2009-07-03

Kristdemokratins kulturkamp - marsch på sluttande plan

De nya Moderaternas vandring mot mitten har skapat ett tomrum till höger på det politiska fältet. Om inget av de etablerade partierna fyller upp detta tomrum och tar ansvar för högerväljarna, så underlättar man för Sverigedemokraterna att på allvar få fäste i det politiska livet i Sverige.

Kristdemokraterna är det parti som genom en socialkonservativt inspirerad ideologi skulle ha bäst möjlighet att fylla detta tomrum. En sådan positionering skulle dessutom hjälpa Kristdemokraterna att profilera sig gentemot väljarna i förhållande till övriga borgerliga partier.

Flera krafter inom Kristdemokratin har också försökt puffa partiet i en sådan riktning. Så förespråkar t ex nätverket FFFF (Frihet, Familj, Flit, Företagsamhet) ”en genomtänkt borgerlig samhällssyn, som inte strävar efter att trängas i den socialliberala mittenfåran”. FFFF:s Facebook-grupp har i skrivande stund 217 medlemmar.

Men om nu Kristdemokraterna på allvar vill profilera sig i socialkonservativ eller värdekonservativ riktning är det viktigt att profileringen inte sker genom att partiet tar över Sverigedemokraternas språkbruk och tankelogik, och därigenom bidrar till att legitimera såväl Sverigedemokraterna som dess politik. Två aktuella exempel gör mig orolig över att de som vill driva Kristdemokraterna i socialkonservativ riktning nonchalerar eller inte förmår hantera denna problematik.

I går (2/7) förespråkade journalisten och chefen för Timbros medieinstitut Roland Poirier MartinssonDN Debatt att Kristdemokraterna skulle tjäna på att gå i socialkonservativ riktning. För att stärka sin argumentation redovisade Poirier Martinsson en undersökning från Demoskop där svenska folket sades instämma i påståenden som: Företagsamma invandrare är bra för Sverige respektive Det daltas för mycket med brottslingar. Vi bortser här från den vulgära brott och straff-retoriken kring "daltandet med brottslingar" och håller fast vid invandrarfrågan. Svenska folket ombeds alltså i undersökningen att ta ställning till påståendet att "Företagsamma invandrare är bra för Sverige". Vad är motsatsen? Att oföretagsamma invandrare inte är bra för Sverige? Skall också svenskars värde bestämmas av huruvida de är företagsamma eller ej?

Poirier Martinssons påstår dessutom att svenskarna är toleranta eftersom de inte har några problem med "invandrares osvenska egenskaper". Invandrares osvenska egenskaper? Jag skulle gärna vilja höra Poirier Martinsson förklara vilka egenskaper som är svenska respektive osvenska.

Poirier Martinsson är debattör och saknar reellt politiskt inflytande. Desto värre är det när Kristdemokraternas ordförande Göran Hägglund i sitt tal i Almedalen i går ansträngde sig för att skapa en motsättning mellan kulturelit och "vanligt folk". Så här sa Göran Hägglund:

Men inte heller när jag vänder örat mot vänster hör jag mycket annat än svårartade performance-vrål och kultursidornas idisslande av dekonstruktionen av könet, upplösningen av kategorierna, nedmonteringen av jaget och annat hyllande av sådant som i deras avskydda USA allmänt brukar gå under benämningen bullshit.

Jag har sagt att vi kristdemokrater är verklighetens folk. Med det menar jag inte bara de som är aktiva i partiet utan alla svenskar som lever på ett sätt vänstern inte vill att de ska leva. De som har familj, arbetar, tar semester och lever sina liv som folk gör mest. Men dem hittar vänstern av någon anledning alltid något fel på. Krönikörerna talar om för dem att de ska skämmas för att de är inskränkta. Teaterregissörerna talar om för dem att deras tillvaro är falsk och förljugen. Och i förskolan får barnen veta att lekarna måste vara könsrollsneutrala.

Är det fel att förskolan jobbar med könsrollsfrågor? Och vad har de stackars teaterregissörerna med saken att göra? Mest dyster blir jag över att Göran Hägglund - som ju är en klok och sansad person - väljer att ansluta sig till denna jargong trots att han känner dess ihålighet.

Genom att konstruera en motsättning mellan “teaterregissörer”, “krönikörer”, “vänstern” och “kultursidor” å ena sidan och “vanligt folk” å den andra förfaller Hägglund till renodlad populism. Hans raljanta ton bidrar till att förstärka de "vi emot dom-känslor" som betydligt mörkare krafter annars brukar odla. I dag skriver t ex Nationaldemokraternas tidning Nationell Idag på första sidan i pappersupplagan att Etablissemangets journalister anser sig ständigt tillhöra en upplyst elit vars främsta roll är att leda oss vanliga människor. Ser inte Hägglund i vilket sällskap han hamnar?

(Läs gärna Cecilia Garme, Hanne Kjöller och Vänstra Stranden kommentarer i frågan.)

Jag förstår att Kristdemokraterna genom att söka konflikt och skaffa sig en fiende vill vinna uppmärksamhet och stärka sin ställning i debatten. Men den kulturkamp partiet på detta sätt vill dra igång blir en marsch på sluttande plan. Jag sörjer det uppriktigt.

15 kommentarer:

Viktor sa...

Jag håller med dig Ulf, och jag tycker faktiskt lite synd om Hägglund som jag betraktar som en ganska socialliberal kille. Jag tror att han känner sig pressad av en falang som vill ha en missnöjesorienterad konservatism och det var tydligt att Hägglund var obekväm i de formuleringar han använde sig av i sitt Almedalstal. Dessutom tror jag inte att han vinner några väljare på det.

Anonym sa...

Hmmm, varför nämner du inte ditt tidigare blogginlägg om att kd borde satsa mer på bistånds- och flyktingfrågorna?

Om nu kd är det parti som har bäst förutsättningar att fylla tomrummet till höger om moderaterna ter sig ditt tidigare råd om att fokusera på nämnda frågor något märklig?

Vilken väg bör kd välja egentligen?

Anonym sa...

Vad menar du med "populism"? Är det endast ett sätt att säga att du ogillar kds budskap? Eller menar du något substantiellt med termen?

Idén med representativ demokrati är väl att partierna ska sträva efter att företräda och tillgodose väljarnas åsikter (vara populistiska)!

/ATEIST

Ulf Bjereld sa...

Viktor: Tack. Jag tror inte heller att KD går stärkta ur detta.

Anonym: Det viktiga för KD är att partiet mejslar fram en profilering som kan ge ökat väljarstöd. Det kan ske antingen genom att gå i socialliberal riktning och fokusera på t ex flykting- och biståndspolitik. Eller genom att gå i socialkonservativ riktning, dock utan att förfalla till populism.

ATEIST: Jag trodde nog att ATEIST hade en föreställning om vad populism innebar. Från mitt enkla rum i Almedalen nöjer jag mig här med Wikipedias definition: Kännetecknande för populism är att det rör sig om politik med förenklade lösningar. Ofta används "sunt förnuft" och vi-mot-dom-tänkande som argument för åsikterna.

Anonym sa...

Jag tror nog att KD gör klokt i att sätta sig på kartan. Och att skapa det utrymmet genom att ge sig på aktörer som skriver på kultursidorna är dessutom tämligen "fair play". Dessa personer har en given plattform att bemöta KD och kan försvara sig. Dessutom tycker kultureliten om att debattera = mycket snack om KD.


Problemet är väl om man inte följer upp sina utspel, utan bara blir en snackis. I programmet Korseld intervjuas Hägglund, som spelades in efter talet, och då verkar tonläget ha ändrats. KD behöver mer än ett tomtebloss för att lysa upp sin tilvaro.

Hälsar
Patrik

Anonym sa...

En snabb titt på svenska Wikipedias definition av "populism" visar med all tydlighet på hur ihåligt och innehållslöst beteckningen är (den engelska wiki-sidan är bättr).

Vad som är "förenklade lösningar" och "vi-mot-dem-tänkande" får väl sägas vara en smaksak. Kan ju lika väl vara "högre skatter" och "borgare mot arbetarklass" som "hårdare straff" och "svenskar mot invandrare" (de exempel som ges enligt definitionen).

Den enda riktigt intressanta definitionen är väl den som syftar på politiker som eftersträvar mer "folkligt" inflytande, tex. i form av folkomröstningar o dylikt.

Ursprungligen kommer väl också termen från den romerska adelns förakt från politiker som försökte vinna folkets stöd! Är det månne så att det är detta folkförakt du för vidare när du dömer ut vissa politiska budskap som "populistiska"?

För är det inte konstigt att du och sroa delar av den svenska eliten av idag använder sig av "populism" som ett skällsord när:

"Generally, populism invokes an idea of democracy as being, above all, the expression of the people's will."

(Källa: engelska wikipedia)

/ATEIST

NJ Roland Johansson sa...

Tycker nog att både Martinsson och Hägglund bidrar till en debatt som behövs, även om jag inte precis håller med dom.

Varför reagera så surt på Martinssons tal om "osvenska egenskaper"? Du förstår säkert att ordet "egenskap" helt enkelt är illa valt, han menar förstås kulturella attityder, ståndpunkter eller värderingar för att tala mera som en samhällsvetare.

F ö tror jag inte det finns plats för två socialkonservativa partier i Sverige. Centern och Kd borde slå sig ihop för att bli ett parti för borgerliga väljare, utanför storstadsområdena och f f a utan behov av att vara trendiga, moderna, kosmopolitiska eller ö h t "häftiga". Kort sagt dom som kan vara så befriande "inskränkta".

Ulf Bjereld sa...

ATEIST: Om du inte är nöjd med svenska Wikipedias definition så låt oss i stället vända oss till Nationalencyklopedin: "'Folket' är enligt populisterna nedtryckt av en elit som har monopol på makten i samhället. Populismen är därmed emot i varje fall delar av det etablerade politiska systemet men är sällan revolutionärt inriktad. Populistiska rörelser kämpar ofta med opportunistisk argumentation för ökad direkt demokrati inom det politiska systemet"

När begreppet "populism" används i det politiska samtalet i Sverige i dag åsyftas alltså inte ett förespråkande av folkligt inflytande i största allmänhet. I stället syftar begreppet populism på ett "vi och dom-tänkande", en förenklad argumentation och ett latent förespråkande av mer direktdemokrati. Jag tycker att Hägglunds uttalande - dessvärre - var ett tydligt exempel på sådan populism.

Sedan kan ATEIST tycka att det är olyckligt att termen "populism" används på ett sådant sätt i såväl debatten som i Nationalencyklopedin. Men det är en helt annan historia.

Anonym sa...

"Poirier Martinssons påstår dessutom att svenskarna är toleranta eftersom de inte har några problem med "invandrares osvenska egenskaper". Invandrares osvenska egenskaper? Jag skulle gärna vilja höra Poirier Martinsson förklara vilka egenskaper som är svenska respektive osvenska."

Bara för att det är komplicerat att beskriva skillnaderna, betyder det INTE att skillnaderna INTE existerar. 200 sinsemellan väsensskilda invandrargruper kan INTE ha identiska egenskaper och kan följktligen INTE heller vara befriade från "osvenska egenskaper".

Grubblande sa...

Kan 200 sinsemellan väsensskilda svenskar ha identiska egenskaper? Är alla svenskarna då osvenska?

Anonym sa...

Den dekadanta kulturen och intellektuella eliten gentemot den vanliga sunda människan? Är jag den enda som hör de obehagliga ekona i denna retoriska teknik?

Skatan sa...

När jag läser inläggen och replikerna och kommentarerna i frågan om Roland Poirier Martinsson uttalar sig främlingsfientligt eller inte, tycker jag det är en lek med ord och dess betydelser som gynnar respektive skribent och inte tar fasta vad han verkligen m e n a r med sina ord. Varje vettig människa v e t att vare sig Rolan Poirier Martinsson eller Göran Hägglund är främlingsfientliga och vill spela Sverigedemokraterna i händerna. Skitsnack skulle jag vilja säga ... men det är ju det som är det tråkiga med politiker vare sig de är etablerade eller inte. Pajkastning i sandlådan, märkning av ord till det yttersta och inte ett uns ansträngning att förstå vad det egentligen handlar om, vad som menas. Det är därför vi "vanliga" människor (OBS tro nu inte att du, Hägglund och Poirier Marginsson inte är "vanliga" ... *suck*) är så innerligt trötta på allt politekertjafs. Som tur är har de flesta av oss fortfarande tålamod att läsa och förstå vad du Ulf eller Roland eller Göran försöker säga och sedan rösta, tycka och välja efter det. Skulle vi fundera över och väga varje ordval på guldvåg skulle vi ha tröttnat på att gå till valurnorna för länge sedan. Det är ju andemeningen som är det man går efter och den är klar och tydlig för de flesta ... "en ros är en ros är en ros är en ros" (Gertrude Stein)

Nada sa...

"Poirier Martinsson är debattör och saknar reellt politiskt inflytande."

Att du ens uttrycker dig så.

Du ser inte ett problem med ett sådant system?

Att vi har invandrare med en annan vilja för samhället med reellt politiskt inflytande ser du inte som ett problem?

Det är hemskt att värna om det som är svenskt i Sverige ett land fullt med svenskar och som folk flyr till för att? ... Vädret är grymt?

Eller för att antingen det som är svenskt inte är så jävla illa eller om inte annat för att igla på samhället som svenskarna och det svenska har byggt upp som är bättre än det de hade tidigare.

Nada sa...

I fallet könsrollsfrågor kan jag ju inte tala för KD.

Det som är extremt är väl den positiva diskrimineringen och att förneka att könen existerar.

Att båda könen ges samma möjligheter och rättigheter tycker jag är självklart.

Däremot existerar de ju, de är inte alls en samhällskonstruktion, vi har ju biologiska och hormonella skillnader. Skillnaderna existerar ju.

Det är inte mer med det.

Jag läste nyligen på Text-TV att det hette att kvinnor om lönen hade varit korrekt så att säga i snitt (jag skall inte uttrycka mig såhär, säg att jag har för mig att det var så så jag reserverar mig lite för ordval och slutsats / att jag gör misstag) i genomsnitt skulle tjäna 10% _MER_ än männen.

Vilket då hade reflekterat deras högre utbildningsnivå och om det nu även var produktivitet / vad de fick uträttat.

Och det är ju kanske inte så konstigt, för även i hemmamiljön är ju många mammor även i dagsläget hårt pressade och får ta på sig större delen av ansvaret. Det brukar ju talas om att kvinnor "mognar tidigare", huruvida det är så eller om de bara utsätts för sådan press och tvingas till det vet jag inte.

Men faktum kanske är att de är bättre generellt och faktiskt borde tjäna mer.

Skall man då hävda att "nej det borde de inte för alla skall tjäna samma och de skall hållas tillbaka" isf?

Är man socialist/kommunist kanske man tycker det visserligen. Fast det är ju mer en ideologi än reflektion över verkligheten.

Är det fler män i en bransch är det ju rimligt att fler av männen har längre erfarenhet och går vidare till chefspositioner.

Är det fler kvinnor samma sak.

Gör kvinnor mer av värde är det ju rimligt att de får en högre lön. Om män gjorde det så lika så.

Inget konstigt med det.

Positivt om det sker p.g.a. individens prestation och inte kön, ursprung/hudfärg/.. eller så såklart.

Nada sa...

Du beskyller Hägglund för populism.

Jag beskyller de med andra åsikter för populism utifrån att rasiststämpeln dras fram så lätt och det är lätt att bli sågad och utkörd om man säger något som inte passar.

Jobbar man med kulturfrågor, i media, i politiken eller så är det kanske lätt att åka ut med huvudet före inte för att man hade "fel" (vid subjektiva värderingar på en given situation?) utan att man hade en avvikande åsikt / åsikterna och debattklimatet är extremt låsta i en riktning.

Det finns ju andra länder där det inte hade varit ok att diskutera huruvida religionen skall ha ett inflytande på samhället exempelvis.

Så skall ju inte vi ha det? Diskutera saker och ting borde vi väl kunna?

Det krävs ju att man vågar säga det som inte är populistiskt. Både SD, deras väljare och nu Göran får ju kritik för det han säger. Är det för att uttalanden är så populära?

När folk säger det som är "rätt" i folks hjärtan men fel i fakta och får uppskattning för det fast de egentligen ljuger så att säga vad är det då?

Nu postar jag genom mitt Googlekonto här men namnet för alla mina poster är Johan Krüger Haglert.