2007-06-29

Göran Hägglund, kristdemokraterna och abortfrågan

Göran Hägglund visade både politisk skicklighet och civilkurage i sitt sätt att hantera abortfrågan vid kristdemokraternas riksting i dag. Han markerade tydligt att det gick en skarp gräns mellan honom och de kristdemokrater som vill förbjuda den fria aborten efter 12 veckor - här fanns inget utrymme för kompromisser. Kraften i Hägglunds agerande omöjliggjorde också för abortmotståndarna inom partiet att vinna över tveksamma ombud till sin linje.

Abortfrågan är inte enkel - den som påstår något sådant har inte så mycket förstått. Ytterst handlar abortfrågan inte bara om kvinnans rättigheter utan också om livets uppkomst och vilket människovärde vi tillskriver ofödda barn.

Jag har valt att i denna fråga vara pragmatisk. Jag stödjer helt och fullt den svenska abortlagstiftningen, eftersom jag inte ser något förslag till förändring som jag uppfattar som mer moraliskt rätt eller som orsakar mindre lidande. Men abortfrågan kommer att finnas kvar som en politiskt och mänskligt bekymmersam fråga under överskådlig tid framåt.

Carin Stenström skriver idag i Expressen att strävan att minska antalet aborter kommer att bli en politisk vänsterfråga. Hon har fel när hon påstår att vänstern skulle vilja minska antalet aborter av rädsla för låga födelsetal. Men vänstern borde mer kraftfullt våga ge sig in i debatten om hur vi skall se på livets uppkomst. Den debatten är alldeles för viktig för att lämna åt kristdemokrater och forskare.

5 kommentarer:

Emil sa...

Ja, och framförallt skulle vänstern kanske behöva erkänna att aborter inte är oproblematiska. Tänk om vi alla, oavsett politisk färg, kunde ägna vår energi åt abortförebyggande arbete istället för att skapa ett så rått debattklimat att nyanserna och de viktiga samtalen helt och hållet drunknar.

btw Aborttalen i USA minskade under Clinton, men steg under Bush.

Dogge sa...

"alldeles för viktig för att lämna åt kristdemokrater och forskare"

Jag väntade mig kanske inte att du skulle lovorda kristdemokrater, men varför denna forskarkritik? Har du en alternativ karriär på gång?

Viktor sa...

Jag förstår inte riktigt ditt inlägg Ulf. Om du vill att "vänstern borde mer kraftfullt våga ge sig in i debatten om hur vi skall se på livets uppkomst" är det väl bara för dig att börja? Ta bladet från munnen. Vad menar du med att du har en pragmatisk syn på denna fråga? (har inte ungefär 90% av svenska folket det?) Du säger att du ställer dig bakom abortlagstiftningen, men du anger inga skäl för varför du gjort ställningstagandet och därför är det svårt att veta vad du menar med att du är pragmatisk.

Gärningsmannen sa...

Och vad säger Bjereld om GP:s ledare där de kommer fram till att abort inte har några moraliska komplikationer då det bara är "ett val"?

Ulf Bjereld sa...

Till Emil: Intressant att aborttalen minskade under Clinton. Kanske för att han drev en politik som minskade de sociala klyftorna och minskade fattigdomen?

Till Dogge: En alternativ karriär vore kanske inte helt fel - har du något att erbjuda? När det gäller forskarna menar jag att de självklart har en mycket viktig roll i debatten. Men synen på när livet börjar ligger knappast enbart inom vetenskapens domän och därför är det viktigt att alla åsiktsriktningar finns med i diskussionen.

Till Viktor: Min pragmatism bottnar i en övertygelse om att argumentationen i abortfrågan tar sin utgångspunkt i skilda principer som får absurda konsekvenser om de tillämpas fullt ut. Allt från Monty Phytons "Every sperm is holy" till att spädbarn inte betraktas som fullvärdiga människor. Jag medger att min ståndpunkt är en avvägning mellan skilda principer och därför vilar på eklektisk grund. Men jag ser som sagt inget moraliskt bättre alternativ. Jag utvecklar gärna min syn här vid ett annat tillfälle.

Till Gärningsmannen: Det var en riktigt korkad ledarartikel i GP (30/6)- auktoritär, oargumenterad och fylld av påståenden att saker och ting "måste" vara på ett visst sätt.