2017-05-04

Ska högerextrema och nazister få vara med på Bokmässan och i Almedalen?

Ska högerextrema Nya Tider få vara med på Bokmässan? Ska nationalsocialistiska Nordiska motståndsrörelsen få hyra utställningsplats i Visby under Almedalsveckan? Dessa frågor har debatterats en hel del på senaste tiden. Mina utgångspunkter är följande:

1.) Yttrandefriheten är en mänsklig rättighet. Så länge du inte bryter mot lagen (till exempel genom olaga hot, förtal eller hets mot folkgrupp) får du säga eller skriva precis vad du vill. Yttrandefriheten är ingen lek - den blir på riktigt när den ska inrymma åsikter som de flesta tycker är vedervärdiga eller idiotiska. "Därför måste vi försvara idioterna på Jyllands-Posten", skrev till exempel Henrik Berggren på oberoende liberala Dagens Nyheters ledarsida, efter att Jyllands-Posten publicerat för många muslimer förolämpande karikatyrer på profeten Muhammed.

2.) Yttrandefriheten innebär inte att du har rätt att alltid få vara med. En debattredaktör refuserar dagligen inlägg, utan att dessa refuseringar är ett uttryck för censur eller innebär in inskränkning av yttrandefriheten. I privata sammanhang är det alltid arrangören som har rätten att avgöra vilka som ska bjudas in.

Sedan kan alla ha synpunkter på vilka som får medverka. För mig är det viktigt att arrangören har en bärande idé, ett medvetet förhållningssätt, om vilka som ska bjudas in och varför. Här är det uppenbart att ledningen för Bokmässan, och kanske även Almedalsveckan, har brustit. Bokmässans VD Maria Källsson har hoppat från tuva till tuva i argumentationen. När det gäller Almedalsveckan är det riksdagspolitikerna som är formella arrangörer och bestämmer vilka som ska vara med, medan Region Gotland avgör vilka som får hyra mark. Dessa två aktörer har uppenbarligen inte pratat sig samman, vilket leder till att det idag ges väldigt skilda bud om huruvida Nordiska motståndsrörelsen ska få vara på plats i Visby eller inte.

Här finns en olycklig yrvakenhet inför problematiken. I takt med att extremhögern flyttat fram sina positioner på den offentliga arenan kommer har problematiken vuxit i betydelse. Här finns principiella ståndpunkter ("alla" ska få vara med och utöva sin yttrandefrihet, nazister ska inte erbjudas plats i det offentliga rummet) som måste konfronteras med praktiska konsekvenser (nazisters närvaro gör människor så rädda att de avstår från att komma, att bjuda in nazister innebär att de normaliseras) av besluten.

Diskussionen är på allvar. Som någon skrev på Twitter i dag: För 20 år sedan skrattade många åt Sverigedemokraterna. I dag tycker nästan var femte svensk att de ska styra landet.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Jag kan i någon mening hålla med till nästan 100%. Det enda som möjligen stör mig är att vi skribenter tycker oss veta bättre (jämfört med andra) vad som är bra el dåligt när vi vill försöka stoppa extremhögern.

Personligen tänker jag inte rösta på dem oavsett de uppträder på bokmässan el i Almedalen. Arenan saknar betydelse. Är de i Almedalen skulle jag kanske gå fram till dem och tala om att jag helst ser att de lämnar Almedalen, kanske ordna en fredlig demonstration mm. Men så länge de har lagen på sin sida kan de ju inte tvingas bort.

Jag förstår fortfarande inte vad som får oss att tro att annat folk skulle lockas av deras budskap bara för att extremhögern uppträder i tex Almedalen? ( Det kanske förstör en del av stämningen, men det är ju en annan aspekt).
Kjell Eriksson

Jan Holm sa...

Vad gäller SD, så finns det ju en anledning, till varför en femtedel av befolkningen anser att de ska styra landet.
Hade Regeringen varit mer lyhörd och och reagerat snabbare på händelseutvecklingen vad gäller massinvandringen 2015, så hade inte SD fått den respons de nu fått.
Det är snarare genom Regeringens passivitet och inte SD:s aktivitet, som de erövrat en femtedel av väljarkåren.
SD lär heller inte i fortsättningen behöva göra särskilt mycket, om de nu avskaffade ID-kontrollerna medför en ny invandringsvåg.
Om sedan högerextrema eller nazister ska få medverka på Bokmässan eller i Almedalen, kan man väl säga att bättre att låta de verka på ytan och bemötas med sakliga argument, än att låta de gå under jorden och ägna sig åt samma terrorverksamhet som idag är förbehållet Islamister och Jihadister.
Att tro att Nazismen eller Kommunismen någonsin skulle kunna normaliseras i ett samhälle igen, med den historia de bär i bagaget, ter sig inte bara naivt, utan synnerligen verklighetsfrånvänt.

Anonym sa...

Ska vänsterextrema få vara med på Bokmässan och i Almedalen?

Anonym sa...

Jan Holm

Naivt? Never again? Tänk igen!