2008-08-21

Forum för levande historia och lärarnas kunskaper om Förintelsen

Forum för levande historia har publicerat en rapport som hävdar att svenska lärare har alltför dåliga kunskaper om Förintelsen. Men rapporten brister dessvärre i centrala avseenden, och kan därför inte användas för att uttala sig om kunskapsläget bland lärarna.

Jag bortser här från att rapporten är sällsynt illa skriven, och att författaren Anders Lange alltför ofta låter egna politiska resonemang störa framställningen (se t ex Langes märkliga angrepp på Historieuppropet, not 109, s 60). Min bärande kritik är i stället att rapporten präglas av en kunskapssyn som är så nattstånden och så omodern att man som läsare häpnar. Jag skall ge två exempel på detta.

För det första baserar rapporten sina slutsatser på ett frågebatteri där kunskap mäts utifrån kännedom om ohyggligheternas enskildheter. Den som tror att 75 procent av de judiska barnen i Europa dödades under andra världskriget får fel, den som tror att den korrekta andelen är 85 procent får rätt. Den som tror att andelen judar i den tyska befolkningen 1933 uppgick till 0.8 procent får rätt, den som tror att andelen uppgick till 1.2 procent får fel. Faktakunskaper i all ära, men det är inte den typen av kunskaper som möjliggör för en lärare att till eleverna förmedla en djupare förståelse av orsaken till Förintelsen.

För det andra är flera frågor så naivt formulerade att de i princip blir omöjliga att besvara. T ex ställs frågan om vad som hände med de tyska soldater som vägrade delta i avrättningarna av civila judar. Som rätt svar anges "Ingenting särskilt skulle ha hänt". Ingenting särskilt? Svaret är säkert korrekt på så sätt att det inte fanns några formella sanktioner i den tyska krigsmakten för de enskilda soldater som vägrade medverka i dödandet. Men dessa modiga individer riskerade naturligtvis grova informella repressalier från befäl som betraktade dem som judevänner och från kamrater som betraktade dem som svikare. Dessutom är poängen med frågan att visa att de tyska soldaterna inte tvingades att delta i massakrerna, utan gjorde det av fri vilja. Men den springande punkten är ju i stället huruvida de tyska soldaterna uppfattade det som om de hade ett fritt val att delta i dödandet eller ej. Och ur det perspektivet blir den ställda frågan inte meningsfull.

Jag hade hoppats - och kanske t o m trott - att Forum för levande historia lyssnat till den kritik som tidigare och från skilda håll riktats mot myndighetens sätt att genomföra sina undersökningar. Tyvärr hade jag fel.

Jag kommenterar undersökningen i Dagens Nyheter i dag.

45 kommentarer:

Anonym sa...

"För det första baserar rapporten sina slutsatser på ett frågebatteri där kunskap mäts utifrån kännedom om ohyggligheternas enskildheter."

Men, faktum kvarstår. Det finns tydliga brister i kunskapen hos svenska lärare. Man kan tycka vad man vill om begreppet kunskapssyn - nattstånden eller inte. I grunden är väl torra fakta inget relativt begrepp...

Istället för att fundera på orsakerna till kunskapsbristen, kritiseras märkligt nog utformningen av frågeunderlaget. Hmm...?!
Nog kan man ha synpunkter på frågorna, men att därför helt avfärda undersökningen är väl att ta i.

Och varför denna upprördhet om kunskapsbrister bland svenska lärare om Förintelsen. Undersökningen borde rimligen istället väcka en diskussion om orsakerna till inkompetensen bland svenska lärare och hur detta påverkar eleverna.

Anonym sa...

Många synes kallade att kritisera rapporten - gärna så snabbt som möjligt! Tänk vad folk har hunnit läsa igenom och djupanalysera på kort tid (jag såg den 107-sidiga rapporten på FLHs hemsida - inte allt för lättläst material). Är det så att folk a) endast läser de fåtal frågor som kvällsdrakarna väljer att publicera och b) reagerar instinktivt (och förutsägbart) utifrån perspektivet att antisemitism inte är ett problem i Sverige, alternativt att FLH har en dold agenda och därför fejkar sina rapporter?

Visst är det så att det kan tyckas märkligt att man får "fel" även om man bara svarat lite fel. Men undersökningen är ju mer avancerad än så. Om man har valt ett närliggande alternativ så vägs det in i resultatet. Om man har valt ett alternativ som ligger långt ifrån verkligheten så väger det felet tyngre i undersökningen. Därigenom kan man t.ex. analysera huruvida lärarkåren förstår vikten av vissa nyckelhändelser, såsom Kristallnatten 1938, och huruvida lärarkåren har en korrekt uppfattning om omfattningen av Förintelsen (exempelvis att över 80% av Europas judiska barn mördades).

Dessutom innehåller ju rapporten en massa annat intressant utöver frågan om kunskapsnivån, bl.a. om inställningen till undervisning om Förintelsen mm.

Själv vill jag inte ta ställning till undersökningen baserat på kortare TT-telegram och kvällsjournalistik. Jag skall läsa hela undersökningen, även om det tar några dagar. Att - såsom väldigt många bloggare gjort inom 24 timmar - ta ställning till den vetenskapliga kvaliten på undersökningen, är jag oförmögen till.

Att demagoger som Jinge och Eckerman skulle reagera reptilsnabbt med anklagelser om riggade och falska undersökningar förvånar mig inte, men att en så pass stor del av övriga bloggare verkar reagera instinktivt är för mig mycket skrämmande. Detta är allt för viktiga frågor för att inte diskuteras ordentligt.

Björn G

Anonym sa...

Håller i stort med dig. Dock avslöjar några av frågorna rätt stora kunskapsluckor hos lärarkåren.

Att en hyffsat stor andel t ex tror att GULAG och Katyn var läger som byggdes för att likvidera judar är ju rätt uppseendeväckande.

Dock är det lika uppseendeväckande att läsa frågeställningen till frågan som lyder "Vilka av följande läger byggdes huvudsakligen för att mörda judar?". Varken GULAG eller Katyn var läger (GULAG var den enhet som administrerade de sovjetiska fånglägersystemet på central nivå och Katyn platsen för en massaker). Därtill är alternativet Hadamar om jag inte minns fel namnet på en stad i Tyskland.

Således är frågan felställd och en normalkunnig lärare borde redan på det här stadiet bli förolämpad av okunskapen hos frågeställaren.

Att påstå att kunskapen om Förintelsen är dålig bland svenska lärare och elever är bara löjligt. Man kan bara undra vad resultatet hade blivit om man hade ställt liknande frågor om andra folkmord, eller om vilka andra historiska händelser som helst.

Hur många vet hur stor andel av den manliga befolkningen som dog i de krigförande staterna i första världskriget?

Eller för den delen när man började arrestera armenier i Turkiet inför folkmordet på samma folk?

Och hur många vet hur stor andel av den sovjetiska befolkningen som kategoriserades som kulaker?

Kort sagt: om man ställt liknande detaljfrågor rörande andra historiska skeenden till den svenska lärarkåren hade man förmodligen tvingats konstatera att den inte kan någonting. Och riktigt så dåligt är det nog inte ställt med kunskapen hos den svenska lärarkåren.

/ATEIST

När

Hampus Eckerman sa...

Björn G, jag är då uppenbart lika "reptilsnabb" som DN som också underkänner undersökningen. Liksom Resumé.

FFLH har en tradition av dåliga undersökningar. Den här verkar bara vara en fortsättning på det.

Guardian sa...

Jag tycker undersökningen mer än väl illusterar devisen; "som du frågar får du svar."

I övrigt kan jag bara hålla med ATEIST:
"om man ställt liknande detaljfrågor rörande andra historiska skeenden till den svenska lärarkåren hade man förmodligen tvingats konstatera att den inte kan någonting. Och riktigt så dåligt är det nog inte ställt med kunskapen hos den svenska lärarkåren."

Anonym sa...

Som jag nämnde - svaren är “viktade” och del av en djupare analys än kvällstidningarna och DN orkar rapportera om.

Är frågorna bedrägliga och missvisande? Är det för mycket detaljkunskap? Ta frågan om årtal som exempel- Ju närmare 1938, desto mindre “fel”. Förhoppningen, som jag har förstått det, är att man av svaret på just denna fråga kan dra slutsatser om huruvida lärarkåren känner till Kristallnatten och dess synnerliga betydelse i historien. Omständigheterna runt Kristalnatten bör - enligt min mening - vara en baskunskap hos i vart fall lärare i historia och samhällskunskap. Ju längre ifrån svaret att över 80% av europas judiska barn mördades, desto längre ifrån en förståelse för ämnet är man. Att svar fel om Bergen-Belsen är mindre allvarligt än att svara fel om Gulag.

Personligen saknar jag tillräcklig akadimisk bakgrund för att bedömma det korrekta i frågeställningarna och i den efterföljande analysen. Om jag vore akademiker skulle jag nog vilja ha mer än några timmar på mig att ta del av rapporten och analysera den. Att reaktionerna sker så snabbt - vare sig det är på DN eller i bloggvärlden - är olyckligt, eftersom diskussionen är allt för viktig.

Tips till samtliga debattörer: Frågorna handlar inte bara om antisemitism, Förintelsen och judar. Läs rapporten först - istället för att omedelbart gå igång på alla cylindrar - och fundera lite. Jag anser fortsatt att det är skrämmande att så stora delar av den svenska bloggvärlden kritiserat utredningen inom så kort tid. Är syftet/förhoppningen att begrava den, så att diskussionen inte kan föras?

Björn G

Anonym sa...

Det tog mig en timme att skumläsa undersökningen, så troligen har många andra också hunnit läsa den innan de kommenterat. Kunde konstatera att den var dåligt skriven och att majoriteten frågor handlade om attityder till judar - bland annat beräknar författaren ett antisemitismindex för lärarna och jämför det med hur mycket de sedan undervisar om förintelsen. Från början handlade det om ett internationellt projekt, men det avbröts och undersökningen gjordes om och det blev bara den här rapporten.
Det finns 11 kunskapsfrågor om judar och 2 om romer. 7 av frågorna handlar om vilka läger som var arbetsläger, koncentrationsläger eller förintelseläger. I bakgrunden finns att man bestämt att förintelseläger för judar är värre än koncentratinsläger, vilket blir ganska konstigt... ska lärarna säga att Anne Frank ju "turligt nog" inte dödades i ett förintelseläger, "bara" i ett koncentrationsläger, nämligen Bergen-Belsen som är den fråga som irriterat de flesta. Tur att de inte tog med Auschwitz för där fanns alla tre varianterna, men de kanske tycker att man ska känna till det också? någon redovisning om viktning av svarsfrågorna hittade jag inte men jag kan ha missat det eftersom jag till slut ruttnade på rapporten som ofta handlade om att lange snorkigt svarade att alla andra är dumma. Vetenskap?

Anonym sa...

Jag håller med dej Ulf att har rapporten har brister. Det verkar som om Forum för levande historia har en ”radarlåsning” på förintelsen av judar i Europa under nazisttiden. Fråga 1-11 gäller judar, fråga 12-13 gäller romer. Jag vill inte på något sätt förringa utrotningen av judarna till antalet döda och på det systematiska sätt det gjordes var det outstanding av alla folkmord som begåtts.

Jag upprepar så att inte någon missuppfattar mej, utrotningen av judarna i Europa är det mest fruktansvärda som hänt en folkgrupp i Europa.

Romernas antal är givetvis mindre men deras utrotning hade högre % andel. Det fanns även andra gruppen som råkade ut för utrotning, det var Tysklands Jehovas Vittnen och homosexuella.

Vi säger att detta får aldrig upprepas, tyvärr har det gjort det. De jugoslaviska krigen 1991-2001 var en smärtsam påminnelse att folkmord och etnisk rensning kan ske mitt framför TV-kamerorna medan världssamfundet är passivt. Folkmordet i Rwanda 1994 på närmare 1 miljon tutsier och hutuer är ytterligare ett exempel på när världssamfundet svek.
När man fokuserar enbart på en grupp är man inte vaksam på de krafter som sätts igång när ett folkmord tar sin början, världsamfundet borde ha reagerat mycket tidigare i Rwanda signalerna fanns där innan. Men om vi gör misstaget att folkmord är någonting som enbart drabbar judar så har vi inget lärt av historien.

Anonym sa...

Sixten: Utgår från att A-K Roth, BR, G.T. och andra frekventa gäster på Ulfs blogg instämmer i kritiken av enkäten FFLH begår verkligen en björntjänst mot överlevande judar och deras döda släktingar! Hoppas av de nämnda gästerna, som inte kan frånkännas skarpsinne och intelligens, också kräver att denna myndighet avskaffas. Den är ju en katastrof.

Anonym sa...

Kan man i kritiken mot undersökningen ana en vag koppling argumenterandet kring till en viss konflikt i östra medelhavsreginen...?

Anonym sa...

Haller inte med Ulf for en gangs skull.....Nar det galler ett sant viktigt amne borde man krava exakta kunskaper hos lararna. Det galler inte bara Forintelsen. Vissa larare (sakert inte alla) ar inte tillrackligt duktiga pa historia...och detta sprids till eleverna. Vad det inte nagon ungdomsledare vp som sa "jag ar kommunist for att vi har sadan stolt historia"? Godnatt.
Eleni

Anonym sa...

Anonym, du menar i försvaret av undersökningen?

Anonym sa...

Dessa mina minsta bröder: "...När man fokuserar enbart på en grupp är man inte vaksam på de krafter som sätts igång när ett folkmord tar sin början,..."

Nu är det ju inte så att det fokuseras enbart på en grupp i den här undersökningen. Man tar upp rasbiologien, hatet mot romer, och xenofobi bland annat.

Tydligt är att du, DMMB, tycker det fokuseras för mycket på judars historia. Jag tror att om man vill lära av historien behöver man mer kunskap och debatt om historien, inte mindre och det tror nog du också i grunden, hoppas jag. Men du verkar tro att om uppmärksamhet riktas mot antisemitism och Förintelsen och dess grogrund, utveckling, och manifestering, etc. så kan man inte vara vaksam mot andra katastrofala utbrott av folkhat och folkmord. Du tror att mer kunskap om Förintelsen gjorde fritt fram för folkmord på Balkan och i stater i Afrika? Jag finner detta resonemang underligt.

När jag gick i gymnasiet (studenten '64) leddes diskussioner om olika aspekter om folkhat, stereopypa åsikter om folk, skadliga generaliseringar, fördomar, osv med judeförföljelserna som startplatta. Varför kan inte studier om Europas judehat och vad det ledde till gynna förståelse för alla sorters folkhat, invandrarfientlighet och liknande, just det man skriver om i rapporetens inledning?

Jag kan ju tala om för dig att judar har gått i förgrunden i bevakning av brott mot mänskligheten och i "civil rights" både i Sydafrika och USA just genom att det inom deras led finns en historia av förföljelse. Folk med erfarenhet och kunskap om Förintelsen varnade om situationerna i Kambodja, Balkan, Sudan,...Inte för att man lyssnade eller lyssnar nu...

Märklig tanke:

"...Men om vi gör misstaget att folkmord är någonting som enbart drabbar judar så har vi inget lärt av historien..."

Vilka är det som har för sig att folkmord endast skulle drabba judar? Någon som tror att alldeles för stor uppmärksamhet riktas mot det som hände Europas judar? Är det kanske de bloggare som nu idag jämställer Gaza med Auschwitz och som samtidigt skyndar sig att fördöma FFLH's undersökning?

A-K Roth

Anonym sa...

Sixten, kan du utveckla om björntjänsten?

A-K

Anonym sa...

Sixten: I väntan på inlägg av A-K Roth, GT och BR vänder jag mig till Björn G. Det är viktigt att diskutera kunskaperna om judeutrotningen (och andra folkmord) Men den misslyckade enkäten duger inte som utgångspunkt. "Djupare förståelse" avsågs. Det innebär väl att komma fram till varför och då inte stanna vid att nazisterna bar på en ofattbar ondska.
Tror att många elever och lärare vill förstå. Som Jerzy Einhorn sa en gång i radio, att han kunde förstå varför tyskarna agerade som de gjorde men aldrig förlåta. Att den enligt honom mest högtstående kulturnationen kunde utföra så barbariska gärningar till stor del kunde förklaras av Versaillefreden.
Förklaring kan också sökas i kolonialismen, som för att fungera förutsatte och utvecklade en fruktansvärd människosyn. Innevånarna i Afrika och Asien var underlägsna vår vita ras och stod närmare aporna. Vad Nazityskland praktiserade var det som västmakterna praktiserade i sina kolonier med skillnaden att det överfördes och praktiserades i Europa. Slaver, judar och zigenare var Untermenschen.
Men deras grymma politik hade (liksom västimperialisternas) rationella grunder. Den tjänade. T ex judar hade monopol i Pfalz på vinhandeln - inte själva odlingen. När judarna försvann där kunde nazisterna stoltsera med att vanliga tyskar fick billigare och godare vin. Eller att den snabba gettoiseringen och sen transporterna till utrotning i Auschwitz av judarna i Ungern 1944-45 skulle fördröja krigsslutet.
Det finns mycket att diskutera. Måste man inte komma fram till varför för att ha en chans att förhindra nuvarande och framtida folkmord.

Anonym sa...

Sixten konfabulerar i sina försök att förstå judeutrotningen från en rationella, intellektuells motiv. Diverse nonsens om kolonialism som indirkt skulle göra kolonialmakterna ansvariga för judeutrotningen, judiska vinhandlare, Versaillesfred m.m.
Nå Sixten läs nu noga! Judeutrotningen var en del av nazistisk ideologi vars rötter skapades i en sjuk hjärna, AH´s och som fann grogrund i sekler av judehat i Europa. Punkt!

När det gäller den aktuella enkäten av FFLH måste jag medge att jag läst den slarvigt men såvitt jag förstår har svaren inte rättats på ordinalskalenivå (rätt-fel) utan på intervallskalenivå(rätt-nästan rätt-ganska rätt-många fel-det mesta fel)vilket gör att man inte alls behöver ha alla rätt på frågorna för att uppnå ett bra resultat i kunskap om förintelsen. Mot den bakgrunden är resultatet i enkäten desto mer deprimerande.
/BR

Anonym sa...

Sixten: Björntjänst? Jo, jag tog kanske i. Tänkte på den snälla björnen som klipper till flugan på mannens panna...Vällovligt att undersöka ev antisemitism genom att pröva kunskaperna om nazisternas judeutrotning, men när man gör det på detta klantiga sätt motverkas syftet. Visserligen finner man att lärarna inte är antisemiter (gokänt enl antisemitindex), men att de inte får gokänt kunskapsmässigt. Detta kan reta många lärare (även elever), som ägnat mycket tid och energi åt just denna fråga (bl a resor till Auschvitz mm). Judarna i Sverige är inte betjänta av att komma i motsatsställning till lärarkåren. Hoppas jag överdriver.
Håller med Ulf om man väntat att de efter förra misslyckade enkäten skulle ha kontaktat proffs på enkäter(inom sociologi och andra samhällsvetenskaper). Dessutom historiker och varför inte historielärare. Tror inte det då sett som det blev.

Anonym sa...

Hej igen, Sixten:

Hoppas svenska lärare har fått den utbildning som hjälper dem på vägen till självdistans, att bli ödmjuka och öppna vad gäller kritik. Lärare borde inte vara så lättretade att de inte kan ta kritik om eventuella kunskapsbrister i sina undervisningsämnen. En bra lärare vet att han/hon inte kan allting. Då och då träffar lärare på elever som kan mer än läraren och måste då kunna klara en sån situation, kanske tom dra nytta av elevens kunskaper. En lärare som kan det blir bara mer respekterad.

Sixten, du verkar vara rädd att svenska judar "retar ut sig" och får lärarkåren emot sig. Menar du att judarna i Sverige borde passa sig så att de inte råkar illa ut? Det låter ju inte heller bra. Är det så så har vi ett stort problem i Sverige. Klart är att antisemitismen är ett problem i Sverige liksom fientlighet mot andra folk. Klart är att vi kan lära av historien.

A-K

G. Tikotzinsky sa...

För att återgå till vad Ulf skriver i sin bloggpost:

"Min bärande kritik är i stället att rapporten präglas av en kunskapssyn som är så nattstånden och så omodern att man som läsare häpnar."

"Faktakunskaper i all ära, men det är inte den typen av kunskaper som möjliggör för en lärare att till eleverna förmedla en djupare förståelse av orsaken till Förintelsen."

För att analysera fakta och förmedla en djupare förståelse måste man först kunna sina fakta. Allt annat är flummeri, och eleverna upptäcker omedelbart bedrägeriet.

Min gamle lärare Howard Sachar kallade namn och årtal "the meat and potatoes of history." Och visst hade han rätt - hur omodern Bjereld än tycker det är. Som empiriker, så lägger jag naturligtvis till siffror som den tredje nödvändiga ingrediensen.

För att dra en parallel - tror Bjereld en lärare kan undervisa om det kalla kriget utan kunskaper om Berlin 1948, Kuba 1962, NATO, Warsawa-pakten eller MAD?

Anonym sa...

Om jag var lärare skulle jag tänka att Förintelsen är lätt att undervisa om. Jag skulle förbereda mig och det är lätt eftersom det finns så mycket bra arbetsmaterial (t ex från Forum för levande historia) att använda. Om jag däremot skulle undervisa om Jugoslavienkriget skulle jag vara orolig och jag skulle behöva använda mina pedagogiska kunskaper (eftersom jag itne är pedogogutbildad vill jag inte hoppa in och ta de klassen tack) i klassrummet kommer det säkert finnas både en serb och en bosnier med egna familjeerfarenheter. Det här är det senaste folkmordet på europeisk mark och ska vi lära av historien bör vi kanske också titta på närhistorien. Sedan måste jag undervisa om rwanda - jag tror det blir svårt att hitta pedagogiska filmer, utställningar och arbetsmaterial - men jag måste ju, för detta är ett av de senaste och största folkmorden och jag måste kanske först lära mig vilka platser i rwanda det skedde på...och exakt vilka årtal och hur många barn som dog. Det vitkigaste är väl inte att förklara om de två folkgrupperna hutuer och tutsier utan vilka platser och årtal det handlar om - eller?

Anonym sa...

Sixten: Först till BR. Tar tillbaka det positiva bl a om dig jag skrev i mitt första inlägg. "Nonsens om kolonialismen…" Vad är det för kritik? Burrrrr!
A-K Roths invändning väntade jag mig. Nej, jag anser inte att judarna i Sverige ska vara rädda och ligga lågt. Tvärtom bör de vara frimodiga1 Men de har ingen anledning att bli glada över dumheterna i FFLH:s "undersökning". Björntjänst var nog inte så oberättigad karakteristik Nazisternas utrotningen av judar är en alldeles för allvarlig sak för att den ska tas upp som frågor om platser, årtal och procentsiffror (eller hur, GT?). Inte konstigt att hälften av de tillfrågade inte svarade!
Den europeiska antisemitismen var en fruktansvärd hydra med lång historia. Men vårt land var i huvudsak förskonat. Tidvis drev några tongivande personer judehat, t ex författaren Waldemar Hammenhög. Vår störste författare Strindberg var en tid antisemit, troligen influerad från kontinenten.. Han lämnade detta vilket är noga utrett. Bland vanligt folk förekom historier och vitsar om judar. Angreppspunkt: gnidighet och lurendrejeri i affärer.
Hörde sådant i mitt skräddarhem på 30- och 40-talet. Men juden som kom och sålde tyger bemöttes vänligt.
Vänstern - socialdemokrater och kommunister - bekämpade kraftfullt nazismen och särskilt antisemitismen. Speciellt var Torsten Nilsson mycket aktiv. Och när rapporterna om de hemska händelserna nådde den breda allmänheten i Sverige blåste denna antisemitism bort. Den förbyttes i medkänsla och skuldkänslor, som medförde starkt stöd för upprättandet av staten Israel.
Tror inte att antisemitismen kommit tillbaka i Sverige och utgör ett allvarligt problem. Det gör däremot islamofobin. FFLH har i praktiken inte kommit till annat resultat. Det som kallas ökande antisemitism är troligen en sammanblandning av judehat med avsky över staten Israels politik. Alltså antisionism uppfattas av en del som antisemitism!

Anonym sa...

Sixtens resonemang om judehatets uppkomst i kolonialism och judarnas vinhandel i Pfalz är rent ut sagt enfaldig från utgångspunkten att judehat varit en bärande idé i såväl de protestantiska som de katolska och de muslimska kyrkornas bekännare långt innan Sixten och andra missledda började beskylla västvärldens kolonialism för allt ont i världen.
I själva verket har de färgade i Zimbabwe, Uganda och Kenya aldrig haft det så tryggt och rättssäkert som under brittisk kolonialism.

Det är korrekt att förförra generationens socialdemokrater med Erlander och Torsten Nilsson höll en vänsterns rågågång mot antisemitism förklädd till antisionism och Israelhat.

Det gäller dock inte generationen senare med Palme, Pierre Schori och Sren Anderson som med glädje omfamnade de korrumperade arabiska ledare som Arafat som önskade Israels undergång

Termen "islamofobi" är en uppfinning av vänstern för att tabubelägga all diskussion om antidemokrati, kvinnoförtryck och antisemitism i den islamska världen.
Det epitet bör snarast avföras till historiens skräphög.

Resultatet av FFLH´s undersökning om antisemitism är ytterst nedslående eftersom svaren på frågorna viktats så att den som inte kunde skillnaden mellan koncentrationsläger och förintelseläger fick ett avsevärt mindre poängavdrag på frågan än den som inte visste skillnaden mellan nazisternas läger och GULAG.

Sedan tror jag iofs inte att de svenska lärarnas okunskap om förintelsen är en isolerad företeelse. Den låga bildningsgraden hos svenska lärare om förintelsehistoria är säkert generell för all historia.
En enkät om Sovjet och dess historia och brutala förtryck och förföljelser skulle sannolikt ge samma nedslående resultat liksom en enkät om Napoleonkrigen, Fransktyska kriget innan Tysklands enande, WWI och WWII. När det inte finns någon konkurrens om utbildningsplatserna på lärarutbildningen så blir resultatet det som den aktuella enkäten av FFLH uppvisar.
/BR

G. Tikotzinsky sa...

Anonym 11:32 AM,

Förintelsen kan inte reduceras till platser och årtal, men kan inte heller analyseras utan en god faktabas. Här är några exempel:

Hur föklarar en lärare tidslinjen utan hållpunkterna Nurnberg-lagarna 1935, Kristallnatten 1938, Wannsee-konferensen 1942.

Hur förklarar en lärare innebörden av Ghetto-upproret i Warsaw utan att känna till siffrorna om befolkningens ursprungliga storlek, antalet döda av svält, antalet deporterade, antalet vapenföra judar, antalet döda civila under upproret samt antalet överlevande.

Theresienstadt är idag en pittoresk konstnärsby. Jag tvivlar på att någon kan förklara innebörden av vad som hände utan att känna till exakta årtal samt siffror om antalet fångar, antalet döda, antalet deporterade, antalet överlevande.

Hur förklarar du den unika industriella aspekten av Förintelsen utan att känna till namnen Auschwitz, Chelmno, Treblinka, Majdanek, Sobibor, Belzec. Och hur förklarar du den unika judiska aspekten utan samma namn (samt Wannsee)?

Anonym sa...

Sixten: GT, du slår in öppna dörrar. Klart faktakunskaper är viktiga, men FFLHs enkät är ju helt bedrövlig. Roy B Alterman instämmer i huvudsak i DN:s och andras kritik. Och anser att vi inte ska ha en sådan statlig myndighet.
Men vad anser du om djupare förståele och de trådar jag dragit upp i tidigare inlägg. Hörde på Ring P1 igår att personer just som jag efterlyste orsaker till de fruktansvärda händelserna. Är det inte rentav ännu viktigare än att veta årtal och platser eller procentsiffror?
Verkligheten upplevs av många när vi lever i den som kaotisk. Men efteråt när historien ska skrivas behövs sammanhang och samband. En rent kronologisk händelsebeskrivning räcker då inte. Man vill förstå även det man hatar, eller?

G. Tikotzinsky sa...

Anonym 11:48 PM,

Bra, då är vi eniga om att baskunskaper är viktiga. Värt att bemärka att FFLH uttalade sig om LÄRARNAS kunskaper, inte ELEVERNAS. Det är inte samma sak.

Frågan var vilka kunskaper som behövs för att UNDERVISA om Förintelsen, inte för att förstå Förintelsen. Det är inte heller samma sak.

Jag har inte skrivit någonting om FFLHs existensberättigande. Rent allmänt håller jag helt med om att staten inte borde syssla med historieforskning utanför universiteten. Men det finns mycket som staten inte borde syssla med. Jag tillhör den minoritet som anser att vuxna människor är tillräckligt mogna att själv bestämma hur många skivor bröd det skall äta var dag, utan att Socialstyrelsen lägger sig i.

Anonym sa...

Sixten:
BR skriver:"I själva verket har de färgade i Zimbabwe, Uganda och Kenya aldrig haft det så tryggt och rättssäkert som under brittisk kolonialism."
I Kenya slog britterna på 1950-talet mycket blodigt ner det s k Mau-mau-upproret, men sen fick de lämna över till f d terroristen Jomo Kenyatta som den fria staten Kenyas förste ledare. Zimbabwe var utbrytarrepubliken Rhodesia under ledning av rasisten Ian Smith, som officiellt bara erkändes av den andra apartheidstaten Sydafrika. Efter lång kamp under ledning av Robert Mugabe blev landet fritt.
BR försvarar alltså kolonialismen, men på Al-Hamatzav frågar han om jag är nazist. Detta för att jag som tusen andra vänt mig mot idiotenkäten och krävt FFLHs avskaffande.
Med BR som Isaelvän behöver Israel inga fiender. Eller hur? A-K Roth och G.Tikotzinsky?

Anonym sa...

Jag håller helt med Ulf. Det var en usel undersökning och dess konstruktörer verkar inte ha några djupare insikter om vad som är viktigt i undervisningen om nazismens brott.

Anonym sa...

Berätta nu varför du kallar FLH´s enkät för idiotisk Sixten!
Berätta också varför du anser att jag försvarar kolonialism när jag påpekar att stamkrig,etniska motsättningar, brutala diktatorer och religiösa motsättningar(Herrens befrielsearmé i Uganda)ofta har skapat en större otrygghet och rättslöshet än under de gamla kolonialmakterna.

Uppropet om avskaffande av FLH och mot dess senaste enkät påminner starkt om reaktionen på Bachners och Rings undersökning av antisemitismen i Sverige.
Även då kom kritiken kobrasnabbt från fr.a vänsterhåll.

Det är reaktioner som den och som nu på undersökningen om lärarers kunskaper om förintelsen som gör att man måste dra slutsatsen att vänstern har en kraftig egen agenda som syftar till att relativisera och förringa dagens antisemitism samt att banalisera kunskaper om förintelsen.
/BR

Anonym sa...

Sixten:
Det har sagt att FFLH:s enkät denna gång siktade på att mäta djupare förståelse av nazisternas folkmord. Det behövs verkligen, liksom för alla folkmord . Hur ska det annars gå att förhindra liknande i fortsättningen?
Var orsaken bara antisemitism? Varför hände detta då i Tyskland? Antisemitismen var väl minst lika stark i andra länder på kontinenten och Ryssland. Och antalet judar i Tyskland var inte stort, mindre än en procent. Och större delen var väl integrerade i samhället och kände sig också som tyskar. Och Tyskland var kulturellt högstående - kanske som Auschwitzöverlevaren Einhorn ansåg: det främsta.
Versaillesfreden var orättvis mot Tyskland, vilket upplevdes av de flesta tyskar. Tyskland var inte bara kulturellt högtstående, också etta på många områden inom vetenskap och teknik. Familjerna som ägde de framstående industrierna blev minst sagt frustrerade av orättvisan.
De blev revanschsugna, liksom militärerna (ofta preussiska godsägare), som odlade "dolkstötslegenden", dvs att de inte förlorat kriget, utan förråtts av socaldemokrater på hemmaplan. Därav Versaillesfreden....
Hitler och hans parti verkade lovande - där fanns krafter som kunde mobilisera folket för mål som passade dessa höga herrar. Många av dem var nog inte antisemiter, men vad gjorde det! Hitler hade ju framgång med att utmåla judarna, kommunister, socialdemokrater och andra demokrater som syndabockar.
Så kom då den stora depressionen, som hårt drabbade många tyskar. För många i medelklassen blev syndabockspropagandan då övertygande.
De höga herrarna satsade pengar på Hitlers parti i gengäld mot att den antikapitalistiska propagandan tonades ner eller inte skulle innebära svårigheter för de förra.
Sen vet vi hur det gick. Länge såg det bra ut för den satsning de höga herrarna gjort. Industrin blomstrade, Rustningarna först hemliga likaså. Land efter land föll till föga eller ockuperades. Ryssland frestade, där fanns oljan i Kaukasus och stora jordbruksarealer. Båda sakerna viktiga för fortsatt marsch mot världsherravälde. Slaverna som Untermenschen kunde ju inte sköta det här. De skulle utrotas, men inte helt, de behövdes som drängar och pigor på de stora gods som skulle tilldelas de tappraste av de tyska soldaterna. Judarna som var de verkligt styrande i Sovjet skulle utrotas, men med förnuft - få arbeta med svältransoner tills de dog. Nazityskar när de erövrat Estland förfärades över hur estniska fascister slog ihjäl sina judar primitivt med yxor o dyl. Det var inte så många judar i Estland, så det blev först som Judenfreies Land.
Sen vet vi hur det gick. Det som skulle bli det tusenåriga riket blev bara tolv år!

Anonym sa...

Om Sixten! Tack för en intressant historielektion. Men vad har den att göra med svenska lärares brist på kunskap om Förintelsen.

Frågan kvarstår; varför denna kraftsamling av kritik mod FLHs undersökning. Är kritikerna kanske nöjda med kunskapsbristen hos lärarna? Anser vänsterdebattörerna att kunnandet om Förintelsen inte är viktig...? Vilket motiv driver vänstern att så kraftfullt engagera sig i kritiken mot undersökningen?

Svaret bör kanske väcka eftertanke.

Guardian sa...

Anonym
Och varför ska FFLH hela tiden göra politiserade och dåliga undersökningar?
Och varför ska man acceptera detta?

Att sedan FFLH:S försvare ska behöva argumentera med ett batteri av insinuationer mot kritiken , ligger helt i nivå med FFLH:s undersökningar.

Anonym sa...

Guardian! Att påstå du påstår att FLHs undersökning är politiserad och dålig är intressant.

Genom att angripa undersökningen, försöker vänstern sänka betydelsen av Förintelsen. Är det månne så att vänsterns Israelkritik inte klarar att hantera den judiska historiens öde där Förintelsen representerar nutidshistoriens i särklass största folkmord.

Undersökningen visar, och jag upprepar, att svenska lärare har dålig kunskap om Förintelsen. Detta måste ju i ärlighetens namn vara ett problem!

Guardian sa...

Anonym
Eftersom jag inte är ”vänster” kan jag inte tala om vad ”vänsterns” syfte och motiv är.

Vilken vikt man lägger vid Förintelsens beror naturligtvis vilken relation man har till det hela; för judar och staten Israel är betydelsen, av lättförståliga skäl, mycket större än för ”medelsvensson”.
Så är det med de flesta historiska händelser – like it, or not.

Vad undersökningen visat på, är att om man ställer detaljfrågor, och sedan ger omöjliga svarsalternativ - så svarar folk fel. Knappast någon större sensation.
På frågan om judiska arresteringar, så räckte det inte att man kände till att det skedde på 1930-talet i Tyskland, man skulle dessutom pricka rätt ibland 4 olika årtal på 30-talet för att vara godkänd…
Tala om att göra folk till brottslingar.

Att det ”problem” som då FFLH då ”blottlagt” genom sina ”undersökningar”, dessutom råkar vara grunden för den egna existensen, är naturligtvis bara en tillfällighet i sammanhanget.

Anonym sa...

Nå. Nu värderades faktiskt olika fel på FFLH´s enkät olika.
För att ta ett exempel så gav svaret att Gulag var ett nazistiskt projekt mycket större poängavdrag än fel ifråga om årtal för arresteringar av judar på 30-talet.
Förintelsen skedde i Västeuropa(nåja från Västeuropa i Östeuropa) därför är den lika signifikant för oss som bor där som för israeliska medborgare. Inte minst mot bakgrund av den sista förföljelse som 1968 tvingade ett stort antal judar i landsflykt från Polen.

Dock tror jag inte att bristande kunskaper om förintelsen hos svenska lärare kan ses isolerat.
Jag tror att kunskapsnivån inom de flesta humanistiska och naturvetenskapliga ämnen hos svenska lärare sjunkit genom åren.
Hur skulle det kunna vara på något annat sätt då relativa löner och status för lärare sjunkit och reflektas i en allt mindre konkurrens om utbildningsplatser på lärarlinjer?
/BR

Anonym sa...

Sixten: Djupare förståelse. andra delen.
Nazityskland utförde i Europa vad kolonialmakterna gjort utanför Europa. Ungefär så sa Sven Lindqvist för några år sen i en intervju efter att hans Utrota varenda djävel! hade utkommit. För detta blev han hårt angripen av Per Ahlmark och andra. Det gick inte att jämföra - judeutrotningen var en så unik händelse . Klart att varje folkmord är unikt. Men jag anser det berättigat att jämföra.
Folkmordet på aboriginerna och tasmanierna i Australien. De senare utrotades helt. Dödandet av befolkningarna i Amerika - det i Mexiko anses vara det största folkmordet. Tyskland utrotade helt hererofolket i Tyska Sydvästafrika (nuv Namibia).
Gemensamt för nazismen och kolonialismen (och deras folkmord) var rasismen - idéerna om att vitingarna (arierna)var de överlägsna och hade rätt, ja tom skyldighet, att ta hand om de underlägsna raserna och deras länder. Idéerna propagerades speciellt av Rudyard Kipling o Cecil Rhodes. Överhuvudtaget utmärkte sig särskilt engelska intellektuella. Så kunde britterna också upprätta det största kolonialväldet.
På Hitlers tid var denna rasism gängse. Den fick först den rejäla knäcken 1945. Ryssarna som man föraktat och sett ner på visade sig kunna segra militärt, vinna OS-medaljer och vara först i rymden. Folken i kolonierna kunde kämpa sig fria. Men det var segt. Ännu efter krigsslutet var judar och negrer uteslutna från de finare klubbarna i USA och Medborgarrättsrörelsen fick på 60-och 70-tal kämpa för självklara saker. Och visst lever rasismen kvar där - läs vad tidningarna återger om vad Bidden sagt om Obama innan han blev hans kandidat till vice president!
Nu har Kina och Indien rest sig. Det var inte så länge sen man såg ner på asiatiska människors förmåga. När amerikanska biltillverkare fick se första ritningarna till en japansk bil lär de ha skrattat på sig. Skrattar bäst som sist!
Men fortfarande är araber och folken i Afrika de som många ser ner på. "Araberna kunde inte få öknen att blomstra som israelerna. Afrika är bara stamkrig, diktatorer, sjukdomar och svält. Trots omfattande u-hjälp kommer de ingen vart." Sådant får man ibland höra.
Men det blir nog ändring på det också.
Nutida folkmord får utredas för sig. Men folkmordet på judarna måste kopplas ihop med kolonialismens rasism, där den moderna antisemitismen utgjorde en beståndsdel.

Anonym sa...

Ja, Sixten, kolonialism och andra ismer tangerar ibland. Det har tom varit så att socialism och antisemitism har samsats alltför väl. Det fanns inom arbetarrörelsen (de var inte ensamma förstås)- i Sverige under nazismens tid. Jag ser vedervärdiga utfall på vänsterbloggar idag och jag talar INTE om israelkritik. Charlotte Wiberg på bloggen kamferdroppar sätter fingret på det här:
http://kamfertext.blogspot.com/2008/08/det-verkar-som-sionistlobbyn-tagit.html.
Den som bara skjuter på meddelaren (FFLH) är sannerligen i gott sällskap.

Angående dina tankar om kolonialismen måste man nog hålla i sinnet att en nedlåtande syn på andra folk och andra religioner är något som verkar vara utmärkande inte bara för västerländsk kultur. Det finns mycket att studera, mycket att diskutera när man vill försöka förstå hur nazisterna fick viljan, förmågan och makten att begå dessa oerhörda brott mot mänskligheten. Jag kan inte finna fel i att FFLH försöker motverka rasism och folkmord, så många hemska exempel som det finns även i vår tid på flera kontinenter.

Men nu handlade det om svenska lärares kompetens inom området Förintelsen. Att diskutera olika möjliga vinklar till bakgrunden - som du gör - kan mycket väl vara en bra del av undervisningen. Var det detta du ville ha fram? FFLH's undersökning kan säkert förbättras eller skötas från universitet. Kanske Ulf Bjereld och du kan ge förslag på bättre frågor? Men tills dess - svenska lärare har en del att lära, liksom alla lärare. Vad är fel med att peka ut dessa brister i kunskap?

A-K

Ulf Bjereld sa...

Till A-K: Förslag på bättre frågor är inget man lämnar i en bloggpost. Sådana förslag kräver flera dagars eller kanske t o m veckors hårt arbete, och där man sedan provar frågeformuleringarna i olika sammanhang innan man använder dem. Min poäng är att den typen av frågor som FFLH ställer inte mäter den typ av kunskap som de flesta av oss värdesätter. En person skulle t ex kunna räkna upp och namnge huvudstaden i samtliga USA:s delstater utan att för den skull nödvändigtvis veta särskilt mycket om amerikansk politik och samhällsliv. Eller kunna räkna upp den svenska regentlängden, utan att för den skull ha någon djupare förståelse av den svenska politiken utveckling över tid. Eller kunna räkna upp olika typer av nazistiska förintelseläger utan att för den skull ha någon djupare förståelse av orsakerna till nazismen och dess illgärningar.

Anonym sa...

Sixten:
Till A-K: Betr din fråga om frågor ansluter jag mig till Ulfs svar.
På din andra fråga om min avsikt var att "..diskutera olika möjliga vinklar till bakgrunden.." är svaret ja.
Har inte gjort någon inspektion i dagens skolor, men att döma av enkäten verkar det som man högre upp (FFLH) förväntar sig detaljkunskaper och inte djupare förståelse av lärarnas undervisning.
Läste igår i en tysk tidning att man norr om Bremen ska sätta upp ett minnesmärke över de mördade sovjetiska krigsfångarna. Totalt uppskattas offren till 3,5 miljoner, varav 1.5 milj inom de första sex månaderna efter anfallet på Sovjetunionen. Metoderna var svält, gasning, medicinska experiment, icke-behandling av tyfussjuka, nackskott och mördande arbetstempo i rustningsindustrin.
Jag menar inte att antalet är det väsentligaste, men om man lägger till mördandet i de ockuperade områdena av Sovjet av civila kommer man nog till mer än de sex miljonerna offer för judeutrotningen. Rasistiska massmord i båda fallen.
Kommer detta fram i skolornas undervisning?

Anonym sa...

Ulf och Sixten: Givetvis menade jag att ni kunde komma med förslag direkt till FFLH, inte här på bloggen! Naturligtvis får det ta tid. Det tar tid att blogga också. Alla kan väl föreslå att FFLH går vidare och undersöker lärares kunskaper om andra brott, ta detta som ett avtramp.

Sixten: Naturligtvis ska alla brott mot mänskligheten behandlas i den eländiga historien om nazismen och dess verkningar. Ondskan i denna nationalsocialisms ohägnade makt visar sig om och om igen, som i det du skrev om. Men menar du, Sixten, att det som drabbade det judiska folket och det som efter många år fick ett namn INTE förtjänar en undersökning visavis lärares kunskaper om samma? Jag talar alltså om gradvis stiftande av lagar mot ett folk, åren när snaran stegvis drogs åt, klappjakten, bortförandet, mordet på en miljon judiska barn, 80%. Detaljer hör dit. Men frågor kan justeras. Undersökningar kan göras bättre. Och somliga skjuter på meddelaren.

A-K

G. Tikotzinsky sa...

Ulf,

Teoretiskt sett har du naturligtvis rätt vad gäller att kunna räkna upp huvudstäder etc. Men argumentet kan inte användas:

1. Du vänder på sannolikhetskalkylen. Sannolikheten att en lärare som kan räkna upp dödslägren kan Förintelsen är större än sannolikheten att en lärare som inte kan Förintelsen kan räkna upp lägren.

2. FFLHs tes är att avsaknaden av baskunskaper indikerar avsaknad av avancerade kunskaper. Detta är i min mening en rimlig teoretisk bas för slutsatserna. Ulf framför tesen att avsaknaden av baskunskaper är irrelevant som indikation vad gäller djupare kunskaper. Har du något som helst belägg från din eller annan akademisk forskning kring utbildningsmetodik att så kan vara fallet?

Guardian sa...

http://www.frangere.se/2008/08/21/att-missbruka-minnen-forum-for-levande-historia-och-kunskapen/

Anonym sa...

Hela upprördheten kring undersökningen är skrämmande. Som om Förintelsen inte förtjänar att bäras i vårt nutida kunnande om 1900-talets stora europeiska folkmord. Självklart bygger all kunskap på saknivå, årtal, namn, etc. Utan dessa detaljer blir det svårt att utveckla en relevant kunskapssyn. Jag frågar igen; varför denna upprörhet? Vad är det som är så anstötligt...?

Kunskapen om Förintelsen är ju rätt och slätt dålig bland svenska lärare!

Guardian sa...

Anonym
Din argumentation blir inte en millimeter bättre av att du upprepar dina insinuationer.

Du valde själv att ducka undan mitt senaste svar till dig!

Anonym sa...

Guardian
Kan bara instämma: dina invändningar blir inte ett dugg bättre för att de upprepas. Dock kvarstår kunskapsbristen om Förintelsen bland svenska lärare...

Anonym sa...

:)