2009-04-19

Pirater, pirater - överallt pirater...

Efter den uppmärksammade domen i Pirate Bay-målet strömmar medlemmarna in till Piratpartiet. Enligt partiets egna uppgifter uppgår antalet medlemmar nu till över 24 000, vilket gör Piratpartiet till Sveriges fjärde största parti. Endast Socialdemokraterna, Moderaterna och Centern har fler medlemmar. Partiets ungdomssektion Ung Pirat uppges ha över 11 000 medlemmar, vilket är mer än vad något av de etablerade partiernas ungdomsförbund har.
En bättre start på EU-valrörelsen kunde Piratpartiet knappast få. Visserligen innebar tingsrättens dom i Pirate Bay-målet ett ideologiskt bakslag för partiet. Men domen innebär också att fildelningsproblematiken befäster sin ställning på den politiska agendan. Den fällande domen väcker också vrede i de väljargrupper som Piratpartiet vill mobilisera inför EU-valet, och underlättar kanske därför också för partiet att övertyga sina medlemmar och sympatisörer om värdet i att verkligen gå att rösta den 7 juni.
Vilka är då Piratpartiets möjligheter att verkligen ta sig in i Europaparlamentet? För ett mandat kommer det gissningsvis att behövas ungefär 100 000 röster. Det är lätt att låta sig duperas av att Piratpartiet har nära 25 000 medlemmar. Men det är viktigt att komma ihåg att ett medlemskap i Piratpartiet är gratis - det räcka att anmäla sig med ett par klick på nätet.
Den stora svårigheten för Piratpartiet blir att mobilisera de väljargrupper där partiet har sina sympatisörer. Bekymret för Piratpartiet är att dessa väljargrupper - i huvudsak de yngre - är de väljargrupper som i tidigare Europaval visat sig minst villiga att gå och rösta. Som statsvetarna Henrik Oscarsson och Sören Holmberg har visat så valde endast 23 procent i åldersgruppen 18-22 år och 30 procent i åldersgruppen 23-30 år att rösta, medan motsvarande andelar bland de äldre uppgick till 52 procent (61-70 år) respektive 57 procent (71-80 år).
Två frågor kommer därför sannolikt att avgöra Piratpartiets öde i det stundande valet. För det första: Är fildelningsfrågan en så viktig fråga för fildelningsanhängarna att tillräckligt många av dessa också låter frågan avgöra sin partisympati? För det andra: Har Piratpartiet kraften och förmågan att i en stundande valrörelse övertyga sina sympatisörer om värdet i att gå och rösta den 7 juni?
På båda frågorna blir svaret: Osvuret är bäst.
De etablerade partierna (Fat Cat Parties?) ser med berättigad oro på Piratpartiets framgångar. FRA-frågan visade med all önskvärd tydlighet att flertalet av de etablerade partierna inte förstått de nya politiska sakfrågor om integritet och rätten till kunskap/information som följer i den kommunikationella revolutionens spår. Fredrik Reinfeldt undslapp en regeringskris med bara förskräckelsen. Dessa partier har sannolikt lärt av sina misstag och nu börjat försöka ta frågorna på allvar. Är det för sent med tanke på att det i dag bara är sju veckor kvar till Europavalet? Kanske - men bättre sent än aldrig.
Jag kommenterar tillsammans med Henrik Oscarsson för TT Piratpartiets möjligheter bl a här.

14 kommentarer:

Unknown sa...

För det första: Är fildelningsfrågan en så viktig fråga för fildelningsanhängarna att tillräckligt många av dessa också låter frågan avgöra sin partisympati?Det känns lite som en förenkling. Det som jag och många med mig ser som avgörande är inte fildelarkramandet utan integritetsskyddet. De går kanske hand i hand men fildelandet är i mina ögon underordnat integritetsskyddet med avseende på lagar och lagförslag som FRA-lagen och Datalagringsdirektivet som ju enskilda har ganska lite med fildelning att göra.

Med ACTA och Telekompaketet för dörren så handlar det återigen mindre om fildelning och mer om integriteten som sådan.

Det är sant att de väljargrupper som du pekar ut som piratpartiets målgrupper tidigare inte röstat i lika stor utsträckning som andra åldersgrupper i EU-val. Men är det inte så att ilska och missnöjdhet är en stark drivkraft till valurnorna? När det socialdemokratiska blocket lägger lagförslag som alliansblocket sedan driver igenom finns det inte så många håll kvar att rikta sitt missnöje åt.

/Gabriel Sjölund

Leo sa...

För mig, och för många andra, så känns fildelningsfrågan underordnad.

Istället är det integritetsfrågorna, rättssäkerhetsfrågorna och de andra pelarna för det demokratiska samhället som är viktiga. Dessa frågor tas inte upp tillräcligt eller ignoreras helt av många Fat Cat Parties idag. Tyvärr.

Men visst måste det mobiliseras. Piratpartiet måste ut på gatorna och synas. När vi väl gör det (jag var ute på stan igår) är det många som stannar, blir intresserade, och vill rösta.

Bjereld har helt rätt - det hänger på mobiliseringen. I de frågor som drivs har (pp) redan medhåll från en stor majoritet.

Tor sa...

"Men det är viktigt att komma ihåg att ett medlemskap i Piratpartiet är gratis - det räcka att anmäla sig med ett par klick på nätet."Se dessa två inlägg hos Falkvinge:
Gudmundson anklagar Ung Pirat för bedrägeri!?
Förklenande om PP i media
Det finns saker som gör tröskeln lägre, men det finns också andra faktorer som gör den högre när det gäller att gå med i pp jämfört med andra partier. Jag tror inte att man ska överdriva vikten av att medlemskapet är gratis.

Fildelningsfrågan kommer förmodligen vara viktig för yngre väljare, medan integritetsfrågorna och nätets öppenhet utgör starkare dragkraft i förhållande till litet äldre väljare (eller ja äldre och äldre, de över 30 kanske). För mig är absolut integritetsfrågorna de viktigaste.

Gunnar sa...

Integriteten är allt.

Min största frustration är att de etablerade partierna verkar tro att man kan slänga ut regelboken genom fönstret bara för att det rör sig om digital kommunikation.

Försök lägga fram en motion där Posten hålls ansvarig för innehållet i folks brev och paket. (TPB-rättegången)

Försök lägga fram en motion där privata aktörer får rätten att vittja människors brevlådor på gatan för att se om personen i fråga gjort sig skyldig till brott mot den privata aktören. (IPRED)

Försök lägga fram en motion där Posten åläggs att öppna alla brev som skickas i sverige, kopiera innehållet i dessa brev, lagra information om avsändare, mottagare och datum för informationsöverföringen och vara skyldiga att lagra denna information i två år. Givetvis helt utan brottsmisstanke. (Datalagringslagen)

Det är många med mig som tycker att den här utvecklingen är väldigt oroväckande och att stora steg tas mot ett kontrollsammhälle. Detta mest för att det verkar enkelt och utan brist på jämförelse mot grundlagen och brevskyddet osv.

De rättigheter som tas ifrån oss idag blir så otroligt mycket svårare att vinna tillbaka när lagarna väl är på plats. När revs en lag upp senast?

Här är anledningen till att många sympatiserar med Piratpartiet. Fildelningen är helt ointressant i sammanhanget men INGET annat parti tar integritetsfrågan på allvar utan snarare gör större inskränkningar i den än vi någonsin sett i Sverige tidigare.

Att de etablerade partierna gång efter gång i opinionsundersökningar fått veta vad gemene man tycker om dessa lagar före dess införande men ÄNDÅ kör över befolkningen i varje enskilt fall gör nog att många väljare känner en uppgivenhet blandad med desperation och en önskan att känna sig hörda som gör att de vänder sig till Piratpartiet.

Gork sa...

Jag skiter i musiken, filmerna och fildelningen - min röst kommer att läggas på det parti som arbetar bäst för ett fritt, ocensurerat internet utan massavlyssning.

yastory sa...

Det avgörande för Piratpartiet blir debatten på nätet, om Ulf Bjered och många fler med honom diskuterar Piratpartiet löpande. I så fall kommer partiet att kunna bibehålla sin position som "Top-Of-Mind" för yngre väljargrupper, som nog kan tänka resa sig ur stolen om ilskan bara håller i sig.

Mims sa...

Håller med de förra talarna. Integritet är grejen för mig. Anonymitet, rättssäkerhet, yttrandefrihet.

Jag kan betala för filmer och TV om nån bara ger mig möjligheten.

Ola sa...

"Men det är viktigt att komma ihåg att ett medlemskap i Piratpartiet är gratis - det räcka att anmäla sig med ett par klick på nätet."

Säg mig Ulf, exakt hur svårt är det att via de andra partiernas hemsidor bli medlem?

Ulf Bjereld sa...

I kommentarerna till bloggposten är det i första hand integritetsskyddet som lyfts fram. I Piratpartiets ideologi såsom den kommer till uttryck i programtexterna kompletteras integritetsskyddet med naturrättsliga krav på fri kunskap och delad kultur.

En fråga: Enligt partiets egen statistik uppgår medlemskadern till 90 procent män och 10 procent kvinnor. Hur skall ni hantera denna obalans och se till att ni inte blir ett parti för unga gubbar?

Till Ola: Det som skiljer Piratpartiet från övriga partier är att hos Piratpartiet räcker det med ett par klick för att bli medlem. Hos övriga partier måsta men först klicka och sedan betala. Den skillnaden har stor psykologisk betydelse.

Tor sa...

"I Piratpartiets ideologi såsom den kommer till uttryck i programtexterna kompletteras integritetsskyddet med naturrättsliga krav på fri kunskap och delad kultur."Jag är litet osäker på varför du använder begreppet "naturrättsligt krav". Snarare så är ju fri kunskap och delad kultur det naturliga tillståndet i frånvaro av reglering så att säga.

"Det som skiljer Piratpartiet från övriga partier är att hos Piratpartiet räcker det med ett par klick för att bli medlem. Hos övriga partier måsta men först klicka och sedan betala. Den skillnaden har stor psykologisk betydelse."Nu gör du mig faktiskt litet besviken. Om du alls hade tittat på länken som jag försåg dig med här ovan så hade du sett att det inte stämmer. Jag provade t ex. just kristdemokraternas sida och personligen skulle jag säga att det är en aning lättare att registrera sitt medlemskap där.

Visst spelar kostnaden en viss roll men man får ju inte glömma att piratpartiet har andra trösklar när det gäller medlemskap:
1) det är ett ganska nytt parti som många inte har så lång erfarenhet av
2) om man själv fildelar kan det vara känsligt att registrera sina personuppgifter hos partiet
3) partiets representanter är inte speciellt välkända personer. Samma sak gäller lokalt.
4) det finns en bild av att det är ett parti för fildelare vilket kan skrämma bort en del av dem som likt mig huvudsakligen engagerar mig för personlig integritet och ett öppet internet.

Ulf Bjereld sa...

Tor: Jodå, jag tittade på länken. Men du missuppfattar mig - jag menar inte att du måste betala direkt på nätet för att få bli medlem av de andra partierna. Räkningen kommer senare. Men den kommer, och betalar du inte så registreras du heller inte som medlem. Många av de som registrerar sig som medlemmar genom partiernas hemsidor väljer senare att inte betala, och registreras därför heller inte som medlemmar. Det bekymret slipper Piratpartiet, och det är det jag syftar på. Jag tror Piratpartiet gör sig självt en björntjänst om man underskattar betydelsen av denna skillnad.

Med naturrätt menar jag här ungefär uppfattningen att rätt existerar naturligt och är objektivt sann. Piratpartiet påstår i sitt principprogram version 3.2 att idéer, kunskap och information "är av naturen icke-exklusiva, deras gemensamma värde ligger i att de kan delas och spridas". Åberopandet av det naturliga som grund för rätten till fri spridning av idéer, kunskap och information innebär en naturrättslig ståndpunkt. Det är ju inget fel i det.

Tor sa...

Ok, då förstår jag hur du menar. Tack för svaret.

Jonas sa...

...och för en stund sedan passerade PP 30 000 medlemmar! Javisst, det räcker med "några klick" som du även sa i AB och därmed satte rubrik!

MEN vad är problemet? Gör detta Piratpartiets program sämre eller något vis? Eller skulle denna metod vara en nyhet, år 2009? För övrigt: har du kollat hur man blir medlem i andra partier eller organisationer? Hint: de som man inte kan gå med i via webben, de finns snart inte (bokstavligt talat).

Grå sa...

Och det är nu över 40 000. Går nog om Centerpartiet om några dagar.