2017-06-15

Hur trovärdigt är Alliansens hot om misstroendeförklaring?

I ett gemensamt yttrande förklarar de fyra allianspartierna att de är "beredda att agera i riksdagen" för att stoppa tre skattehöjningar som den rödgröna regeringen förväntas presentera i höstbudgeten. Allianspartierna nämner misstroendeförklaring som ett exempel på medel de är beredda att använda för att stoppa förslagen.

Om allianspartierna hoppats på att dagens utspel skulle bli en slags spelvändare och få Alliansen att framstå som enad, handlingskraftig och regeringsduglig så blev de nog besvikna. "Alliansens hot mot ministrar är absurda" skriver liberala Expressen på ledarplats, och tillfogar: Alliansen visar ännu en gång brist på bollkänsla. Sverige står inför flera ödesfrågor: arbetslöshet, bostadsbrist och välfärdens bemanning. I det läget väljer de borgerliga att hota med att fälla statsråd för att flygbiljetterna blir 80 kronor dyrare. TV4:s nyhetsreporter Ulf Kristofferson kommenterar på Twitter: Alliansen försökte idag visa enighet. Men resultatet blev i lika hög grad en bild av oenighet.

Allianspartierna är ju inte alls eniga om hur de ska gå tillväga för att stoppa de aviserade skattehöjningarna. De är oeniga om att lägga en gemensam alliansbudget. De är oeniga om att plocka ut enskilda delförslag i budgeten och rösta ned dem tillsammans med Sverigedemokraterna. De är eniga om att eventuellt använda sig av en misstroendeförklaring, men Annie Lööf har redan på Twitter hunnit klargöra att Centerpartiet inte kommer att ställa sig bakom en misstroendeförklaring mot finansminister Magdalena Andersson. Kvar blir att man eventeullt kommer att rikta en misstroendeförklaring mot någon annan minister, kanske Mikael Damberg eller Anna Johansson.

Ja, ja. Mycket skrik för lite ull, skulle man kanske kunna säga. Allianspartierna kämpar på för att visa handlingskraft och hålla sina anhängare på gott humör, men de är själva inte villiga att ta över regeringsansvaret. En misstroendeförklaring mot ett enskilt statsråd kan vara ett sätt att symbolpolitiskt hantera situationen.

Jag hade nog trott att allianspartierna skulle utnyttjat möjligheten till misstroendeförklaring tidigare under mandatperioden - just för att visa handlingskraft och enighet. Nu väljer allianspartierna att kanske göra det på ett lite speciellt, ett sätt som kan straffa dem själva i slutändan.

För det första väljer de i så fall att rikta misstroendeförklaring mot ett socialdemokratiskt statsråd för att hen driver socialdemokratisk politik, inte för att hen har gjort ett formellt fel eller betett sig olämpligt på annat sätt. Det är en helt ny praxis i så fall, och knappast i linje med hur misstroendeinstitutet egentligen är tänkt att fungera. Och om vi efter valet får en alliansregering så kan den rödgröna oppositionen med gott samvete rikta misstroendevotum mot valfri alliansminister för att markera missnöje med den förda politiken, till exempel skattesänkningar.

För det andra har allianspartierna en pedagogisk uppförsbacke att ta sig än när de ska försöka förklara för de svenska väljarna varför de är beredda att utlösa en regeringskris ett år före valet (utan att själva vilja ta över regeringsansvaret) för att stoppa en flygskattehöjning på 80 kronor, en förändring av 3:12-regler samt en förändrad brytpunkt för statlig inkomstskatt. Lycka till, som Per Ahlmark sa.

Nu är det långt till hösten. Flera av de aktuella förslagen ligger om jag förstått det rätt hos Lagrådet, och kan komma att förändras. Det är inte alls omöjligt att vi får en kompromiss där allianspartierna slår sig för brösten och säger att de stoppat förslagen, medan den rödgröna regeringen ler i mjugg och säger sig nöjd med att ha åstadkommit en lösning över blockgränsen.

4 kommentarer:

Jan Holm sa...

Nej någon handlingskraft har ju inte Alliansen gjort sig känd för och utspelet nu med alla reservationer, bekräftar väl bara bilden av en Allians som knappast beter sig som regeringsduglig.
Möjligen är det hela ett försök från L och C att få sossarna att närma sig, genom att få de att ge upp MP:s flygskatt och VP:s brytpunkt för statlig skatt. C:s omtänksamhet vad gäller Magdalena Andersson, är ju ett annat tecken som tyder på detta.

Sven Wiberg sa...

Nej, det kommer inte att gå att backa för Alliansen, inte ens för C. När vägen är beträdd blir det antingen för S-Mp att ta reson eller regeringskris. Det är symboliskt bra frågor att gå till val på. Flygskatten handlar om att hålla ihop hela landet, något som Nicklas Nordström förstått. Marginalskatterna handlar om färdriktningen in i det extrema högskattesamhället och hur det drabbar vanliga yrkesgrupper. 3:12 reglerna handlar om synen på företagandet som den produktiva kraft som bygger välståndet.

Orion77 sa...

Läget är kinkigt, minst sagt. En fuling från Alliansen, eller delar därav, nu kan komma att slå tillbaka efter nästa val.

Den väg jag kan se framåt är om AKB träder åt sidan och lämnar plats för MO, som ny partiledare, av den äldre stammen i partiet. Men frivilligt stiger hon säkert inte av.

Anonym sa...

Kluven. Å ena sidan mycket väsen för lite ull. Å andra sidan kan man se de små stegen tyranni: små små skattehöjningar hela tiden i ett land som sannolikt redan har världens högsta skattetryck. När kommer då nästa lilla skattehöjning? Varför försvåra för småföretagare när de enl statsministern är just bildande av småföretag som skall vara grunden för skapandet av nya jobb bland bla nyanlända? Är det åter dessa obegripliga och knepiga ideologiska skäl, dvs att man är rädd att småföretagare skall tjäna för mycket pengar? Det är inte fint att driva småföretag och tjäna någon krona.
Kjell Eriksson