2006-11-10

Om prostitution

I sin uppmärksammade bok ”Porr, horor och feminister” (Natur och Kultur, 2006) anför Petra Östergren argument för varför den svenska sexköpslagen bör avskaffas och varför ”sexsäljare” (hon undviker medvetet termen ”prostituerad”) bör betraktas som ett vanligt yrke.

Det är en märklig bok. Inte bara för titeln, som förlaget med all sannolikhet triumfat igenom. Utan även för att författaren på ett olyckligt sätt smiter ifrån ett eget ställningstagande i de många viktiga frågor boken diskuterar. Östergren anför t ex en mängd argument för varför ”sexköpslagen och kopplerilagen måste tas bort” (s 306), men markerar samtidigt att hon själv inte har någon uppfattning i frågan. I stället skriver hon att boken endast syftar till att ”skapa förutsättningar för en mer öppen, nyanserad och djuplodande diskussion där det går att förstå dessa fenomen och debatten om dem bättre”. Jag kan inte hjälpa det, men formuleringarna känns för mig försåtliga och blir ett hinder för att ta till mig texten. Det är klart att Petra Östergren har en klar ståndpunkt i dessa frågor, och jag hade med stort intresse tagit del av desamma. Nu tvingas man som läsare gissa.

I sakfrågan är min grundinställning entydig. Så länge vi lever i ett ojämlikt och ojämställt samhälle (kalla det gärna könsmaktsordning den som vill) så blir varje försök att tolka prostitution som ett uttryck för samtyckande handlingar mellan vuxna människor en orimlighet. Kvinnans rätt till sin sexualitet stärks inte genom att den säljs på en varumarknad. Solidariteten med de prostituerade kvinnorna kan inte ta sin grund i att legitimera det system vari de prostituerade oundvikligen befinner sig i underläge.

24 kommentarer:

Anonym sa...

Jag har aldrig begripit varför prostituion bör vara tillåten och att denna idé blivit så populär numer, och varför man plötsligt hänvisar till att de prostituerade själva är så glada i sex.

Sex kan väl de flesta kvinnor få precis hur mycket de vill av, utan att behöva ta betalt för det. Vore det inte bättre och trevligare för dem att få in pengar på annat och ha sex som ett gratisnöje om de uppskattar sådant så fantastiskt mycket?

Man misstänker ju skarpt att det handlar om helt andra saker än om att "älska sex", nämligen om drogberoende, om arbetslöshet, om social utslagning etc.

Anonym sa...

Prostitution kanske kan ingå i hushållsnära tjänster? Så kan vi fasa ut bostadsbidraget och få fart på den ack så bortglömda tjänstesektorn.

Så kan vi bryta utanförskapet och skapa en värld där flitens lampa lyser.

Anonym sa...

Hmm,

Varför inte ta reda på hur de prostituterade själva ser på sin situation?

Eller lyssna på deras organisationer (som faktiskt finns ute i Europa och världen)?

Kort sagt forska på området och låte "offren" själva få komma till tals.

På så sätt kanske vi slipper att moralister som "misstänker" saker eller utgår från generella teoriersom könsmaktsordningen får sätta agendan och döma "offren" till ett oblitt öde utan att konsultera vare sig fakta eller "offren" själva.

Moralisters projicering av sina egna fördomar på andra människor skapar alledels för mycket skada i världen. Låt oss vara mer pragmatiska och mindre fördomsfulla!

För övrigt undrar jag om professor Bjereld anser att vi bör förbjuda alla kvinnodominerade löneyrken? Det borde väl ändå vara den rimliga konsekvensen av resonemanget om att använda könsmaktsordningen som grund för att anta att (sex)arbete inte sker frivilligt?

Eller finns det något särskilt med prostitutionen som yrkeskateogri som gör att den skiljer ut sig från det övriga ojämlika lönearbete som sker under den allomfattande könsmaktsordningen?

/Folket röst

Anonym sa...

Jag har skrivit rätt mycket redan om detta på min blogg och det lär bli mer eftersom prostitutionsdebatten bara blir större. Håller inte alls med dig Ulf, jag ser det tvärtom som moraliskt ohållbart att upprätthålla sexköpsförbudet eftersom det a) gör att de gatuprostituerade som finns kvar därute (och som finns där p g a missbruksproblem vanligen) har försatts i en oerhört farlig sits och b) gör det omöjligt för sexarbetare att organisera sig och kunna ställa krav, på kunder och på samhälle.
Kerstin, detta är inte en fråga om huruvida prostiuerade "älskar sex" eller inte. Talar man om sexarbete som talar man om att utföra sexuella tjänster som ett arbete, inte om njutning för den arbetande parten. Att vi sätter gränsen för vad man kan anses få lov att arbeta just vid sex - medan ex psykoterapeuter kan fejka intimitet på ett själsligt plan eller massörer kan sysselsätta sig med andra kroppsdelar än genitalierna utan problem - det kanske är en del av den problematiska syn på sex som finns och som gör att prostituerade är så utsatta och föraktade?
Undrar också vilken syn du Ulf har på manliga prostituerade - måste inte de också tänkas med, även om de är färre?

Anonym sa...

Charlotte:
Har du läst Kajs Ekis Ekmans inlägg i DN, om Petra Östergrens bok?

Jag instämmer i skribentens synpunkter.

Anonym sa...

Jag läste Ekmans recension, som jag tyckte var egendomlig för att den i så låg grad handlade om den bok som skulle recenseras - men det gör ju också att man (jag liksom du, förmodar jag) kan ha synpunkter på recensionen utan att ha läst boken. Ekmans resonemang tycks mig faktiskt otroligt egendomligt, det verkar bara bygga på en slags indignation. För hur rationellt är det att kräva att de som offentligt ifrågasätter sexköpsförbudet själva ska arbeta som prostituerade för att kunna uttala sig (och vad vet hon inom parentes sagt om huruvida det finns faktiskt erfarenhet inom den gruppen eller inte?)? Man kan lika gärna hävda att den som förordar förbud själva måste ha arbetat som prostituerade för att kunna ha en uppfattning i frågan. Men även om det vore så att alla förbudsförespråkare faktiskt arbetat som prostituerade under en mängd olika omständigheter (det finns ju annan prostitution än den mest utsatta gatuprostitutionen) så karstår fortfarande frågan om varför de ska ha rätt att bestämma över andras liv på det sättet att de förbjuder en grupp människors fördkrok.
Jag har i olikhet med Kerstin inte lyckats lista ut hur man lägger in länkar i kommentarer, men jag vill uppmana alla att gå in på
http://www.salli.org/svenska/
och klicka sig fram till "Sex workers in Europe manifesto". Läs det och svara sedan på varför de synpunkter som sexarbetare själva lägger fram inte skulle vara värda att lyssna på. Trots allt lyssnar vi väl ofta på andra gruppers synpunkter och krav?

Ulf Bjereld sa...

Jag har inte sett några studier som visar att de gatuprostituerades situation blivit farligare i dag än tidigare. Däremot har sexköpslagen onekligen inneburit att gatuprostitutionen minskat avsevärt.

Jag tror heller inte att vägen till att utrota prostitutionen och/eller minska lidandet för de prostituerade går genom att de får möjlighet att organisera sig som ungefär en fackförening. I så fall bidrar man till att legitimera en verksamhet som genererar lidande och social nöd. Däremot måste samhället på alla sätt göra sitt bästa för att hjälpa de gatuprostituerade. Men jag är osäker på om Charlotte ser det som värdefullt att försöka avskaffa prostitutionen överhuvudtaget, eller om Charlotte vill att den skall finnas kvar under ordnade former?

Jag har inte tänkt färdigt i frågan om manliga prostituerade. Min spontana utgångspunkt är att det inte bör finnas lagstiftningsmässiga skillnader mellan manlig och kvinnlig prostitution.

Anonym sa...

Jag är ledsen men jag får nog hänvisa till några av mina tidigare bloggposter nu:
här är en
här är den andra

Anonym sa...

Ha ha! Det gick! I can do it!

Anonym sa...

Charlotte:
Även jag har skrivit en hel del om prostitution på min blogg. Här är samtliga inlägg som jag gjort på Nya Motvallsbloggen på Alba om frågan.

Anonym sa...

Hej Ulf,

Har du läst någon utredning som visar att det har blivit mindre farligt med gatuprostitutionen och att prostitutionen totalt sett har avtagit sedan den nya lagstiftningen infördes, eller är det endast retoriska knep som prövas?

Apropå argumentet social nöd kan man ju fundera på vad det skulle få för konsekvenser för svensk alkoholpolitik. Förmodligen en satsning på att torrlägga landet, stänga krogarna och avveckla systembolaget? Och efter det borde vi avveckla det statliga spelmonopolet och vapenindustrin. Eller är det ok att staten inom dessa områden "legitimera en verksamhet som genererar lidande och social nöd"?

Hälsar
Patrik

Ulf Bjereld sa...

Till Patrik: Nej, jag har inte läst någon sådan undersökning heller. Men det är alltid den som vill förändra ett befintligt system som har bevisbördan.

När det gäller de andra problemområdena du nämner så är det ju en fråga om vad som är politiskt möjligt. Sexköpslagen var politiskt möjlig att genomföra. Men det betyder inte att den mekaniskt kan överföras på andra problem.

Anonym sa...

Gatuprostitution har alltid varit farligt och det säger sig självt att det blivit mer farligt nu. Jag har hört detta bekräftas av socialarbetare, det är också ett argument som används så ofta i debatten att jag inte begriper hur du kan avfärda det så lätt Ulf. I en av mina postningar länkar jag f ö till en akademisk uppsats som inte handlar direkt om gatuprostitution men som tar upp det högre risktagande prostitution innebär idag (och som f ö i likhet med Östergren i Studio ett idag ifrågasätter att prostitutionen skulle ha minskat).

Anonym sa...

Hej Ulf,

Du skriver att "det alltid [är] den som vill förändra ett befintligt system som har bevisbördan" apropå diskussionen om prostitutionslagen.

Frågan jag ställer mig är vilka skäl och utredningar som låg bakom kriminaliseringen av köp av sexuella tjänster.

Fungerade verkligen det gamla systemet så dåligt - och hur slöt man sig till att det nya systemet skulle fungera så mycket bättre (den svenska lagstiftningen är ju unik i sitt slag i världshistorien).

Och varför har man inte gjort någon systematisk utvärdering av lagstiftningen - och enligt t.ex .en norsk professor och auktoritet på området t.o.m. förbjudit sådana utvärderingar (den förra regeringen)?

Ulf Bjereld sa...

Charlotte (som av någon anledning fövandlades till "anonymous" när jag bytte till Blogger Beta!) skrev ovan att "det säger sig självt" att gatuprostitutionen blivit farligare nu. Jag är inte alls säker på det. Framför allt säger det inte sig självt. Det skulle t ex mycket väl kunna vara så att sexköpslagens normerande inverkan gör prostituerade mindre sårbara överhuvudtaget. Men här kan vi ju båda tycka och tro - jag skulle gärna vilja se en vetenskaplig studie eller en ordentlig utredning som undersökte just våldet mot gatuprostituterade.

Sexköpslagens tillkomstsprocess diskuterades i Studio Ett i går måndag. Men jag har inte följt den frågan, och avstår därför att kommentera den här och nu.

Charlotte W sa...

En vän till mig som är socialarbetare säger att hon bara har sett negativa effekter av sexköpslagen. Enligt henne är den gängse uppfattningen bland folk som jobbar direkt med gatuprostituerade kvinnor att lagen är misslyckad. Jag fattar inte alls vad du menar med att det skulle kunna vara så att "sexköpslagens normerande inverkan gör prostituerade mindre sårbara överhuvudtaget". Hur tänker du där? Min vän säger att problemet framför allt handlar om att snälla kunder försvinner medan de farliga eller sjuka, som inte bryr sig om ifall de åker fast eller inte, finns kvar. Minns du larmet om den HIV-smittade gatuprostituerade i Göteborg tidigare i år? På Rapport eller Aktuellt uppskattades att "uppemot hundra män" kunde ha köpt sex av henne. Ett tecken så gott som något på att gatuprostitution i högsta grad finns kvar. Men naturligtvis blir det svårare att få insyn - och svårare att bedriva forskning! - med lagen.
I övrigt undrar jag faktiskt vilken typ av studie som skulle kunna göra intryck på sexköpsmotståndare (du skulle ju f ö t ex kunnat kolla in den jag hänvisar till i min kommentar o postning). Mitt intryck är att man bemöter argumentation med tystnad, moralisk indignation eller genom antydningar om att sexköpsliberala går den demoniska porrindustrins ärenden.

Anonym sa...

Charlotte:
Menar du att de farliga och fula gubbarna inte gick till prostituerade när vi inte hade sexköpslagen? Det låter inte riktigt troligt.

Eller menar du att de farliga har blivit farligare sedan denna lag kom till? Det låter inte heller riktigt troligt.

Eller menar du att det blev farligare för dem som inte kunde gå via nätet istället? Att det blev en speciell kategori prostituerade som fick ta all skiten så att säga, medan de andra klarar sig? Mindre jämställt, vad gäller risktagande, bland de prostituerade på Malmskillnadsgatan alltså?

Eller menar du att traffickade flickor numer hålls gömda medan de tidigare tvingades gå på Malmskillnadsgatan och då hade en chans att fly?

Du får förklara det här för jag förstår det inte riktigt.

Anonym sa...

Hej Kerstin,

Det låter på dig som om du tror att prostituerade måste ta emot alla kunder de kan få. SÅ är det självklart inte om urvalet av kunder är stort.

Under den tidigare lagstiftningen vågade sig fler "normala" kunder ut på gatan och de gatuprostituerade kunde då välja bort de kunder som verkade och eller hade rykte om sig att vara farliga. Efter den nya lagens tillkomst har de inte samma möjligheter att välja.

Vad gäller trafficking så är det väl uppenbart för alla utom de mest blinda moralister att den nya lagen har försvåratpolisens arbete. Förr kunde ju kunderna gå till polisen, eller vara polisen behjälpliga i utredningar, utan att riskera att bli bestraffade. Numera måste kunderna räkna med ett straff om de vill hjälpa traffickingoffer.

Vore roligt att höra hur du menar att den nya lagen har underlättat för de gatuprostituerade och traffickingoffren? Jag förstår nämligen inte.

Charlotte W sa...

Ja, jag kan bara hänvisa till den anonymes svar ovan.
Och så vill jag återigen uppmana både Ulf o Kerstin att nedlåta sig till att läsa mina postningar i frågan o kommentera. Kom igen! Visa att ni törs, eller att ni inte är så arroganta som ni verkar! :)

Anonym sa...

Charlotte:
Jag har läst dina inlägg.

Anonymous (den senaste):
Aha, så du tror att kunderna kan avgöra om de prostituerade är frivilliga och lyckliga sådana. Det kan de inte, följaktligen kan de inte heller anmäla dem som inte är det.

Sedan är det nog du som antyder att de gatuprostiuterade måste ta vilken kund som helst, nämligen om de inte har urval att göra bland.
Annars kunde man ju tänka sig att de tog andra jobb, för jag utgår ifrån att de har det alternativet, annars är det tveksamt om man kan hävda att de säljer sex av ren och fri vilja och på grund av att de älskar sex.

Charlotte W sa...

Gud vad tjatigt. Jag har ovan kommenterat detta med "älskar sex" som du varit inne på innan - något som inte har med saken att göra. Så varför inte lägga av med det tugget? Detta med "lyckliga horor" är ju också helt off the mark. Varför förutsätta att vi talar om "lyckliga horor"? Man talar inte om lyckliga gaturenhållare, postsorterare etc etc.
Kerstin, om du läst mina inlägg varför har du valt att inte bemöta ett enda av de argument jag för fram? Jag har en ny postning uppe sen några dagar, läs den o kommentera om du vill visa att du är kapabel att diskutera på ett demokratiskt och intellektuellt hederligt sätt.

Ulf Bjereld sa...

Hej och hallå - låt oss inte gräla om vem som är mest arrogant. :-) Ämnet väcker starka känslor, som så ofta när sexualiteten är inblandad. Vi har nog alla en gemensam värdegrund i solidariteten med de enskilda gautprostituterade, men vi är oeniga om hur denna solidaritet bäst kommer till uttryck. Den åsiktsskillnaden har i sin tur sin grund i att vi ser olika på relationen mellan sexualitet och prostitution.

Jag har läst dina bloggpostar Charlotte, och även den uppsats du länkar till. Men jag ihärdar - ingenstans finner jag belägg för påståendet att gatuprostituerade i dag löper större risk för att utsättas för våld än före sexköpslagens tillkomst.

Vad jag menade med sexköpslagens normerande kraft var att om samhället genom t ex lagstiftning markerar solidaritet med en utsatt grupp så kan det höja tröskeln för enskilda medborgare att bruka våld mot just denna grupp. Det är självklart inget jag kan belägga, utan enbart riktat mot Charlottes utsaga att det säger sig självt att riskerna för de prostituterade är större idag. Jag tycker ju inte alls att det säger sig självt.

Jag fortsätter gärna debatten - både här och på Charlottes blogg och/eller Motvallsbloggen. Men jag vill att vi alla bemödar oss om att hålla en just ton i diskussionen.

Charlotte W sa...

Förlåt min arrogans! Ibland känner man sig maktlös...
Ulf,i uppsatsen refereras till 2 andra uppsatser som mer direkt ska visa på ökat våld el risk för våld efter sexköpsförbudet; Östergrens "Synden ideologiserad" som är en magisteruppsats i socialantropologi från 2003 & en text av Staffan Litzén från 2003 (har glömt vilken antologi den skulle ingå i). Ja, jag menar förstås inte att du måste leta upp dessa texter men de finns tydligen i alla fall.
Okej, jag förstår hur du tänker i övrigt men tror nog att den ökade skambörda som läggs på båda parter efter förbudet bara kan ha negativa effekter. Men nej, du har förstås rätt i att inget "säger sig självt". Fast jag tycker nog att det finns en tendens generellt från förbudsförespråkarhållet att bekvämt glida förbi säkerhetsfrågan. Som om det gick at modellera verkligheten så att det passar med hur man vill att det ska vara. Men nu ska jag inte tjata mer om detta! Jag lovar!

Anonym sa...

Charlotte:
Be inte om ursäkt för vad du har skrivit. Du har uttryckt din åsikt och jag ser inte att du har gjort det på speciellt anmärkningsvärt sätt, även om jag inte alls håller med dig :-)