2009-11-29

Varför denna fobi mot minoritetsregeringar? Strunta i SD och låt största block bilda regering.

De senaste dagarna har den politiska debatten återigen kantats av spekulationer kring vilka regeringsbildningar som är möjliga eller lämpliga om Sverigedemokraterna skulle bli vågmästare i riksdagen efter 2010 års val. Denna gång har spekulationerna föranletts av att Mona Sahlin till Dagens Nyheter sagt att hon tänker bjuda in Centerpartiet och Folkpartiet i en blocköverskridande koalitionsregering om Sverigedemokraterna skulle få en vågmästarposition eftersom "inget annat än en majoritetsregering acceptabelt".

Men Folkpartiet och Centerpartiet avvisar Monas Sahlins inviter. Själv hamnar jag i den ovanliga situationen att vara helt enig med Fredrik Reinfeldt. Reinfeldt menar att en blocköverskridande koalitionsregering skulle gynna Sverigedemokraterna, och att det därför vore bättre att låta det politiska block som är störst efter valet får regera. Reinfeldt är också irriterad på alla spekulationer i frågan, eftersom han menar att dessa spekulationer gynnar Sverigedemokraterna.

Tanken att låta det politiska block som är störst efter valet regera förutsätter att oppositionen lägger ned sina röster i avgörande omröstningar i riksdagen. Fördelarna med ett sådant arrangemang är att den vänster-högerdimension som så starkt strukturerar det politiska livet i Sverige också blir vägledande för den förda politiken efter valet 2010.

Nackdelen är att ett sådant arrangemang förutsätter en hög grad av tillit mellan de rödgröna och den borgerliga alliansen. Om oppositionen uppfattar det som att den sittande regeringen lägger fram förslag i riksdagen som ligger utanför den politik de gick till val på, så blir det svårt för oppositionen att med bibehållen politisk trovärdighet lägga ned sina röster.

Även Olof Ruin, professor emeritus i statsvetenskap, förespråkar en lösning med minoritetsregering, där det mindre blocket släpper fram det större.

Vilka är då skälen till att Mona Sahlin i stället förespråkar en blocköverskridande koalitionsregering? Min enda rimliga tolkning är att det är lättare för högern att acceptera tanken om att det låta det största politiska blocket bilda minoritetsregering, eftersom Sverigedemokraterna i grunden är ett högerparti och därför med all sannolikhet aldrig kommer att medverka till att fälla en sittande borgerlig alliansregering. Alternativet - vilket jag inte alls tror på - skulle vara att Mona Sahlin är offer för någon enfaldig bunkerstrategi om att det skulle gynna Socialdemokraterna att i nuvarande läge anstränga sig för att visa upp sig som det parti som är mest renlärigt i sitt motstånd mot Sverigedemokraterna.

Aktuell forskning visar att främlingsfientliga partier utan representation i parlamentet opinionsmässigt gynnas av flitig medieexponering och att sådana partier kliver över en ”tröskel” där exponering av den egna politiken, ökat opinionsstöd och ökad mediebevakning skapar en positiv uppvind för partiet. Därför har Fredrik Reinfeldt också helt rätt i att detaljerade spekulationer i media kring hypotetiska situationer om Sverigedemokraterna skulle komma in i riksdagen (vilket inte alls är säkert) och om Sverigedemokraterna skulle bli vågmästare (vilket är än mindre säkert) mest gynnar Sverigedemokraterna själva.

Jag hoppas därför att vi nu nått ett skede där den mediala hajpen kring Sverigedemokraterna nått sin topp, och att den riktiga politiska debatten kan komma i gång igen. Samt att dessa rader kring tänkbara regeringsbildningar efter valet därför också kan få bli mina slutord i frågan.

Mina fyra enkla regler för hur man bäst hanterar Sverigedemokraterna har jag tidigare publicerat här.

6 kommentarer:

Eleni sa...

Jag tror det var ett stort misstag att publicera opinionsmätningen att sd skulle få över 4 procent om det blir val idag. Det kanske är nödvändigt med den informationen, men presumtiva sd väljare läser mätningarna och tänker jag är inte ensam om att vara missnöjd med invandringen, och så röstar de på sd...
Men du säger att SD är ett högerparti, är det så enkelt, består inte partiet till mycket av missnöjda socialdemokrater?

Ulf Bjereld sa...

Hej Eleni,

Den största väljarströmmen till SD i 2006 års val kom från soffan, d v s väljare som hade röstskolkat i 2002 års val. SD:s sympatisörer placerar också sig själva till höger på den politiska vänster-högerskalan. Till det kan sägas att Sverigedemokraternas ideologi - med betoning på nationen, kärnfamiljen, lag och ordning och ett starkt försvar - visar att det är ett konservativt högerparti.

Av dessa skäl menar jag att det är okontroversiellt att beskriva Sverigedemokraterna som ett högerparti, även om de bortsett från soffan tar väljare från både Socialdemokraterna och de borgerliga partierna.

Lars m Hermansson sa...

Jag förstår inte denna motvilja och fobi mot Sverigedemokraterna. Om väljarna röstar in partiet i en politisk församling är det de etablerade partiernas plikt att acceptera väljarnas mening och se SD som vilket annat parti som helst.
Dessutom är det ju så att vänster-höger-skalan numera är satt ur spel eftersom blocken har exakt samma politik. Alliansen accepterar Socialdemokraternas välfärdsstat och (S)-pakten accepterar det mesta som alliansen har genomfört när det gäller skolan, jobbskatteavdrag, avskaffande av apoteksmonopol m.m. Själv tror jag att SD kommer in i riksdagen inte minst pga islam-frågan som är aktuell i Schweiz men också i övriga Europa. Denna fråga har gett SD ett stort uppsving i opinionsmätningarna.

Daniel sa...

Utmärkt inlägg!

Jag är helt enig med dig om dels dina synpunkter om hur man bör agera och dels om att nu får det snart vara sluttjatat i denna sak.

Men bara en sak till: Någon ren miljöpartiregering blir det knappast och de gröna skulle även få det svårt om de gick rakt in i det borgerliga blocket. Men jag undrar ibland om de inte tänker försöka väcka 2002 års idé till liv igen, en minoritetsregering bestående av Mp, C, Fp och Kd?

Daniel sa...

Och så en tilläggskommentar: Genom att vägra samarbeta med Moderaterna skulle Miljöpartiet lättare kunna slinka undan löftet om ett samarbete med S och V. De skulle ju kunna hävda att S gärna får vara med och forma politiken.

Anonym sa...

Varför skulle Reinfeldt lämna ifrån sig regeringsmakten om det inte finns en majoritet av riksdagens ledamöter som vill att han avgår? Det är väl bara för Mona & Co att väcka misstroendetalan?

Det där med att låta största blocket regera är dömt att misslyckas.

Ni inom etablissemanget misstar er nämligen å det grövsta när det gäller folks vilja och intresse av att stänga ute SD från inflytande. Massor av väljare vill att den politik som de röstar för ska genomföras, oavsett vilket parti som röstar.

Tänk dig då en situation där vi har Alliansen i regeringsställning och en opposition som lägger ner sina röster för att inte ge SD inflytande. Vad gör SD då? Jo naturligtvis kommer de att lägga fram partimotioner i riksdagen med för oppositionen lockande innehåll, t ex höjd a-kassa. Hur ska oppositionen förklara för sina väljare att de låter bli att höja a-kassan trots att det egentligen finns en majoritet i riksdagen för förslaget? Det kommer att leda till att allt fler väljare flyr till SD.

/Johan