2006-11-20

Göran Hägglund och principerna

TT erfar att regeringen tänker tillsätta en ny Försvarsberedning, med statssekreterare H G Wessberg som ordförande. När försvarsberedningen senast hade en statssekreterare som ordförande (Lars Danielsson) lämnade moderaterna och kristdemokraterna beredningen i protest mot att den skulle ledas av en politiskt tillsatt tjänsteman. Kristdemokraterna återvände till beredningen för några år sedan när parlamentarikern Håkan Juholt (s) ersatte statssekreterare Danielsson som ordförande. Göran Hägglund ansåg att "besvärliga beroendeförhållanden till regeringskansliet" nu kunde undvikas.

Undrar om kristdemokraterna även denna gång tänker hoppa av beredningen i protest mot att den leds av en politisk tjänsteman?

Jag har inga problem med att statssekreteraren leder försvarsberedningens arbete, oavsett regeringsfärg. Men jag har problem med att ledande politiker byter principer beroende på om de sitter i regeringsställning eller i opposition.

Inga kommentarer: