2020-11-24

Hur långt är ett andrum?

Sverige behöver ett andrum, sa statsminister Stefan Löfven när han på dagen för fem år sedan - den 24 november 2015 - på en presskonferens tillsammans med dåvarande vice statsminister Åsa Romson (MP) presenterade fundamenten i den "tillfälliga" lag som skulle göra det svårare för människor på flykt att få skydd i Sverige.

Hur långt är ett andrum? Och är det inte människorna på flykt som är i störst behov av ett andrum? I år beräknas omkring 13 000 människor söka asyl i Sverige. År 2018 och 2019 uppgick antalet asylsökande till drygt 21 000. Vi får gå tillbaka många år i tiden för att hitta motsvarande låga antal på människor som söker skydd i Sverige - vårt växande hem. År 2015 - då "andrummet" påbörjades - uppgick antalet till nära 185 000.

Den "tillfälliga" lagen blev inte tillfällig. Nästa sommar förväntas riksdagen besluta om en ny migrationspolitisk lagstiftning som i allt väsentligt befäster de restriktioner som den "tillfälliga" lagen föreskrev. 

Under de år som gott har den migrationspolitiska debatten förändrats. Som Somar Al Naher skriver i Aftonbladet: Snart finns snart inte ett enda samhällsproblem som inte förklaras med ”misslyckad integration. Den "misslyckade integrationen" blir ett mantra med magiska egenskaper.

Tillfälliga lagar riskerar att inte bli tillfälliga. Vi vänjer oss vid dem. I coronapandemins Sverige accepterar vi nu ett stort antal tillfälliga inskränkningar i våra friheter. Ja, jag stöder dessa tillfälliga inskränkningar. Men låt oss hjälpas åt att se till att, när pandemin väl är över, dessa inskränkningar också avskaffas - och att de inte kvarstår med till exempel motiveringen att de behövs för att bekämpa terrorismen etc. Vägen till helvetet är som bekant kantad av goda föresatser.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Hur långt är ett andrum? Ja, det som Ulf kallar för andrum har varit väldigt långt i Sverige. Det bröts i själva verket när alliansen tillmötesgick MP 2011 i den sk migrationsuppgörelsen vars konsekvenser 2015 tvingade oss att återgå till en migrationspolitik som varit den normala för Sverige och där socialdemokraterna i förening med moderaterna kommit överens om en politik som haft folkligt stöd.
"Den "misslyckade integrationen" blir ett mantra med magiska egenskaper" skriver Ulf. Och det illustrerades av Åkesson i en debatt med Morgan Johansson i Studio ett häromdan. Johansson påstod å andra sidan att tiden för arbetslivsdeltagande hade halverats. (Antar att han syftade på Löfvens påstående att tiden för att få nyanlända i sysselsättning hade halverats från 9 till 4,5 år sedan 2014. Men alla som vet vad begreppet sysselsättning betyder i Sverige vet att det är ett helt irrelevant mått. Det räcker med 1 timmas sysselsättning för att betraktas som sysselsatt Som handelns utrednigsinstitut har visat tar det 13-14 år innan (endast) 50% av invandrare från Afrika och Mellanöstern är självförsörjande, dvs tjänar 12600 kr pen månad efter skatt. Och eftersom detta rimligen är ett viktigt delmått på integration kan den inte kallas för annat än usel, än mindre för lönsam. Jag har svårt att tro att regeringskansliet, åtminstone finansdepartementet , är omedvetna om detta faktum.
Morgan Johansson gläds åt det faktum att vi från att ha tagit emot 12% av EUs asylsökande nu endast tar emot 3%, dvs "bara" 50% mer än vår andel per capita. Själv tycker jag att vi ska se mer på hur våra nordiska grannar hanterar frågan, inte minst den socialdemokratiska regeringen i Danmark. För vi är ju faktiskt ett avskräckande exempel för dem, både när det gäller migrationspolitikens konsekvenser och bekämpningen av pandemin. "Men låt oss hjälpas åt att se till att, när pandemin väl är över, dessa inskränkningar också avskaffas" skriver Ulf. Det tycker inte jag som vill se ett minskande och inte ökande SD. För då får vi en "vänster" med ett fortsatt stadigt minskande antal arbetare, vilka lever i en verklighet som uppenbarligen skiljer sig från Ulfs.
Klas Bengtsson
Klas Bengtsson

Anders nilsson sa...

Vad gäller invandringen till Sverige, alla kategorier, är allt
som vanligt: ca 100000 uppehålla -
tillstånd per år. Asylinv har
minskat, arbetskraftsinv ökat.
Folket vänder sig allt mer mot
denna besiiningslöshet. Befriande
att läsa Widar Andersson.

Mattias sa...

Tröttsamt att höra en person som påstår sig vara talesperson för ”folket”