2009-12-08

Cristina Husmark Pehrsson - en politisk belastning för regeringen

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson har blivit en politisk belastning för regeringen. Opinionen rasar mot de nya sjukförsäkringsreglerna. Media berättar ohyggliga historier om hur cancersjuka kvinnor tvingas börja arbeta när deras sjukpenning dras in. Husmark Pehrssons försök att försvara införandet av de nya reglerna och förklara dess orimliga konsekvenser har hittills inte varit särskilt framgångsrika, för att uttrycka det milt.
Den rödgröna oppositionen vädrar förstås morgonluft. Efter Fredrik Reinfeldts första år som statsminister - då ministrar och andra för regeringen centrala personer under skandalomsusade former tvingades avgå på löpande band - har oppositionen haft svårt att hitta angreppspunkter på alliansregeringen. Finanskrisen erbjöd alliansregeringen en möjlighet att visa regeringsduglighet och oppositionens tidigare rekordstora ledning i opinionen sjönk snabbt ihop till mer normala avstånd.
Men nu utmanas bilden av borgerlighetens regeringsduglighet. Cristina Husmark Pehrsson har blamerat sig genom att först skylla problemen på Försäkringskassan, som anklagades för att göra felaktiga tolkningar av en lag som egentligen var glasklar. Därefter bytte Husmark Pehrsson position och i söndagens SVT Agenda menade hon i stället att de absurda konsekvenserna av lagen varit omöjliga att förutspå: När vi har skickat ut vårt förslag på remiss till många tunga remissinstanser har ingen poängterat att det här kunde få de här orimliga konsekvenserna. Men som SVT Aktuellt visar så pekar yttrandena från flera tunga remissinstanser just ut den typ av negativa konsekvenser vi nu ser.
När de orimliga konsekvenserna synliggörs väljer Husmark Pehrsson att inte införa ett moratorium för genomförandet av lagen, utan hastar i stället fram ett antal kompletteringar som skall minimera skadeverkningarna. Statsmannaskap? Svar nej.
Den hast och viljestyrka som präglade alliansregeringens införande av det nya regelsystemet var ett uttryck för en ideologisk självrättfärdighet, som nu slår tillbaka på regeringen. Bilden sprids av en regering utan empati för de mest drabbade, och som genom sin ideologiskt styrda politik ökar klassklyftorna. Man utsätter sårbara människor för ett stort samhälls­experiment vars syfte är att spara pengar för att kunna finansiera regeringens skattesänkningar, som Mona Sahlin uttrycker det i Aftonbladet i dag.
Cristina Husmark Pehrsson sitter kvar på sin post. Men just nu är hon en politisk belastning för regeringen. Om denna tragiska historia kring drabbade människors utförsäkring inte får en snabb lösning kan hon faktiskt tvingas lämna regeringen.

5 kommentarer:

BR sa...

Många som diskuterar kring sjukskrivningar saknar insikt om några saker.

1/Sverige hade fram till 2004 den högsta per capitakostnaden för sjukskrivning i EU, trots bättre prognos och mer jämlikt spridd behandling, sjukdom för sjukdom, i hela Europa.
Många dessutom kroniskt sjukskrivna för diffusa smärt och värksyndrom utan objektiv diagnostik.
Efter att först S-regeringen och nu alliansen skärpt kraven för sjukskrivning och utökat resurserna för rehabilitering, där fr.a s.k. KBT visat sig vara framgångsrik vid olika smärtsyndrom, har de svenska siffrorna börjat krypa ner mot de i övriga Europa.

2/ Sjukskrivning beviljas inte för en diagnos per se, utan för den grad av nedsättning av arbetsförmåga som sjukdomen medför
vilket innebär att rubriken "Cancersjuka vägras sjukskrivning" är nyanslös propaganda;Vissa patienter med cancerdiagnos har, i varierande grad, en restarbetsförmåga kvar.
Att det sedan förekommit hjärtlös behandling av svårt sjuka av Försäkringskassan förändrar inte basen för sjukskrivning

3/ Långvarig sjukskrivning är i sig en negativ prognostisk faktor för återgång i arbetslivet.
Efter 6 månaders sjukskrivning minskar chansen till yrkesrehabilitering till ca: 50 %.

Kännedom om ovannämnda fakta skulle göra diskussionen kring sjukskrivningar mindre vulgär och propagandistisk.

/BR

Rally sa...

Vore intressant att få veta vilka pengar alliansen har avsatt till sin rehabiliteringskedja?
Verkligheten visar sig inte överensstämma med alliansens ord.
Den absoluta majoriteten av avsatta medel går till försörjning för de som nu kastas ut ur sjukförsäkringen, trots att de fortfarande är sjuka. Noll kronor går till medicinsk rehabilitering.

http://www.tco.se/Templates/Page2____417.aspx?DataID=9398
Varsågod och läs så slipper alliansen försvarare bli så propagandiskiska och vulgära.

Lars M Hermansson sa...

Båda blocken är lika goda kålsupare.

Guardian sa...

Tja, Husmarks fadäser är väl inte värre än tidigare regeringars dribblande med den utskällda Fastighetsskatten

Sixten Andréasson sa...

Visste inte att BR till råga på allt ingår i regeringskansliet?