2009-11-17

En palestinsk stat - redan nu?

Den palestinske presidenten Mahmud Abbas säger i dag att han är nära att utropa och söka internationellt erkännande för en palestinsk stat på den av Israel ockuperade Västbanken och i Gaza. Utspelet från Abbas är en reaktion på den hopplöshet som följer på dödläget i fredsprocessen och genom Israels fortsatta byggande av olagliga bosättningar på ockuperade områden.
Skulle då Sverige kunna erkänna en sådan palestinsk stat? Svaret är ja. Under många år höll Sverige fast vid principen om att de tre villkor som folkrätten ställer upp för att en stat skall sägas existera måste vara uppfyllda: Ett territorium (det finns - Västbanken och Gaza), ett folk som bebor området (det finns - palestinierna) samt en myndighet som utövar effektiv kontroll över området (det finns inte, eftersom det ytterst är den israeliska ockupationsmakten som kontrollerar Västbanken och gränserna till Gaza).
Men redan vid kalla krigets slut gjorde Sverige av politiska skäl avsteg från denna princip, till exempel genom att erkänna Kroatien trots att den kroatiska regeringen inte kontrollerade sitt territorium. På samma sätt erkände Sverige 2008 Kosovo, trots att Kosovos regering inte kontrollerade de serbiska enklaverna i landet. Vid den senaste partikongressen beslöt också Socialdemokraterna att partiet skulle verka för ett internationellt erkännande av Västsahara, trots att Västsahara kontrolleras av den Marockanska ockupationsmakten. Så vallen är bruten och den folkrättsliga principen har - på gott och ont - luckrats upp till förmån för politiska överväganden.
Israel har svarat på Abbas utspel genom att hota med att inte längre bry sig om Osloavtalet, vilket skulle kunna leda till att Israel håller inne skatteintäkterna från palestinier på ockuperade områden. Israel har också antytt att man skulle annektera de områden av Västbanken där bosättningarna finns.
Jag välkomnar Abbas utspel som ett sätt att försöka bryta dödläget i fredsprocessen. Om han och den palestinska myndigheten sedan väljer att gå från ord till handling eller om utspelet bara är ett diplomatiskt försök att öka det politiska trycket på Israel återstår att se.
Carl Bildt har antytt att tiden inte är mogen för utropandet av en palestinsk stat. Vad säger Socialdemokraterna och den rödgröna koalitionen?

29 kommentarer:

Catrin sa...

en fråga av okunnig i ämnet - har sverige erkänt staten Israel någon gång? Vi har en diskussionsgrupp i Kalmar om Israel/palestina konflikten och då kom denna fundering upp.
Tack!

Ulf Bjereld sa...

Catrin: jodå, Sverige erkände formellt Israel 1950. Mordet på Folke Bernadotte 1948 försenade det svenska erkännandet, eftersom Sverige inte tyckte att den israeliska regeringen lade manken till för att identifiera och gripa mördarna.

Jonas sa...

Ulf, intressant att du är beredd att bränna resolution 242 och Osloavtalen.

Det innebär att i samma ögonblick som palestinierna försöker annektera Västbanken och utropa en stat, så kommer "Palestina" att försvinna, eftersom Israel då kommer att agera som före 1967 (och resolution 242).

Du är avslöjad.

Anonym sa...

Några sakfel i Bjerelds bloggpost:


Frasen "fortsatta byggande av olagliga bosättningar" antyder att NYA nybyggarsamhällen håller på att byggas, dvs att antalet samhällen ökar. Så är naturligtvis inte fallet, utan det förekommer en viss byggnation av nya lägenheter inom befintliga samhällen.


Nybyggarsamhällenas juridiska status är omtvistad. Att de skulle vara olagliga är Bjerelds privata åsikt, men ingen absolut sanning. Inom diplomatin används fraserna "authorized" och "unauthorized", aldrig ordet "illegal."

"...håller inne skatteintäkterna från palestinier på ockuperade områden." Israel uppbär inte skatt i A och B-områdena. Det sköter PA själv. I Oslo-avtalen ingick Israel och PA en tull- och momsunion. Tull och moms betalas vid införsel till Israel, som sedan överför beloppen till PA vid återexport. Skatteintäkter, tull och moms på import är naturligtvis inte synonyma ord.

GT

Anonym sa...

Det är också dags att riva alla illegala bosättningar på Västbanken! Eller ännu hellre - låta palestinier flytta in i dem!

Det är ett (tragiskt) skämt att Israel tillåts bygga ut de illegala bosättningarna utan att något händer!

/Erik

BR sa...

EU och USA kommer inte att tillåta utropandet av en palestinsk stat nu.
Eftersom PM och Hamas är helt beroende av ekonomiskt stöd från dessa aktörer kommer så inte heller att ske.
Det vore helt absurt att erkänna en statsbildning bestående av två skilda områden som styrs av helt oförenliga maktinnehavare i väpnad konflikt med varandra och där varken Hamas i Gaza eller PM´s största organisation, Fatah, är beredd att erkänna grannen Israel som en judisk stat.

Sannolikt går inte ens det röd-gröna blocket emot vad EU´s stora,dominerande stater har uttalat i frågan.

/BR

Anonym sa...

Krig är också ett sätt att sluta avtal.
Den som förlorar mister självklart sina krav. Västbanken var ockuperad av Jordanien och Israel vann. Araberna kan ju flytta till ett arabland, t ex Jordanien!

/Jan

Roy B. Alterman sa...

Erekat säger idag någonting annat, Ulf, nämligen att man inte alls tänker satsa på något unilateralt utropande av en egen stat. Så din artikel är redan obsolet.

Istället vill man att säkerhetsrådet ger ifrån sig en ny resolution som slår fast att den framtida staten ska vara enligt "1967 års gränser" med östra Jerusalem som huvudstad. Men detta är bara en önskedröm. Någon sådan resolution kommer vi inte att få se. Lika illa ställt är det med det initiala hugskottet om att agera unitalteralt. En sådan aktion skulle vara spektakulär och ge publicitet och drama, men inte innebära en verklig statsbildning, med åtföljande skydd och rättigheter.

Nej - spegelfäkteriet lär snart klinga av, för den här gången, och då kan vi återgå till det enda som verkligen kan leda till en lösning, nämligen en bilateral fredsuppgörelse mellan israeler och palestinier, frammanad och påhejad av Obama.

Freden skall förhandlas fram, inte dikteras via unilateralism och/eller tvingande resolutioner.

Guardian sa...

Detta har vi sett tidigare – även Arafat ”hotade” 1999 med att utropa en stat när Osloavtalet blockerades och saboterades av nya israeliska bosättningar.
Skillnaden då var att Arafat och palestinierna fortfarande hade mycket att förlora på detta, det har man knappast 10 år senare….

Premiärminister i Israel då?
Just det, statsminister Netanyahu ledare för fredssabotörerna i Likud som den israeliska befolkningen med jämna mellanrum röstar fram som det parti som är bäst lämpat att styra staten Israel.
Déjà vu.

Snacka om att palestinierna saknar en verklig israelisk partner.

krigstid sa...

Äh, tåget har gått. Grattis, Israel, till 2 miljoner extra palestinska medborgare när ni annekterar Västbanken. "You break it, you buy it".

Ok. Kanske inte riktigt än, men "enstatslösningen" rycker obönhörligen närmare. Återstår att se ifall det blir folkmord och deportation eller inkluderande medborgarskap som blir vägen dit.

Anonym sa...

Det förvånar säkert många, men jag stöder faktiskt tanken på att utropa en palestinsk stat fortast möjligt. Anledningen är att det kommer att gynna Israels politiska intressen. Det finns ett antal anledningar, i korthet:

1. Med en palestinsk statsbildning, så skulle hela konflikten reduceras från en ideologisk-politisk-religiös-kulturell konflikt till en helt konventionell gränstvist mellan två stater. Det är mycket lättare att hantera en gränstvist politiskt än nuvarande konflikt.

2. Inom ramen för en statsbildning, skulle palestinierna bli ansvariga för sitt eget öde. Den automatiska skuldkastningen på Israel för allt vad som händer skulle inte upphöra, men förlora mycket av sin politiska effekt.

3. En statsbildning skulle påskynda trestatslösningen, som jag anser är en hållbar och relativt stabil lösning. (Nash-equalibrium för spelteoretikerna bland Ulfs läsare.) Anledningen är att en palestinsk stat som omfattar hela Yesha är en oxymoron och snart skulle sönderfalla. Därifrån till formell splittring är steget ganska kort.

GT

Guardian sa...

Så Israel blockerar förhandlingar – som vanligt- dessutom bygger man hundratals nya olagliga bostäder på ockuperade Västbanken – tvingande och helt unilateralt – men det enda som Roy förmår att tjata om är palestinsk ”unilateralism och tvingande resolutioner”.

Konsekvens –var ordet.

Anonym sa...

Så Erik, vem bedömer vilka bosättningar är "illegala", vilka som är icke-auktoriserade,vilka som är auktoriserade? Bedömer du också att människorna som bor där är illegala, illegitima, oäkta eller oönskade? Har gammelsverige kommit tillbaka?

A-K Roth

Roy B. Alterman sa...

Hehe Guardian - den var bra. Du förstår, jag är så väluppfostrad att jag håller mig till ämnet, dvs det som Professor Bjereld talar om i inlägget.

Men ok då: unilaterala ågärder, vare sig de är israeliska eller palestinska, är av ondo.

Övrigt: Netanyahu vill förhala, eftersom seriösa och substantiella förhandlingar sänker koalitionen.

Abbas sjunger på sista versen, och månar just nu om sitt eftermäle - he is no sucker! - han var inte den palestinske ledare som i feghet skänkte bort det palestinska folkets rättigheter.

Den aktuella låsningen måste ses i ljuset av att vi i början av året fick en ny president i Vita Huset. Obama innebär en ny giv, en ny ton, nya prioriteringar. Då gäller för parterna i Mellanöstern att vidta åtgärder och positioneringar som så att säga förestavar Obama dennes agenda. Bråket är en lätt igenkännlig strid om problemformuleringsprivilegiet. Obama gör nu bäst i att, om du frågar mig, vara tålmodig och resonerande. Israelerna och palestinierna kan konstra och åbäka sig ett tag till, men förr eller senare är det bara till att sätta sig vid förhandlingsbordet. Det kan ske om några veckor eller några månader. Obama bör inte hetsa upp sig, bli sur eller otålig. Netanyahu är i princip redo att förhandla. Nu måste Barack förmå Mahmoud att tagga ner och ansluta till bordet. Ska bli kul att se de kommande kapitlen i denna såpa.

BR sa...

Förutom de självklara invändningarna mot bildandet av en palestistink stat nu som att det pågår en väpnad kamp mellan palestinska fraktioner i Gaza och Västbanken tillkommer det faktum att om en nybildad palestinsk stat hävdar överhöghet över Gaza och erkänner ICC´s jurisdiktion, så öppnar det, efter Goldstones undermåliga rapport, för utredning och lagföring av de höga israeliska politiker och militärer som stod bakom operation Cast Lead.
Frågan är om Abbas` sneglade mot denna förhandlingsmässiga utpressning?

/BR

Anonym sa...

Till A-K Roth!

Jag betraktar självklart samtliga bosättningar på Västbanken som illegala. Jag är också övertygad om att de flesta oberoende observatörer håller med mig.

Naturligtvis betraktar jag också bosättarna som illegala ockupanter/invandrare och oönskade på Västbanken.

Jag har dock inte något emot att de flyttar till Israel eller tillbaks till USA eller Ryssland (där de förmodligen kommer ifrån)!

/Erik

Anonym sa...

Tack för svar, Erik. Uppfriskande att du stolt står bakom dina åsikter och fördomar. Naturligtvis ser jag själv inte alla bosättningar som illegala och det gör inte de flesta kunniga medlare och statsvetare heller. Men de är kanske inte "oberoende" nog för dig? :)

A-K Roth

Anonym sa...

Vilken konstig diskussion!
Vinner man territorier i krig, har man all rätt att agera på egen hand. Det gäller överallt. Så gjorde Sverige mot Danmark, så gjorde Sovjet mot Finland (Karelen) och så gör alla arabstater. Och så måste givetvis Israel göra.

/Jan

Bulten i Bo sa...

Naturligtvis ser jag själv inte alla bosättningar som illegala och det gör inte de flesta kunniga medlare och statsvetare heller.

Vad är det för kunniga statsvetare som, tvärtemot Genevekonventionens artiklar, anser att ockupanten har rätt att låta sin befolkning få flytta ut och lägga beslag på det ockuperade området?

Hampus Eckerman sa...

Jaha, hela Israel-lobbyn har flyttat hit nu. Lite enkla kommentarer dock:

*) Det finns ingen tveksamhet gällande jurisdiktionen gällande Västbanken och Gaza. Det är palestinskt område och är så erkänt av FN, Röda Korset, Human Rights Watch, Amnesty och Rädda Barnen. Allt i enlighet med Geneve-konventionen och de mänskliga rättigheterna. Motsägare är endast Israel och israel-lobbyisterna.

*) Att unilateralt följa internationell lag och avstå från krigsförbrytelser är något som alla applåderar. Förrutom möjligtvis ockupationsmakter som vill fortsätta behålla stulen mark.

Det är bra dock att fått reda på att A-K Roth stödjer krigsförbrytelser. Haag nästa?

Roy B. Alterman sa...

Freden skall förhandlas fram. Av detta följer att samtliga inblandade måste kompromissa med sina utgångspunkter. Av detta följer att man även måste kompromissa när det gäller tolkningen av resolution 242, FN:s delningsförslag från 1947, Färdplanen osv.

"Den gröna linjen", stilleståndslinjen från 1949, lyser inte i eldskrift inhugget i sten, utan är ett "gräns-resultat" av ett krig. Den linjen är någonting annat än de linjer som drogs upp i FN:s delningsförslag. Samma förslag som säger att Jerusalem ska vara en separat kropp, dvs varken tillhöra Israel eller Palestina. Detta till trots, så vill de palestinska ledarna att östra Jerusalem ska bli det framtida Palestinas huvudstad. Jag rekommenderar att man mediterar över situationens komplexitet.

Än så länge rör det sig om anklagelser om krigsförbrytelser. Goldstonerapporten är dock så pass undermålig att ärendet inte får en juridisk fortsättning. Under tiden utreder Israel ett stort antal fall, och vi lär säkert få se exempel på fall där man finner att enskilda soldater begick övergrepp. Det är en annan sak.

Anonym sa...

Ulf: Lite rakt-på-sak svar på tal i en något fientlig (ett par tråkmånsar till gubbar) atmosfär som poppat upp nu i tråden:

Hjalmar, du kanske åberopar Jordaniens agerande för c:a 60 år sedan med detta: "Återstår att se ifall det blir folkmord och deportation eller inkluderande medborgarskap..."? Judenrein blev det den gången också. Gillar du detta läge eftersom du propagerat för att fördriva folk, selektivt förstås?

BiB, be du Erik förklara vilka statsvetare som anser att samtliga bosättningar på VB är olagliga innan du går vidare på något vendetta.

Hampus, tal om "Israel-lobbyn" är enfaldigt och indikation på fördomar. Är det vanlig härskarteknik eller vill du bara tysta meningsmotståndare när du ljuger om dem? Du vet kanske inte bättre?

Guardian, no comment för säkerhets skull. :)

A-K

Anonym sa...

Roy, jag läste någonstans att man utreder 29 fall av misstänkta övergrepp. Goldstone har f.ö. själv sagt att hans undersökning inte håller juridiskt.

Ulf och Roy, vad anser ni om Hampus'ord som verkar säga att bobygge på lagligt inköpt mark på omtvistat område utgör ingenting mindre än krigsförbrytelser? Kan det vara ett rationellt påstående? Eller har vi att göra med opålästa antiisrael-lobbyn som besitter en besynnerlig och väldokumenterad ovana att tyda det skrivna ordet som den behagar, för välvilligt eller för illvilligt.

Psst, alla som tog flera herrans år på sig att fatta det andra fick klart för sig på en gång, att Lasse Wilhelmsson var ute i otrevliga ärenden, kan inte ha det lätt med det skrivna ordet och dess nyanser.

A-K

Bulten i Bo sa...

A-K, det kan jag iofs göra men Eriks påstående att "statsvetare anser att internationell lag ska följas" är ett typiskt "hund biter man"-påstående som jag tar emot med en gäspning.

Ditt påstående att "statsvetare anser att Genevekonventionens lagar om förbud för ockupanten att flytta befolkningen till det ockuperade området inte gäller" är istället ett "Man biter hund"-påstående och sådana tvärtomregler är mer intressanta att forska om källorna till.

Men vi har ju varit där förut, du och jag. Jag antar att du avser t.ex. Dershowitz och Bochara som ju profilerat sig starkt för irakiska bathpartisters rätt att 1990 flytta in i det då ockuperade Kuwait, så länge dessa irakier gjort det på frivillig basis.

Eller vad det nu är för specifik konflikt dom brukar välja för att exemplifiera sina teorier med, jag kommer inte ihåg så noga.

Anonym sa...

BiB: Du kommer med ett exakt citat med citationstecken och allt på något jag ska ha sagt, nämligen:

"statsvetare anser att Genevekonventionens lagar om förbud för ockupanten att flytta befolkningen till det ockuperade området inte gäller",
ett påstående jag inte har lagt fram.

Lögn eller konvoluterade tankar? Idag firar vi Thanksgiving här. Obama kommer att ge en annan kalkon nåd (pardon) utanför Vita Huset. Nåd och frid, du också, BiB.

A-K

Bulten i Bo sa...

Nej, A-K och jag påstod inte heller att du har sagt att "Hund bet man" heller. Det som står inom citationstecknena är inte ett citat av dig eller utav någon annan, utan en sammanfattning av era ståndpunkter.

Tycker du att jag sammanfattat dig fel, så ändrar jag mig gärna, men jag har svårt att se att bosättningar skulle vara lagliga med mindre än att Genevekonventionens förbud sätts ur spel.

Män käka du din kalkon och kom tillbaka när du hämtat dig!

Hampus Eckerman sa...

Freden ska skapas enligt Geneve-konventionen, lagen om de mänskliga rättigheterna samt FN:s resolutioner. Om detta är alla eniga. Förhandlingarna handlar bara om enligt vilken tidplan det ska göras.

Därför är det självklart att Israel först ska avbryta den olagliga och folkrättsstridiga blockaden mot Gaza samt avbryta utbyggnaden av bosättningarna vilka utgör en krigsförbrytelse.

Som tur är så är förhandlingarna om fred redan klara. Alla arabstater, inklusive Fatah och Hamas, har gått med på bildandet av en stat enligt 1967 års gränser. Det ligger i linje med FN:s resolutioner, Geneve-konventionen och de mänskliga rättigheterna. Det ställer sig alla världens länder bakom.

Efterom förhandlingarna är avslutade och Israels lagstadgade krav har uppnåtts (inte de olagliga) är det självklart enbart att påbörja ett tillbakadragande.

Roy B. Alterman sa...

"Förhandlingarna handlar bara om enligt vilken tidplan det ska göras".

Sakfel av Hampus E.

Låt mig bara nämna en omständighet som bevisar att det rör sig om ett pinsamt men ack så vanligt förekommande sakfel:

Man har förhandlat, och lär även i kommande rundor förhandla kring frågan om s k "landswaps" - kvittning av land. Detta är inte en tids-, utan en rumfråga.

Beträffande blockaden av Gaza - det är upp till Hamas när den skall avslutas. Det är inte Israel och Fatah som ska ge efter för Hamas krav, utan tvärtom. Hamasledarna vet exakt vad som krävs av dem för att blockaden ska brytas. Men de väljer en annan väg. Detta sätter inte bara stopp för en inompalestinsk försoning, det trycker dessutom ner Gazaborna i fördjupat lidande.

Frågan om Jerusalem är oerhört komplicerad. Få tror väl på att stan ska bli en separat kropp ställd under en FN-guvernör. Och en fysisk delning likt det som gällde 1949-67 lär inte ske. Återstår att hitta en lösning där man delar på stan, delar på säkerhetsansvaret, gör upp frågor om jurisdiktion osv. Ingen tulipanaros, precis.

Anonym sa...

lasa hela bloggen, ganska bra