2009-04-08

Sverigedemokraterna och främlingsfientligheten

I går tisdag medverkade jag i SVT Debatt, med anledning av radioprogrammet Kalibers uppmärksammade reportage om rasism och främlingsfientlighet inom Sverigedemokraterna.
Jag tycker att det alltför sällan görs en skillnad mellan rasism och främlingsfientlighet. Med rasism menas att man tillskriver människor med olika hudfärg olika värde eller olika egenskaper. Det gör inte Sverigedemokraterna och därför är heller inte Sverigedemokraterna ett rasistiskt parti.

Med främlingsfientlighet menar Nationalencyklopedin en fientlighet till eller ett avståndstagande från främlingar. Och om det är något som kännetecknar Sverigedemokraternas politiska program så är det just ett avståndstagande från främlingar och från det främmande. I partiets programtexter utpekas det främmande - oavsett om det handlar om människor eller kulturer - som ett hot. Ett hot som bara kan hanteras genom att de som är bärare av det främmande normaliseras, d v s blir som vi. Så sägs t ex i partiets Invandringspolitiska program att det offentliga stödet till verksamheter som syftar till att befrämja främmande kulturer och identiteter i Sverige skall dras in. Därför är det också korrekt att klassificera Sverigedemokraterna ett främlingsfientligt parti.

Sedan är det en annan sak att Sverigedemokraterna har sitt ursprung i det högerextremt rasistiska Bevara Sverige Svenskt (BSS). Det är inte lätt för ett parti att springa ifrån sitt ideologiska kulturarv. Sannolikt är det därför som så många av partiets medlemmar under rusets inverkan hade så lätt att glädjefullt sjunga med i de högerextrema sångerna som redovisades i Kaliber. Inte ens Jimmie Åkesson kunde låta bli.

Sverigedemokraternas ursprung i den högerextrema rörelsen skiljer partiet från andra högerpopulistiska partier som t ex Dansk Folkeparti, det norska Fremskrittspartiet eller varför inte Ny demokrati. Sverigedemokraternas högerextrema rötter är ett stort bekymmer för partiet inför 2010 års valrörelse.

15 kommentarer:

Jinge sa...

NE: "rasism, ideologi som grundas på den vetenskapligt obevisade idén att människosläktet indelas i olika raser samt på den felaktiga idén att vissa av dessa raser är överlägsna andra.

Uppfattningen att vissa folk är överlägsna andra till följd av en bestämd rastillhörighet är i huvudsak en västerländsk skapelse som växte fram med kolonialismen från 1500-talet och framåt."


Du tycker inte att något av de inslagen som presenterades av Kaliber tangerar NE:s definition av rasism?

Ulf Bjereld sa...

Jodå. Men när jag säger att Sverigedemokraterna inte är ett rasistiskt parti så syftar jag på att deras ideologi såsom den kommer till uttryck i partiprogrammet inte är rasistisk.

LeoH sa...

Upplever att du intar en rimlig ståndpunkt. När jag har skrivit om SD (det har blivit några inlägg vid det här laget) har jag alltid karaktäriserat det som ett främlingsfientligt parti.

Självfallet kan SD i en helt annan politisk situation bli ett rasistiskt parti.

Anonym sa...

Egentligen är det två definitioner som bör beaktas när sverigedemokraternas grad av rasism diskuteras. 1. Vad är rasism? 2. Vad är ett parti? Det sista kanske inte är så lätt som det första. Sverigedemokraternas program kanske inte ger utryck för uppslagsboksdefinitionen av rasism, men väl deras medlemmar. Kan inte ett parti vara dess medlemmar?

feminix sa...

Att säga nej till massinvandring är självbevarelsedrift, inte främlingsfientlighet. Att alla har samma värde innebär inte att världens alla miljoner arbetslösa har rätt att bo i Sverige. Vi bör inte ta in fler än att alla kan få jobb. Med en invandring som under senare år blir svenskar i minoritet om ca 30 år. Vill vi det?

Kerstin sa...

Och ser man till vad moderaterna säger så är detta parti numer inte konservativt eller liberal-konservativt utan socialdemokratiskt - eller?

Men OK, jag har inte läst M:s partiprogram. Där kanske de säger som det är.

Jinge sa...

Att man rensat partiprogrammet från sådant som per definition är rasism – betyder inte att partiet inte är rasistiskt. En mycket stor andel av medlemmarna är utpräglade islamofober och i Forum för Levande Historias attitydundersökning visade det sig oxo att de är mer ”antisemitiska” än vad något av riksdagspartierna är. Nu är begreppet tämligen urvattnat, men ändå.

Jag såg på Debatt och tyckte att ditt resonemang närmast legitimerade SD. Jag förstår att det var hart när omöjligt att göra sin röst hörd bredvid Söder, men den nyansering du var ute efter gick förlorad för de flesta som såg programmet.

”när jag säger att Sverigedemokraterna inte är ett rasistiskt parti så syftar jag på att deras ideologi såsom den kommer till uttryck i partiprogrammet inte är rasistisk.”

Det försvann i det allmänna bruset vilket visar på vådan av att försöka säga något klokt och vettigt i ett program av den typen. Jag var själv inbjuden dit för några veckor sedan men avstod eftersom nivån på tjattret är alldeles för hög. Personligen skulle jag tyckt att det vore intressantare att höra din uppfattning om du fick tala till punkt, vilket antagligen skulle kräva 4-5 minuter.

Anonym sa...

Om partiets ideologi inte speglar sina medlemmars uppfattningar så lär partiet inte bestå provet när policy skall skapas och beslut fattas. Partier brukar ges ideologiska beteckningar på grundval av de förslag, policies och värderingar de för fram i sin offentliga propaganda. Det finns ingen anledning att ändra det analytiska förhållningssättet för att SD finns.

Lars sa...

"Så sägs t ex i partiets Invandringspolitiska program att det offentliga stödet till verksamheter som syftar till att befrämja främmande kulturer och identiteter i Sverige skall dras in. Därför är det också korrekt att klassificera Sverigedemokraterna ett främlingsfientligt parti."

Detta bottnar inte i någon "fientlighet till eller ett avståndstagande från främlingar", utan i att partiet vill återgå till assimilationslinjen som bedrevs fram till 70-talet. Själva grundbulten i den havererade mångkulturalistiska integrationspolitiken är just att staten via bidrag till invandrarföreningar ska främja deras kulturer och identiter i Sverige så att ett mångkulturellt samhälle kan förverkligas. Detta vänder sig SD mot, men det handlar som sagt inte om någon "fientlighet till eller ett avståndstagande från främlingar", utan om ett avståndstagande från en specifik integrationsmodell (den mångkulturalistiska). Så mycket med den "främlingsfientligheten".

NJ Roland Johansson sa...

Jag är inte rädd för det multikulturella samhället, men jag har aldrig förstått varför man ska särskilt befrämja det med offentligt finansierat stöd. I synnerhet inte samtidigt som man drar sig för att stödja t ex svensk klassisk litteratur (kanon) i skolan.

Till femirex vill jag bara säga att om 30 år har de invandrare som är här nu i stort sett hunnits försvenskas. Och vi andra förändras förstås också. Minns 1979, nog har vi förändrats en hel del.

Kerstin sa...

Ordet "rasism" är idag omöjligt att använda. Att vara rasist, anse att andra "raser" är underlägsna, har inte varit ett accepterat förhållningssätt sedan andra världskriget och Förintelsen, medan nedvärdering av andra "raser" var fullständigt legitimt före detta krig. Man låtsas idag sällan om att rasismen var utbredd på den tiden, inte minst i USA där den bestod i lagstiftningen ända in på 60-talet, och att Hitler inte gjorde något annat än drog ut rasismen i sin yttersta extrem (i Europa, i Afrika var den redan utdragen dit av ex. Leopold av Belgien).

Så, idag har vi istället något som kan benämnas "etnicism" och den är bara en modern form av rasism. Innehållet i etnicismen och rasismen är detsamma och liksom rasismen nedvärderar etnicismen människor som anses tillhöra en annan etnisk grupp eller ha en annan "kultur". De ska inte beblandas med oss och vår förfinade och högstående kultur.

Så visst, man kan säga att SD inte är rasistiskt utan istället etnicistiskt, men skillnaden mellan rasism och etnicism är inte bara hårfin, den är i grunden ingen alls. Och skulle det finnas någon liten skillnad så är den oväsentlig i förhållande till likheterna.

Marthin sa...

Motsatsen till "främlingsfientlig" blir då "Sverige/svenskfientlig", eller vadå?

Anonym sa...

"Med rasism menas att man tillskriver människor med olika hudfärg olika värde eller olika egenskaper."
Men menar man inte i dagens läge att en rasist i synnerhet tillskriver människor med olika hudfärg etc negativa egenskaper? De tre stora grupperna, som sedan finfördelas, är väl de vita, de svarta och asiaterna. Ingen är överlägsen de andra men visst finns det skillnader dem emellan. Ska inte nämna vilken av dem som ligger i majoritäten på toppuniversitäten i USA för då blir jag väl kallad rasist också:-)
EL

feminix sa...

Vilka ska vi prioritera? Våra egna barn, gamla och sjuka? Eller de av världens behövande som reser hit och säger "asyl"? (Mindre än 5% är verkliga flyktingar.)Om vi väljer att släppa in tusentals nya arbetslösa varje år så måste deras socialbidrag tas från våra egna behövande. Ska Sverige värna sitt eget folk först och främst och låta andra länder ta ansvar för sina folk? Eller ska vi värna andra länders fattiga före våra egna? Någon sa att om vi tar in hela världens tiggare så blir hela folket tiggare.

Lars sa...

"Så, idag har vi istället något som kan benämnas "etnicism" och den är bara en modern form av rasism. Innehållet i etnicismen och rasismen är detsamma och liksom rasismen nedvärderar etnicismen människor som anses tillhöra en annan etnisk grupp eller ha en annan "kultur". De ska inte beblandas med oss och vår förfinade och högstående kultur."

Just en konstig "etnicism" SD står för då, som tar avstånd från "läror där det etniska ursprunget räknas som det enda eller avgörande kriteriet för nationstillhörighet" och tydligt tagit ställning för en öppen svenskhet och assimilation. Att göra det går knappast ihop med att ha en "de ska inte beblandas med oss"-inställning. Detta är snarare något som nynazisterna och kanske framför allt ND står för, med deras rasseparatistiska, "etnopluralistiska" ideologi (dessa grupper avskyr därför SD lika mycket som de etablerade partierna och menar att SD:s ideologi och politik "förintar" det svenska folket). Här kan man läsa mer om denna nya form av rasism:

"I C-uppsatsen Etnopluralism undersöks framväxten av en ny typ av rasism, med exempel från det svenska partiet Nationaldemokraterna och den amerikanske rasideolog som är deras ideologiska förebild. Denna "etnopluralistiska" rasism är icke-hierarkisk, anti imperialistisk och talar om "etnisk mångfald" i termer hämtade från miljörörelsen."

http://webappl.web.sh.se/C1256C930075B5F3/nepns-site-content-link/BF0F19DC663197ECC1256E2100333EDD?open&neplink=/c1256c930075b5f3/nepns-site-content-link/28e7ffc62ed1e9bdc1256e21003747d6