2009-07-14

Med anledning av firandet av kronprinsessans födelsedag

Som en god republikan väljer jag att på kronprinsessans födelsedag återpublicera en dikt som även tidigare förekommit på denna blogg. Det är en dagsvers av Stig Dagerman från den 1 november 1950, då dåvarande statsminister Tage Erlander i ett radiotal kommenterat kung Gustav V:s död på ett enligt Dagerman väl inställsamt sätt.

Republikanerna

Vad är det för väsen på planen?
Vad ljuder på torget för skrin?
- Det är bara republikanen
som hurrar för monarkin.


Det dräller av mörka afghaner
och negrer i dag på Norrbro.
Å nej,det är republikaner
som slickat konungens sko.


Hvi bär dom så blötlagda trynen?
Förklaring i följande svar:
Dom har spottat sig själva i synen,
den största spottkopp dom har.

7 kommentarer:

Dessa mina minsta bröder sa...

Hälsn från en annan republikan

Jacob Christensen sa...

På denne side af Øresund har vi jo udtrykket Det kgl. danske Socialdemokrati.

Dynamikken mellem de skandinaviske monarkier og socialdemokratierne er ofte fascinerende. Typisk nok var det en radikal (≈ folkpartist - og, ja: Det skal være ≈ og ikke =) som mest tydeligt stod frem som republikaner under kampagnen før folkeafstemningen om tronfølgeloven i juni.

Kerstin sa...

Men nu är vi ju rask takt på väg tillbaka till medeltida seder och samhällssystem, så då blir det ju mer i takt med tiden med ett kungahus igen - på något sätt.

Allting går i cirklar. De verka vara så där en 2.500 år i omkrets.

Anonym sa...

Så det är inte din hänsyn till kronprinsessans sensibiliteter som så många gånger har sporrat dig att våndas om en flat screen T.V.? :)

A-K Roth

Lars M Hermansson sa...

Som sann monarkist är jag oerhört kritisk mot att den svenska kungen förlorade alla sina konstitutionella befogenheter 1975 - bortsett från ordförandeskapet i Utrikesnämnden. Jag anser att monarken borde återfå uppgiften att utse statsminister, då han i motsats till talmannen är partipolitiskt neutral.
Angående Jacob Christensens kommentar vill jag framhålla att radikale venstre i Sverige närmast motsvaras av Miljöpartiet - åtminstone i praktiken. Folkpartiets motsvarighet i Danmark är i stället venstre.

Ulf Bjereld sa...

A-K: Nej då, men om kronprinsessan som person har jag bara gott att säga.

Lars: Det är ju just för att talmannen till skillnad från kungen är demokratiskt vald som talmannen i en demokrati bör ha en viktig roll i statsminister-processen.

Lars M Hermansson sa...

Men talmannen är partipolitiker och kan gynna sin sida vid en regeringsbildning som inte är given. T.ex. då det parlamentariska läget är oklart eller jämnt. Kungen är mycket mera lämplig att utse statsminister pga sin partipolitiska neutralitet. detta har man också insett i andra parlamentariska monarkier där monarken har kvar denna uppgift. Sverige har inte varit något bra exempel att följa.
Dock anser jag att Kungen skallkonsultera talman vid regeringsbildningen.