2007-01-06

Aftonbladet och bloggarna

Den gode Jimpan har sänt mig följande bloggutmaning, vilken har sitt ursprung i Aftonbladets kartläggning av bloggarnas självbilder. Jag tackar för utmaningen, och här kommer svaren.

1. Hur länge har du bloggat?
Jag startade bloggen i juli 2006. Libanonkriget hade just brutit ut och den politiska temperaturen i Sverige var på väg upp inför valrörelsen. Jag ville pröva en ny form av politisk opinionsbildning samt träna min förmåga till distinkta politiska analyser och reflektioner.

2. Hur såg din bild av bloggar och bloggare ut en månad innan du själv började blogga?
Jag hade en ganska klar bild av bloggosfären, eftersom flera personer i min närhet bloggar. Den centrala skiljelinjen går mellan privata, dagboksliknande bloggar och politiska eller andra ämnesinriktade bloggar.

3. Vilken var den första blogg du förälskade dig i?
Min relation till bloggar är alldeles för platonisk för att jag med trovärdighet skulle kunna karaktärisera den i termer av förälskelse.

4. Hur känner du inför dina första blogginlägg, när du såhär i efterhand läser dem?
Sju månader är en i sammanhanget så kort tid att mina kinder inte rodnar alls.

5. Hur många bloggar återvänder du till regelbundet som läsare?
Jag återvänder med någorlunda regelbundenhet till 25-30 bloggar.

6. Av de bloggar du läser, hur många procent är dagboksbloggar och hur många är ämnesbloggar (t ex teknikbloggar, modebloggar, politiska bloggar)?
Nästan alla bloggar jag läser handlar om politik, religion, idrott eller kultur. Nästan ingen är dagboksblogg.

7. Nämn en bloggare som verkar väldigt olik dig, vars blogg du tycker om.
Lite märklig fråga. Det beror ju på vad man menar med ”olik”. I sina åsikter? Till sin personlighet? Men visst – jag är lite svag för Bulten i Bo.

8. Nämn en bloggare som verkar väldigt lik dig, vars blogg du tycker om.
Se fråga 7. Men jag puffar gärna för Helle Klein.

9. Vad tycker dina närmaste om att du bloggar?
Enbart positivt. Några av dem har egna bloggar.

10. Tycker folk som känner dig att du är dig själv i din blogg?
Det beror säkert på vem man frågar.

11. Har du hittat en fungerande gräns för hur privat du vill vara i din blogg, eller tänjs den gränsen hela tiden?
Personlig, men aldrig privat är ju det politiskt korrekta svaret. Men det finns nog en tendens mot ökad personlighet över tid.

12. Nämn några saker som du aldrig bloggar om, och varför.
Privatliv och arbetsplatsrelaterade saker.

13. I vilken utsträckning bloggar du för att få bekräftelse, tror du?
Att ”få bekräftelse” har blivit ett modeuttryck. Allt vi gör kan tolkas i termer av sökande efter bekräftelse. Det gör att begreppet känns lite meningslöst.

14. Tror du att man kan lära känna en person genom att läsa hennes/hans blogg?
Det varierar, förstås. Ofta avslöjar vi mer än vad vi är medvetna om i våra texter.

15. Har du träffat folk IRL (in real life) efter att ha fått kontakt med dem via bloggen? I sådana fall: Var de som du trodde att de skulle vara, eller blev du förvånad?
Jag har träffat människor efter att jag läst deras bloggar. Men det går inte att säga någor generellt om huruvida de var som jag trodde.

16. Tror du att det kan vara skadligt för vissa personer att blogga?
Allt kan missbrukas. Men jag har svårt att se bloggeriet som potentiellt mer skadefullt än andra mänskliga aktiviteter.

17. Har du någonsin blivit sårad av någonting som skrivits till/om dig i kommentarer eller i andra bloggar? Och i sådana fall: Hur har du hanterat detta?
Eftersom jag då och då deltar i den offentliga debatten i kontroversiella ämnen som t ex konflikterna i Mellanöstern har jag fått ett och annat tillmäle över tid. Men sårad? Nej, det kan jag inte säga. Oftast faller okvädingsorden tillbaka på avsändaren. Älska dina fiender!

18. Har du själv skrivit saker du ångrar i din egen eller andras bloggar?
Je Ne Regrette Rien...

19. Hur ser bloggandets nackdelar ut, för dig?
Anonymiteten bidrar i flera fall till att vulgarisera debatten. Det är trist. För egen del kan jag notera att bloggandet medfört att jag skrivit färrre debattartiklar i t ex dagspressen än vad jag annars skulle ha gjort. Dygnets timmar är (dessvärre…) begränsade.

20. Tror du att du fortfarande bloggar om två år? I sådana fall: Tror du att ditt bloggande har förändrats då?
Kanske. Så länge inspirationen finns där och formen inte upplevs som ett hinder.

21. Tror du att bloggarna har (eller kommer att ha) någon inverkan på vår kultur, eller är de en grupp människor som mest påverkar varandra?
Bloggarna i sig är inte särskilt intressanta och har i de allra flesta fall inget inflytande alls. Men bloggeriet är en yttring av Internets möjligheter och den kommunikationella revolutionen, som i sig kommer att utgöra (och redan till stor del utgör) en grundläggande förändring av vårt sätt att organisera ekonomin och den politiska ordningen.

22. Avslutningsvis 1: Kan du sammanfatta kort vad ditt bloggskrivande har betytt för dig?
Bloggskrivandet har givit mig ett nytt forum för politisk diskussion och kulturkritik samt skärpt min penna och analytiska förmåga.

23. Avslutningsvis 2: Kan du sammanfatta kort vad bloggläsandet har betytt för dig?
Insyn i nya nätverk samt tillgång till många kreativa tankar.

24. Nämn 5 bloggare som du vill ska svara på enkäten.
De jag helst skulle vilja läsa svaren av kommer med all sannolikhet inte att besvara den. Väljer därför att avstå.

3 kommentarer:

MK sa...

Jag tror det är alla socialdemokratiska bloggar som jag läst som svarat att de inte läser dagboksbloggar. Jag tror det är ett symptom på varför S förlorade valet, S (dess politiker) är ointresserade av människor. Vad tror du?

Ulf Bjereld sa...

Ja du mk, så enkelt är det nog inte. :-)

Själv är jag väldigt intresserad av människor och det mänskliga (kanske lite väl mycket...). Men jag tycker att jag får mycket mer känsla för människan bakom texten när jag läser t ex politikbloggar än när jag läser dagboksbloggar.

jimpan sa...

Tack för svaren!