2007-09-06

Det vedervärdiga dödsstraffet i Iran

I går onsdag avrättades 21 människor i Iran genom hängning, flertalet av dem dömda för narkotikasmuggling. Antalet avrättningar ökar i Iran. År 2006 avrättades 177 personer. Hittills i år har 189 människor avrättats. Amnesty och EU har protesterat, men inte mycket tyder på att den iranska regimen tar till sig av kritiken. Utvecklingen är vedervärdig.

Dödsstraff är och förblir barbari. Jag möts ibland av synpunkten att jag kritiserar dödsstraffet i USA oftare än dödsstraffet i t ex Iran. Jag är inte säker på att det är sant. Men jag förväntar mig mindre barbari av en demokrati än av en diktatur och det är möjligt att det påverkar mitt skrivande. För den enskilda människan spelar det förstås ingen roll om avrättningen genomförs av Iran eller USA eller Irak eller Saudíarabien eller Kina.

Jag upprepar min ståndpunkt att USA borde fundera på i vilket sällskap man hamnar genom att hålla fast vid dödsstraffet. Funderingen kunde lämpligen ta utgångspunkt i ordstävet: Säg mig dina vänner, och jag skall säga dig vem du är.

7 kommentarer:

Björn Fridén sa...

Förutom Japan är väl USA den enda demokrati som ägnar sig åt dumheterna, va?

Ulf Bjereld sa...

Det beror ju lite på hur man definierar demokrati, förstås. Indien har dödsstraff kvar, om jag förstått det rätt. Wikipedia har en dödsstraffkarta (hemskt ord) här: http://sv.wikipedia.org/wiki/
Bild:Death_Penalty_World_Map.png

G. Tikotzinsky sa...

Jag har egentligen inga åsikter för eller emot döds-straffet som sådant, men jag kan inte låta bli att koppla det till aborter. Är det möjligt att vara FÖR aborter i 5:e månaden och samtidigt MOT döds-straff? Logik och konsekvens bör kräva att man använder samma etiska värdering i båda frågorna.

Anonym sa...

Dödstraff är vidrigt och framför allt folket skall inte ge regeringen makten att döda sina egna medborgare. Dödstraffet medför att alla medborgare blir mördare. Här är EU mänsklighetens hopp, en vackrare civilisation helt enkelt.

Anonym sa...

Dödsstraff och abort är inte samma sak enligt min logik eller konsekvens, men jag kan ju inte bedöma dina definitioner av de samma, herr tikotzinsky. Jag menar, till skillnad från mig är ju du trots allt en varm anhängare av vedergällningsattacker. Iofs kanske det är ett uttryck för konsekvens, men är den i så fall logisk?

Anonym sa...

Dödsstraff är jättebra!

G. Tikotzinsky sa...

Anonym,

Jag skrev en gång på al-hamatzav.org om strategin tit-for-tat som Robert Axelrod analyserade i sin berömda bok The Evolution of Cooperation (1984).

Andra relevanta akademiska verk (som jag inte skrivit om) är en ekonometrisk analys av döds-straffets avskräckande effekt i USA. Slutsatsen var en negativ och signifikant relation, dvs. stater som verkställde döds-straffet hade lägre mordfrekvens än stater utan. Jag har tyvärr glömt författarens namn.

Utöver det kan jag inte påminna mig att jag någonsin ställt mig som anhängare av vedergällningsattacker. Som jag ofta skrivit, så undviker jag att avslöja mina politiska åsikter. Ett exempel är att jag ofta kritiserat Bjereld för vad han skriver om döds-straffet i USA. Men utgångspunkten har inte varit menings-skiljaktigheter om straffet som sådant, utan Bjerelds logik eller kopplingar till andra politiska skeenden.