2009-08-13

Hur klarar sig Piratpartiet i de kommunala valen?

Piratpartiets partiledare Rick Falkvinge meddelade i dag på DN Debatt att partiet förutom i riksdagsvalet även ställer upp i kommun- och landstingsvalen 2010.
Jag tror att det är ett klokt beslut. Om Piratpartiet skulle misslyckas med att ta sig in i riksdagen i nästa års val kommer partiet ändå med stor sannolikhet att ha vunnit några mandat i kommunala församlingar. Partiet kan då nyttja dessa mandat till att successivt pröva hur deras integritets- och informationspolitiska perspektiv kan ta politisk kropp i enskilda sakfrågor. Deltagandet i kommunal- och landstingsvalen ger också partiet en möjlighet att mobilisera sina medlemmar och sympatisörer i de regioner där de är som starkast.
Visst finns det även risker med att kandidera. Även om Rick Falkvinge i artikeln skriver att partiets styrelse "kommer att ställa mycket hårda krav på de lokala organisationer som vill ställa upp" så finns det inga garantier för att inte mycket udda personer som gör partiet mer skada än nytta kommer att väljas in. Den risken är alltid större hos nya partier än hos gamla och etablerade.
Ju mer Piratpartiet breddar sin sakpolitiska agenda, desto mer växer också risken för intern splittring. För Piratpartiet vore det t ex direkt förödande om deras varumärke och integritetsperspektiv tilläts bli en plattform för drogliberalism eller krav på avskaffande av sexköpslagen.
Piratpartiet är unikt genom att inte göra anspråk på regeringsmakten, utan i ställer säger sig vilja avveckla partiet när de fått gehör för sin politik. Det är spännande, men jag tror inte det är realistiskt. Jag har svårt att se en situation när Piratpartiet säger sig vara "nöjda" med den politik som förs. Piratpartiet mobiliserar ju längs en skiljelinje där det inte saknas eller kommer att saknas motkrafter. Om Piratpartiets försvinner öppnar man dörren för dessa motkrafter.
Ett mer sannolikt scenario är i stället att de skiljelinjer som finns i frågor kring integritet och informationspolitik på sikt vävs in i eller tas över av de etablerade partierna, vilket i så fall skulle göra Piratpartiets existens överflödig.
Men dit är det en lång väg. Hittills är åtminstone jag nöjd med att Piratpartiet är i takt med tiden och synliggör de nya skiljelinjer som följer i den kommunikationella revolutionens spår, och som de etablerade parterna inte varit förmögna att uppmärksamma.
Jag kommenterar Piratpartiets beslut i Aftonbladet och i Dagens Nyheter, samt Sverigedemokraternas resultat i den senaste opinionsmätningen från United Minds i Dagens Nyheter.

5 kommentarer:

Lars sa...

"En mätning är aldrig en mätning, att det här är en trend kan vi först slå fast när flera undersökningar visar samma resultat, säger han."

SD:s tidigare resultat hos detta opinionsinstitut är:

4,8 %, 4,6 %, 4,7 %, 4,1 %.

Inte en enda mätning under 4 % således. Jag tror definitivt att denna nätbaserade mätning ger en mer korrekt bild av just SD:s stöd än de traditionella mätningarna. Där vet vi ju att partiet blir grovt underskattat. Så var fallet inför riksdagsvalet 2006 såväl som EUP-valet i år. Även i den annars pålitliga VALU blir SD grovt underskattat.

Ulf Bjereld sa...

Opinionsmätningar är en sak - valresultat en annan. Visst har Sverigedemokraterna en möjlighet att ta sig in i riksdagen. Men det finns flera stora hinder på vägen.

För det första partiets rötter i högerextremismen. För det andra vänster-högerdimensionens dominans i svenskt politiskt liv. För det tredje att svensk opinion i dag är betydligt mer positivt inställd till flyktingmottagning än vad som var fallet när Ny Demokrati kom in i början av 1990-talet.

Saken blir inte bättre om dess sympatisörer tror att resultaten från ett enskilt opinionsinstitut ett drygt år före valet innebär en garanti för representation.

Lars sa...

"Opinionsmätningar är en sak - valresultat en annan."

Ja, det var väl det jag var inne på. SD är generellt grovt underskattat i opinionsmätningar inklusive VALU, väl att märka. När rösterna väl börjat räknas brukar resultatet bli betydligt bättre än vad dessa undersökningar tytt på. Så var det 2006 och även nu i år. För övrigt skrev jag att jag tror att denna nätbaserade undersökning ger en mer korrekt bild av SD:s stöd mot bakgrund av de faktorer jag pekat på. Håller du med om det eller tycker du att de traditionella opinionsinstituten varit duktiga på att mäta SD:s stöd inför valen? Varför skulle de saker du tar upp helt plötsligt bli ett oöverstigligt hinder för SD när partiet redan fått sitt parlamentariska genombrott med massor av mandat och nästan 3 % i senaste riksdagsvalet, och där opinionsmätningarna, underskattningen till trots, ger partiet siffror kring och över spärren till riksdagen? Det skulle faktiskt vara en större överraskning om SD missar riksdagen 2010 än om de kommer in. För att partiet ska missa riksdagen måste det till ett praktfiasko och katastrofval utan like i partiets historia och det i ett läge där partiet aldrig varit starkare ekonomiskt, opinionsmässigt etc.

Ulf Bjereld sa...

Lars: Nej, det är inte sant som du skriver att jag skulle ha påstått att t ex SD:s rötter i högerextremismen skulle bli "ett oöverstigligt hinder" för partiet att ta sig in i riksdagen. Om du läser innantill ser du att jag tvärtom betonar att SD "har en möjlighet att ta sig in i riksdagen".

Men du står för önsketänkandet. Du underskattar SD:s svårigheter genom att hävda att det måste till "ett praktfiasko och katastrofval utan like i partiets historia" om SD skulle missa fyraprocentsspärren. Då tar du inte svårigheterna på allvar, vilket i sin tur innebär att du skadar partiets intresse.

Kerstin sa...

Det enda fina med Piratpartiet är logon, som är helt suverän, ja rentav genial.