2019-05-11

Visa kvittona! Maning till Tomas Tobé och Sara Skyttedal, angående deras extra EU-ersättning

Kristdemokraternas och Moderaternas toppkandidater i EU-valet - Sara Skyttedal och Tomas Tobé - kommer inte att öppet redovisa hur de använder den skattefria extra ersättning om 45 000 kronor de får varje månad som europaparlamentariker, berättar DN. Det är faktiskt riktigt, riktigt dåligt. Deras hemlighetsmakeri går stick i stäv med viktiga principer om transparens och möjlighet till ansvarsutkrävande. Särskilt Moderaterna, med affärerna kring Erik Bengtzboes och Elisabeth Svantessons bidragstrixande i färskt minne, borde veta bättre.

Förutom lön och traktamente får varje ledamot av EU-parlamentet 45.000 kronor skattefritt per månad för att bekosta till exempel kontorsmaterial, konferensresor och telefonkostnader. Avsikten med ersättningen är att förenkla kontakterna med väljarna.

Däremot behöver de valda parlamentarikerna inte redovisa hur pengarna används. Det finns exempel på hur enskilda parlamentariker låtit beloppet gå rakt in på sina privata bankkonton. Under innevarande mandatperiod har Svenska Dagbladet, främst genom sina reportrar Negra Efendic och Teresa Küchler under kampanjen #visakvitton med blandat resultat försökt övertala svenska EU-parlamentariker att just visa sina kvitton.

Det är bara Moderaternas och Kristdemokraternas toppkandidater som vägrar visa sina kvitton offentligt. Övriga partiers toppkandidater låter gärna journalister ta del av hur pengarna används. Sara Skyttedal och Tomas Tobé kommer i stället att på något sätt "internt" i partiet redovisa hur pengarna används.

Tomas Tobé anger inget skäl allt till varför han inte öppet vill redovisa sina kvitton. Sara Skyttedal säger att pengarna kanske används till konferenser och seminarier som innebär någon form av strategiska vägval och "Sånt vill inte jag att Vänsterpartiet ska veta". Well. Om alla låter sig granskas blir det ju lika spelregler för alla. Och redovisningen behöver naturligtvis inte ske på en så detaljerad nivå att "strategiska vägval" röjs.

Jag ser ett enda skäl till att dessa medel inte ska redovisas öppet, och det är om redovisningen riskerar att skada enskilda, utsatta individer. Det skulle till exempel kunna röra sig om en parlamentarikers möten med gömda flyktingar, kvinnor som lever under hot eller mr-kämpar från andra länder. Men även där skulle redovisningen kunna ske på ett sätt som innebär att dessa personer skyddas.

Jag är glad att sju av nio partiföreträdare nu accepterar en öppen redovisning. Till Tomas Tobé (M) och Sara Skyttedal (KD) säger jag: Visa kvittona! Det tjänar både demokratin och ni själva på.

1 kommentar:

Anonym sa...

Som framgår av SvD var Björk, V, den enda EU-ledamoten som var beredd att visa sina kvitton denna mandatperiod. Därför är det förstås ett framsteg att toppkandidaterna nu exkl KD och M är beredda att vara öppnare än sina föregångare trots attt det inte krävs av EU-reglerna. Men detta är förstås ingen fråga som avgör min röst.
EU-debatten har hittills varit ett lågvattenmärke, kännetecknad av politisk pajkastning.
Väd tycker väljarna är viktigt? Ja, enligttar en färsk undersökning, DN/IPSOS är det två frågor som är i särklass viktigast: miljö-klimat och invandring/integration. Bara 1% anger (kampen mot) högernationalismen. När det gäller invandring är det enligt IPSOS minskad invandring som avses. Denna prioritering tycker jag är vettig. Miljö är ju gränsöverskridande och när det gäller invandring vet vi hur illa det gick med EU-samarbetet 2015 och sen dess har inget väsentligt förändrats. Att högernationalismen kommer lågt lär bero på att de flesta inser att dessa partier inte kommer att få något avgörande inflytande. Men mitt tipps till Löfven och andra är: se till att ha en invandringspolitik som har folkligt stöd. Det är det effektivaste medlet mot högernationalismen.
Klas Bengtsson