2019-05-21

Nej. Utvisa inte Benjamin, fem månader gammal, till Afghanistan!

Benjamin, fem månader och född i Sverige, ska utvisas till Afghanistan trots att hans mamma är kvar i Sverige. Migrationsverket har avslagit Benjamins ansökan om uppehållstillstånd.

Benjamins mamma Javaher Rezai har tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige i enlighet med gymnasielagen. Men nu ska familjen splittras - lille Benjamin ska tillsammans med sin pappa och sin femårige storebror utvisas till krigets och våldets Afghanistan

Migrationsverkets beslut visar på absurditeten - i det här fallet tvekar jag inte att använda ordet  omänskligheten - i den svenska lagstiftningen. Syftet med gymnasielagen är ju att ge dem som omfattas av lagen möjlighet att efter avslutade studier söka arbete i Sverige, i förlängningen med möjlighet till permanent uppehållstillstånd. Men i stället för att ge Benjamins mamma Javaher Rezai möjlighet att under lugna och ordnade former avsluta sina gymnasiestudier i Sverige för att sedan etablera sig på arbetsmarknaden - såsom lagen är tänkt att fungera - ska nu hennes nyfödda barn tas ifrån henne och sändas till Afghanistan tillsammans med hennes make och hennes femårige son.

Så gör man inte. Det är inte ett värdigt sätt att behandla människor. Det är inte ett sådant land vi vill vara.

Hans Bouveng, enhetschef på Migrationsverket, säger att myndigheten "inte har tänkt på" möjligheten att Benjamins mamma etablerar sig på den svenska arbetsmarknaden och med ett permanent uppehållstillstånd kan få behålla sin familj hos sig. Jag hoppas att den fortsatt rättsliga processen besinnar sig och faktiskt "tänker på" att Benjamins mamma har goda möjligheter att i enlighet med gymnasielagen få ett permanent uppehållstillstånd och att familjen därför inte ska splittras.

1 kommentar:

Anonym sa...

Statsvetaren Barrling skriver i SvD 2019-05-12 bl a: "För små barn är moral enkelt. Den består av två kategorier: ont och gott. Inga nyanser, inga dilemman, ingen mångfald av dimensioner som krånglar till det, utan moral är ett tvåbitarspussel. Med utveckling och mognad växer insikten om att pusslet är något mer sammansatt." Hon hänvisar bl a till Björn Östbrings nyligen framlagda doktorsavhandling (som jag läst). "Hans slutsats är att realism är att föredra framför idealism på migrationspolitikens område..." Och "Begreppet nationalism, till exempel, behandlas fortfarande som vore det synonymt med ondskan själv, och slås samman med allt avskyvärt i tillvaron – för tydlig kontrast mot den egna vackert skimrande pusselbiten. Politik är inte bara en fråga om att vilja, utan också om att välja. Vi får räkna med att våra folkvalda gör prioriteringar vi inte alltid ser som de bästa, men har samtidigt rätt att kräva att de erkänner uppenbara dilemman, i detta fall bland annat rörande avvägningen mellan en omfattande välfärdsstat och en omfattande (flykting)invandring. Även om diskussionen på migrationsområdet förändrats sedan önsketänkandets höjdpunkt 2015, präglas det idéparadigm som omgärdar området fortfarande av grova förenklingar. Så här inför EU-valet påminns vi dagligen om det." I dagens AB ställs frågan: "Ska EU besluta om hur många flyktingar medlemsländerna ska ta emot?" MP, V, L, S, C, FI och KD svarar ja. Svaret är lätt att föstå med hänsyn till den extrema snedfördelning som skett hittills. Men det kommer förstås inte att ske. För vad ska EU besluta? Att "Sverige ska fortsätta bevilja 163 gånger fler asylansökningar per tusen invånare än Portugal?" https://kvartal.se/artiklar/bor-eu-ha-en-gemensam-flyktingpolitik/
Ulf har bedrivit en hittills framgångsrik kampanj för asylsökande från Afghanistan, inte minst exemplifierat av gymnasielagen, som ger asylsökande utan asylskäl en ny chans. Men detta var uppenbarligen ett steg på vägen mot total amnesti för afghaner antingen de varit bosatta i Afghanistan eller som i många fall, levt i Iran. Att Sverige har en migrationspolitik på EUs miniminivå efter gymnasielagen och uppluckringen av anhöriginvandringen kan inte ens Löfven tro på. Att Ulf enligt Östbring tillhör idealisterna antar jag att inte ens Ulf kan förneka. Men det är naturligtvis legitimt i en demokrati att driva en migrationspolitik som aldrig haft stöd av en majoritet. Dock bör man då ta konsekvenserna av sitt ställningstagande.
Barrling skriver också: "Den ”Liberala demokratin” sägs vara hotad av ”Nationalismen”, när den liberala demokratin i själva verket bygger på nationalstaten, vilken i sin tur förutsätter en känsla av gemenskap – nationalism, till exempel – en känsla som inte behöver vara det minsta aggressiv, eller föranleda några ambitioner att återta Pommern. Den socialdemokratiska folkhemstanke som präglade svenskt 1900-tal och innebar ett på många sätt fredligt samhälle, utgick till exempel från en form av nationalism."
Vad har nu detta att göra med Ulfs inlägg om utvisningen av Benjamin att göra? Jo, enligt Ulf finns det ALDRIG något godtagbart skäl att utvisa någon till Afghanistan.
Klas Bengtsson