2018-03-19

Ökat hopp för ensamkommande afghanska ungdomar!

Man ska inte ropa hej förrän man är över bäcken. Men sannolikheten för att 9 000 ensamkommande ungdomar - varav de flesta från Afghanistan - ska få en ny chans att stanna i Sverige ökade betydligt i dag när regeringen presenterade sin lagrådsremiss i frågan.

I det omarbetade förslaget har flera av de brister som remissinstanserna  påpekat åtgärdats. Nu ska till exemplet det tillfälliga uppehållstillståndet vara möjligt att kombinera med arbete. Uppehållstillstånd kan också beviljas även om personens identitet inte går att säkert fastställa, säger migrationsminister Heléne Fritzon till Aftonbladet.

För att förslaget ska kunna gå igenom i riksdagen krävs att något av allianspartierna ger det sitt stöd. Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna har - liksom förstås Sverigedemokraterna - varit negativa. Men Centerpartiet har varit försiktigt positiva, och i dag säger Centerpartiets migrationspolitiska talesperson Johanna Jönsson att hon ser positivt på de genomförda förändringarna i förslaget: Det man kan se är att regeringen har lyssnat både på oss och flera av remissinstanserna som pekat på att den som kan och vill försörja sig själv måste få möjlighet att göra det. Där har man tagit ett stort steg i rätt riktning. Det hör till saken att Johanna Jönsson var positivt inställd redan till det ursprungliga förslaget, vilket hon på sin Facebooksida kommenterade i optimistiska termer: sannolikheten är stor för att vi kommer att kunna ge vårt stöd så att det går igenom i riksdagen.

Nu går förslaget vidare till Lagrådet som säkert kommer att ha en del kritiska synpunkter. Det är möjligt att förslaget kan förbättras ytterligare. Det här är ingen enkel juridisk materia.

Osvuret är bäst. Men idag gläds jag över att sannolikheten ökat för att 9 000 ensamkommande ungdomar ska kunna få en ny möjlighet att bygga sig en framtid i vårt fantastiska land.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Om förslaget går igenom gratulerar jag Ulf som förmodligen inte varit overksam bakom kulisserna. Men - som sagt - osvuret är bäst.Kanske är invandringsaktivisten Johanna Jönsson bättre förankrad inom C den här gången än när förslaget ursprungligen presenterades för då blev hennes ja snabbt ett nej/kanske.
Hur som helst tappar Stefan Löfven ytterligare i trovärdighet om att han har en migrationspolitik på EUs miniminivå när han lägger fram ett förslag om att ge asyl till icke skyddsbehövande (i tillägg till han pinsamma historieförfalskning av S roll i migrationspolitiken vid USA-besöket.) Även om han kan ursäkta sig med att miljöpartiet implicit hotade med regeringskris om han inte gick dem tillmötes.
På längre sikt är detta - dvs om förslaget blir lag - en pyrrhusseger. Att åter driva en migrationspolitik som saknar folkligt stöd gynnar ju bara motståndarna, i första han kommer S att tappa röster till M och SD.
Klas Bengtsson

Dan sa...

Är det unga som vill försörja sig och bli svenskar är det helt rätt att
de får stanna. Är bara cyniskt att tänka i moderata banor, de har blivit
gammaldags auktoritära för att knipa väljare från SD

Anonym sa...

Enligt Oscarssons något mindre ryckiga mätningsmetod så hamnar Alliansen utan Kd på 140, medan SVMp landar på 149 och SD backar lite till jämt 60 mandat. C går framåt till 37 mandat, Folkisarna står still och M ligger på 86. Ska man se genomslag av Centerns bravader i tinget eller Bali-effekter - får man vänta och se, eftersom det är fråga om glidande medelvärden. I vart fall ligger Mp på 15 mandat, och är farligt nära stupkanten. Moderaterna torde inte ha gynnats av den turbulens som råder just nu i valvinden, även om det bestående vindskiftet fortsätter att vrida.

När nu frågan om Afganska ungdomars rätt att få uppehållstillstånd, trots tidigare avslag, med hjälp av undantagslagstiftning, så är denna lag nödvändig för att stilla intern opinion i företrädesvis Mp, Vp och C, och ger nog inga stora utslag för strömmar mellan blocken. Däremot kan det bli en liten ström från Alliansen sammantaget till SD, eftersom Alliansen sannolikt kommer att vara oense på denna punkt. Egentligen är det ju fråga om ett paradigm, dvs att frångå asylrätten, till förmån för att göra det möjligt för människor som saknar asylskäl, att få stanna om de bara "gör rätt för sig", så enkla frågor är det inte. Fast de viktiga frågorna är praktiska, vilka blir kommunerna som ska ta emot killarna, var ska de bo, vilka gymnasieskolor ska ta emot dem, och hur påverkar detta i sin tur ett redan ansträngt läge avseende lärare. Dessa frågor bli så klart inte realiserade förrän efter valet, men likväl är det viktiga frågor. De som driver opinion med de rätta värderingarna, är aldrig samma personer som ska ta hand om de praktiska konsekvenserna. I vart fall är det inte omöjligt att frågan blir ett problem för Alliansen, och visst kommer detta att påverka regeringsbildningen, eftersom SD inte kommer att vilja stödja en regering med C som ingående ingrediens. S.W

Anonym sa...

Utöver detta får M större problem med väljarströmmar från borgerligt håll avseende förestående grundlagsändring, eftersom det är många fler borgare som är engagerade i grundlagsfrågor och ser risker med att ge staten friare tyglar (grundlagar är ju företrädes till för att reglera och normera makten själv).

Visst förlorar även S på Afganundantagslagen, företrädesvis i fråga om marginalväljare visavi SD, men man vinner ju samtidigt på att Alliansen blir oenig. En annan intressant fråga är Mp, å ena sidan förlorar de på om lagen inte hade tillkommit, å andra sidan verkar det som att Mp ändå inte vinner om nu denna specialare, går igenom, eftersom Mp fått etiketten att vara "hallåilingonskogenliberaler" dvs utan förankring i verkligheten och definitivt inte hemma utanför tullarna, och inte hemma i stallet i stan heller.

För egen del tror jag att Kd faktiskt kan komma in, men på Gärdesgården. Den senaste affären med Bali, gynnar inte moderaterna, sedan kommer med viss sannolikhet MED att få ett uppsving som flåsar i nacken, som i högre grad attraherar kvinnor. Så även om Kd trots allt kommer in, så bär det inte iväg mot mer än max 150 mandat, vilket kanske räcker om Mp åker ur. Alliansen + Mp, om Mp och Kd klarar sig blir runt 160, och blir ingen direkt dröm att bilda regeringsunderlag med, och minsta knyst om detta, som för övrigt vissa MPare redan yppat publikt, innebär spill till SD.

Nja, de Afganska ungdomarna avgör nog inte valet direkt, men den ställer till besvär vid regeringsbildningen. Trots allt är resursfrågor i samhället en övergripande frågeställning, hur mycket resurser behövs det här och var, för att samhället ska fungera till fyllest. Under alla omständigheter säger valvinden att praktiska frågor, hur politiken defacto ska genomföra något, och vem/vilka som ska avdelas för genomförande på sin spets. Att vi har råd med snällism är nog sant, frågan är mer vilka som avdelas för själva jobbet. SD kommer i vart fall inte att förlora på frågan, M får problem med frågan, men har andra långt mycket större frågor att hantera. Om C vinner eller förlorar är frågan, dvs säger de nej, förlorar de i prestige, säger de ja, förlorar sannolikt alliansen totalt. I grund och botten är lagförslaget idiotiskt, att införa tillfälliga undantagsregler, när det egentligen är en amnesti det är fråga om.

I förlängningen rör frågan mer valet 2022, hur det kommer att gå med samhällets funktioner och resurser med årliga nya tillskott av flyktingar samt med anhörighetsinvandring - och kopplingen till utvecklingen på den privata arbetsmarknaden, dvs näringsklimatet och efterfrågan på arbetskraft. I bakgrunden lurar större frågor som bank- och finanssektorn och fastighetsmarknaden, som om den fortsätter backa ökar risken för kreditförluster, vilket kan påverka räntan. Hur borgarna ska sänka skatten och samtidigt klara av allt ansvar och ha råd att öka löner inom en massa yrken, där lönen inte äts upp av skatt, blir en grannlaga uppgift, om de ska få ihop en budget efter valet som kan matcha S. Så både S och SD har en fördel där i debatten, hur Kristersson ska klara av att få ihop tre småhundars budget med en mellanstor hund, som ska accepteras av en annan mellanstor hund, som inte är förtjust i övriga småhundarnas gläfsande. Å andra sidan, Mp är en osäkrad granat, där humorn ger att så fort Fridolin visar sig i rutan, så äventyras Mp balans på avgrundskanten. Ska bli spännande att följa avgrundspartierna Kd, Fp, och Mp och relationen till C samt följa om MED gör framsteg i opinionsflödet. I maj kommer SCBs mätning, som kommer att säta fokus på regeringsfrågan och alla möjliga spekulationer, där dagsaktuella frågor nu, som Afganerna, polisbristen, lärareländet, IT-frågor, Islamism samt sannolikt grundlagsändringen kommer att sätta spår när SCB mäter, och mest intressant är kvinnor i storstäder. S.W

Anonym sa...

Det är något med tonläget och balanseringen mellan vad som är fakta och tyckande, som inte är helt enkelt i fråga om opinionsbildning, som går ut på att dels tala om vad man tycker, respondera, dels går ut på att kritisera andra parters tyckande, opponera.

Expressen:
"Om C går på de rödgrönas linje bör Annie Lööf framgent inte ta ordet rättsäkerhet i sin mun. Men på DN Debatt skriver hon just om att "asylprocessen måste genomsyras av rättssäkerhet och tydlighet", samtidigt som hon presenterar en egen hipp-som-happ-hantering."
...
"Visst handlar regeringens lagförslag om en utsatt grupp. Men Annie Lööf måste bestämma sig: Antingen satsar hon på rättssäkerhet eller ställer hon sig och gör handhjärtan med Gustav Fridolin".

Remissinstanerna var väl i och för sig inte nådiga denna gång heller. Vi som inte är politiker begriper helt enkelt inte varför regeringen går runt problemet istället för rakt på sak:
- Av humanitära skäl får alla som kan styrka sin identitet stanna, få bostad och försörjningsbidrag under två år med möjlighet att lära sig svenska. DAtt placera unga män i gymnasiet, utan att ha gått i Svensk grundskola, är ju varken rätt mot ungdomarna som gått i svensk grundskola, eller rätt mot Afganerna.

Men den där ledaren av Expressen, avslutningen, skulle om Bali skrivit en tweet med samma formulering, ha blivit ett problem. Yttrandefrihet och att opponera är viktigt, men lika viktigt är att opponenten lägger fram förslag som är rimliga. Den här undantagslagstiftningen, som rör ett tidigare undantag, gör mer skada än nytta. Väljarna blir inte kloka alls, för om syftet är att Afghanerna ska stanna, ska man ge dem amnesti, av humanitära skäl, i stället för att låtsas göra det, och sedan använda gymnasiet som räddningsplanka, för att slippa ta tag i frågan själv. Resultatet är väljarna blir förvirrade. Lärarna klarar inte av sina uppdrag som det är, och gymnasielärare är det extrem brist på, så frågan är mer, vad kan regeringen göra nu, för att på kort tid skaka fram personal, som kan lösa praktiken, för de som ska få stanna, för det är inte humant, att inte ge ungdomarna / unga vuxna män, en fair chans, om de ska stanna och försörja sig i Sverige, inom företrädesvis det privata näringslivet.

I vart fall är det inte säkert att Cs formkurva håller i sig, och inte moderaternas heller. Den samlade alliansen spelar inte bra hockey, ännu, och Kd liksom Folkisarna slickar sina sår, medan moderaternas maskineri, att samla sig och samla alliansen, inte heller går som tåget. Vilka en som C ska stå på före resp efter valet i migrationspolitiken är inte enkelt alls. Väljarna ska ge mandat för förtroende framåt, på basis av revisionen av vad som varit, och Alliansens regerande under åtta är är alltjämt kvar i färskt minne, så alliansen har det inte helt enkelt med sitt opponerande. Klämmer bara S till med förslaget om en decentraliserad kommunpolis i varje kommun, eftersom Alliansens centralpolisidé kanske inte visade sig vara helt genomtänkt, så kanske det inte går så illa alls för S i valet. april kvar, sedan SCBs majmätning, sedan midsommar och Almedalen, sedan semester, utom för partiledarna, sedan augusti, så allt politiskt redan ska vara klart, och det mest blir munhuggande huggsexa om vem som sagt vad, sedan val, där alla redan vet att ingen konstellation är i närheten av majoritet för statsbudgeten. Dvs borgarna måste lägga fram en gemensam budget, efter valet, som ska ställas mot S resp mot SD. SDs ryker först, sedan är det Alliansens mot S...? Sedan inte omöjligt, en S-budget mot en m-budget, i relation till en SD-budget.
S.W

Anonym sa...

I Yougovs mätningar (ankdamm) som alltså är en webb-panel, ser man en väldigt tydlig korrelation 20 sept 2017, där moderaternas återtåg i opinionen motsvaras av ett motsvarande tapp för SD. Där C egentligen redan haft sitt tapp vid tidpunkten och är nere på dryga nio, där de är kvar. Men, den 20 sept och framåt, så tappar alltså inte S i den ankdammens ekvation. S ligger på runt 26 % (Alltså undermätta i Yougov) ända fram till mitten av januari, och nu händer det, S tappar rätt bra till Vänsterpartiet, samtidigt som Mp går ner från 4,5 till 3,5 % och där M backar lika mycket som SD går fram. S.W

Anonym sa...

Så även om man inte kan dra någon specifik slutsats, om något, ska man nog ändå konstatera att det sker vissa förflyttningar inom "konstellationerna" samtidigt som det sker förflyttningar mellan m och SD. Nu har SD fått frågan om grundlagsändringen på ett guldfat. Detta ger inget stort spill från röda laget till alliansen, ,en kanske får gröna laget lite spill till PP, mot bakgrunden av FRA-debaclet. Men Moderata ledningen får det inte enkelt med grundlagsändringen, där SD kan skörda, samtidigt som UK har de lite libertarianska C i knät, som vill lösa migrationsfrågan genom att närodla den vidare till landets kommuner :-) Om S i Aftonbladets ankdamm tappar en del till Vp, må vara hänt, men det intressanta är moderaternas tapp till SD, eftersom de trots allt ämnar regera med en alliansbudget med Annie Lööf med i tågvagnen. SD naggar M i kanten, och det svider rätt bra, och helst ska ju UK upp 25 % för att matcha AKB, innan hon tag bladet från munnen. I MäMä ligger SD väldigt stabilt runt 17 % sedan partiet och alla politik stabliserade sig Q2 2016 medan S vid årsskiftet 2016 var nere i brygga, sedan har det gått statig uppåt för S, med ganska litet tapp efter Ms fall och uppgång. Även Vp går väldigt stabilt runt 8 %. Så det verkar vara Ms väljare som är mest ängsliga och ryckiga, och därmed borde även den nymoderata partiledningen vara ängslig, eftersom man har så många fronter, dels internt inom alliansen, men sedan balansen och rågången mot SD, där M har mest skördeutrymme. Att ledningen tog Bali i örat för att han kvittrat ut lite allmänna handlingar och sedan inte talade ur skägget vart ifrån dessa kommit, talar om att Moderaterna inte heller har det så enkelt. S.W