2007-09-18

Vänstervridna samhällsvetare?

En vanligt förekommande uppfattning är att svenska samhällsvetare har politiska vänstersympatier. Men i verkligheten är det faktiskt precis tvärtom. Svenska samhällsvetare tenderar att luta till höger i politiken.

I den intressanta studien "The Political Opinions of Swedish Social Scientists" av Niklas Berggren och Henrik Jordahl (båda från Näringslivets forskningsinstitut Ratio) samt Charlotta Stern (SOFI) redovisas en opinionsundersökning utsänd till 4 301 svenska samhällsvetare vid 25 högskolor och universitet. Resultaten visar att det går 1.3 samhällsvetare till höger på varje samhällsvetare till vänster, definierat efter partisympati.

De starkaste högersympatierna återfinns bland jurister, företagsekonomer och nationalekonomer. Vänstern står starkast bland sociologer och genusvetare. Statsvetare och ekonomhistoriker placerar sig mera mot mitten, men med en svag dragning åt vänster.

Mönstret avviker från det i USA, där de flesta samhällsvetarna oavsett ämnestillhörighet sympatiserar med demokraterna och inte med republikanerna.

Studien skall tas med en nypa salt. Svarsfrekvensen uppgår endast till 35 procent. Men i alla fall.

7 kommentarer:

L. O. K. Ejnermark sa...

Så det finns faktiskt samhällsvetare inom statsvetenskap och nationalekonomi som drar mot vänster? Det var faktiskt uppfriskande! Min tidigare uppfattning har snarare varit tvärtom, att de av per definition måste vara höger för att kunna existera. Läser för övrigt statsvetenskap och högerideologin är ständigt underliggande.

Anonym sa...

Det kan inte dras några kvantitativa slutsatser om politiska sympatier, från en undersökning med 65% svarsbortfall.
Man kan möjligen spekulera i varför bortfallet blev så stort.
Dessutom bör en sådan undersökning stratifieras med avseende på akademisk position, professor, doktorand, studerande etc.

Christoffer Willenfort sa...

Jag skulle vilja hävda att i normalt folks medvetande så platsar inte ekonomer (mer än möjligtvis nationalekonomier) in i facket samhälsvetare.

Sen sorterar tex systemvetare under samhälsvetenskapliga av ngn underlig anledning (vi borde hamna under naturvetenskap men outgrundliga äro universitetets vägar)

Gärningsmannen sa...

Bortfallet i all ära, men vilka samhällsvetare har en tendens att inte svara på en enkät från ett institut närstående Svenskt näringsliv? Låt mig gissa att de är till vänster.

En genomgång av lektorer och professorer på statsvetenskap i Göteborg lär nog visa att ungefär 90 procent är vänster och ungefär 75 procent socialdemokrater. På en akademisk institution som studerar politik kan politisk homogenitet vara ett problem (oavsett om den är vänster eller höger). Politiska åsikter kan då bestämma vad som är intressant att forska om, vilka idéer som uppfattas som intressanta o s v. Trots detta kan dessa politiserade utgångspunkter uppfattas som neutrala p g a brist på kritik.

En mer politisk heterogen miljö skulle innebära att politiska utgångspunkter förklädda till statsvetenskap avslöjades enklare.

Ulf Bjereld sa...

Jag tror att Gärningsmannen har helt fel när det gäller bortfallet. Snarare är det så att vänstern tycker det är roligt att "provocera" ett Svenskt näringsliv närstående forskningsinstitut genom att stolt och glatt visa upp sina vänsteråsikter. Dessutom var en av de tre författarna från SOFI (institutet för social forskning) vid Stockholms universitet.

Anonym sa...

Bortfallet måste givetvis analyseras separat, kanske genom en uppföljningsenkät, för att en ev. systematik skall avslöjas.All diskussion dessförinnan blir enbart spekulation såvida inte gärningsmannen har underlag för sina sifferangivelser av politiska sympatier.
Skulle så vara, beror bortfallet sannolikt på att vänstersympatisörerna inte vill avslöja den politiska agendan på förment vetenskapliga institutioner

Anonym sa...

Höger, vänster, spelar det nån faktisk roll? Kvantitativ mängd är väl ganska ointressant. Oavsett vridning tycker jag det ser ut som att akademiker över lag har väldigt litet inflytande och påverkan i dagens Sverige. Rätta mig gärna om jag har fel.