2009-12-01

Positiva signaler från EU om östra Jerusalem och om erkännande av en palestinsk stat

Uppdatering 3 december nederst i posten!

Den israeliska tidningen Haaretz publicerar idag ett hemligt utkast från Carl Bildt och det svenska ordförandeskapet, vilket bl a klargör EU:s stöd för östra Jerusalem som huvudstad i en palestinsk stat. Dokumentet antyder också att EU skulle kunna erkänna en palestinsk stat, om palestinierna bestämmer sig för att utropa en sådan, även utan att en israelisk-palestinsk freduppgörelse har uppnåtts.

Utkastet har väckt stor vrede på sina håll i Israel, eftersom EU -om dokumentet antas - gör klart att gränserna från 1967 måste respekteras och att östra Jerusalem skall vara huvudstad i den palestinska staten. Därmed tar EU entydigt avstånd från den israeliska inställningen att det odelade Jerusalem skall vara huvudstad i Israel.

Överlag uttrycker dokumentet en oerhört stark kritik av Israel. De israeliska bosättningarna och den mur som Israel byggt på den palestinska Västbanken beskrivs som illegala, ett hinder mot freden och som ett hot mot tvåstatslösningen överhuvudtaget. Blockaden av Gaza beskrivs som oacceptabel och politiskt kontraproduktiv. Dokumentet manar också till stöd för ansträngningarna att få till stånd en försoningsprocess mellan Hamas och Fatah, och därigenom bidra till att skapa ett enat palestinskt ledarskap.

Stor uppmärksamhet har givits åt det faktum att dokumentet öppnar för att EU skulle kunna erkänna en palestinsk stat även utan ett föregående fredsavtal mellan Israel och palestinierna. Nyckelformuleringen är att EU "beslutsamt kommer att stödja fortsatta ansträngningar och steg mot en palestinsk statsbildning för att, vid lämpligt tillfälle, kunna erkänna en palestinsk stat. ("support further efforts and steps towards Palestinian statehood and to be able, at the appropriate time, to recognize a Palestinian state"). Den avgörande frågan blir då förstås vad som menas med "lämpligt tillfälle". Genom att inte knyta detta lämpliga tillfälle till en fredsuppgörelse antyder dokumentet att ett erkännande kan komma tidigare.

Jag har läst många EU-uttalanden om den israelisk-palestinska konflikten. Men jag kan inte minnas något som varit så entydigt i sin kritik av Israel och i sitt stöd för upprättandet av en palestinsk stat med östra Jerusalem som huvudstad.

Vi får väl se om Carl Bildt lyckas få EU-staterna att enas om formuleringarna i dokumentet. Det blir en intressant politisk vecka när nu ordföranden för FN:s kommission för undersökning av krigsförbrytelser under kriget i Gaza, den sydafri­kanske domaren Richard Goldstone, kommer till Stockholm den 3-4 december. Goldstone var ju i sin rapport ytterst kritisk till hur främst Israel agerade under kriget i Gaza för snart ett år sedan.

Uppdatering 3/12: I dag skriver Sveriges mest ansedde och trovärdige folkrättsexpert, professor Ove Bring vid Försvarshögskolan, tillsammans med Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet, på Aftonbladets debattsida. Bring och Gabelic skräder inte orden i beskrivningen av Israels agerande under Gaza-kriget: Israels väpnade attacker mot Gaza må ha varit legitimt självförsvar, men civila drabbades oproportionerligt, återkommande och ibland uppenbarligen med avsikt. Det oproportionerliga våldet, de civilas utsatthet, attackerna mot FN-byggnader och användningen av vit fosfor mot civila - allt detta strider mot krigets lagar.

Jag kommenterade Goldstonerapporten i P 1 Morgon i dag fredag den 4/12 kl 07.20.

33 kommentarer:

Guardian sa...

Dagen har kanske kommit när EU äntligen slutar att bara vara "payer" utan även "player", i den fortsatta utvecklingen mellan Israel och palestinierna.
Det hade varit ett väldigt välkommet avbrott.

Lars M Hermansson sa...

Det är oerhört trist med detta eviga hackande på staten Israel som hela tiden hotas av islamisk extremism och fientliga arabstater.
Israel måste ha rätt att få leva i fred inom säkra och erkända gränser. I dag är hotet inte minst Iran med dess kärnvapenplaner.
Varför hela tiden ge sig på demokratin Israel och låta diktaturerna vara i fred?????!!!

Marcus sa...

Ulf, de israeliska reaktionerna framhäver att utkastet inte innehåller något nytt (förutom att de påpekar att Sverige använt formuleringar och utelämnanden för att skapa ont blod, såsom att inte ens erkänna "västra" Jerusalem som Israels huvudstad, utan endast "östra" som arabernas).

Men inget nytt alltså.

Blev därför lite förvånad över din reaktion.

Dessa mina minsta bröder sa...

Det låter hoppfullt Ulf.
Lars M Hermansson trist att du försöker försvara brott mot folkrätten.

Ulf Bjereld sa...

Marcus: Ibland är det inte vad man säger som är det nya, utan hur man säger det. Jag kan t ex inte erinra mig något tidigare EU-uttalande där man lyft frågan om östra Jerusalem på det sätt som görs i det här utkastet.

Det nya kan också bestå i när man säger något. Öppningen för ett erkännande av en palestinsk stat vid "lämpligt tillfälle" kommmer ju mitt i debatten om huruvida palestinierna inom kort kommer att utropa en självständig stat.

Israels starka reaktioner visar också att man från israeliskt håll uppfttar dokumentet som något utöver de vanliga EU-uttalandena.

Guardian sa...

Lars M Hermansson
Ditt inlägg visar med all önskvärd tydlighet varför åtskilligt av de så kallade ”Israelvännerna” är totalt akterseglade – man saknar verklighetsförankring.

Har det någon som helst relevans för sakfrågan att Israel är en ”demokrati”, om än en halvtaskig sådan?
Svar: Nej. (Möjligtvis kunde man just därför kräva ett bättre uppförande – men det har över ett halvt sekel visat att det är en ren utopisk förhoppning)

Vilka ” fientliga arabstater” hotar Israel?
Svar: Inga. Däremot har Arabförbundet sedan år 2002 erbjudit erkännande – mot att Israel slutar ockupera. Israel ignorerar.

Vilka är det som inte accepterar 1967 års gränser?
Jo Israel

Skulle en förändring av 1967 års gränser ge Israel ”fred inom säkra och erkända gränser” och minska ”hotet från Iran med dess kärnvapenplaner”?
Svar: Nej. Förändringen av gränsen handlar bara om att förpesta livet för palestinierna.

Existerar det något reellt ”hot” från Iran?
Svar: Nej. Däremot har dom en pratglad president – som ligger i paritet med det avskrap med religösa och högerextrema som Netanyahu har byggt sin regering på.

Existerar det något bevis mot styret i Iran skulle ha illvilliga planer med sina
”kärnvapenplaner”?
Svar: Nej. Iran har lika mycket rätt att ha ett Kärnprogram som Sverige.
Iran har i motsats till Israel dessutom skrivit på Icke-spridningsavtalet.

Däremot skulle en iransk atombomb en gång för alla gör slut på de israeliska och amerikanska hoten och krigshetsen mot Iran – vilket skulle vara skönt för regionen.

BR sa...

Det vore förödande för fredsprocessen om EU erkände en palestinsk stat vars administration har kontroll enbart över 2/3 av sitt territorium och ligger i väpnad konflikt med Hamas som behärskar 1/3 av den tänkta staten.

Men EU skulle knappast erkänna en palestinsk stat utan koordination med USA och Obamaadministrationen har inte lämnat sådana signaler.

EU´s deklaration syftar enligt mitt förmenande snarast till att sätta ökad press på Israel i en fredsprocess och Bildt kommer att gå till historien som den enda FM i ett av EU´s ordförandeländer som inte varit välkommen till Israel.

EU och USA har f.n. dessutom ett ännu större bekymmer än Israel-Palestina; Iran fortsätter att trotsa världssamfundet med sitt nukleära program och EU, Ryssland, Kina och USA vet att om man inte lyckas stoppa det, med sanktioner, så kommer Israel unilateralt att försöka göra det militärt, sannolikt med förödande konsekvenser för det lönsamma handelsutbytet mellan Iran å ena sidan och Kina, Ryssland och EU å den andra samt oförutsedda komplikationer för oljetrafiken genom Hormuz.

Detta perspektiv verkar sannolikt avhållande på USA att sätta alltför stor press på Israel gentemot palestinierna och utan USA´s uttalade löfte att erkänna en ensidigt utropad palestinsk stat så blir det inget av med den saken från EU´s sida heller.
/BR

Marcus sa...

Ulf,

Men om Socildemokraterna eller du själv skulle stödja ett erkännande av ett ensidigt statsutropande så kan du och S aldrig i fortsättningen hänvisa till respekt för FN-resolutioner.

Resolution 242 och alla fredsavtal (Oslo, Färdplanen) definierar förhandlingar som den enda legitima lösningen på konflikten. Osloavtalen utesluter uttryckligen ensidigt statsutropande från palestinierna.

Svaret på en ådan åtgärd kommer, precis som redan uttryckts i Israel, att utgöras av omedelbar israelisk annektering av alla judiska bosättningar och alla områden på Västbanken som man anser sig behöva (Hebron gränsen till Jordanien m.m.).

Jag har svårt att se att du eller S och Broderskaparna skulle föredra en sådan "lösning".

Men jag kan ju ha fel.
Mvh
Marcus

Guardian sa...

”Ett ensidigt statsutropande från palestinierna, kommer, precis som redan uttryckts i Israel, att utgöras av omedelbar israelisk annektering av alla judiska bosättningar och alla områden på Västbanken som man anser sig behöva (Hebron gränsen till Jordanien m.m.).”
***Jamen då så! Det hade verkligen varit fantastiskt om så skedde, eftersom det hade satt de israeliska folkrättsbrotten under strålkastarbelysning.
Detta hade tvingat det internationella samfundet till att nu och med en gång ta i konflikten och lösa den en gång för alla.

Konfliktens kärna består som bekant i den Israelisk vägran att lösa konflikten, eftersom det skulle förhindra den inte så diskreta ”smyg” judaiseringen av Västbanken och Östra Jerusalem, som pågått nonstop sedan 1967.

Sedan kan man också fundera över hur man resonerar, när man tror att fullt legala palestinska anspråk, som en egen fri stat inte ska accepteras, men att det internationella samfundet istället skulle erkänna och acceptera israelisk laglöshet och stråtröveri.

BR sa...

När det sedan gäller Svenska advokatsamfundets politiserade pris till Goldstone så kan det tyckas lite märkligt att en juristorganisation belönar en jurist som bryter mot det mandat som FN´s legala kropp UNHRC beslutat, nämligen att undersöka rådets i förväg, bestämda slutsats att Israel begått krigsförbrytelser i Gaza.

Goldstone själv har i efterhand hävdat att han i samråd med MR-rådets ordförande ändrade mandatet.
Men det kunde han inte göra eftersom det hade krävts ett formellt beslut i rådet för att detta nya mandat skulle bli legalt.

Så Goldstone har, vid sidan av att författa en undermålig och biased rapport även brutit mot en stadga i det FN som gav honom hans utredningsarbete.
/BR

Lars M hermansson sa...

"Guardian" undrar om någon arabstat hotar Israel. Frågan är märklig. Israel har ju flera gånger anfallits av arabstaterna. Värst är Libyens ledare Khadaffi. Där kan man återigen beklaga störtandet av kung Idris I 1969 då denne hade en mjukare hållning mot Israel.
Det är trist att "Guardian" väljer att se så lättsinnigt på en av världens värsta diktaturer Iran och deras atombombsplaner.
Dessutom har Israel länge varit inriktad på fred i mellanöstern men endast mötts av kalla handen från olika arabiska diktaturer och terrorörelser som Hamas som Iran understöder. En ljusning vore om diktaturen i Iran störtades och ersattes med återupprättad monarki under den tidigare schahens son. Schahen hade goda förbindelser med Israel i motsats till den islamiska republiken.

Anonym sa...

"Dessutom har Israel länge varit inriktad på fred i mellanöstern men endast mötts av kalla handen från olika arabiska diktaturer och terrorörelser..."
Khartoumsymdromet: NEJ till fred med Israel, NEJ till erkännandet av Israel, NEJ till förhandlingar med Israel.
4 gånger i historien har Israel mött arabernas avslag: 1937, 1947, 1967 & 2000. Arafat missade aldrig ett tillfälle att missa ett tillfälle som bekant.
EL

Ulf Bjereld sa...

Marcus: Saken är inte enkel. Länge höll Sverige på principen att bara erkänna stater som uppfyllde folkrättens tre kriterier på en statsbidning (ett folk, ett territorium, en myndighet som utövar effektiv kontroll över territoriet).

Men genom erkännandet av t ex Kroatien i början av 1990-talet (när den kroatiska regeringen inte kontrollerade hela statens territorium) eller Kosovo nyligen så har praxis förändrats i en riktning där realpolitiska överväganden väger tyngre.

Din argumentation för att inte erkänna ett utropat Palestina bygger på en blandning av folkrättsliga principer och realpolitiska överväganden.

Guardian sa...

EL
Eftersom det varken existerade några ”israeler” eller någon ”israelisk stat” 1937 eller 1947, är det ett bra mått på den ”kreativa” historieskrivning som ständigt gör sig påmind hos vissa ”israelvänner”.

(Jämför gärna hur det låter när någon ägnar sig åt ”kreativa” historieskrivning när det gäller Förintelsen)

I denna historieskrivning ingår givetvis inte Beirutdeklarationen från 2002 – där Israel erbjuds fred och erkännande på premisserna att man slutar ockupera och börjar uppföra sig som en normal stat under den internationella lagstiftning som föreligger på området.
Israel tvärvägrar – naturligtvi

BR sa...

Det förefaller som om det läckta EU-dokumentet är ett okoordinerat initiativ från den erkänt antiisraeliska Carl Bildt.
Bl.a har franska regeringsföreträdare redovisat flera starka reservationer mot dokumentet ifråga.
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1259243066949&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull

Fortfarand får således alla förespråkare för ett snart ensidigt utropande av palestinsk stat fortsätta att suga på de politiska ramarna.

/BR

Anonym sa...

Håller med Guardian om att det vore bra om de som betalar också spelar med. Helst önskar jag att spelarna alltid hade hållit koll på hur betalning används. Givetvis borde hela tiden betalarna ha sett till att i bästa mån förhindra att deras pengar används på ett brottsligt och folkrättsvidrigt sätt. Etableras en stat kommer den naturligtvis att synas i sömmarna vad terror beträffas, eller?

A-K

BU sa...

* Lars Hermansson påstår att Israel flera gånger anfallits av arabstater.

* Lars Hermansson borde veta att Israel enbart anfallits 1973.

* Lars Hermansson borde veta att Israel anfallit arabstater 1948.

* Lars Hermansson borde veta att Israel anfallit arabstater 1956.

* Lars Hermansson borde veta att Israel anfallit arabstater 1967.

* Lars Hermansson borde veta att Israel anfallit arabstater 1978.

* Lars Hermansson borde veta att Israel anfallit arabstater 1982.

* Lars Hermansson borde veta att Israel anfallit arabstater 2006.

* Lars Hermansson borde veta att Israel är ett hot mot arabstaterna. Israel ockuperar land från tre av dem.

Ulf Bjereld sa...

Som ni ser har jag uppdaterat bloggposten, utifrån artikeln i Aftonbladet i dag av bl a landets mest ansedde och trovärdige folkrättsexpert Ove Bring vid Försvarshögskolan. Så här beskrivs Israels agerande under Gaza-kriget:

"Israels väpnade attacker mot Gaza må ha varit legitimt självförsvar, men civila drabbades oproportionerligt, återkommande och ibland uppenbarligen med avsikt. Det oproportionerliga våldet, de civilas utsatthet, attackerna mot FN-byggnader och användningen av vit fosfor mot civila - allt detta strider mot krigets lagar."

Min blogg citeras för övrigt i kolumnen bredvid artikeln! :-)

Lars M Hermansson sa...

BU påstår att Israel har börjat krig mot arabstaterna. Längre från verkligheten kan man knappast komma.
Bring och Gabelic är oerhört orättvisa när de väljer att göra Israel till syndabock.
Israel är en demokrati som ständigt hotas av terrorism och omgivande diktaturer.

Anonym sa...

Guardian
"Eftersom det varken existerade några ”israeler” eller någon ”israelisk stat” 1937 eller 1947..."
Nej det är riktigt, men då byter jag ut Israel mot judiska palestinier. Men det passar väl inte dig heller kan jag tänka. Och ja, jag är en israelvän men utan några citationstecken, tack. Vad du är behöver inte påpekas. Det lyser när du går vidare med att dra upp Förintelsen. Du kunde ha gjort en kommentar om Khartoummötet men ack nej.
EL

Anonym sa...

BuHu
"Israel är ett hot mot arabstaterna. Israel ockuperar land från tre av dem".
Bara mot arabstaterna? Inte mot hela världen?
Vilka 3 stater hade du i tankarna så får vi se hur påläst du är ?

Anonym sa...

"Israels väpnade attacker mot Gaza må ha varit legitimt självförsvar"
Det där börjar inte bra. Varför inte helt enkelt skriva "var legitimt självförsvar". Resten låter väldigt ensidigt.

Guardian sa...

EL
Du behöver överhuvudtaget inte spekulera i vad jag tänker och anser – jag är fullt kapabel att uttrycka det själv.

Jag brukar markera ironi över denna typ av ideologiskt, historierevisioniskt och skygglapps prydda stöd till Israel - med citationstecken – därför att det är just denna typ av stöd som i slutändan kommer att göra att den judiska staten Israel kommer att upphöra att vara en judisk stat.

Har du överhuvudtaget reflekterat över att anledningen till att lösningen med 2 stater beror på att man ska rädda Israel.
För varje månad som går av israelisk aktivism mot detta, är en månad närmare en enstatslösning.

Och varför i hela friden ska vi diskutera Khartoummötet 1967?
Om man på ett hederligt sätt fortsätter att följa historien kan man även läsa att fastän beslutet togs då, så har Israel fredsfördrag både med Egypten 1979, PLO 1993 och Jordanien 1994 - som medverkade på mötet i Khartoum 67.
(Dom länder man inte har fredsfördrag med är Libanon där Israel fortfarande ockuperar bitar av landet, sammaledes med Syrien.)

Om du så gärna vill tillskriva Arabförbund åsikter, varför gå 42 år tillbaka i tiden istället för att ta det som är aktuella för situationen?
Våren 2002 så erbjöds Israel fred och erkännande av samma Arabförbund – mot att man slutade ockupera och började följa internationella lagar och traktat på området.
En position som delas av en totalt enig omvärld.
Faktum kvarstår – Israel vägrar.

BR sa...

Saxat ur Brings och Gabelics artikel i Aftonbladet:
"Goldstone pekar på två framkomliga vägar. Dels bör hans slutsatser överlämnas till generalsekreteraren, dels bör de komma Internationella brottmålsdomstolen till del"

Antingen är Goldstone okunnig eller så har Bring och Gabelic misstolkat honom och i så fall är det de sistnämda som är okunniga.
Den internationella brottsdomstolen i Haag (ICC) saknar nämligen helt jurisdiktion i såväl Israel som på Västbanken-Gaza.
De senare är som ickestat uteslutna från handläggning i ICC och Israel har inte ratificerat ICC och lär inte göra det heller.
Goldstones usla rapport lär nu begravas i UNSC.

/BR

Anonym sa...

Men Ulf, som det är ett utkast och EU i stort inte har vägt in på olika punkter, är det inte för tidigt att tala om vad EU "klargör"? Jag tycker också det är märkligt att du talar om två (2) orsaker till Israels "vrede" varav en är rent felaktig i sin premiss: det finns ju inga 1967 års gränser! Hur många gånger måste man skriva att det är stilleståndslinje, gröna linjen, och att försvarbara gränser ska förhandlas fram med gröna linjen som startgrund, efter fientligheterna har stoppats, allt enligt 242? Troligen finns många legitima invändningar från israeliskt håll mot innehållet, inte minst om säkerhetsfaktorer.

Här finns en EU-stat som väger in:
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1259243066949&pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull

Andra kommer att väga in. Sedan får vi se hur det blir. Kommer EU att kunna sätta FNs resolution 242 åt sidan även om de vill?

Om citatet du gav från Bring och Gabelic: Om dessa agerar vittnen, åklagare och domare utan att ha varit där, hur kan de vara så trovärdiga som du säger?

A-K Roth

Anonym sa...

Guardian

"Du behöver överhuvudtaget inte spekulera i vad jag tänker och anser"
Nej, jag har bättre saker för mig. Släpp ut luft innan du spricker.

"lösningen med 2 stater beror på att man ska rädda Israel".
Jag tyckte du skrev att Israel inte existerade 1937-47. Nej, det blir inte en stat eftersom varken araberna eller judarna vill ha den.
Din historielektion behöver jag inte. Du måste ha missat att Israel drog sig tillbaka helt och hållet från Libanon. Golanhöjderna är en annan sak. Men så länge syrierna inte ens kan sitta och diskutera i samma rum som israelerna så lär det inte hända något där.
Arabdiktaturerna ger jag inte mycket för. Det räcker med att se deras förakt sinsemellan, behandling av palestinaaraberna och besatthet mot judar och Israel.
EL

Guardian sa...

EL
Hela diskussionen startade med din kommentar 8:54, där du på ett synnerligen vinklat sätt försökte framställa palestinier och araber som oresonliga.

Om du drar upp saker från 1937 och går fram till år 2000 – men inte klarar av att på ett korrekt sett att redogöra för vad Arabförbundet anser i frågan sedan 2002, då är det inte bara fel – utan även vad som brukar benämnas som propaganda.


Som bekant så kommer det att uppstå ett läge där den arabiska befolkningsmängden kommer att överstiga den judiska, på området Israel – Västbanken –Gaza.
Det är då Israel kommer att försvinna och i dess ställe en modern demokrati av europeiskt snitt kommer att uppstå, utan massa etnicitets tjafs.
Som en extra ödets ironi kommer vara att just detta var det som de araber boende i området hade som förslag dryga 60 år tidigare…

Det är för att undvika detta scenario, som vi alltså har lösningen med en palestinsk stat – vilket Israel i snart ett halvt sekel vägrat, under det att man även underminerar förutsättningarna för att överhuvudtaget skapa den.

Rörande Libanon och gränsen där, så kan jag rekommendera Google. Haaretz skrev en del om det 2007 och vad FN:s kartografer upptäckte….…

Anonym sa...

Guardian
"på ett synnerligen vinklat sätt..."
Klart att "vinklingarna" störde dig:-)
Apropos propaganda så kanske du inte har märkt det groteska som pågår i de arabiska medierna mot judar och Israel i nazistil.

"Israel kommer att försvinna..."
Jamen det är väl det du väntar på. Så relaxa bara och vänta på
dagen D :-)
"...en modern demokrati av europeiskt snitt kommer att uppstå..." Precis som i de andra 22arabiska länderna? Vilken planet lever du på? Ditt snack är helt enkelt barnsligt.
Vad det gäller den arabiska befolkingen så kan jag upplysa dig om att antalet barn har minskat då man upptäckt att man lever bättre när man har färre munnar att mätta. Dessutom har mantalslängden gått ned då man strök alla som fortfarande räknades trots at de hade emigrerat för länge sen.
EL

Anonym sa...

Inlägg 10:18: "...Våren 2002 så erbjöds Israel fred och erkännande av samma Arabförbund – mot att man slutade ockupera och började följa internationella lagar och traktat på området..."

Om Arabförbundet har ett sådant stort inflytande att de kunde erbjuda fred och erkännande år 2002, vad har det sysslat med sedan dess? Arabförbundet borde - om det hade makt och inflytande - ha förmått palestinska grupper och Hezbollah i Libanon att följa internationella lagar och traktat, stoppat eller gjort sitt allra bästa att stoppa terrorkrigen mot civila. Men det verkar som om viljan och makten att stoppa brott mot International Humanitarian Law inte finns. Hur kan de under dessa omständigheter tas på allvar?

A-K Roth

Marcus sa...

Ulf,

Jag tappade mycket förtroende för dig när du i P1-intervjun med Ann Haberlein sade att du inte förstod varför Sverige hade lagt ned sin röst. Du spekulerade också i om Tysklands nedlagda röst berodde på dåligt samvete för Andra Världskriget.

Låt mig dock ge dig en ledtråd till anledningen till Sveriges nedlagda röst:

- resolutionen nämnde inte Hamas en enda gång (vilet också kritiserats av Goldstone).

Den var alltså svårt ensidig och felaktig, och hade antagits på arabländernas och palestiniernas uppmaning.

Sverige och Tyskland var inte ensamma om att lägga ned sina röster eller att rösta emot. Inte en enda demokrati röstade för den ensidiga resolutionen!

Du vill alltså att Sverige skulle ställt sig tillsammans med diktaturerna och röstat ja, och låtit Hamas undgå varje form av kritik? Är det rätt uppfattat?

Ulf Bjereld sa...

Marcus: Du skriver att "inte en enda demokrati röstade för den ensidiga resolutionen". För säkerhets skull skriver du "inte en enda" i fetstil.

Bland de stater som röstade för resolutionen återfinns t ex Irland, Portugal, Cypern
och Schweiz, bara för att nämna några europeiska stater. Du borde nog fundera lite över hur du definierar demokratier i förhållande till diktaturer.

BU sa...

* A-K Roth säger att ockupation av mark är lagligt.

* A-K Roth undrar över vad arabländerna gjort sedan 2002 då de erbjöd full fred till Israel mot att Israel lämnar de ockuperade områdena.

* A-K Roth vet givetvis att arabländerna sedan dess väntat på att Israel ska anta erbjudandet och också lämna de stulna områdena.

* A-K Roth undrar varför arabländerna inte protesterar mot att Libanon som Israel bombade till grus 2006 med över 1000 civila döda som följd. A-Roth bör snarare undra över varför Israel får döda urskiljningslöst utan bestraffning.

Per K sa...

BU,

Jag tycker man ska hålla sig till sanningen. Du vet lika väl som jag att Nassers blockad av Tiransundet och stängningen av Suezkanalen både 1956 och 1967 var ett brott mot internationell rätt. Därför var Israels attacker vid dessa tillfällen fullt berättigade.