2021-02-28

Varför ska en borgerlig väljare rösta på KD?

Ebba Buschs husaffärer har under de senaste månaderna mött starkt kritik och fått mycket negativ publicitet. Samtidigt minskar väljarstödet för Kristdemokraterna.

Men hänger dessa två saker verkligen ihop? Ja, kanske ur ett kortsiktigt perspektiv. Kristdemokraterna tvingas nu lägga stor kraft på att hantera husaffärskrisen i stället för att föra ut sin politik och diskutera sakfrågor. Dessutom är Ebba Busch polisanmäld för förtal, vilket inte gör saken bättre.

Men vi vet att politiska skandaler sällan påverkar partiernas väljarstöd på sikt. Svenska väljare tenderar också att rösta på parti, inte på person. Så även om väljarnas kraftigt minskade förtroende för Ebba Busch skulle bestå, så behöver det inte med nödvändighet inebära ett minskat väljarstöd för partiet.

Kristdemokraternas problem är större än partiledarens agerande. Nu när Nya Moderaterna inte längre finns utan i stället har återtagit sin traditionella plats i partisystemet - vart ska Kristdemokraterna ta vägen någonstans? På den borgerliga spelplanen är det fullt överallt. Centern (och åtminstone hittills) Liberalerna tar hand om de borgerliga väljare som inte vill samarbeta med SD. Moderaterna tar hand om de borgerliga väljare som kan tänka sig eller kanske till och med vill ha ett samarbete med SD. Vad kan KD bidra med ut det perspektivet?

Eller för att formulera det så här: Var finns den viktiga profilfråga som skulle få en borgerligt sinnad väljare att rösta på Kristdemokraterna i stället för på Moderaterna? Kanske bloggens läsare har några idéer? Jag är övertygad om att Kristdemokraternas partistab är tacksamma för alla tips.

6 kommentarer:

Anonym sa...

UB: Varför ska en borgerlig väljare rösta på KD?

sw Är det inte detta med Jesus? Någon anledning fanns nog att prästen Birger Ekstedt bildade partiet 1964, och det var på Gunnar Heckschers tid när högerns började driva ett närmande till Västeuropa och ett svenskt medlemskap i EEG. Heckscher var ivrig förespråkare av borgerlig samling, som möttes av visst internt motstånd (av de mörkblå). Heckscher blev avsatt 1965 och partisekr Yngve Holmberg tog över. Under dennes tid som partiledare kom högerpartiet att moderniseras med medieträning populistiska inslag som ”Yngves Runda Bord” där väljare fick fika med partiledaren, därtill partaj, tex de omtalade grisfesterna.

Alf som tog över såg väl ett fortsatt behov av ett parti som var ngt mer gudfruktigt.

UB: Ebba Buschs husaffärer har under de senaste månaderna mött starkt kritik och fått mycket negativ publicitet.

SW Företrädesvis Expressen kampanjar. I Aftonbladet är man mer återhållsam, Oisins Cantwells artikel gav vissa nyanser. Det är faktiskt mer fråga om moraliska bedömningar om en person än själva saken, som ju ska avgöras av domstol, vilket är utmärkt. Inte ska man förespråka gatans parlament :-) Detta är en rättssak, i första hand en bevisfråga, och i andra hand en rättsfråga, vad gränserna går för att vara offentlig person, tillika
partiledare.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/Ky3dxM/hela-sanningen-om-ebba-buschs-huskop-ar-inte-berattad

Det blir allt en soppa att reda ut för domstolen, och
det ska bli ett nöje att läsa domskälen. S.W

Anonym sa...

UB: På den borgerliga spelplanen är det fullt överallt.


SW Nja, inte i regeringsfrågan :-) Centerns frågor går ju att driva parallellt, eftersom
ingen räknar med C i en borgerlig regering. Liberalerna kanske faller ifrån, och då finns det ganska mycket utrymme.


UB: Centern (och åtminstone hittills) Liberalerna tar hand om de borgerliga väljare som inte vill samarbeta med SD.

SW Jo, men det går väl sådär... Folkisarna riskerar att utplåna sig eller inleda ett inbördeskrig, medan C har 2 bortfall i sin partiledning och ligger stabilt på sina 8%
Det ser inte ut att ändras nämnvärt. Blir intressant att se vad väljarna belönar C med för sympatier när det blir tydligare att C ska bilda regering själva, och egentligen bara meddelat att de inte tänker bilda regering som stödjer sin budget på Sd.


UB: Moderaterna tar hand om de borgerliga väljare som kan tänka sig eller kanske till och med vill ha ett samarbete med SD. Vad kan KD bidra med ut det perspektivet?

SW Borgerliga väljare som inte vill ha en S-ministär, har inget annat att välja än
M eller kd. Sedan finns Sd för alla marginalväljare som inte gillar Mps migrationspolitik, och vill varna M för att ge sig i lag med C eller ännu värre Mp.
Så vi börjar se en återgång, att väljare kommer tillbaka till M, från Sd, enligt
kalkyl, men som sagt snabbt kan fly tillbaka till protestrummets Sd. Väljarna, i vart fall de taktiska, visar vägen. Resten följer av den allmänna samhällsutvecklingen.
samt regeringsfrågan, går inte att undvika.

------------------- -14 * -18 * 2022
- Vänster S+Vp+Mp # 159 * 144 * ca 140 - 165 (beroende på om mp kvalar)
- Mitten: C+Fp # 41 * 51 * ca 30 - 45 (beroende på om Fp kvalar)
- Högern: M+Kd+Sd # 149 * 154 * ca 155 - 170 (dvs denna konstellation mer kalkylerbar)

Det blir sannolikt Löfven som bildar regering 2022, dvs om C väljer att förhandla med de rödgröna, vilket är fru Lööfs enda möjlighet, givet positionen i Sd-frågan. Sedan är det nog inte otänkbart att det blir Kristersson som bildar regering, dvs om Fp kvalar och ingår en en allians utan C. Det är olika scenarier, och helt klart möjligt för Kd att
finna sin plats, sakpolitiskt. S.W

Anders nilsson sa...

En ohelig allians står mot Busch.
Esbjörns arvingar som vill ha mer
pengar spelar under ett täcke med
Brännström, Lapidus på Expressen
som vill skada Busch/KD. Vapnet
är läckor till Expressen som brukar
uppgifterna till "granskning" -
journalistlingo med bibetydelsen
förföljelse.

Anonym sa...

Tilläggas bör att frågan om "förtal" nu bollats tillbaka av JK till särskilda åklagarkammaren, som nu ska överväga om omnämnandet av att svarandes ombud
varit dömd för brott för 15 år sedan, faller under allmänt åtal. Det återstår
att se.

Däremot, själva fastighetsaffären är som sagt att tvistemål, och där är Ebba
kärande. Tvistemål brukar nästan alltid sluta med förlikning, det är liksom
domarnas ansvar i tvistemål, att förlika parterna, och det finns många anledningar
att förlikning är att föredrag. Bland annat får parterna betala sina egna
rättegångskostnader, och bara tanken på att behöva riskera betala den andres
kostnader, som kan bli fallet om man visar sig vara omedgörlig, brukar få de
flesta att mjukna och vilja förlikas.

Det bör alltså kunna bedarra betydligt,
under sakkunnig ledning av en rådman/lagman.
Sannolikt vill bägge parter avvakta förtalsfrågan från åklagaren,
innan det blir dags att komma överens, som sig bör.

men som sagt, hela historien är nog inte berättad, och blir det förlikning
så kommer ärendets fulla vidd endast framgå av respektive parts inlagor.

Ärendet kan nog bara sluta bra, och det är ju inte helt säkert när historien
är slut, att den som eldat upp Svaranden Esbjörn, har fullständigt rent mjöl
i påsen. Det blir lite som en fars. Kådisarnas kräftgång, liksom flera andra
partiers dito, har nog mer med radiosskugga i allmänhet att göra. S.W

Anonym sa...

Precis som den amerikanska bilindustrin bantade bort Plymouth, Mercury, Oldsmobile och Pontiac, så kan det svenska flerpartisystemet lugnt banta bort MP, L, C och KD. Kvar blir ett vänsterblock med socialister och kommunister, och ett högerblock med liberalkonservativa och nationalkonservativa. De enda väljare som saknar verklig representation i en sådan konstellation är förespråkarna för nattväktarstaten. Vem vet, kanske den svenska partikartan också rymmer ett parti i Mogens Glistrups anda någon gång i framtiden.

Utöver det, så är det möjligt att framtiden också har utrymme för partier som vänder sig till tvärgående väljarsegment, tex ett skånsk-danskt irredentistparti eller ett islamistiskt parti. Fi!:s misslyckande talar emot en sådan utveckling, men det är också fullt möjligt att partiet läste kartan rätt men helt enkelt hade fel recept.

Homo Economicus

Anonym sa...

Det är så klart klart.
Fyra rundor på en MUF, och sedan HUF
i oktober. Det är nog redan klart att
svarande, inte längre känner sig lika säker
på att vinna "opinionen" som inte har med
saken att göra ett smack. Därtill att det mer
och mer förefaller framstå som att Esbjörn har
visst eget mål i munnen. Visst kan parterna förlikas
före huf, men sannolikt imponerar det inte på Rådmannen
om någon part fortsätter "tvisten" i media. Om parterna
mot förmodan inte förliks före HUF, så kommer förlikningen
vara klappad och klar före lunch 25 oktober. Då har rådmannen
2,5 arbetsdagar ledigt :-) dvs att ta igen andra mål.
Det är nog särskilt viktigt i detta fall, att en politiker får
känna på vad det innebär att ha kö till våra allmänna domstolar.
I övrigt kan noteras att Brännström, som inte alls är en oäven
journalist, trots allt fick en längre time out, beträffande ngs
slags uthängning av en saligen avliden medlem i Sven-Ingvars,
så man ska nog mest se det hela som missriktad instinkt, och inte
helt osannolikt att Expressen tonar ned lite nu, och låter
kriminalkrönikören Sjöhult ta över rapporteringen, då det allt mer
börjar likna en helt ordinär sedvanlig rätt grått tvistemål, som
i grund och botten handlar om intressen, dvs vad något är värt,
och hur mycket det kostar att bråka. Att inte anlita en formell
mäklare innebär ju att parterna sparar 1-2 % av 4 Mkr dvs 40 - 80.000 kr
att dela på? Tvisten kostar ju mycket mer, och sedan är marginalen
för värderingen, utan tomtröjning, ca 300.000 kr, och det är nog
ingen felaktig kostnad. Att få ordning på det där rucklet kommer
att kosta många sköna slantar. Så det bisarra är att hela ärendet
innebär att bägge parter i slutändan kommer att förlora pengar,
i förhållande till om de inte bråkat, och det är väl inte osannolikt
att de som driver Esbjörns intressen, är intresserade av ett ekonomiskt
intresse, och det är sannolikt stackars Esbjörns som får ta den ekonomiska
smällen av att förlikas, trots att det sannolikt inte är han som
egentligen dragit i gong-gongen. Livet är sällan rättvist.
S.W