2017-09-13

Därför ska Du rösta i kyrkovalet!

Är du medlem i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år? Då är det viktigt att du går och röstar i kyrkovalet nu på söndag 17 september, eller förhandsröstar dessförinnan. Uppgifter om din vallokal och var du förtidsröstar hittar du enkelt här.

Svenska kyrkan har över 6.1 miljoner medlemmar. Det är en alldeles fantastiskt hög siffra för en organisation i dagens Sverige, även om medlemsantalet sjunkit sedan kyrkan vid millennieskiftet skildes från staten.

Svenska kyrkan har genom sina många medlemmar en stark folklig förankring och blir också en maktfaktor i samhällslivet. Det är viktigt hur och av vem Svenska kyrkan styrs.

Själv vill jag se en öppen och välkomnande folkkyrka som styrs av sina medlemmar. En kyrka som går i spetsen för samhällets minsta, som värnar skapelsen genom att driva miljö- och hållbarhetsfrågor, och som ständigt står upp för alla människors lika värde och rätt genom att bekämpa rasism och främlingsfientlighet. En kyrka som inte tvekar att driva HBTQ-frågor, som verkar i samhället genom att bedriva socialt arbete och som i ekumenisk anda möter företrädare för andra religioner. Allt detta i Kristi anda och på evangeliets grund. Jag är glad och stolt att Domkyrkan i Göteborg tagit initiativ till en kultur- och författarmanifestation mot nazism, i samband med att Nordiska Motståndsrörelsen genomför en demonstration den 30 september.

Extremhögern mobiliserar inför söndagens kyrkoval. Mobiliseringen ingår i deras kulturkamp för att rädda svenskheten. Det är viktigt att alla demokratiska krafter inte stannar hemma, utan använder sin rösträtt.

Vad du ska rösta på? Är du osäker kan du använda tidningen Dagens utmärkta valkompass här.

Så gå och rösta senast den 17 september. Och ta med dig en vän. Eller två.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Jag har röstat med fötterna och gått ur, den enda egentligt effektiva metoden, the power of good bye.
Gud känner nog nia gränser och struntar nog i om man är medlem eller inte.

Orsak:
Jo, det fanns en demokratisk poäng med kyhrkoval när kyrkan var statlig, men när de fullt korrekt genomförde skiljet, så finns det under inga omständigheter anledning att behålla nuvarande otympliga politiska överbyggnad. Det säger sig ju själv, att kyrkan blir politiserad, och befolkad med Pellejönsar, oavsett partifärg. Naturligtvis ska val till kyrkan var demokratiska, men valen ska ske ute i församlingarna, så att den som blir kyrkoherde är vald av sina egna medlemmar, med en politisk top-dow lösning kan det egentligen bara gå åt fanders, om det inte redan gjort det. Det enda som gläder en cynisk själ är att kyrkan använder enorma summor för att köpa ut anställda, för att lösa konflikter, istället för att gräva där man står. Den dag SD börjar krypa in på korset på vallvar, den dag kommer man ångra sig, att man inte i tid ändrade valsystem, och anpassade sig till sina medlemmars behov. S.W

Anonym sa...

Jag trodde att Svenska kyrkan var en religiös sammanslutning, inte ett politiskt parti. Om kyrkan verkligen skall vara folklig måste den naturligtvis stå ovanför det frågor som skapar politiska skiljelinjer i Sverige. För att vara folklig måste Svenska kyrkan ge lika utrymme till homofober och gay-aktivister, stå neutral i frågor som rör fördelningspolitik, osv. Allt annat gör att en grupp människor utesluts ur gemenskapen.

Erik Stenberg-Roos sa...

Jag har någa frågor till S angående kyrkovalet. Det fungerar inte att skicka dom till rekommenderad ansvarig, eftersom han inte svarar. På FB sidan får jag heller inget svar. VArt rekommenderar du att jag ska vända mej? Mvh, Erik

Ulf Bjereld sa...

Erik: Konstigt. Du får väl mejla dem till mig, så får vi se om jag kan hjälpa till. Förutsätter att du försökt med Lars Linder, på partiexpeditionen.