2020-10-07

Välkomna lättnader i Gymnasielagen!

I dag kom Socialdemokraterna överens med Miljöpartiet om lättnader i den så kallade Gymnasielagen. De ensamkommande ungdomar som berörs av lagen har varit tvingade att inom sex månader efter avlagd examen skaffa sig ett arbete som sträcker sig över två år, annars skulle de utvisas. Dessa villkor har ju, som jag tidigare anfört, genom corona-pandemin för de allra flesta ungdomar blivit omöjliga att uppfylla. Enligt överenskommelsen mellan de båda regeringspartierna får de berörda ungdomarna nu i stället tolv månader på sig att hitta ett jobb, och anställningen behöver bara vara i ett år.

Överenskommelsen är en befrielse för många av dessa ungdomar, och även för deras familjer och nära och kära. Beslutet kom naturligtvis inte av sig själv. Det har funnits ett starkt tryck från civilsamhällets organisationer på regeringen att agera i frågan.

Lättnader i regelverket löser emellertid inte problemen för alla de ensamkommande unga som kom till Sverige för fem år sedan för att söka skydd från krig och förföljelse, men som inte omfattas av gymnasielagen. Många av dem plågas av psykisk ohälsa och riskerar att kastas ut i papperslöshet, drogmissbruk och kriminalitet. Det humanitära - och för Sverige bästa - svaret på detta problem är att varaktigt välkomna dem till Sverige, vårt växande hem. Dessa tusentals unga människor kommer aldrig att kunna tvångsutvisas. I stället behövs en varaktig och human lösning på deras situation. Jag kallar det för en amnesti - regeringen får gärna alla det något annat, bara en sådan lösning kommer till stånd.

Dagens besked innebär hopp och glädje för så många människor. Men inte för Jimmie Åkesson. Det här betyder krig, säger han och tillägger att Socialdemokraterna ska inte komma undan detta svek. Sverigedemokraternas krigsretorik är både löjeväckande och förskräckande. Det är också en retorik som tydligt gestaltar den ideologiska kärnan i detta med rasism impregnerade parti.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Stefan Löfven 2018: ”Kongressen var tydlig med att Sverige inte ska ha en migrationspolitik som väsentligt avviker från omvärlden och det är det som jag fullföljer. Jag står stadigt i den politiken, jag anser att det är rätt.” Detta har han upprepat i olika uttalanden sen dess. T ex att vi inte kan avvika från våra nordiska grannar.
Socialdemokraternas företrädare i migrationskommitten, Rikard Larsson, skrev igår på Facebook: ”Hej, Den socialdemokratiskt ledda regeringen har idag meddelat att man tänker skicka migrationskommitténs alla 26 förslag på remiss.” Inte ett ord om ”kompletteringarna”. Missade han gårdagens presskonferens som handlade om S eftergifter för MP?
Vad som är helt uppenbart är att om de förslag som skickas ut på remiss blir lag kommer Sverige att fortsatt ha en migrationspolitik som väsentligt avviken från våra nordiska grannar och det överväldigande antalet länder i EU.
”Varför gör de på detta viset,” frågade Astrid Lindgren i ett annat sammanhang. Viktor Barth Kron, politisk kommentator i Expressen (som dessutom har den sällsynta egenskapen att vara saklig och att vara utrustad med humor) svarar bl a under rubriken ”En förnedrande reträtt för Socialdemokraterna”
https://www.expressen.se/kronikorer/viktor-barth-kron/en-fornedrande-retratt-for-socialdemokraterna/
En analys jag i allt väsentligt instämmer i.
Jag har röstat på socialdemokraterna och varit medlem i partiet i decennier fram till efter valet 2006 då en trött och verklighetsförnekande Göran Persson förlorade. S fick 36% och SD 2,9%. Sedan dess har jag röstat blankt. Det kommer jag inte att göra i nästa val. Jag tillhör dem som anser att migrationspolitiken är en av de viktigaste politikområdena och kommer att rösta på ett parti som vill ha en i praktiken restriktiv migrationspolitik, inte en politik som leder till fortsatt hög asylinvandring (jämfört med omvärlden) och som enligt opinionsmätningar bara har stöd av 8% av medborgarna. I brist på bättre lutar det år moderaterna trots att jag i väsentliga delar ogillar dess politik, inte minst fördelningspolitiken. Men jag inser nu att ”verklighetens folk” inom socialdemokraterna – kommunpolitikerna – åter har förlorat slaget om en långsiktigt hållbar migrationspolitik.
Klas Bengtsson

Anders nilsson sa...

Hälften av dem, hazarer, kom från
Iran där de bott i ca 10 år, i
genomsnitt. Andra var hazarer från
Pakistan. Signalen: lyckas du ta dig till Sverige får du stanna, oavsett hur lagen lyder. Ny lag
har företräde framför äldre lag!
Så enkelt är det.