2007-10-18

Moderaterna och (för)ledande opinionsundersökningar

I dag presenterade moderaterna rapporten Allmänheten om moderaterna och aktuella politiska frågor. Det är opinionsföretaget Synovate som genomfört en undersökning av den svenska allmänhetens syn på moderaterna.


Rapporten är oavsiktligt mycket underhållande, eftersom flera av de frågor som ställts är några av de mest ledande som jag någonsin stött på i branchen. Reslutaten blir därefter.

En grundregel när man ställer en opinionsfråga är att man skall undvika värdeladdade ord, eftersom sådana ord påverkar svaren. Två exempel på sådana värdeladdade ord är "utveckla" eller "förnya". Ändå väljer moderaterna och Synovate att använda frågeformuleringen: Tycker du att det är viktigt att moderaterna fortsätter att utvecklas och förnya sin politik, eller tycker du inte det? Hej och hallå - någon som är emot att ett parti utvecklar och förnya sin politik? Nej, tänkte väl det. Så var det också 75 procent av de tillfrågade som tyckte det var en bra idé, endast16 procent var emot.

Ett annat positivt värdeladdat ord är "rättigheter". Här väljer moderaterna och Synovate att använda frågeformuleringen: Tycker du att de rättigheter som anställda idag har på arbetsmarknaden ska vara kvar oförändrade, eller tycker du inte det? Någon som tror att en majoritet vill minska eller ta bort de anställdas rättigheter? Nej, tänkte väl det. Så var det också 78 procent av de tillfrågade som tyckte det var en dålig idé, endast 13 procent var för.

Ett ytterligare ledande uttryck är att det är ansvarsfullt att minska en skuld. Här väljer moderaterna och Synovate att använda frågeformuleringen: Tycker du att det är ansvarsfullt att minska på utgifterna i statsbudgeten och därmed göra det möjligt att minska Sveriges statsskuld, eller tycker du inte det? Någon som tror att flertalet inte tycker det är ansvarsfullt att minska statsskulden? Nej, tänkte väl det. Så var det också 75 procent som ansåg att det var ansvarsfullt att minska statsskulden, medan endast 13 procent inte tyckte det.

Jag undrar uppriktigt hur den här undersökningen har kommit till. För moderaterna är den fullständigt meningslös, såvida inte syftet är att drämma den interna partioppositionen i huvudet. Men då borde man ha använt ett mindre genomsynligt vapen.

Eller är det bara en häpnadsväckande inkompetens hos dem som beställt undersökningen?

Jag undrar också hur Synovate vågar riskera sitt goda namn och varumärke genom att genomföra en undersökning där flera av frågorna håller så låg kvalitet.

Studio Ett uppmärksammade rapporten och moderaternas partisekreterare Per Schlingmann fick försöka försvara de ledande frågorna. Det var - för att uttrycka det milt - ingen lätt uppgift, och Schlingmann hade heller inte någon av sina bästa dagar.

5 kommentarer:

Jacob Christensen sa...

Jeg ser frem mod at læse rapporten. Er det så slemt, som du antyder, kan den blive et nyttigt case i metodekurser.

Men hvorfor lave en opinionsmåling med vildledende spørgsmål?

Hvis vi ser bort fra muligheden af total inkompetence hos m's partisekretariat (hvilket Synovate så burde have fanget op), må det være, fordi målingen skal anvendes til propagandaformål - enten internt mod utilfredse partimedlemmer (vælgerne er enige med partiledelsens politik) eller eksternt mod usikre vælgere (vi fører egentlig den politik, I vil have).

Jeg mindes fra min studietid, at en lærer henviste os til en meningsmåling dansk LO lavede i 1970'erne om ØD (≈ lönetagerfondar) med hjælp af en daværende universitetslektor i statskundskab. Det så heller ikke for godt ud.

Måske er pointen, at man laver ledende spørgsmål, når man ved, at man har en dårlig sag.

Tilbage står så, at Synovate kan få nogle problemer med sin troværdighed som kilde.

Jinge sa...

Nä men det är ju nästan GULLIGT! :-)

Lät de någon praktikant göra frågorna? :-)

G. Tikotzinsky sa...

Jacob,
Jeg vil tro det "bedste" case i metodekurser er Bjerelds ejen opinionsundersøgelse om svenskernes opfattelse af konflikten i Mellemøstern. Måske du kan få nogen information fra Bjereld i dette spørgesmål. Han har nämlig nägtet at opgive et spørgeformular til sine kritiker. Og da er det lige meget hvis det er metodekritik eller politisk kritik.

Du har selvfølgelig helt ret i at inkompetence giver problemer med trovärdigheden. Ikke kun hos Synovate, men også hos Bjereld.

Johannes sa...

Ja, Bjereld är ett typiskt exempel på en akademiker som inte klarar av att göra boskillnad mellan sina roller som vetenskapsman och socialdemokratisk propagandist.
Den undersökningen som GT tar upp är ett utmärkt exempel på ett mycket biased sätt att presentera en enkät.
Hur enkätformuläret såg ut har vi överhuvudtaget inte fått veta, liksom vilken metod som användes vid utfrågningarna och vilken statistisk bearbetning av resultaten som gjordes.

Andreas L sa...

Det är lite magstarkt att läsa att Ulf Bjereld tycker att undersökningen består av ledande frågor.

Hans egna opinionsundersökningar om hur populära Israel respektive palestinierna är i Sverige, är nästan konsekvent ledande och insinuanta, och visar oftast raka motsatsen än det spinn han ger slutsatserna. Exempel på ledande frågor är huruvida folk uppskattar Israels försvarspolitik, precis som om någon människa skulle säg att man "uppskattar" behovet att skjuta ihjäl en stridande terrorist. Relevanta frågor som huruvida svenskar uppskattar den palestinska taktiken att spränga kvinnor och barn till köttslamsor på bussar och kaféer har aldrig förekommit i Bjerelsds "opinionsundersökningar", som mystiskt nog alltid släpps in av DN:s debattredaktör varje år när det beger sig.