2012-09-25

Varför det är fel att rensa ut Tintinalbumen

När alla springer åt samma håll försöker jag alltid hålla an. Jag känner mig obekväm i sammanhang där alla tycker lika och tvärsäkert påstår att ett beslut är fel eller rätt. När det gäller Kulturhusets bibliotek Tiotrettons beslut att rensa ut Tintinalbumen ser jag emellertid ingen annan väg än att sjunga med änglarna: Beslutet är felaktigt och djupt olustigt inför framtiden.

Jag har respekt för alla dem som reagerar negativt och som påtalar de rasistiska stereotyper som förekommer i populärkulturen, inte minst i den populärkultur som skapades i en annan tid. Behrang Miri, ledare för Kulturhusets barn- och ungdomsverksamhet, säger till DN: Den bild Tintinböckerna ger av exempelvis afrikaner är afrofobisk. Afrikaner är lite dumma medan araber sitter på flygande mattor och turkar röker vattenpipor. Bilden av ”skogsturken” finns kvar, det handlar om exotisering och orientalism.

Jag har två skäl till varför jag tycker det är fel att rensa ut Tintinalbumen. För det första: Tintin utgör en relevant del av vår kulturhistoria. Vi kan tycka vad vi vill om det, men så är det. I stället för att rensa ut denna kulturhistoria från barn- och ungdomsbiblioteken vore det mer offensivt och frimodigt att låta albumen ligga till grund för samtal och diskussioner om rasism, om vår historia och om vårt sätt att leva tillsammans.

För det andra: Att rensa ut viss litteratur av politiska skäl innebär att man anträder ett sluttande plan. Who's next? I den ovan citerade DN-artikeln tycks Behrang Miri ha långtgående ambitioner: Han har bett sin personal att undersöka om det finns flera böcker i hyllorna som, enligt honom, inte borde stå där. Böcker med bland annat homofobiskt eller utlänningsfientligt innehåll. – All barnbokslitteratur borde ses över. Även vuxenlitteratur. Jag undrar i min stillhet om den finns någon litteratur producerad före 1940 som kan vara kvar? Hur gör vi med Strindberg och kvinnosynen? Shakespeares schackrande judar? Bibeln och dess syn på det judiska folkets fiender? Det lär bli tomt i hyllorna.


Där man bränner böcker bränner man till slut även människor, skrev Heinrich Heine. Trångsynthet bör bemötas med öppenhet, inte med förbud och utrensningar.

Uppdaterat kl 19.20: Utrensningen av Tintinalbumen blev dessbättre kortvarig. Efter en av de snabbaste pudlarna jag varit med om meddelade Kulturhusets chef och konstnärlige ledare Eric Sjöström och Behrang Miri redan på förmiddagen att de "nu tillsammans kommit överens om att Tintinböckerna är kvar även på TioTretton" samt att "frågorna om diskriminering, jämställdhet och normer fortsatt debatteras och diskuteras". Det är naturligtvis bra.

I debatten har det också påståtts att Tintinalbumen aldrig var tänkta att rensas ut, utan enbart skulle flyttas över till Serieteket, en annan avdelning på Kulturhuset. Den uppgiften var felaktig. Serieteket hade redan dessa album och på sin blogg har Serieteket uttryckt stark kritik mot Behrang Miris utrensning av Tintinalbumen.

21 kommentarer:

Anonym sa...

Haha, ja. Det är som när några föräldrar i USA gick bananas för att en bokaffär såld "50 nyanser av honom" på barnavdelningen...

tingotankar sa...

Med all respekt för de som vill belysa dumheter och fördomar i litteratur, men detta är så dumt så klockorna stannar. Jag undrar om Miri ens läst Tintin själv? Ja, Tintin i Kongo är extremt dålig och en del andra av de tidiga är fyllda av klichéer, men Hergé gick själv igenom en moralisk utveckling. Många av de senare albumen är mycket nyanserade och intressanta, titta t ex på hur han belyser fördomar mot romer i Castafiores juveler, eller Tintins vänskap med Chang.

Jag läste sgs ALLA Tintin när jag var barn, dussintals gånger, och det har inte gjort mig rasistisk eller fördomsfull. Tvärtom väckte det mitt intresse och min fascination för andra kulturer och länder.

Jan Holm sa...

Det är just det som Behrang Miri nu gör och har för avsikt att göra, som bäddar för rasism. Nästa steg blir kanske att förbjuda viss litteratur helt , för inte kan det väl vara tillåtet att läsa klassiker som Shakespeares Köpmannen i Venedig med flera.

Anonym sa...

Min gissning är att Behrang Miri inte ens har läst Tintin, bara sett framsidan på albumets omslag.

Anonym sa...

Maken till verklighetsfrämmande resonemang har jag sällan stött på.

Let's face it: barn är inga datorer som det bara är att programera med film, TV-inslag, musik eller tecknade serier. Stora delar av dagens svenskar har nog vuxit upp med Tintin utan att bli rasister, xenofober eller börja tro på utomjordingar.

Som så ofta en storm i ett nubbeglas. Men enbart idén är en indikation på att "våra demokratiska grundvärderingar" ibland sitter väldigt löst.

A-K Roth sa...

Astrid Lindgrens Pippi Långstrump, Mark Twains Huckelberry Finn skulle bort om man följde den regeln. I USA försökte många banna Huck Finn i skolorna för ett tjugotal år sen men det blev kortlivat. Numera leder lärarna, precis som UB säger, diskussioner om rasism i anslutning till boken.

Bulten i Bo sa...

Oavsett din uppdatering står väl fakta ganska klart, Tintin-albumen hade vid en genomförd bortplockning från det aktuella biblioteket funnits tillgängliga hos Serieteket i grannlokalen inom Kulturhuset. Och det finns inget som säger att all världens litteratur måste finnas framlagd på ett bibiliotek som riktar sig till barn, exempelvis kommer ingen att protestera mot att Herges originalutgåva av Den Mystiska Stjärnan från 1941 (färgad av den tidens stereotyper och fördomar) inte finns ett på något bibliotek överhuvudtaget.

Om den aktuelle bibliotekarien ville skapa en lokal fri från koloniala fördomar som berör vissa av de besökande barnen är det inget problem, så länge som tillgängligheten av all litteratur (smaklig som osmaklig) garanteras genom alternativa kanaler, så som i detta fall Serieteket.

(Sen är hans uttalande om "rensa ut även annan litteratur" dumheter, men det är en helt annan sak.)

Gunnar Bohlin sammanfattar allt mycket bra.

En kommentator ovan minns jag från debatten om läseboken "Förstagluttarna", där vissa personer på Expo av alla ställen spred påhittade citat från boken (naturligtvis raderat i efterhand). På den tiden rekommenderade denne kommentator, lurad av citatförvanskningen, att man borde starta en "lärobokswatch" enligt känd amerikansk modell. Nu rekommenderar istället kommentatorn lärarledda "diskussioner" i samband med obehagkligheter, och därmed är vi helt överens.

Anonym sa...

Faktum kvarstår dock att Behrang Miris värderingar och beslut inte hör hemma i en västerländsk demokrati och att mannen borde fotas ut från Kulturhuset tillbaks till sin tillvaro som vänsterextremistisk hiphopare.

Anonym sa...

Tack "Bulten i bo", instämmer helt.
Tobbe Hå

Anonym sa...

Det är mycket tråkigt att måsta säga men Behrang Miri bekräftar tyvärr alla fördomar om muslimers förhållande till yttrande och tryckfrihet.

Bulten i Bo sa...

Huruvida det står i samklang med "västerländsk demokrati" att på internet skriva anonymt om att namngivna personer bör anskedas, det kan väl också diskuteras.

A-K Roth sa...

Bulten i Bo, du både misstolkade och minns dåligt när du skriver,

"...På den tiden rekommenderade denne kommentator, lurad av citatförvanskningen, att man borde starta en "lärobokswatch" enligt känd amerikansk modell. Nu rekommenderar istället kommentatorn lärarledda "diskussioner" i samband med obehagkligheter,..."

Vilket kvalificerat stalker-nonsens.

Det jag talade om var direkt rasistiska, falska eller fördomsfulla stycken i textböcker, t.ex. historie- ellergeografiböcker, som framförs som fakta. Svenska böcker har inte varit utan rasistiska innehåll heller under åren. T.ex. fanns inpå 50-60-talet i Sverige en geografibok med förklenande omdömen om svarta.

Jag hoppas att du själv opponerar dig om du ser fördomsfulla framställningar i dina barns textböcker.

Anonym sa...

Bulten i bo behöver tydligen en lektion i vad demokratiska fri och rättigheter innebär.
Det gäller såväl tillgänglighet av Tintin- magasin som rätten att utan uppgivande av identitet yttra sig i en debatt.

Bulten i Bo sa...

"Förstagluttarna" är just precis en skönlitterär skrift som används i undervisningen som en s.k. läsebok, vars innehåll, efter att det hade förvanskats av två Expomedarbetare, fick A-K Roth att tycka detta aktualiserade kravet på en lärobokswatch.

Precis så var det.

Till den anonyme, yttra dig gärna och opponera dig gärna mot Behrang Miris åsikter, inget problem. Ska du gå till renodlade personangrepp och kräva avskedanden av honom kväver anständigheten att du är beredd att verka i offenligheten på samma villkor som den av dig namngivne person som du angriper.

Anonym sa...

Det står helt i samklang med västerländsk demokrati att få vara jude och få utöva sin religion i Malmö, helt anonymt, även om bulten i bo motsätter sig det med hänvisning till Theresienstadt.

Bulten i Bo sa...

Ja, alla ska väl ha frihet att få utöva sin religion var helst de så önskar (vad nu detta hade med ämnet att göra). I det är den anonyme och jag helt överens.

A-K Roth sa...

Bulten i Bo, det handlade inte om ett "krav". Du misstolkar och förvanskar. Det var utbyte av idéer, något som görs helt frivilligt i ett annat land. Du verkar vara "obsessed"?

Bulten i Bo sa...

Vad du tjatar, A-K Roth! Om du nu tycker att tveksamheter i skönlitterära verk förekommande i skolan (likt "Förstagluttarna") bör hanteras genom lärarledda diskussioner och INTE rensas ut efter kampanjer av diverse Lärobokswatcher, då år vi ju överens (ni i alla fall). Ska vi inte glädjas åt det?

A-K Roth sa...

Lugn och stilla, Bulten i Bo. Det finns många variablar, många faktorer. Varje fall får bedömas individuellt. Ny litteratur och nya textböcker följer nutidens mer upplysta mönster, äldre verk dåtidens, vilka kan variera. Naturligtvis ska lärare diskutera olika vinklar med barnen men man kan samtidigt ställa krav på att nyare information är korrekt och respektfullt mot folk. Samtidigt ska äldre litteratur diskuteras mot dåtidens tankesätt. Du verkar hell-bent på att tjafsa?

Bulten i Bo sa...

Absolut, A-K. Precis som det inte är någon självklarhet att Mark Twains föråldrade verk inte har en oundgänglig position i dagens amerikanska skola eller att Herges antisemitsikt färgade "Den försvunna diamanten" måste ligga framme på barnboksavdelningarna.

Och visst bör man diskutera dagens utgåvor av läromedel. En förutsättning för at kunna ställa kravet på indragandet av specifika böcker bör dock vara att man läst dom.

A-K Roth sa...

Bulten i Bo, bra att du inser att du feltolkade min kommentar för länge sen.