2020-06-01

Striden om arbetsrätten - visst är det klasskamp

I annat fall genomförs utredningens förslag. Så avslutas punkt 20 i januariavtalet, den punkt som har rubriken Arbetsrätten moderniseras. Formuleringen i fetstil berättar vad som ska ske om arbetsmarknadens parter inte lyckas nå en förhandlingsöverenskommelse om hur LAS ska reformeras. Därför är det heller inte oväntat om Liberalerna och Centerpartiet biter sig fast vid Januariavtalets formulering. Avtal ska hållas.

Fullt så enkelt är det förstås inte. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) säger till DN att utredningen inte levt upp till direktiven då förslagen rubbar den grundläggande balansen mellan arbetsmarknadens parter. Därför, menar Eva Nordmark, behöver utredningsförslagen justeras efter att regeringen tagit in synpunkter från olika remissinstanser.

Dessutom har vi ju ett nytt politiskt läge, Arbetslösheten växer på grund av coronakrisen. Fackföreningsrörelsen mobiliserar. Socialdemokraterna har åtminstone tillfälligt stärkt sin ställning i opinionen. Tillsammans har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet nu över 40 procent i opinionsmätningarna. Det var ett tag sedan, om man säger så.

Så javisst - självklart kommer regeringspartierna att i förhandlingarna med Centerpartiet och Liberalerna försöka modifiera en del av utredningens förslag (om inte arbetsmarknadens parter i sina förhandlingar löser problemet åt dem). Jag tycker förutsättningarna för sådana förhandlingar mellan Januaripartierna trots allt är ganska goda. Men i vassen lurar Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet - det gäller ju till sist för januaripartierna att få igenom sina förslag i riksdagen också.

Det är bra att svensk politik här får en riktig vänster-högerkonflikt att hantera. Ytterst handlar det om makten mellan arbetsgivare och arbetstagare. Kalla det gärna för klasskamp.

1 kommentar:

Anonym sa...

"Det är bra att svensk politik här får en riktig vänster-högerkonflikt att hantera. Ytterst handlar det om makten mellan arbetsgivare och arbetstagare. Kalla det gärna för klasskamp."
I slutet av 60-talet, 1968 vill jag minnas, sa Gunnar Sträng: "Det som är bra för Volvo är bra för Sverige. Bokstavsvänstern hade just startat sitt långlopp mot undergången. Två år senare bildades t ex KFML(r) (som hyllade Stalin) som en utbrytning ur KFML (som gillade Mao). Jag kände folk i båda lägren och förundrades över att de mer bekämpade varandra än mitt dåvarande parti, "socialfascistiska" socialdemokraterna.
Nu sitter S på den sk pottkanten. Hur ska de ta sig ur det dilemma de skaffade sig själva för att få centens stöd för att bilda regering?
Regeringens direktiv:
"Uppdraget till utredningen innehåller fyra deluppdrag:
Utredningen ska utarbeta författningsförslag för tydligt utökade undantag från turordningsreglerna i LAS.
Utredningen ska utarbeta författningsförslag för att inom ramen för anställningen stärka arbetsgivarnas ansvar för kompetensutveckling och anställdas omställningsförmåga.
Utredningen ska utarbeta författningsförslag som särskilt för mindre företag innebär lägre kostnader vid uppsägning samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls.
Utredningen ska överväga författningsförslag i syfte att skapa en bättre balans i anställningsskyddet för personal med olika anställningsvillkor."
Regeringen utsåg Gudmund Toijler, domare i Högsta domstolen och specialist på arbetsrätt, till utredare. Att han brutit mot direktiven - som ju inte är särskilt precisa - är inte trovärdigt. I själva verket har han i allt väsentligt levererat vad centern krävde.
https://www.regeringen.se/49b76a/contentassets/0f11fafa5dae408c9be5e080d529a9fa/en-moderniserad-arbetsratt-sou-202030.pdf
Problemet är ju en att en starkt splittrad socialdemokrati kan tvingas svälja den bittra kalk de fyllde för att få regera. Ulfs förlegade klasskampsretorik hjälper föga. Att jag sedan är kritisk till en stor del av Toijlers förslag är en annan historia. LAS påstådda problem för småföretag beror enligt min mening på okunnighet och hjärnspöken frammanade av Almegas m fl retorik snarare problem i sak. För övrigt är det länge sedan V var ett arbetarparti.
Klas Bengtsson