2008-08-03

FRA-lagen och Jan Björklunds fria fantasier

Försvaret för FRA-lagen tar sig alltmer absurda uttrycksformer. I sitt sommartal i Marstrand i dag påstod folkpartiledaren Jan Björklund att det var lika sannolikt att Sverige fångade Usama bin Laden som att USA gjorde det: – Tänk tanken att den svenska styrkan i Afghanistan i morgon griper Usama bin Laden. Det kan faktiskt lika gärna hända att den svenska bataljonen gör det, som att någon av de amerikanska bataljonerna gör det. I förlängningen menar Björklund att om Sverige fångar bin Laden blir Sverige ett tacksamt mål för olika terrorgrupper och då måste vi ha FRA-lagen för att kunna skydda oss.

Det var längesedan jag hörde någon svensk politiker säga något så verklighetsfrämmande. Att på fullt allvar påstå att Sverige har lika stora möjligheter som USA att gripa bin Laden faller på sin egen orimlighet. USA:s resurser är mycket större och USA har ett så mycket mer fullödigt underrättelseunderlag. Dessutom söker USA aktivt efter bin Laden i Afghanistan, medan de svenska soldaterna har helt andra uppgifter.

Men i försöken att hitta argument för FRA-lagen tycks ingenting vara omöjligt.

Jag kommenterar Jan Björklunds utspel i Expressen.

11 kommentarer:

Rick Falkvinge (pp) sa...

Bra kommentar i Expressen. Du hamnade just i min RSS-lista. :)

Ulf Bjereld sa...

Tack! :-)

Anonym sa...

När bröt Mr.bin Laden senast mot Svensk lag?

Anonym sa...

Han sa inte att Sverige har lika stora möjligheter som USA att gripa Usama Han sa att det skulle kunna bli så att Usama greps av en svensk styrka. Jag var där och lyssnade.

Dessutom är du som sosse inte speciellt trovärdig som så kallad expert

Ulf Bjereld sa...

Till ajte: Jag har svårt att se kopplingen mellan mina politiska sympatier och rimlighetsbedömningen av Jan Björklunds påstående att det är lika sannolikt att den svenska bataljonen griper bin Laden, som att någon av de amerikanska bataljonerna gör det.

Den journalist som intervjuade mig läste upp det citat jag återger i bloggposten och garanterade att Björklund sagt exakt så. Journalister har ju tillgång till det skrivna anförandet. Även om Björklund enbart hade sagt det du påstår dig ha hört så kvarstår kritiken. Att åberopa ett så osannlikt scenario som att de svenska soldaterna i Afghanistan skulle gripa bin Laden som ett argument för den svenska FRA-lagen tyder, för att uttrycka det milt, på dåligt omdöme.

Anonym sa...

Jan Björklund är f.d. arméofficer och kan göra bedömningar av militära situationer. Som statsråd och partiledare är han sannolikt helt insatt i vad den svenska truppen i Afghanistan har för uppgifter.
Hans uttalande om att svenska soldater skulle kunna bli de som fångade UBL tillsammans med hans starka försvar för FRA-lagen kan antyda att de svenska soldaterna i Afghanistan kanske inte, som hittills uppgivits, har enbart "hearts and minds" uppgifter där utan även andra, ej specificerade.

Anonym sa...

@ ajte och br med flera.

Med tanke på att Bin Landin enligt de flesta internationella experter och den amerikanska regeringen befinner sig i Pakistan är tanken att den svenska bataljonen skulle gripa honom ganska komisk.

Den svenska bataljonen befinner sig heller inte i södra Afghanistans gränstrakter eller har invaderat Pakistan vad jag vet.

Svenskarna är heller knappast utrustade för att lyckas med vad amerikanska, tyska, brittiska, australiska, franska med flera special styrkor lyckats med sedan 2001.

Som officer arbetade uppenbarligen inte Björklund inom det som på engelska kallas 'intelligence'.

Anonym sa...

ckrantz. Björklund är genom sin ställning och erfarenhet väl skickad att göra militära bedömningar.
Mannen är uppenbarligen inte så obegåvad att han ur luften skulle ta möjligheten av att svenska styrkor skulle kunna gripa UBL.
Officiellt har den svenska specialstyrkan SSG lämnat Afghanistan.
Att USASF opererar på andra sidan gränsen till Pakistan kan man ta för givet.
Kan man ta för givet att inte svenska enheter ingår där?
Uppenbarligen anses FRA-lagen vara betydelsefull för den svenska truppen i Afghanistan.

Anonym sa...

Undrar om Björklund menade det helt allmänt hypotetiskt och gav UbL som ett exempel? I så fall undviker man hans allmänna problemställning genom att finkamma alla möjligheter angående detta exempel men strunta i det själva innebörden, t.ex. svensk trupp i en situation med internationell terrorism och dess verkningar. Om det var fria fantasier eller ett exempel på en av många möjliga situation får vi fråga Björklund om.

Vad gäller FRA-lagen så är det ju viktigt att alla har lite fria fantasier om framtida regeringar i Sverige och farorna med att ha en sån lag. Man skulle exempelvis kunna tro att man kunde lita på att nuvarande eller en socialdemokratledd regering inte korrupterade lagen och gjorde personintrång, tog sida med terrorgrupper eller värre. Men om en vänster-eller högerextrem grupp, kom till makten, var stod vi då?

A-K Roth

Anonym sa...

Jan Björklund gjorde även den initierade militära bedömningen att Sverige borde delta i angreppet på Irak 2003. Förslagsvis skulle vi kunna bidra med militärhjälp i alla fall där USA vill ingripa och sedan FRA-övervaka våra egna medborgare i rädsla för terrorrepressalier. Eller så kan vi låta bli neokoloniala äventyr och satsa pengarna på bistånd och ett försvar som fredar våra egna gränser istället istället.

Anonym sa...

Nå. Nu handlar Björklunds uttalanden om en aktuell situation och inte om åsikter inför en kommande, som 2003. Det gäller att skilja äpplen från päron krigstid!