2016-03-20

"Vreden på Östermalm" Om auktoritära drag och konspiratoriska tankar i svensk överklass

Björn af Kleens och Anette Nantells reportage "Vreden på Östermalm" i Dagens Nyheter har fått starkt genomslag. I reportaget skildras och diskuteras stödet för Sverigedemokraterna bland boende på Östermalm, och tidigare framträdande moderatpolitiker anklagar medier för att mörklägga nyheter om invandring.


Artikeln har på sina håll väckt vrede. Så rasar till exempel den moderate EU-parlamentsledamoten Gunnar Hökmark på sin blogg och jämför artikeln med de texter som publiceras på Avpixlat. Hökmark menar också att Dagens Nyheter ägnar sig åt en "stigmatisering av östermalmarna".

Det tycks mig som att kritikerna - medvetet eller omedvetet - missuppfattat syftet med artikeln. Syftet är naturligtvis inte att visa att en liten men växande del av de boende på Östermalm stödjer Sverigedemokraterna. Det visste vi ju redan, och andelen är betydligt mindre än riksgenomsnittet.

Styrkan i artikeln ligger i stället att den på ett förnämligt sätt gestaltar stämningar och tankefigurer som finns i delar av svensk överklass. Dessa stämningar och tankefigurer präglas av oro och vrede, auktoritära drag och konspiratoriskt formulerade antaganden om att "medierna förtiger fakta". Stämningarna och tankefigurerna är obehagliga i sig, och ur det perspektivet spelar det ingen roll om de hyses av ett litet antal personer, av en större grupp eller av en majoritet av de boende.

Vi känner historiskt igen dessa auktoritära, konspirationsinspirerade stämningar och tankefigurer från både vänster och höger. Jag minns till exempel den auktoritära vänsterns tvärsäkra påståenden på 1970-talet om att borgerliga medier ljuger och "förtiger fakta". Det pikanta i Dagens Nyheters artikel är att det är delar av samhällets etablissemang som ger uttryck för dessa perspektiv. Stämningarna kan ses i ljuset av den den auktoritära, nationalistiska våg som på senare tid vuxit sig stark i stora delar av Europa.

Jag intervjuas i Dagens Nyheter angående reaktionerna på Björn av Kleens och Anette Nantells reportage.

15 kommentarer:

Tottifar sa...

Idén om Den Stora Mediekonspirationen cirkulerar inte specifikt i överklassen. Jag har hört den otaliga gånger från både medel- och arbetarklass (aldrig från överklass, endast beroende på att jag inte rör mig i dessa kretsar). Det vore väl mer förvånande än motsatsen om just överklassen vore vaccinerad mot denna vanföreställning. Överklassen är helt enkelt som folk är mest. De är varken smartare eller dummare än andra.

Unknown sa...

Att journalisterna (antingen som yrkesskada eller för att deras uppfattning drev dem till journalistjobbet) delar upp världen i "offer" och "förövare" är varken nytt, ostyrkt eller konspiratoriskt. Den mediala logiken kan inte bara säga "shit happens", utan någon måste alltid kunna pekas ut som skyldig.

I flyktingfrågan har denna instinkt gått bärsärk. Dels genom att utmåla flyktingarna som värnlösa offer för en hemsk omvärld (varför Grekland och Italien är så hemska som asylländer förklaras dock inte), dels genom att koppla ihop kritik av flyktingpolitiken med förövarna. Att ifrågasätta syrianernas berättelser var samma sak som att bomba syrianernas hem i Syrien.

Alla de journalistiska principer som journalisterna i andra fall älskar att stoltsera med, som källkritik, konsekvensneutralitet och opartiskhet, försvann helt när det fick någon koppling till flyktingar. DN blev regeringens hejarklacksledare och gjorde ett närmast nordkoreanskt reportage om Migrationsverket. Påståenden om flyktingarnas utbildning granskades aldrig, mycket få journalister ifrågasatte varför de papperslösa flyktingarna hamnade i Sverige och inte England, Tyskland eller Italien och det tog lång tid innan någon upptäckte att flyktingmottagandet kanske ska mätas per capita istället för i absoluta tal.

Aktiv konspiration? Nej. Ensidighet i rapporteringen och utelämnande av fakta? Visst. Just Dagens Nyheter verkar dessutom havererat fullständigt - Carema, Sandviken-rapporten och Migrationsverket är bara höjdpunkterna på deras journalistiska misslyckanden.

Sedan lyckas varken DN eller bloggägaren skilja på rasism och kritik av flyktingpolitiken. Det förstnämnda är numera mycket sällsynt i Sverige. Det sistnämnda gäller oavsett hudfärg, religion eller etnicitet hos flyktingarna. Om östermalmarna ansåg att flyktingar med ett frenelogiskt index över 16 skulle det vara tecken på rasism. Om de ansåg att kristna flyktingar skulle släppas in skulle det vara religiös särbehandling. Men östermalmarna är ju mot _alla_ flyktingar av högst pragmatiska skäl - framtida kostnader, brottslighet, förmågan till integration, ökade belastning på vård-skola-omsorg med mera.

Jag kan erinra mig många kommunister som sade betydligt värre saker om borgerliga partiledare än "ståndsrätt" utan att DN ägnade flera sidor åt detta. Och då var det en ideologi med lång historisk praktik av ståndsrätter, till skillnad från svenska tankesmedjor.

Orion77 sa...

Har just ögnat artikeln. Verkar vara mycket bra, ett gediget journalistjobb.

För mig har FRÅGETECKNET Reinfeldt blivit ännu större. Dels pga Ulf Adelsohns uppgifter om "beröringsskräcken", dels pga Reinfeldts uttalande nyligen, där han vidhåller sitt "öppna hjärta" (där jag anser att han har rätt. Europa skulle kunna klara detta om länderna samarbetade). Men VARFÖR avgick han omedelbart, på valnatten? Han borde ju ha varit kvar och styrt upp partiet efter valförlusten, istället för att fegt dra sin väg (visserligen förståeligt). Men när han nu återkommer, fåfängt, vad tror han kunna uppnå med det?

Migrationskrisen kommer att lösas genom EU:s sönderfall.

Anonym sa...

Jag reagerade på formen och framställningen - synnerligen tendensiös, och
faller de redan frälsta på läppten, med det egentliga syftet, sas lite missar målet.

För det första framgår inte hur många DN försökt få till intervjuerna, för den vinkling de vill, så det går att tänka sig att många avböjd, (som är kända), då har paret Ulf och Lena ställt upp, sannolikt efter moget övervägande, så man ska fråga syftet med varför man väljer att ställa upp på en intervju med DN? Om SD, man kan ju liseta ut med lilltån att reportaget iommer att vinklas, och Ulf och lena är inge duvungar, så de har alltså i akt och mening valt att ställa upp, det tycker jag hedrar dem, eftersom vi aldrig får reda på alla som fegar ur, vad blir belöningen? vinklad återgivning och en polarisering som DN önskar (hets), som Vidar N mycket riktigt uttrycker är enfaldig och förutsägbar, det är trist.

DN vänder på frågeställningen, vilket ger en ingång som mer står för DN än för saken.

Exempel:
2a kolumnen på sid 10. Fråga till LAL

Vad tycker du om en kanal som Avpixlat?
- "Ja menar vi har ju pressfrihet i det här landet"
- "jag tror kanske att det har blivit större och fått större tyngd om än om medierna hade varit lite mer nyanserade och skrivit det som faktiskt händer"

Utifrån detta mycket adekvata svar, bygger sedan DN upp teorin om medias förtigande" som om det är ett påhitt eller konspiration.

Fatkurm är debatten om åsiktskorrideoren inte är en teori, det är en öppen självklarhet, och dessutom är det bara att göra komparativa studier visavi Danmark och Norge, om mediaklimatet.

Alltså LAL säker något självklart, och sedan bygger man från detta vidare, genom att i felvänd ordning beskriva hennes läsvanor på Avpixlat.

Själv läste jag i studiesyfte Politiskt inkorrekt när den kom, gjorde två testinlägg och insåg med inlägg nr 3 vad det var, (inlägget som censurerades handlade om att man inte kan generalisera muslimer, det passade inte PI, dvs man förde en dogmatisk agenda, (inga övriga jämförelser med DN), men nyanseringen är central (saklig = neutralt språk och balanserad återgivning), och icke att förglömma, hederlighet vid citeringar, vad man väljer att high-lighta och vad i intervjun DN väljer att förtiga.

Alltså - DN vinklar det självklara LAL säger till något som blir onyanserat. DN behöver ju inte hålla med, men man måste ju kunna förstå andra synsätt även om man inte ¨håller med, vi är ganska många som anser att det finns en orsak till att SD gått som en raket i opinionen - och naturligtvis vill de som för den agenda som SD inte står för, inte kännas vid orsaksförklaringen, eller möjligtvis den starka korrelationen till varför SD skärdar sådan framgångar, det kan ju vara en slump, sambandet mellan den nya politiken efter 2002 när mp fick stort inflytande över i allmänhet avs regeringsmakten, och försvar och migration i synnerhet.

Förnekar DN och andra som bara ser ett rätt perspektiv, att det finns många som ser att det finns en orsak, där Sverige dessutom avvikit från övriga nordiska länder, och att Sverige tidigare inte haft ngt pop-parti, så ska väl inte vi som faktiskt sörjer att Sverige knappt går att regera, behöva skämmas för att vi anser att det i själva verket är svartvita perspektiv oc förenklingar, och den där korridoren, som är huvudförklaringen till SDs framgångar, och vad värre är, folkvandringen till just Sverige, som tyvärr hotar Schengen.

man måste inte hålla med, men respektera andra synsätt, nu drar DN till med stora bruntrumman, saken förfelas olyckligt. Detta att försåtligt lägga sina egna åsikter (agenda) i andra människors mun, är tacksamt, nära på banalt, Ulf gnäggar med, men frågan är om det är rätt, och om man tycker det, leder det rätt?
Fan trot S.W


I valet 2010 får Alliansen 49,3 % (det är ett bättre resultat än 2006, hövdingen regerade verkligen, men,,,, SD fick 5,7 % det ingick i kalkylen,


statsministern kunde sitta kvar med gamla RF. Mona åkte, mp kunde diktera lite, eftesom mp blev vågmästare, enligt

Anonym sa...

2002 var GP i upplösning när MP sprang över till det borgerliga läget för att förhandla om regeringsmakten, så upprör att man tillsatte en grundlagskommitté.
MP lät GP sitta kvar, kanske inte omskakad, men i vart fall upprörd.
2006 fick alliansen egen majoritet, genom att triangulera hårt, i synnerhet
kollektivavtal, sänka skatter för lågavlönade och fortsätta försvarspolitiken,
(fastighetsskatten gick man inte till val på, den råkade bara komma fram på förslag av KD, en ren tillfällighet....) GP kom inte åt hövdingen i debatten, eftersom han neutraliserat alla svåra målkonflikter som kunde bli problem i media.
Alliansen fick 48,2 % och rödgröna 46,1 %

2010 kom SD in i Sveriges Riksdag, det var en del strategi bakom det,
eftersom SD fått 2,9 % i valet 2006, så man potentialen, och man visste
erfarenheterna från NyD, Sverige avviker inte från andra länder avs pop.

Tydligare - siffror ljuger inte (även om många vill inte låtsas om dess faktum

_______2014______2010_______2006_____2002

Alli...39,4......49,3.......48,2.....44
S+Vp...36,7......36,3.......40,8.....48,2
SUM....76........86.........89.......92
rest...24........14.........11........8

-----------------------------------------

Svmp...43,6......43,6.......46,1.....52,9
Allimp.46........57..........53.......49
AlliSD.52........55..........51.......46

-----------------------------------------
Alli...39,4......49,3.......48,2.....44
Svmp...43,6......43,6.......46,1.....52,9
SUM....83........93..........94.......97

notera nu:
Rest...17.........7..........6........3

Marg.
SD.....12,9......5,7.........2,9.....1,6
MP.....6,9.......7,3.........5,2.....4,6
SUM....19,8......13,0........8,2.....6,5

SD+MP+FI+övriga
23......14.....9........7
andel röster att kalkylera på (av icke vågmästarpartier:

.......77........86..........91.......93

Detta innebär att de stora trad blockens andel av politiken minskar
och in kommer nya marginalgrupper, man behöver väl inte vara universitetsutbildat för att inse att med fler partier kommer fler intressen, och att SD och MP är varandras motpoler, Svveriges migrationspoliitik börjar avvika mot grannländernas, samtidigt som MP för vägmästarinflytande, varpå det rekylerar.
S.W

bergh sa...

"Styrkan i artikeln ligger i stället att den på ett förnämligt sätt gestaltar stämningar och tankefigurer som finns i delar av svensk överklass. Dessa stämningar och tankefigurer präglas av oro och vrede, auktoritära drag och konspiratoriskt formulerade antaganden om att "medierna förtiger fakta""

Ulf, menar du att dessa stämningar och tankefigurer på något sätt är mer representativa för överklassen än för medelklass och arbetarklass? Vad finns det för belägg för det?

Om inte, är det inte skumt att skriva artikeln som vore det ett överklassfenomen, när det är ett allmänmänskligt fenomen?

Anonym sa...

Detta är det centrala, ansvar är onödigt att utkräva, att peka finger åt vad det är för bakomliggande rationella kalkyler, positionerandet, som leder mot regeringsmakten, det räcker att konstatera att S hade:

... .....91.....94.....98.....02....06...10.....14

S........37,7...45%....36,4...40....35....30,7....32
M .......22.....22,4...22,9...15,3..16,2..30,1....23,3
SD........0.....0......0,4....1,6...2,9...5,7....12,9
Nyd......6,7....1,24...0,6....0,2...0.....0......0

SUM......66.....69.....60.....57.....64....66.....67
S+M+P+Mp.70.....74.....65.....62.....69....74.....74

Ska man behöva förklara det mest uppenbara? orsaken
till att pop inte fanns före 1991, och vad som hände
1991 när Nyd sjöng in sig, och sedan ändrade mediaklimatet
mycket effektivt, vi kan kalla det vad vi vill, pop åkte ut i kylan
och in dansade mp, notera Serien 65-62-69 sedan back on track 74.
Det är valet 2002 som avviker med en snygg omvänd normalkurva
valen före och efter, detta är ingen orsak, men en stark korrelation
på vår åsiktskorridor, och vill inte delar av vänstern erkänna detta
så ser det inte alls bra ut, för de svartvita trumvirvlarna.

För man kan inte veta på förhand, bara dra slutsatser i efterhand, men man kan veta, att hövdingen blev statsminister, med hård triangulering, att han lärde sig moderatläxan 2002, och att målet var regeringsmakten, det målet nådde han, och hade det krävts någon annan politik, hade han valt den, målet var att regera, inte vara snäll.

Hövdingen norpade en massa vänsterröster, det fanns bara vänster att norpa 2006,
Milda matilda:

......... 2002...2006..2010...2014
Alliansen.44 %...48,2..49,3...39,4
SVmp..... 48,2...46,1..36,3...43,6

Hövdingen upprepade mantrat "största blcok" regerar, som blev största konstellation, och han triangulerade allt han kunde för att norpa gröna röster
i synnerhet bland kvinnor, det var gröna frågor för hela slanten, eftersom ingen behövde täcka popluckan, ingen vaktade grinden, alla trodde att det gick att förtiga, SD precis som NyD, men så glömde man en sak, att den förespeglade verkligen måste stämma hyfsat med vardagen, det är en lärdom från DDR, vi kan kalla det felnavigering, om det känns bättre.

Det rekylerade det ordentligt 2014, vill inte DN detta, behöver man inte, DN kan blunda hur mycket man vill, det beror på vilken agenda man vill sätta, DN är inte direkt bakom flötet, frågan är mer, blir det bättre av att kleta samman SD, nazism och Östermalm, våra eliter i Sverige bor förvisso på malmarna, Södermalm är ett mp + Fi fäste av rang, SDs fästen ligger ute i landet, dit eliten skickat de flesta av alla som fått möjlighet att komma till Sverige, rätt eller fel, det blir ett problem, om börvärdet inte stämmer med ÄR. S.W

Anonym sa...


Östermalmarna är väl som folk är mest (det är inget speciellt med nedre Östermalm ), de ser väl samma sak som alla andra, som inte är kända och har ngt att bevaka, de som är kända är få, och många förtjänar sitt levebröd på att vara känd, så man kan inte dra några analyser alls, den här gången var det gemene man som satte trenden åt eliten, och det är just detta som är saken, ska man eller ska man inte, försöka förstå och förklara vad det kan vara som försatt oss i en situation med SD runt 20 %

Det spelar alltså inen roll vad eliten tror, det viktiga är vad gemenerna anser, och kanske har eliten ngt missbedömd sprängkraften med internet, hur en allt mindre del av befolkningen, dock eliten, lever i en DN-bubbla, bland annat, inkluderat SvT, SR bubbla, som delvis samstämmer med akademiker och domarvärlden, men sedan, finns det en annan värld, demos-världen, det är en annan sak, och demos kanske inte bryr sig om Östermalm, i vart fall gjorde man inte det i valet 2014, Borgarna förlorade, folkpartiet som är DNs traditionella åsiktspartner, gjorde ett nytt rekorddåligt val, vad mer behöver sägas?


Nä, DN lyckas vinkla till det mest uppenbara, med hjälp av några få utvalda "modeller" för överklassen, undrar om inte DN och Co tillhör samma överklass, så vad ska vi då med dessa generaliseringar till, svartvita stereotyper, som ligger farligt nära den där obehagliga brunsåsen, som DN försöker dränka ett självklart faktum, btw, så ska man inte gå in på avpixlat alls, man ska inte mata filterbubblan. Du är vad du surfar på, och den kunskapen, ditt beteende över tid, samlar någon annan tacksamt in, suck, det går ju all kartlägga hur folk kommer rösta bara genom att mäta hur de surfar - demokratisk digitalisering, och sökmotorerna skulle aldrig någonsin komma på tanken..... att sälja informationen vidare, nä, inte skulle man väl vilja påverka agendan? S.W

Torbjörn Larsson sa...

Hökmark tog i, men et verkar som alla är överens om den komspiratoriska populismens (ironiskt nog åt hållet globaliserade) utbredning.

@Erik: Varför just flyktingar ska ifrågasättas framgår aldrig i de främlingsfientligas monolog, och nu försöker du påskina att offren för ett krig (i syrianernas fall) inte är offer!? Hur många tror du sväljer det, kanske tillräckligt för att bilda ett parti, men sen då?

"varför de papperslösa flyktingarna hamnade i Sverige och inte England, Tyskland eller Italien", "framtida kostnader, brottslighet, förmågan till integration, ökade belastning på vård-skola-omsorg".

Bevis, relevans - de flesta uppskattningar säger att all migration är en vinst på få års sikt? Och sådana påståenden är just en "aktiv konspirationsteori" vare sig du inser det eller inte, vi andra gör det.

@Onio77: Hatet mot Reinfeldy var något nytt för mig. Låter lite magstarkt att beskriva ett personligt beslut av okänd anledning för "fegt", det vet vi inget om.

Kanske den politiska krisen har en politisk lösning, men den faktiska krisen bland flyktingarna lär ine lösas på det viset.

Anonym sa...

Ärligt talat tror jag inte svenska folket bryr sig ett dyft om vad Ulf och Lena ev tycker. Ett par åsikter i mängden, vilka kan tolkas på många sätt.
Kjell Eriksson

Ulf Bjereld sa...

bergh: Tankefigurer byggda av oro och vrede, auktoritära drag och konspiratoriskt formulerade antaganden om att "medierna förtiger fakta" finns i alla samhällsklasser. Men de formuleras inte på samma sätt i alla miljöer - klass spelar roll för hur vi uttrycker oss och hur vi sätter samman våra tankar.

Björn af Kleens reportage tycker jag på ett intressant sätt gestaltade hur delar av överklassen på Östermalm tänker och formulerar sig i dessa frågor. Det är också rätt ovanligt med denna typ av reportage i överklassmiljö. Jag har under åren läst desto fler reportage om hur dessa stämningar tar sig uttryck i motsvarande tankefigurer i till exempel bruksorter med hög arbetslöshet.

Anonym sa...

Jag är ingen vän av konspirationsteorier. I en debatt i gårdagen Studio Ett medverkade Adelsohns och ansattes av reportrarna. Deras svar var inte alltid så välfunna. Dessutom medverkade Helin ,fd chef på AB, och förnekade energiskt att media inte varit objektiva. Men jag har inte läst i AB eller någon annan rikstidning om riksdagens utredningstjänsts nyligen publicerade rapport om den katastrofala sysselsättningsgraden bland flyktingar som t ex visar att bara 25% av de i arbetsför ålder (20-64 år) har heltidssysselsättning efter 8 år. (Däremot rapporterade flera riksmedia om Arenas saga att vi tjänat 900 miljarder på invandringen.) Jag har otaliga gånger läst att Sverige och Tyskland "tagit ansvar" medan Danmark beskrivits som ett avskräckande exempel. Enligt Eurostats senaste statistik för 2015 tog Sverige emot 3 ggr så många asylsökande som Tyskland per capita, Danmark obetydligt färre, Finland, som också kritiserats tog emot fler än Tyskland. När det hänvisas till att flera journalister medgivit att de medvetet vinklat information för att "inte spela SD i händerna" och beskrivit hur åsiktskorridoren fungerat, bl a Grankvist, DN, Marteus och Dahlberg, Expressen, säger Helin att de räknas inte för de är åsiktsjournalister. Liksom han förnekar att de med avvikande åsikter stämplats trots att AB så sent som i december kallade Dahlberg, Arpi, PM Nilsson och Teodorescu för apokalypsens ryttare. Listan med det selektiva urvalet kan göras mycket lång. Jag instämmer i vad Widar Andersson, s, skriver: "Hela reportaget kan faktiskt läsas som en illustration till samtalet om förtigande medier. Att medierna i Sverige skulle ägna sig åt medveten mörkläggning och/eller förtigande av invandringens problem är inte sant. Däremot är det fånigt att försöka förtränga det närmast ryggmärgsmässiga valet av journalistisk vinkel i uppdelningen av snälla och dumma.
DN: s vinkel är solklar. De ”snälla” utgörs av Anne Ramberg och Jan Guillou och av en ung kvinna som hoppade av det moderata ungdomsförbundet för dess ”SD-vänlighet”. Allt som de ”dumma” säger tillrättaläggs av experter av olika slag. Det som de ”snälla” säger problematiseras eller tillrättaläggs inte alls.
Det är således fel att tala om sådant som mörkläggning och förtigande när det kommer till invandringsmediekomplexet. Det som är relevant att diskutera är däremot valet av vinkel." I gårdagen Studio Ett framträdde också professor Strömbäck: ”Teorin om medial mörkläggning saknar stöd i forskning, säger Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation vid Göteborgs universitet”.
https://www.facebook.com/tino.sanandaji?fref=nf&pnref=story
Det är ett intressant konstaterade då det inte existerar någon forskning som skulle bevisa eller motbevis att svensk media har mörkat om invandring. I andra länder har studier visat att media bias förekommer, skriver Tino Sanandaji. Fnordspotting, vars ideologi jag iofs inte delar har också en läsvärd kommentar till den absurda debatten
http://fnordspotting.blogspot.se/2016/03/nagot-om-dns-totala-genomklappning.html
Jag förstår att "migrationsförespråkarna" känner sig trängda. Novus nya undersökning som visade att 69% stöder en restriktiv migrationspolitik och bara 22% stöder den tidigare (en undersökning som enl Studio Ett inte redovisats i dagspressen) är ju ingen munter läsning för dessa. Visserligen hade den tidigare migrationspolitiken inte heller stöd av en majoritet av befolkningen, men med ett så kraftigt utslag kommer s och m inte att blunda för av ren självbevarelsedrift. Det kommer inte att hjälpa hur mycket Ulf än agiterar eller att Reinfeldt, fd statsminister, numera föreläsare med ersättning från riksdagen och ett föreläsningsarvode på 100000 kr och kommande jobb åt Wall Street, raljerar. För mig påminner han faktiskt mest om en dålig ståuppkomiker.
Klas Bengtsson

Anonym sa...

Ja - det riktigt intressanta, det ska DN har creed för - handlar indirekt om åsiktskorridoren, den rämnade efter att hövdingen föll, först krackelerade den, men höll ställningarna, men sedan i höstas brast den.

den utgör om inte annat en finstämd beskrivning på oss människor, vad som kan sägas av vilka under vilka förhållanden. Själv är jag kanske onödigt kritisk mot DN, men vinlägger mig att inte försöka skriva rakt över disk, snabbt, inte ens rätta stavfel, eller meningsbyggnad, tanken ska löpa fritt, utan eftertanke, just för att inte censurera sig, ängsligheten, vad ska andra tycka, det går väl så där, men det är ett bra test, att man i efterhand ska kunna säga, står jag för det här? (erkännas ska att jag ofta med inte alltid, uttrycker egna åsikter, ibland uttrycker jag åsikter jag själv inte har, det är bara nyttigt.

Kan man stå för det man skriver, offenligt, om någon skulle ställa upp en mot planket? kan man förena sina egna tanker, med en tänkt allsmäktig ängel, som symboliserar objektivitetens ideal, samtidigt som man försöker se andra synsätt, så inbillar i var fall jag mig, att man bidrar med något, kanske inte mycket, men ngt, att tänka utanför sig själv, och tänka sig in i andras synsätt är centralt, om man ska kunna påverka på ett djupare plan, annars skulle man se opinionsbildning som demagogi, trummar, manifestationer, visst, maktuppvisningar i form av demonstrationer är inte oviktigt, men viktigare är nog att emellanåt försöka förså, det motståndet måste vi erbjuda våra eliter, annars tror de från sina höga hästar, att demos är bokskap, som ska vallas och luftas lite vart 4e år, det kanske inte faller ngn in, att demos, på fullast allvar, ser våra politiker som våra egna valda ombud, att företräda våra (folkets intressen) mellan val, dvs Riksmötet i Riksdagen kan ur väljarnas synvinkel inte vara annat än en spegling av folkviljan, den är som sagt var rätt spretig, vad fan vill folket? S.W

Orion77 sa...

@Torbjörn Larsson: Hat mot Reinfeldt? Inte från min sida, men en oerhörd besvikelse. Att kasta yxan i sjön när det blir svårt ...

Ulf, Svenska Dagbladets Maria Ludvigsson demonstrerar idag ett utsökt exempel på "Surt, sa räven om rönnbären", i ilskan över att DN har presenterat ett suveränt reportage från Östermalm!

Karin Kirkland sa...

Skrämmande att vi haft en kulturminister med ansvar för mediafrågor som inte verkar respektera de pressetiska reglerna. Anser hon att alla media ska ta upp alla frågor alltid? På tidningsredaktioner känner man till mycket som man inte skriver om både om kungahus, politiker, överklass, arbetare och invandrare. Det handlar dels om nyhetsvärdering och om etiska regler. Det tydligaste tveksamma fallet under senaste tid tycker jag var fallet med ”terroristen” Moder Mothama Magid. Där var man väl snabb att gå ut med namn.

Hur många på Östermalm skulle SD räkna som invandrare med deras definition ”minst en utlandsfödd förälder”? I min släkt hamnar nästan hälften i den gruppen. Allt från min man, vars mamma föddes i Kina i en svensk missionärsfamilj för nästan hundra år sedan, till den som kom som flykting från Bosnien. I mina hemtrakter är flyktingar från Jugoslavien konflikten nu kommunalråd i två kommuner.

På en bussresa från Öland till Stockholm nyligen satt jag framför en ensamkommande från Afghanistan som hade ett livligt samtal med två svenska kvinnor i sextioårsåldern.
Trots att han bara varit i Sverige i åtta månader var hans ordförråd stort och han kunde till och med skämta på svenska. Nu hade hans mamma och yngre syster kommit till Täby. Hans pappa var dödad. Innan jag steg av bussen hade kvinnorna och han blivit vänner på facebook och de hade hunnit varna honom för Täby.

Att anhöriginvandringen minskas tror jag gör integrationen svårare. Förutom att vara mänskligt humanare att tillåta anhöriga att komma på ett säkert sätt skulle det inte göra könsfördelningen jämnare?