2008-08-28

Folkpartiets Nato-rapport - svårslagen antiklimax

I början av året meddelade folkpartiet stolt att partiet skulle tillsätta en "oberoende expertutredning" om svenskt Nato-inträde. Folkpartiet skulle "kalla oberoende forskare och experter till hjälp" i arbetet. Syftet var inte att värdera medlemskapets för- och nackdelar, utan rapporten skulle "ge en objektiv beskrivning" av ett medlemskaps följder. Resultatet skulle presenteras "i slutet av våren".

I dag presenterade folkpartiet rapporten. Jag kan bara konstatera att ordet antiklimax inte räcker till när man jämför vad folkpartiet utlovade i början av året med den nu färdiga produkten. Rapporten består av åtta spretigt skrivna textsidor och de utlovade forskarna och experterna lyser med sin frånvaro. I stället är det folkpartiets "försvarspolitiska nätverk" under ledning av riksdagsledamoten Allan Widman som hållit i pennan. I en mening skriver man att rapporten "i allt väsentligt" bygger på en utredning gjord av en finsk ambassadör för Finlands utrikesministerium från förra året.

Den finska utredningen - som jag har läst - är ett gediget aktstycke och som skickligt balanserar mellan verklighetsbeskrivning och handlingsrekommendationer. Folkpartiets rapport är dessvärre motsatsen. Trots de ovan nämnda utfästelserna om en "objektiv beskrivning" av konsekvenserna av ett svenskt Nato-medlemskap hittar jag på de åtta sidorna ingenting som talar emot ett svenskt Nato-medlemskap. Allting talar i stället för. Folkpartiets Nato-verklighet är synnerligen monolitisk.

Nato-medlemskapets konsekvenser beskrivs i så rosenskimrande termer att Barnen i Bullerbyn framstår som en studie i skräck. Allt blir bättre som Nato-medlem. Vår nationella säkerhet ökar. Vi får mer makt och inflytande. Medlemskapet innebär inga ökade förvarsutgifter. Vi kan fortsätta att fungera som medlare i internationella förhandlingar. Vårt oberoende kvarstår. Vi väljer själva om eller under vilka villkor vi vill medverka i olika Nato-operationer och hur vi vill utforma vårt försvar. Det enda som saknas är att vädret också blir bättre, och att vi tar fler olympiska medaljer som Nato-medlem.

Rapporten innehåller ingen diskussion om huruvida ett Nato-medlemskap ökar eller minskar sannolikheten att Sverige mot sin vilja blir indraget i militära krigshandlingar. Här finns ingen problematisering om huruvida Sverige som Nato-medlem och USA-allierad skulle bli ett mer tacksamt mål för terrorattacker.

Den svåra och omfattande problematiken om vad det skulle innebära för Sverige att bli en del av Natos kärnvapendoktrin avklaras på följande rader: Nato kommer att upprätthålla sin kärnvapenkapacitet samt sin rätt att ändra placeringen av kärnvapnen, ifall omständigheterna så skulle kräva. De nya medlemsstaterna deltar jämsides med de gamla i verkställandet och utvecklandet av Natos strategi, också i fråga om kärnvapenkomponenten. Den säkerhet, inklusive kapaciteten med kärnvapen, som avses i artikel 5 i Nordatlantiska fördraget täcker också nya medlemsländer.

Jag kan inte läsa citatet annorlunda än att Nato kommer att ha rätt att placera ut kärnvapen i Sverige "ifall omständigheterna så skulle kräva" och att Sverige som ny medlemsstat "deltar jämsides" i utvecklandet av kärnvapenkomponenten i Natos strategi. Men det budskapet är så inlindat i den kursiverade textens formuleringar att det blir snudd på obegripligt för en läsare som inte är specialinsatt i frågan.

Inte med ett ord kommenteras vad ett svenskt Nato-medlemskap skulle innebära för relationerna mellan Sverige och vår mäktiga stormaktsgranne Ryssland, eller hur Ryssland skulle kunna tänkas reagera på ett svenskt Nato-medlemskap. Just det - kära läsare. Inte med ett ord. Och detta i en rapport som gör anspråk på att ge "en objektiv beskrivning av ett medlemskaps följder".

Så sluta skämta nu, folkpartister! Fram med den riktiga rapporten, så kan vi visst diskutera Nato.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Väl skrivet.
Det är alldeles givet att ett medlemskap i NATO ökar risken för oss att bli indragna i krig, och att vi blir ett mål för en eventuell fiende till USA (vilken det skulle kunna vara behöver vi väl inte nämna i dessa dagar, då USA och EU arbetar flitigt på att göra ett visst land allvarligt fientligt inställt till Väst).

Det är också helt klart att vi blir ett viktigare mål för ev. terrorhandlingar samt och inte minst, att ett NATO-medlemskap inte innebär att vi kommer att göra precis som vi vill inom ramen för denna organisation och det innebär definitivt inte mindre försvarsutgifter, tvärtom.

Är folkpartister så där dumma, eller är de bara allihop av Reinfeldts åsikt, att vi andra är det?

Anonym sa...

Man väljer alltid själv vad man vill ha med i en rapport. Därför blir sällan rapporter värda något förrän de ställs mot andra rapporter.

Folkpartiet blir dock inte värt något vad det än ställs emot.

Anonym sa...

Inte för att jag är folkpartist, men ändå: "Folkpartiet blir dock inte värt något vad det än ställs emot." Va?

Jaha, då vet vi det då. Det finns ingenting som är värre. Det var märkligt, bland alla extrema och folkfientliga partier som finns. Det får mig att fundera på extrema och folkfientliga initiativ socialdemokrater och dess media eller specialgrupper då och då har sysslat med. Ända finns det partier som är värre. Balans?

A-K Roth

Anonym sa...

Roth, var inte så extrem och folkfientlig nu.

tomasrj sa...

Tack för en intressant analys. Folkpartiet verkar ha blivit förblindade av tanken på att vi ska med i Nato att man tappar respekten och förståelsen för ord som "objektiv". Särskilt meningarna om kärnvapen är skrämmande naivt.