att det finns gott om destruktiv kritik i detta ämne. Somliga tar tom sida med turkiska jihadister med band till Hamas, och, hör och häpna, planerar att göra det igen!

Läs gärna Thomas Friedmans artikel i NYT om en dokumentärfilm, "Precious Life".

http://www.nytimes.com/2010/08/08/opinion/08friedman.html

Ulf, du talar om att parterna ska komma överens om villkor innan mötet. Ska svenska utomstående bestämma vad som ska ske??? Igår hörde jag Hillary Clinton på nyheterna i bilradion, NPR. Om jag inte minns fel, sa hon att parterna inte ska komma med villkor annat än att ha en uppgörelse som mål! Direkta samtal utan en massa villkor. Det finns redan villkor från andra avtal. Dags att tala fred! Typ.

Och så var det Dror Feiler vs Judiska församlingen. Så destruktiv som Dror Feiler har varit i svensk israeldebatt, i ton, tal och agerande, vore det inte skonsammast för alla att han hålls utanför diskussionen på just denna plats? Vi vill väl inte att medlemmar av församlingen drabbas av hjärtinfarkter och strokes? Eller?

Hampus Eckerman sa...

Orsaken till att man inte vill ha dit Feiler är att den judiska församlingen sponsrar den rasistiska lobbygruppen Svensk Israel-information med pengar. Självklart är man inte intresserad av att få dit någon som är israelkritisk. Då kan man ju inte förtala helt fritt.

1967-års gränser är de som är erkända av Sveriges regering, av FN, av Human Rights Watch, av Amnesy, av Röda Korset, av EU och av Rädda Barnen. Att vissa bosättarvänner här vill ge Israel rätt att stjäla den palestinska marken är intressant.

Anonym sa...

Personangrep leder aldrig till konstruktiv kommunikation. Skilj på sakfrågan och personen Dror Feiler.
Seriöst intresserade engagerade fredsdebattörer håller sig till sakfrågon. Kommenterar inte meningsmotståndare med ord så som pajas, kommenterar inte kroppspråk etc.

Kommunikation krävs för att skapa fred. Vilja till seriös kommunikation är förutsättningen för dialog. Fred uppstår aldrig så länge kommunikationen ligger nere.

Charlotte Riessen

A-K Roth sa...

Charlotte: Det är svårt att inte kommentera Dror Feiler då det är hans agerande och politiska ställningstaganden som gjort att han ses som han gör av många. Däremot behöver man inte kommentera t.ex. hans kroppsspråk. Och i denna anda borde inte Hampus Eckerman anklaga Svensk israel-information för rasism. Det är inte sakligt och sannerligen inte sant.

Ulf Bjereld sa...

Torbjörn: Visst "finns" 1967 års gränser, oavsett om man väljer att använda ordet gräns eller ordet vapenstilleståndslinje. I princip alla - från mig själv till Carl Bildt till Benjamin Netanyahu talar om 1967 års gränser ("1967 borders"), så det är ett helt okontroversiellt uttryck.

När det gäller bosättningar på ockuperat land är folkrätten tydlig. Västbanken betraktas som av Israel ockuperat territorium. och ockupationsmakten är enligt folkrätten förbjuden att under ockupationen vidta åtgärder som försvårar ett återlämnande av territoriet vid en fredsuppgörelse. Att överföra delar av sin egen befolkning till ockuperat område är just en sådan åtgärd som försvarar för ockupatiosmakten att avbryta ockupationen och lämna territoriet.

A-K: Noterar att du känner dig utsedd att avgöra vem som framför den konstruktiva och den destruktiva kritiken, samt vilka kritiker som är konstruktiva eller destruktiva. Var placerar du dig själv på denna skala?

Charlotte: Tack!

Kerstin sa...

Till A-K Roth
som alltid är alert och ivrig att lära sig nytt. Här är en sida som jag tror intresserar dig (men även till andra kunskapstörstande som kommenterat här):

http://www.icahd.org/?p=5994

Hemsidan innehåller även annan information om hur det ser ut och går till på vissa platser i Israel ( i Palestina egentligen).

Tord Björk sa...

Norden har många gånger spelat en viktig roll i internationell politik för fred, solidaritet och miljön. Ofta socialdemokrater men inte sällam företrädare för andra partier också. Osloavtalet har dock gjort mig fundersam länge över om denna förmåga gått förlorad. Fläckvisa palestinska områden utan ekonomisk bärkraft kan knappast vara någon väg framåt. På Nordisk folkriskdag som hölls på Åland i sommar berätade Johan Galtung något mycket beklämmande. Norrmännen bjöd enbart in arbetarpartiet från Israel och PLO från den palestinska sidan. Om man bjudit in alla hvudparter hade de inte kunnat sitta i samma rum och vi hade inte fått ett avtal. Hur lat får man vara och inriktad på massmedial glans istället för substans. Som Galtung påpekade, visst hade de inte kunnat sitta i samma rum men de norska medlarna hade kunnat vanda mellan rummen.

Nu fick nationalisterna och Hamas fritt spelrum. Inom ett är mördades arbetarpartstatminister och Hamas kunde helt ta avstånd från Osloavtalet medan norsk socialdemokrti speglade sig i glansen av ett de lyckats få fram ett avtal. Sedan dess har Norden tagit ett steg som är mycket värre och för angreppskrig, för Sveriges del med stöd till en början frå alla partier om jag inte missminner mig för första gången på närmare 200 år.

Inte undra på att utrikespolitiken har svårt att bli en valfråga. En gång fanns en kombination av både viss principiell hållning och praktisk förmåga att genomföra dessa utrikespolitiska principer. Det är väl dags att med hjälp av folkrörelseengagemang återskapa en utrikespoltik värd namnet som Ofog och Ship to Gaza är uttryck för. Bjereld och andra kan förhoppningsvis bidra till att förbinda intellektuell hållning med politiska möjligheter som folkligt engagemang skapar grunden för.

A-K Roth sa...

Kerstin, vad detta har att göra med Dror Feiler och Judiska församlingen vet jag inte. Men det kanske är prov vad som händer när destruktiv israelkritik förs in i en debatt? Det är upp till Ulf att avgöra om denna händelse du länkar en(1) syn/rapport på ska diskuteras här och nu. Jag kan bara säga att jag har läst din länk, vet vad det handlar om, har läst annat om saken, att det inte är så ristat i sten: kan säga att stenar ska ha fraktats in och fraktats ut enligt nyhetsrapporter och video. Och - att jag trodde det ägde rum i Israel, det du kallar Palestina.

Vidare - du behöver inte övertyga mig om att palestinier har det svårt. Jag vet. Men vet du att ansvaret för detta ligger på mer än en part?

Harry Harrysson sa...

1967 års gräns är ungefär samma slags gräns som en stadsgräns eller gränsen mellan två åkrar, ingen gräns mellan stater. Samma problem som när man använder "ockupation" för två helt skilda saker, olaglig ockupation av annan stat eller laglig ockupation efter att ha blivit anfallen, av ingenmansland.

I Oslo fick Arafat kontroll över area A, civil kontroll över B (i stort sett alla araber bor i A och B) medan Israel bibehåller total kontroll över område C, bl.a. av säkerhetsmässiga skäl. Tittar du på en karta där du ser de Israeliska bosättningarna, ca 2% av ytan så är det sannerligen ett bantustan för dem, inte för araberna, inklämda som de är i område C!

Kvartetten säger nu att hux flux ska Fatahland på ett år bli både demokratiskt och ekonomiskt självförsörjande - tillåt mej tveka, eftersom de inte fått någon anledning att bli självförsörjande med de enorma bidrag de får, som har fått deras sjukliga ekonomi att svälla som en böld. Där säljs lyxbilar, Ramallah har skyhöga hyrespriser och där byggs så det knakar. Helt för utländska pengar.

Det bästa man kunde göra är att helt stoppa alla bidrag - förutom lån för att bygga t.ex. industribyar där som kan betalas tillbaka genom eget arbete. Sverige eller EU har inte byggt en enda! Israel har gjort det och blir självklart utskällda för det.

Netanyahu ställer inga förhandskrav som Abbas, däremot borde han hålla upp en tydlig lista över allt som PA redan lovat i tidigare förhandlingar, som självklarheter som måste uppfyllas snarast. Totalstopp för hatpropaganda mot Israel/judar (som snarare expanderar), totalstopp för terror, insamling av alla illegala vapen. Allt som araberna har lovat sedan Oslo och inte gjort ett dyft med.


Abbas kunde totalt stoppa hatpropagandan över en natt om han hade lust.

Johanna Sjödin sa...

Åtminstone tre proisraeler har tackat jaa. Caroline Szyber (KD), Fredrik Malm (FP) och Gunnar Hökmard (M). Jag kan slå vad om att några av dessa kommer att beröra konflikten. Det återstår väl att se om de "tystas ned" om så sker med anledning av det tydliga fokuset på inrikespolitik eller ej.

Anonym sa...

Jag begriper inte att de överhuvudtaget bjuder in kommunisterna!

A-K Roth sa...

Ulf, missade din viktiga fråga här. Du sollade visst bort ett tidigare inlägg? :

"...A-K: Noterar att du känner dig utsedd att avgöra vem som framför den konstruktiva och den destruktiva kritiken, samt vilka kritiker som är konstruktiva eller destruktiva. Var placerar du dig själv på denna skala?..."

Du noterar fel. Jag upplever din ton som nedlåtande och icke konstruktiv, vilket inte nödvändigtvis är samma som destruktiv. Tror du jag känner mig "utsedd att avgöra vem som framför destruktiv kritik"? Ämnet är nog känsligt? Jag la in en länk till Thomas Friedmans artikel i ämnet men du väljer att väja för ämnet.

Var jag placerar mig själv? Alls inte så konstruktiv som jag borde vara. Men jag är i alla fall inte en ofta anlitad opinionsbildare med tillgång till media och publik inom svensk debatt. Jag reagerar på destruktiv kritik. Något att tänka pa?

Kerstin sa...

A-K Roth:
Ytterligare en intressant artikel
http://www.counterpunch.org/cook07192010.html

(videon kan ses på YouTube dessutom)
http://www.youtube.com/watch?v=z6KLFrye9Xk&feature=player_embedded

Dror Feiler har min fulla beundran. Han är både kunnig och en sant human människa. Det senare kan jag inte säga om mannen i YouTube-filmen som jag länkar till.

A-K Roth sa...

Naturligtvis har Dror Feiler din fulla beundran, Kerstin. Men du får fråga svenska judar hur de känner om denne persons ställningstaganden och, tilltag och inriktning.

Din länk visar igen att du blandar svenska judars situation med Israels politik. Märkte du att den innehöll röda påklistrade rektanglar som talar om vad man ska tycka? MEMRI översättningar av uttalanden från MÖ får stå för sig självt. Overkill blir propaganda.

Counterpunch ser ut som en sajt med problematiska ledarskribenter som spenderar mycket tid på att skriva om judisk makt, israellobbyn etc, om att man blir anklagad för antisemitism om man "vågar" kritisera. Inte min kopp te, måste jag säga. Jag skulle hålla mig från den och kritisera Israel rakt utan att nedsvärta judiska grupper, som har lika stor rätt till lobbyverksamhet som andra folks lobbygrupper.

Anonym sa...

Bjereld 8:38

Jag har hört Netanyahu tala många gånger, men aldrig hört honom använda uttrycket "1967 borders," vilket borde vara "gvulot 67" på hebreiska. Uttrycket finns överhuvudtaget inte i israelisk politisk diskurs. I stället används uttrycken "Gröna Linjen" (HaKav HaYaroq) eller "Områdena" (HaShtakhim).

Var har du hört honom tala om 1967 borders, så som du påstår?

Ulf Bjereld sa...

Anonym 11:25 Jag hittar flera sådana uttalanden av Netanyahu, t ex i följande intervju i den israeliska tidningen Haaretz: http://tinyurl.com/2uou2ht

Anonym sa...

Ett översättningsfel. I det hebreiska originalet står "Kavei 1967" vilket betyder "1967 års LINJE." En linje och en gräns är inte samma sak, varken på hebreiska eller svenska. Jämför Indiens "Line of Control" mot Pakistan som inte heller är en gräns.

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/arch/ArchSearchResults.jhtml?_DARGS=%2Farch%2Fobjects%2Ffunctions%2FSearchInArchion.jhtml

Ulf Bjereld sa...

Anonym 9:53 Jag vill inte göra dig besviken, men i så fall borde kanske Israels utrikesdepartement (Ministry of Foreign Affairs)skaffa sig nya översättare. Här är t ex ett citat från en intervju med Netanyahu redan 1996, utlagd på utrikesdepartementets hemsida, där Netanyahu talar om "1967 borders". http://tinyurl.com/2fqglwm

Det är bara att googla runt lite på israeliska utrikesdepartementets hemsida så hittar man massor av ytterligare exempel.

Kerstin sa...

A-K Roth:
Jag har aldrig någonsin skrivit förklenande eller kritiskt om "judar" i allmänhet. Jag är starkt kritisk till staten Israels regeringar och ageranden gentemot palestinierna och övriga grannar, vilket är något annat. Egentligen precis samma sak som när jag är starkt kritisk till den svenska regering vi har just nu utan att jag för den skull tycker illa om svenskar i allmänhet.

Lobbar sedan människor i USA, för israeliska regeringens räkning om att man ska börja bomba Iran, exempelvis, ja då är jag kritiskt inställd till denna lobbying, liksom jag är mycket, mycket kritisk, för att inte säga urförbannad, på svenska regeringar som skickar svenska soldater att delta i USA:s krig i Afghanistan.

Det är nog du som inte förstår att man kan vara kritisk till de styrande i Israel utan att för den skull tycka illa judar i allmänhet. Tror dessutom att jag har försökt förklara detta för dig tidigare.

Anonym sa...

Bjereld 11:06

Du hänvisar till Haaretz engelska översättning av en hebreisk originaltext, som MFA återger. Det är således inte utrikesministeriet som står för översättningen.

Om du jämför det hebreiska originalet av artikeln (kostar pengar om du inte prenumererar) så ser du att Haaretz översättare har gjort samma miss. Även 1996 använde Netanyahu ordet "Kavim" - linjer.

Även om en politiker skulle använda ett felaktigt uttryck lite då och då, så innebär det ju ändå inte att linjens juridiska status skulle förändras. Ponera:

1949 ingick Israel fyra stilleståndsavtal med kringliggande arabländer. Endast avtalet med Libanon fastställde stilleståndslinjen som en internationell gräns - dagens Blå Linje. I de andra tre är det klart och tydligt att stilleståndslinjerna inte skall betraktas som en gräns.

Stilleståndslinjerna från 1967 post bellum har samma juridiska status och samma de facto funktion som de från 1949.

FN har klarat och tydligt fastställt i UNSC 242 att en framtida gräns skall förhandlas fram utan hänseende till 1949 års linje.

Ulf Bjereld sa...

Anonym 12:21 Tack för synpunkter. Översättning är förstås ingen enkel vetenskap. Men om du har kritik mot översättningar från den israeliska tidningen Haaretz och israeliska utrikesdepartementet föreslår jag att du framför kritiken till dem direkt.

Jag tror heller inte att Netanyahu själv framfört någon kritik mot översättningarna - vilket han borde ha gjort om han konsekvent blir felöversatt av Haaretz och Israels UD.

Guardian sa...

well, den blå linjen mot Libanon, är inte alls fastställd i sin helhet som en gräns mellan Israel och Libanon.

Dessutom ockuperar Isarel sedan 1967 en bit av Golan som är Libanesisk mark.
Något som båda berörda parterna Syrien och Libanon är överrens om.

Dock är det inte utan en viss munterhet man kan notera krumbukterna rörande skillnaden på en gröna respektive blå stilleståndslinje...