2015-11-08

Okej, ni vill tala om volymer?

Ni säger att ni vill tala om volymer? Nåväl, låt oss tala om volymer.

Det var en gång en liten by där det bodde ungefär 500 personer. Det var inte vilken liten by som helst, utan en av världens allra rikaste och välmående byar. Byborna tillhörde de friskaste, lyckligaste och mest välutbildade människorna i hela världen.

En dag kom det nio flyktingar till den lilla byn, och frågade om de kunde få skydd. De hade förföljts i sina egna byar, några av dem hade flytt från krig. Två av dem var ensamma barn som flytt utan föräldrar.

De nio flyktingarnas förfrågan skapade stor oro. De allra flesta av byns 500 invånare ville hjälpa dem och gjorde vad de kunde för att ge dem skydd. Andra bymedlemmar rasade. De nio flyktingarnas ankomst beskrevs som den värsta flyktingkrisen någonsin, och att det var "omöjligt att ordna sängplatser" för dem. En del bymedlemmar brände ner hus som det var tänkt att de nio flyktingarna skulle bo i. En ledarskribent på byns borgerliga tidning krävde att kommunstyrelsen skulle ombildas, att ledande kommunala tjänstemän skulle avskedas och att byns läkare skulle röntga handlederna och tänderna på de två barnen för att undersöka om de verkligen var barn. En annan borgerlig ledarskribent ville hantera flyktingfrågan genom att sätta in militär för att kontrollera byns gränser.

*

Min avsikt är inte att raljera. Jag har den djupaste respekt för de utmaningar som flyktingströmmarna i Europa innebär och för det fantastiska arbete som så många människor lägger ned på att ge flyktingarna ett hyggligt välkomnande. Sveriges flyktingmottagning i dag motsvaras proportionellt just av nio flyktingar till en by på 500 personer. I Europa som helhet är "volymerna" proportionellt ännu lägre. Den repressiva volymfixerade retorik som nu tenderar att få fäste i den flyktingpolitiska debatten tenderar att dölja de viktiga frågorna - hur vi bäst ger de ankommande flyktingarna en rättssäker behandling, hur vi löser deras behov av boende och hyggliga livsvillkor under den första tiden här, hur deras närvaro kan bidra till att skapa fler jobb, samt förbättra integrationen.

I morgon måndag 9 november uppmärksammas minnet av Kristallnatten, t ex i Göteborg enligt nedan. Jag uppmanar bloggens alla läsare att efter förmåga delta i manifestationerna. Och ta gärna med er några ord av Stig Dagerman på vägen:

Fågeln väljer flykten. Vi valde den icke.
Flykten valde oss. Därför är vi här.
Ni som ej blev valda - men ändå frihet äger,
hjälp oss att bära den tunga flykt vi bär!
35 kommentarer:

Unknown sa...

Bra sj´krivet. Har delat uppmaningen till fackeltåget.

Anonym sa...

Ulf bor i Göteborg Sveriges näst största stad. där bor det 500 000 innevånare, jämför detta med en by på landsbygden på 500 innevånare och plötsligt flyttar 250 flyktingar in i det nedlagda konferenshotellet. Det motsvarar 250 000 flyktingar i Göteborg, vad säger Ulf om detta scenario. Allt beror på från vilket håll man ser problemet.

Anonym sa...

Siffrorna du använder har ingen som helst verklighetsförankring. Nio på femhundra, visst det vore väldigt trevligt om det var så enkelt.

Vad händer nästa år? Och året efter det? Det verkar inte som strömmen avtar. Om den någonsin gör det. Så länge vi behåller nuvarande regelverk kommer andelen folk som söker sig hit aldrig avta.

Kurt Wicke sa...

Det beror mindre på från vilket håll man ser problemet, utan vilka antaganden man har bakom sitt resonemang. Anonym, exempelvis, tycks anta att byar med 500 invånare på landsbygden mår ganska bra, om det inte kommer "främlingar". Anonym glömmer då bort att byar med 500 invånare i regel har drabbats av indragen samhällsservice och följaktligen stora avfolkningsproblem. Vilket innebär att ett tillskott i invånarantalet kan innebära att byn överlever. Men då ställer man förstås inte frågan om den renrasiga svenskheten. (Men låtsas att det är de 500 invånare själva skall introducera de 250 nya i livet i Sverige).

Anonym sa...

Nu måste nog S titta lite utanför gränsen (EU)
Det där EU-projektet gick inte som alla tänkt sig,
och Euron (som Sverige röstande nej till) är den främsta orsaken,
jämte fri rörlighet av människor, (Schengen), som tar bort gränserna.

Det är nog dags att S talar om för väljarna att detta innebär union, och
att det finit med en nationell välfärd, för varför skulle inte EU-medborgare
flytta dit där de har bäst villkor, det är en rättighet, och ska respekteras,
villkoren för många är under all kritik, och det innebär ingenting annat än'
solidaritet,d vs transfereringar från rikare till fattigare regionen.

Men nu kommer hända grejor:

Del av Camerons lista över förändringar som GB tänker kräva i villkoren för sitt medlemskap i EU. Annars kommer landet att lämna EU.
(the power of good-bye)Storbritannien ska friskrivs från EU:s mål om
- en allt tätare union (Hurra hurra hurra för England), eftersom en EU-union innebär att politikerna avskaffar demokratin, (EU är inte demokratiskt ett dugg, utan en styggelse, just för att unionen kallar sig demokratiskt. då är det bättre med en diktatur, som utger sig för att vara ickedemokratiskt :-)


Cameron vill föra tillbaka makten från Bryssel till de nationella parlamenten.

Hear hear - nationell rådighet = demokrati, alla som säger emot, får fundera på vilek demokratisk skola de tillhör, Orwellskans godhetsdepartement?


Kravet på att göra det mindre attraktivt för andra EU-medborgare att flytta till Storbritannien. EU-medborgare från andra länder som tar jobb i Storbritannien, måste vänta i fyra år innan de har rätt till någon form av bidrag, till exempel barnbidrag.

Jo, det är ju självklart, det går inte att ha mer generösa villkor i en del än en annan, utan att människor kommer att flytta. Rätten att få bostad i Sverige blir inte billig, och ska garanteras av kommunerna, så dessa är så klart helt körda i en full union, dvs lokalt självstyre.

"Kritiker hävdar att det strider mot EU:s grundregel om fri rörlighet och att ingen EU-medborgare får diskrimineras genom sämre villkor."

Jo, den där friheten är nog bra som policy, men när det sker anstormning till våra socialkontor, som har en budget att följa, och arbetsmiljövillkor, fackliga rättigheter och ska arbeta 37 h per vecka, så är det inte lika enkelt längre, om inte sociala skyddsnäten är lika, så blir det länge kö på ett ställe än andra. Som medborgare i Sverige har man överlägsna rättigheter mot andra EU-medborgare, och det är vara att välja; lägra för alla, eller nuvarande nivå för färre, att låna är bara att skjuta frågan framåt, och lita på att Bryssel fattar beslut åt åt, och numera vet alla vad som gäller, Sverige avviker från alla andra länder, eftersom vi har råd. S.W
S.W

Anonym sa...

Jepp, då måste det vara samma regler i hela EU, och samma skatteregler (skattemoral), och det går att fundera på om det går att exptera Svenska principer till tex Grekland eller om det riskerar att bli tvärt om. Det finns en uppenbar risk för att de fattiga blir kvar, (i fattiga Svenska regionen) och de rika flyttar, tex till kanalörarna, där våra riskkapitalbolag redan är lokaliseirade, då det kommer att bli fler.


Cameron möter kritik från de egna konservativa, som ju redan vet vart hän det barkar. Europaskeptikerna säger öppet att kraven är alldeles för försiktiga och att Cameron bedriver ett spel för galleriet.

Jepp, det måste C göra, men britterna vet redan vad som är i faggorna, med det skuldtyngda EU, och att det hänger på några få länder, Tyskland, Holland, Belgien /halva) och Finland. Danmark har undantag. Alla kan inte hänga på¨Tyskland, och snart kommer nya krav om räddningspaket från Grekland, dvs att man vill att EU ska ge ut Eurobonds, EU kommer att låna sig ur krisen, och behöver Sverige, här ska man nog vara försiktig. Det är inte kronan det handlar om, utan att pantsätta skattekraft, och nu har Sverige som en del av moderat strategi skaffat sig vissa egna problem, så skattekraften i 11 av 290 kommuner räddar nog inte heller Bryssel.

Cameron har utlovat en folkomröstning om EU-medlemskapet när förhandlingarna är klara.

För han vet att Bryssel måste säga nej, och då slipper England, och blir det en folkomröstning, så kommer både torries pch labour säga nej, utgången är redan klar.
Tom Cnarl Bildt är utomordentligt bekymrad, och Holland kommer svänga åt England till, och så är det Bayern, den lilla Bundesrepubliken sätter man sig inte på ens från Berlin

I opinionsundersökningarna leder EU-a hängarna, men detta bygger ju på att det inte ska bli en full federation, och när medbrogarna får reda på det meer tydligt, vad det hela går ut på, så kommer det att säga nej. Avståndet mellan ja och nej har krympt rejält till följd av den pågående flyktingkrisen och då går det i princip inte att ta sig till England, som är en ö och har stenkoll på gränsen.

Det fanns en anledning till att reinfeldt tog bort "synnerlgien" ömmande skäl före valet, och haft EU- slappaste regler för borttappade pass, och att man inte har anmälningsplikt för inresa till Sverige. Nya moderaterna har inför 2014 satsat prcis allt på ett kort, att gå mot federation, och sas flytta makten till Bryssel. Det är inget att hymla om, och kanske tom ska respekteras, men om saker inte går som man trott, så är det ganska dumt att vara så radikal, 100 gånger mer radikal är vänsterpartiet, för om Svenskarna inte ville gå med i Euron, varför skulle vi då gå med i energiunionen, som är andra sidan av myntet på Euron, dvs jakten på realt kapital, beskattningsbara medborgare, råvaror och energi. Sydeuropa har ont om energi, ont om välfärd och ont om intäkter. S.W

Unknown sa...

Nja,…Enkla liknelser som riktar sig till patos har vi sett mycket av senaste året. Vad med att ta exemplet några steg till och konkretisera vad det skulle innebära för de nuvarande invånarna i byn att det varje år tillkommer 9-10 personer + ytterligare anhöriga, och som under ett stort antal år kommer att leva på frukterna av det välfärdssamhälle som de arbetsamma byborna har samlat ihop genom generationer.

Som socialdemokrat borde författaren offra en tanke på det välfärdssamhälle som generationer av Socialdemokrater har byggt upp där tanken var att alla skulle bidra för att sedan få vara med på att dela på frukterna av den nationella tillväxten. Problemet är dock att Ulf Bjereld och vi andra medelålders inte kommer vara de som drabbas i första hand av tokigheterna med den nuvarande förda politiken. De som drabbas är istället de som redan bor i utsatta områden där välfärdssamhället drar sig undan; De som redan har spenderat många år av sitt liv i ett land som bakom de stora orden inte har erbjudit möjlighet för jobb och framtid. Det samhälle som Ulf Bjereld’s meningsfränder har byggt upp är de facto sämst i Europa i genren integration när vi ser på det faktiska resultatet.

Anonym sa...


Du glömmer att av de 500 i byn står 20% utanför arbetsmarknaden.
400 kvar. Av dessa har kanske hälften beskattningsbar inkomst.
Det blir alltså 200 som ska betala för ytterligare nio personer.
Dessa kostar (enligt Ruist) 70 000 kr/år i transfereringar.
Alltså ytterligare 4000 i försörjningsstöd före skatt på varje skattebetalare.
De nyanlända betalar inget till byns nödvändiga utgifter: skola,sjukvård,
vägar, men de utnyttjar vår gemensamma infrastruktur.Enligt beräkningar
från Norges SCB kostar varje utomvästlig invandrare 4 mkr under sin livstid.
Byn gör alltså i detta fall ett åtagande om 36 mkr, eller 180 tkr per skattebetalare.
Allt detta gäller då endast ett år.
Så ser vi också att svenska kommuners skuldsättning ökar dramatiskt. /Anders Nilsson

Anonym sa...

Ja, det kommer 9 flyktingar första året. Åren innan har det redan kommit 30. Nästa år kommer det 20 till. Året efter det kommer det ännu fler.

Det tar i genomsnitt 7 år innan hälften av dessa har jobb. Då har flera av dessa personer subventionerade löner. Resterande lever på bidrag, många får aldrig jobb. Kvinnorna söker inte jobb, eftersom kvinnor i deras kultur sköter hemmet.

Alla de nya invånarna koncentreras i ett område. Där pratas det inte svenska, och byns urinvånadre är inte välkomna i detta område.

Brottsligheten ökar i byn, samtidigt som resurserna till byns polis dras ner för att de nya invånarnas bidrag kostar för mycket.

Skolan är full, men de nya invånarna måste ändå få plats så klassen blir större och stökigare.

Urinvånarnas barn kan inte flytta hemifrån. Bostadsköän är lång och blir allt längre då de få lediga bostäderna ges till de nyanlända, utan kötid.

Religion tar plötsligt plats i den offentliga debatten i byn. Tidigare har man inte haft ett religiöst perspektiv, men nu gäller det allt. Skolmaten måste plötsligt vara halal, skolavslutningen får hållas i gympasalen, en Moské byggs för skattepengar. Någon av de nyanlända åker ned till syrien för att slåss för IS.

De barn som kommer in ser suspekt mycket äldre ut än de barn som redan bor i byn. Men de har inga ID-handlingar och inget sätt finns att ta reda på sanningen, så man får helt enkelt tro dem. Fler och fler sådana barn kommer.

Kostanderna skenar, och inget stopp finns i sikte. Landen de kommer ifrån har antingen krig eller oroligheter som inte ser ut att ta slut de närmsta åren. Men majoriten flyr frånländer där situationen är ännu mer permanent. Fler busslaster anländer även fast stadens stadshus och gympasaler redan är fullbelagda.

Stadens tandvård har plötsligt 5 års kötid. Pensionärerna i staden blir liggandes i nedsölade blöjor för de få vårdresurser som finns läggs nu på att behandla personer med krigsskador.

När urinvånarna börjar klaga eller ifrågasätta om detta är en hållbar utveckliong bemöts de av rasistanklagelser. De retirerar till anonymiteten på internet, då deras åsikter och oro bespottas om de yttrar sig i verkliga livet. Plötsligt kommer expressen och knackar på med en kamera hos en av invånarna. Han hängs ut som rasist på löpsedeln efterföljande dag, han hade skrivit på internet och en vänsterorganisation hade lyckats leta fram hans riktiga namn.

Resterande invånare flyttar ifrån byn i takt med att levnadsstandarden sjunker. Kvar blir de svaga och äldre. Skatteintäkterna sjunker i takt med att kostnaderna stiger.

Inget problem?

Karl Persson sa...

De boenden som ordnas just nu är självklart tillfälliga, det handlar bara om att ge människor tak över huvudet medan de väntar på att få sina asylskäl prövade. Det är så klart inte meningen att människor ska bo permanent i konferenshotell på landet eller i tältläger.

Nästan alla invandrare som får uppehållstillstånd har flyttat till Malmö och Stockholm. Om människor själva får välja söker de sig till storstäderna, inte till små byar på landet. Regeringen har äntligen fått till en överenskommelse med allianspartierna så att nya medborgare kan fördelas mer jämt över landet. Nu slipper en handfull kommuner att ta hela ansvaret och ingen kommun riskera att ta emot oproportionerligt många.

Nuvarande regelverk tillåter bara att de med giltiga asylskäl får stanna, så har det alltid varit. Det handlar om en väldigt liten grupp i världen. Det är självklart att strömmen av flyende människor avtar, det finns inte hur många människor som helst i exempelvis Syrien och de söker sig till grannländerna i första hand. Som Ulf säger är det en liten grupp människor sett till hela landet och sett till hela EU ännu mycket mindre.

Det kommer många flyktingar från Syrien just i år och kanske nästa år (i förhållande till hur många som brukar tas emot varje år), för situationen där är akut just nu. Men när situationen i Syrien förbättras kommer det att avta igen. Det är 100% säkert för det är en begränsad mängd människor det handlar om och krig tar för eller senare slut.

De flesta flyktingar som bor i Sverige idag kommer från Balkan, Irak, Afghanistan, några från Somalia, och nu en grupp från Syrien alltså. De är människor som flytt undan krig. Det senaste decenniet beror det direkt på krigen i Mellanöstern. Det bästa sättet att motverka flyktingströmmar är alltså att verka för fred i vår omvärld. Men just nu måste vi hjälpa de som är på flykt undan islamister, krigsherrar och supermakter, det är det enda moraliskt riktiga och det är också ett internationellt ansvar Sverige och de flesta andra länder i världen åtagit sig.

Det är dessutom bra för Sverige. Det bidrar till ekonomisk tillväxt på sikt, det leder till rikare kultur och vi får bättre kontakter med andra delar av världen vilket kan leda till förbättrade handelsrelationer och annat. Det finns alltså bara goda skäl att hjälpa, det borde vara en självklarhet.

Anonym sa...

Karl Persson:

De boenden som anordnas idag är mycket riktigt tillfälligga. Och om vi knappt klarar av att ge folk en gympasal att sova i, hur dks vi då klara av att ge dem en permanent bostad? Speciellt i städer som malmöä och Stockholm där man måste stå i kö i 10 år för att få ett boende. Men alternativet är att de får bå i döende bruksordet, där några jobb garanterat inte finns att hitta.

Det är inte en liten grupp människor som stannar. Det är 78% av alla som ansäöker som får bifall, enligt migrationsverekt statistik för 2015. Se den här:

http://www.migrationsverket.se/download/18.7c00d8e6143101d166d1aad/1446451020900/Avgjorda+asyl%C3%A4renden+2015+-+Asylum+desicions+2015.pdf

Om du har läst lite vet du att polisen har en kö med 17000 (!!!) avvisningsärenden. Om man får avslag på sin asylsökan kan man söka igen efterr 4 år. Då får nästan alla godkänt. En person som får avslag kan halet enkelt stanna och ansöka igen.

På detta hgar vi anhöringsinvandringen, som gör att för varje person vi ger asyl har vi en lagstadgad skyldighet att ta emot deras närmaste.

Jag har följt situationen i Syrien i över 4 år. En sak vet jag säkert, och det är att kriget är långt ifrån slut. Och även efter att rkiget är slut kommer det ta minst 15 år innan landet stabiliseras. Titta bara på Irak, där tog kriget officiellt slut 2004, men det blev inte fred för det.

Personer som kommer från Afghanistan, Balkan, Somalia och eritrea flyr inte från krig. Det är inget krig i deras länder. de är till största del ekonomiska flyktingar som vill ha ett bättre liv. Om du tror att det är krig i Eritrea eller Balkan så har du fel.

Vi har inga grtänskontroller, vi har inte resurser fvör att avvisa dem som nekats asyl, vi vet inte vilka som kommer till detta land. Att då utttala sig om att "endast de med giltiga asylskäl får stanna" är otroligt naivt.

Samma sak gäller teorin om att detta är en vinstaffär. Inget land har någonsin varit i samma situation som sverige befinner sig i nu. Att hävda att du vet att detta leder till vinst är på sin höjd en gissning. Allt tyder på motsatsen. Normmänen räknar på att varje utomeuropeisk asylflykting kostar över 4 miljoner under sin livstid. Dessa människor kommer aldrig att jobba ihop 4 mille i skatteintäkter.

Anonym sa...

En fråga till Karl Persson: Under de senaste 20 åren har invandrare som grupp inte försörjt sig själva. Deras sysselsättningsgrad har i stort sett varit konstant ock många procentenheter för låg. Senaste AMS- statistiken visade på 21,6% arbetslöshet för invandrare mot drygt 5 i snitt. Jag vet iofs att sådana argument inte biter på dig och den som har bloggen, men det vore intressant att veta vad som är lång sikt.

Anonym sa...

Viebäck, nära Nässjö, 55 invånare fått 200 nya grannar från Syrien eller Lundsbunns kurort, 700 invånare, ska få 800 nyanlända.

Karl Persson sa...

@Anonym 6:34 em:
Det beror helt på vilka insatser man gör för att människor ska bli självförsörjande. Men ekonomerna verkar ganska eniga i att vi behöver mer arbetskraft i framtiden.

Jag tror man behöver satsa på att individanpassad utbildning för långtidsarbetslösa och nyanlända. Snabbt avgöra vilken utbildning folk har och sedan erbjuda kompletterande utbildning som svarar mot deras färdigheter och arbetsmarknadens behov, t.ex. för att lösa bristen på vårdpersonal, få bättre service på ålderdomshem, osv.

Bra läge att göra infrastruktursatsningar också, rusta upp VA-systemen, bygga ut järnvägen (höghastighetsbana?), nya bostäder, internet på landsbyggden, osv.

Om man ingenting gör så tar det som allra längst tills dess att nya generationer växer upp i Sverige med svensk utbildning och med svenska som förstaspråk. De kommer då att ha ungefär samma förutsättningar som barn med föräldrar födda i Sverige, i alla fall om man bortser från diskriminering och socioekonomiska faktorer. Diskriminering och ekonomisk ojämlikhet kostar samhället väldigt mycket, så det är viktigt att motverka det också. Det är det man gjort innan uppfattar jag det som (inget alltså), det var inte så bra.

Allianspartierna vill ge mer bidrag till höginkomsttagare i förhoppningen att de ska anställa flyktingar som hembiträden. Det tror jag är den sämsta lösningen av alla.

Så, som sagt, det beror helt på vad man gör nu.

@Anonym 7:19 em
Det är som sagt tillfälliga boenden medan människor väntar på att få sina asylskäl prövade, efter det så kommer de naturligtvis få permanent boende på annan ort.

Anonym sa...

@ Karl Persson sa...
Jag uppfattar att ditt svar på min fråga är förhoppningar. Min egen politiska utgångspunkt är klassisk - inte postmodern - socialdemokrati.
Behovet av arbetskraft: Sverige har i många år haft födelseöverskott. Fertiliteten är drygt 1,9, bland de absolut högsta i Europa. I Tyskland som tar emot väsentligt färre invandrare per capita är den bara drygt 1.3 liksom i många andra länder, t ex Italien, Spanien Baltikum osv. Enligt AMS ökade andelen kvalificerade jobb med 450 000 under den senaste dryga 10-årsperioden medan enklare minskade med 100 000. Av flyktingarna har bara 10% (enligt vad de själva uppger) egentlig akademisk examen medan majoriteten har mycket låg utbildning. Detta går naturligtvis på tvärs med arbetskraftsbehovet.
Jag har ett långt yrkesliv som stadsplanerare. Vi har t ex ingen som helst möjlighet att bygga bort bostadsbristen under de närmaste åren. Regeringen ambitioner på 250 000 bostäder kan t ex ställas mot boverkets bedömda behov på 450 000. Dessutom är det så att de flesta som efterfrågar bostäder, nyanlända och ungdomar inte kan betala de höga hyrorna i nyproduktionen. De infrastruktursatsningar du vill göra kräver kvalificerad personal.
Att socialdemokraterna nu utvidgar pigavdraget beror naturligtvis på att invandrarna ska få fler jobb, jobb som måste skattefinansieras. Det är samma som nyliberalerna har som "lösning", sänkta löner. Det har jag varit kritisk till länge men det är en oundviklig konsekvens av politiken. Själv har jag i över två år pläderat för en tredje linje i migrationspolitiken, en linje där vi inte tar emot 3 ggr så många som Tyskland per capita, vilket vi gjort under flera år men det hat varit omöjligt att få gehör för inom s.
Det har gjorts massor för att ge invandrare bättre förutsättningar men trots det vxer segregation och utanförskapsområden. Trots extra resurser till invandrartäta skolor är studieresultaten ofta usla. Studier som gjorts visar att 30% av de försämrade PISA-resultaten beror på invandringen (Heller Sahlgren 2015).
Jag tycker det är tragiskt att vi fått en vänster som driver en politik där de svagast i samhället får betala det högsta priset. De argument som framförs är moraliska. Nästan aldrig ser jag faktabaserade argument. De ekonomiska argument som framförs - t ex Arenarapporten om vinster på 900 miljarder i vinst sen 50-talet avfärdas av t ex invandringspositiva forskaren Ruist som oseriös och utan värde.
Nu kan man hävda att asylrätten inte är en ekonomisk fråga, vilket iofs är sant. Men vilken "asylrätt" har en garantipensionär med en bruttopension på under 8000 kr per månad jämfört med en ensamkommande från Afganistan som enligt Svenska Afgankommitten ofta "flyr för att tjäna pengar för att kunna försörja sina familjer" och som kostar oss uppemot 2000 kr per dygn i omhändertagande? Man ska inte ställa grupp mot grupp heter det. Men politik är att välja. Vi gör privatekonomiska val varje dag. Samma gäller i politiken. Dock utgår jag från att de som nu kritiserar alla restriktioner i migrationspolitiken är så hederliga att de inte klagar när konsekvenserna blir ännu mer uppenbara än idag. För det kommer de att bli.

Karl Persson sa...

@Anonym 6:30 em:
"Och om vi knappt klarar av att ge folk en gympasal att sova i, hur dks vi då klara av att ge dem en permanent bostad?"
Det är ett stort problem att många av de tilltänkta boendena brinner upp. Det är en utmaning för polisen att stoppa mordbränderna. Kommunerna tvingas ta fram nya tillfälliga boenden till mycket högre kostnad än normalt. Vad bränderna kostar samhället vågar jag inte tänka på. Pengar som kunde gått till att ta hand om våra gamla och sjuka. Tack och lov har inte någon fått sätta livet till ännu.

Bostadsbristen har varit ett problem länge och det blir också en utmaning för regeringen. Jag tycker man kan fundera på ett nytt miljonprogram, det skulle skapa både jobb och nya billiga funktionella lägenheter. De borgerliga vill nog hellre ha privata initiativ gissar jag.

"Titta bara på Irak, där tog kriget officiellt slut 2004, men det blev inte fred för det."
Nej det har du rätt i, men det kommer inte många flyktingar från Irak idag heller, Flyktingströmmen från Irak var tillfällig, precis som den är från Syrien.

"Personer som kommer från Afghanistan, Balkan, Somalia och eritrea flyr inte från krig. Det är inget krig i deras länder. de är till största del ekonomiska flyktingar som vill ha ett bättre liv. Om du tror att det är krig i Eritrea eller Balkan så har du fel."
Jag pratar om de som flytt till Sverige och bor här idag, inte om nyanlända (de kommer främst ifrån Syrien i dagsläget). De från Balkan kom under Jugoslaviska krigen på 90-talet. I Somalia råder inbördeskrig fortfarande. Om det inte är krig i Afghanistan undrar jag varför svenska försvaret är där på plats med ISAF. Eritrea nämnde jag inte, jag tror inte eritreaner är en stor invandrargrupp i Sverige? Exakt vad situationen är där vet jag inte men det ligger nära Somalia, jag gissar att det kan hänga ihop.

Som sagt, ekonomiska skäl är inte giltiga asylskäl, man får inte uppehållstillstånd i Sverige av ekonomiska skäl och har aldrig fått det.

Det jag pratar om är de som kommer hit och har skyddsbehov och alltså giltiga asylskäl (och den tillhörande anhöriginvandringen).

Karl Persson sa...

@Anonym 6:30 em:
"Vi har inga grtänskontroller, vi har inte resurser fvör att avvisa dem som nekats asyl, vi vet inte vilka som kommer till detta land. Att då utttala sig om att "endast de med giltiga asylskäl får stanna" är otroligt naivt."

Vi har självklart gränskontroller (för resenärer som kommer utifrån Schengenområdet), vi har dock inte gränskontroller för de som kommer från andra EU-länder sedan vi gick med i EU-samarbetet. Innan det hade vi inga gränskontroller gentemot våra nordiska grannländer. Vi har aldrig haft särskilt mycket gränskontroller även om vi i dessa avseenden i praktiken är en ö och skulle ha mycket lätt för att kontrollera gränserna om det uppstår behov.

"Samma sak gäller teorin om att detta är en vinstaffär. Inget land har någonsin varit i samma situation som Sverige befinner sig i nu. Att hävda att du vet att detta leder till vinst är på sin höjd en gissning. Allt tyder på motsatsen."

Nej det är inte bara en gissning: http://www.svd.se/invandring-en-ekonomisk-vinst

Flyktingar är inte något nytt, krig, katastrofer och de som flyr från dem har funnits i alla tider.

Australien, Kanada, Nya Zeeland har alla högre andel utlandsfödda än Sverige. Över 20 procent, var femte medborgare är född i annat land. Det länderna håller inte på att gå under precis.

Anonym sa...

Att praktiskt hantera migranter/flyktingar/asylsökande är en stor fråga.
En annan fråga som inte adresseras tillräckligt är den politiska konsekvensen. Att svenskarna inte är nöjda med inströmningen av hundratusentals flyktingar är uppenbart och en fråga som hittills inte tillräckligt tas på allvar av politiken. Sannolikt ser vi ett nytt Sverige efter nästa val...! Förmodligen en chock för vårt politiska etablissemang, vår politiska självbild och vår politiska elit.
Underbart är kort... och nu är det snart över! Beklagligt nog.

Anonym sa...

Karl Persson: Du har rätt, Australien, Kanada, Nya Zeeland har fler utlandsfödda. Men de ställer extremt höga krav på sina invandrare. De tar gräddan av världens migranter, och jag vet inte om jag tycker det är positivt att braindraina ursprungsländerna på det sättet.

Anonym sa...

Det är klart att vi har råd att ta emot alla dessa flyktingar. MEN. Det som har saknats är en nykter diskussion om vad det kostar och vad för slags uppoffringar samhället får göra. På tv ser folk politiker som säger att det inte är någon belastning över huvud taget, men går man ut i verkligheten blir det påtagligt att samhället inte lyckats integrera det senaste decenniets invandrare, och på sätt och vis skapat en ny underklass. Det blir en dissonans utan dess like. Ta exemplet Malmö, som trots att staden har ett extremt gynnsamt geografiskt läge, skulle ha gått i konkurs för länge sen om inte övriga landets kommuner pumpat in miljard efter miljard i deras budget.

TLDR: Vi har råd men folk vill gärna veta vad det kostar ändå.

Anonym sa...

@ Karl Persson sa
"Nej det är inte bara en gissning: http://www.svd.se/invandring-en-ekonomisk-vinst". Tyvärr har OECD själva medgivit att rapporten feltolkats och inte innebär vad du påstår. DE enda två svenska studier som är gjorda i modern tid är prof Jan Ekbergs som gjordes på uppdrag av regeringen och av Joakim Ruist vid Handels i Göteborg. Båda kommer fram till att nettokostnaderna är omkring 2% av BNP. Observera att studierna gjordes före den kraftiga ökningen. Ideologiska inlagor från nyliberaler och Arenavänster är politiska pamfletter av lika lite värde som de från SD. Om du ska hitta korrekta uppgifter måste du gå till källorna. Australien, Kanada och Nya Zeeland har har främst arbetskraftsinvandring. När de tar emot flyktingar väljer de ut de mest välutbildade. När Svenska Afgankommitten säger att många ensamkommande citat "flyr för att tjäna pengar för att kunna försörja sina familjer" så tyder det inte på starkt skyddsbehov i första hand, särskilt som många bott i Iran i åratal. I den postmoderna världen gäller tesen framför verkligheten. I mitt gammaldags socialdemokratiska Sverige var falsifierades sådana teser.

Anonym sa...

Karl Persson


Kanada har en smart selektiv invandring! De tar bara in dem de anser landet behöver.

Ulrika

Anonym sa...

Även om det smärtar mitt socialdemokratiska hjärta: äntligen sätter ett anständigt parti - moderaterna - ner foten och kräver gränskontroller plus tillämpning av Dublinförordningen, dvs i praktiken i stort sett stopp på mottagningen. Regeringskris eller fortsatt kaos?

Karl Persson sa...

@Anonym 2:14 fm:
Jag upplever det du skriver som en rad ogrundade farhågor. Jag är inte heller anhängare av postmodern relativism så där kan jag bara gratulera.

Fruktsamhetstalet är 1,9 nu, 2000 var det 1,5, befolkningstillväxten var 0,9 % 2014, 2000 var det 0,16%. Hade vi inte invandringen hade vi inte haft någon befolkningstillväxt.

Du verkar ha missat vad jag skrev om utbildning: Det är viktigt att man erbjuder långtidsarbetslösa och nykomna utbildning så att de har möjlighet att få jobb, det görs inte idag. Självklart kräver de infrastruktursatsningar jag nämner kvalificerad personal. Erbjuder man människor kvalificerad utbildning kan de sedan ta de jobben.

Ett bra sätt att snabbt skapa nya arbetstillfällen är att göra infrastruktursatsningar. Det skapar bestående värden. I framtiden kommer ett välutbyggt fibernät vara av stort värde, liksom fungerande avloppssystem dimensionerade för framtidens klimat. Funktionella, energieffektiva och billiga lägenheter har ett värde i många decennier. Infrastruktursatsningar är beprövad politik och fungerar bra. Sådana satsningar skapar många nya jobb, meningsfulla jobb med karriärmöjligheter. Det är alltså en långtidsinvestering som ger något för alla.

Man kan göra nya satsningar på äldreomsorgen och vården, de skulle skapa många nya arbetstillfällen för vårdpersonal och våra gamla och sjuka skulle få det värdiga omhändertagande de förtjänar. Det råder dessutom brist på vårdpersonal just nu, där blir flyktingarna en välkommet tillskott om de ges chansen.

Alliansens samhällsexperiment med RUT innebär att man tar utav skattepengarna och ger till välbärgade för att de ska ha råd till extra lyxkonsumtion i form av exempelvis hembiträde. Hembiträden har inte karriärmöjligheter, de skapar inte bestående värden för samhället utan enbart för de rika som får blankare golv. Detta bekostas nu med skattepengar, det är så dumt att det gör ont.

Nu vill folkpartiet att vi ska höja momsen och sänka skatten för de rika ytterligare. Vad tror du det får för effekter? Det kommer göra varor dyrare för alla ("plattskatt") men de rika får ytterligare skattesänkningar. Nettoeffekten blir en kraftigt ökad beskattning av de fattigaste. Samtidigt kommer högre pris på varor minska konsumtionen vilket påverkar ekonomin negativt. Helt sanslöst. Det logiska vore att ta ut högre skatt på vinster och de som har stora marginaler där en nettoinkomstsänkning inte kommer påverka konsumtionen negativt.

"Det har gjorts massor för att ge invandrare bättre förutsättningar men trots det vxer segregation och utanförskapsområden."

Nej det har inte gjorts massor. Vi brukade erbjuda invandrare en svenskaubildning som var "one size fits all" vilket självklart funkar dåligt för vuxna människor med olika bakgrund, osv. Invandrare bor i rivningsfärdiga hus med kackerlackor och löss. Sverige har de senaste 20 åren gjort flera förändringar som ökar den ekonomiska ojämlikheten. Ta t.ex. skolan där det statliga stödet nu går till de skolor som redan har de bästa förutsättningarna, medan skolor med barn till lågutbildade föräldrar inte får nödvändiga resurser. Samtidigt får rika familjer bidrag av staten för att ordna privat läxhjälp till sina barn...

I Sverige har vi idag en samhällsdebatt där "arbetslösa är lata", "sjuka är simulanter", "ungdomarna är bortklemade", "ensamkommande barn är skäggbarn", "flyktingar är lycksökare", "tiggare är organiserade" osv. Betongsosse används som ett förklenande omdöme om de politiker som byggt dagens välfärd. Sverige är de facto ett av de bästa länderna att leva i, rikt land med välmående hälsosam befolkning och låg kriminalitet. Ändå verkar man inte längre riktigt tro på de lösningar som gjort oss framgångsrika. Det är högergiren i dagens politik samt det råa populistiska debattklimatet som är problemet, inte att det kommer 9 flyktingar till en byn med 500 rika och välmående invånare.

Anonym sa...

Det är på tok för lite cynism i Svensk journalistik, människor verkar tro att vi lever kvar i Astrid Lindgrens sagovärld.

Politiker arbetar med sina agendor, (mål)
medlet är regeringsmakten, och metoderna olika utspel,
det har inte ett dugg med vare sig flyktingars eller fattigas väl och ve att göra.

Nu håller hela EU på att rämna, pga klantigt skött politik, och det är orolighetern i mellanöstern i kombination med en uppenbar ovilja att härbergera flyktingar i sydeuropa, (dvs man skapar så dåliga villkor som möjligt), samt det mest uppebara, follow the money. De flesta som flyr har inte råd att fly, men kan pantsätta sig, om de bara kommer till Tyskland eller ngt Nordiskt land.

Det är dags att erkänna att en mycket stor del av kapitalet som finansierar hela folkvandringen är lån, som förväntas återbetalas med hjälp av skattemedel i mottagarländarna. Det är inget att dölja, det är ju en självklarhet, varför ska människor som lever i armod inte vilja fly till en bättre framtid för sig själva?
Den som inte erkänner detta, är inte mänsklig.

Problemet med världen (och människan) är bara att vi inte är ärliga, så det är bara att inse att om alla gjorde som Sverige, så skulle det inte vara ett problem (där har Romson och Co rätt), men nu gör inte alla som Sverige, Sverige avviker med vilka villkor vi ger, och då gäller empirin, det går inte att att förneka att strömmen av människor kommer att öka exponentiellt, om Sverige inte harmoniserar sin politik med övriga EU.

Detta hade den store strategen räknat ut, men han hade inte räknat ut att Sveriges signalpolitik skulle knäcka hela EU, och nu är det mycket stora frågor på spel, hela EUs sammanhållning, jämte Englands hållning.

mest sannolikt är att farbror Kalle bistått med råd, för det finns nog ingen som arbetat mer med EU som idé och som har överblicken att se vad som händer med Europa om EU inte håller ihop, och just nu ser det illa ut, och då måste statsmän agera.

Struntar vi i stora sammanhang (EU ocn banksystemet), så gäller inrikespolitiken.
Om nya M till slut har fattat att de inte har någon nytta av mp för att regera, dvs man har insett att det inte finns något att hämta i det rosagröna längret, så är det väl fullständigt självklart att m måste hitta en ny ringhörna för att inte tappa mer till SD, det är ju så uppenbart att det numera är hotet från SD genom att de öppna hjärtana även gäller moderata kärnkommuner, och då är m borta för all framtid.

Så vi kan vänta oss att vinden nu vänder, moderaterna sätter ner foten, av ett enkelt skäl, de kommer inte åt makten 2018, om de fortsätter i den store strategens spår, och kommer börja knapara tillbaka väljare från SD (vilket är fullt möjligt), därmed öppnas luckan upp för mitten, dvs socialliberaler, och Centerpartiet kan nog inte alls vara så säkra på vinstlott som kvarvarande nyliberalt alternativ.

Därmed måste S fundera på 2018, vill man eller vill man inte göra ett försök, och det kan man bara göra utan mp, kanske har man gett upp, men har man inte det, så gäller det att riva av plåstret nu. Visst kan mp springa över till borgerliga blocket, men nu går ju inte det, när m fattat galoppen, och nu är mps sötebrödsdagar räknade. Partiet som sannolikt i mycket hög grad bidrog till att knäcka Schengen. Man vet inte om man ska skratta eller gråta åt dårpippin, det mesta är tvärt om mot vad man tror.
Bara att hoppas att det finns lite självrannsakan inom PS, så att någon funderar lite på vad det är intellektuellt kapital som styrt. Dundersuck. S.W

Anonym sa...

@Karl Persson
Kort replik. Jag anser mig vara betongsosse. Med 35 års erfarenhet inom byggbranschen. Det går inte att bygga funktionella , energieffektiva och BILLIGA lägenheter som en genomsnittlig nyanländ har råd att betala inom överskådlig tid. Det går inte att utbilda de flesta nyanlända vara många inte ens har grundskola i stor omfattning till de kvalificerade yrken som har efterfrågan på arbetskraft inom rimlig tid. Jag är minst lika kritisk till RUT som du men inser att sådana nödlösningar blir nödvändiga i den situation som Reinfeldt försatt oss i. Jag tycker också att det är häpnadsväckande att Magdalena Andersson välkomnar ett utspel om blocköverskridande överenskommelse om skatter när ingångsvärdena är omvänd Robin Hood-politik.
En postmodernist är för mig en person som envist hävdar sina teser utan att låta dem korrigeras av verkligheten. T ex får Bergsjöns elever betydligt större resurser per elev än Askims. Ändå är Bergsjöns studieresultat katastrofala. SKL flaggar för höjning av kommunalskatten med 2 kronor. Kan bara hoppas att det räcker. Mina föräldrar och jag har bland många andra arbetat hårt för att bygga upp det svenska välfärdssystemet. Det är sorgligt att se generationers arbete monteras ner på kort tid. Starten var Reinfeldts förödande överenskommelse med miljöpartiet, en överenskommelse som socialdemokraterna tagit över. Vad vi nu ser är resultatet av Europas mest extrema migrationspolitik i kombination med OECDs sämsta integration. Moralisterna får gärna förfäras över mina åsikter. Min prioritering är att värna de sämst lottade svenska medborgarna. De 9 flyktingarna kommer inte till välmående Hovås. De kommer till fattiga Bergsjön och Biskopsgården.

Anonym sa...

Poängen med demokrati framgår inte alltid, men Bo Rothstein ligger rätt nära. Poängen med demokrati är att balansera makt. Människan är ett djur och inte en ängel. Vi kan vara änglar, udner rätt förutsättningar, och vi kan vara riktiga rovdjur under fel förutsättningar, det visar alla empiri hittills (krig).

Grjen med stater, imperier eller multinationella företag är att någon måste styra dem, och den som styr får makt. Makt har en sällsam kombination av att dra vissa människor till sig, för att inte säga nästa alla, och maktlöshet/vanmakt är dessutom inget bra alternativ. Problemet är bara att makt korrumperar vår hjärna, vi blir personlighetsförändrade, och mycket få människor klarar av det där identitetsbytet, från att vara en social kollektiv varelse i en familj, flock eller by, till att bli kejsare, där förskräcker också historien. Det finns några få goda exempel, tex Tage Erlander, och väldigt många dåliga. Ppalme är ett bra exempel, vilket fruktansvärt ansvar att axla 1970 och 1973 när 60-talet övergick till ekonomiskt dystra tider, för att sedan vända på 80-talet och rätt elak sormaktspolitik med kalla kriget. Ledare är lätta att älska eller ahta, men få inser vilken brutal och galn värld som politiken är, och sållningen till våra partier inte alldeles enkel. Går att jämföra med värnplikt. Numera är det få få som söker sig till politiken, och det är för lätt att göra karriär. Mp är enklast att nå en position på kort tid i, och möjligen nu öven centerpartiet.

Nä, detta med makt är lurt. Sveriges konstitution är rätt svag att balansera makt, och bygger på att partierna själva hade god inre checks & balances. Men nu? Jisses, tänk om S kunde börja fundera lite på långsitkiga spelregler?

- Konstitutionsdomstol förhindrar maktmissbruk (vs rent spel).
- Inte lägga utrikespolitik och intrikespolitik i en (1) enda regents händer, dvs i Sverige utser Riksdagen statsminister som sedan utser hela regeringen, det var bra när s hade 40-45 % av väljarna, men ger märkliga incitament nu, som bland annat givit upphov till blockpolitik och alliansen.
- statschefens makt är avskaffad, alltså den som ska sköta utrikes angelägenheter.

Vilket leder till att regeringschefen ska axla:

staten/nationen genom att stifta lag
ekonomin, dvs beskattningen
Säkerhet. dvs Försvar, polis och domstolsväsende
EU-helvetet (EU är alltså i grunden ngt mycket bra,
(men tar faslig tid genom EU-rådet)

alla viktiga bilaterala utrikesfrågor

Av detta följer att ingen vettiga människa längre klarar av att vara statsminister, uppgiften är för stor, förväntningarna orealistiska, och detta gäller såväl Stefan som Anna, visst har de valt att kandidera, men uppgiften är oändligt mycket mer komplex nu, än under Erlanders tid.

Nä, skulle man backa bandet, skulle vi återgå till en tvåkammarriksdag med
en uppdelning på följande uppgifter, sinsemellan:
- stifta lag
- hantera skatter (finansiering av staten)
- utrikes affärer
- välja regent/regering

Kopplingen utskott och departement är för svag idag. Riksdagsordningen ska spegla våra 26 utgiftsområden i statsbudgeten, och för varje utskott ska det svara ett eller flera departement med en (1) ansvarig minister. Så är det inte idag och hela snavarsbiten går upp i rök, varför fokus hamnar på regeringschefen, som skaffar sig för svaga ministrar, och därmed blir till synes stark, men dignar under arbetsbördan, och erhåller ingen bra maktdelning i själva kabinettet.

För hade Sverige starka statsministrar och starka statsråd, men något har hänt, Persson försökte, men gick bet. Reinfeldt klarade sig bättre genom att det var fyra partiledare i kabinettet.

Det är helt uppenbart att S lider svårt av att regera med mp.

Hade Sverige haft en annan ordning, som skapade bättre samarbete över blockgränserna, så skulle ju regeringen kunna regera, och utskotten kunna regera över departementen. Här ligger en stor del av lösningen. S.W

Anonym sa...

Utskotten i Sveriges riksdag har blivit meningslösa transportkompanier för knapptryckarna. Får man tydligare ansvar för frågorna i utskotten, så får man en mycket mer demokratisk och väl fungererande beredning och ordning till departementen, dvs det är departementet som ska niga i utkottet och inte tvärt om.

För övrigt är utrikesutskottet ett bra utskott, men EU frågorna slirar och finner ingen bra hemhörighet eller ansvar. Det naturliga vore att inrätta ett mycket tydligare EU-utskott, kanske Riksdagens viktigaste utskott, där man inte ska tillsätta en lam anka som ordförande, utan att Riksdagen kanske tom väljer vem som ska vara utskottsordförande, och man kan ju alltid välja talmannen så har talmannen något viktigt att göra förutom att mygla vart 4e år.

Fattar man att demokrati = maktdelning (att begränsa makt) och forma makten till ett lagspel, så undviker man de flesta fallgropar med korruption och vanstyre, tex det bisarra faktum att moderaterna fram till nu, agerat för att göra ledningena v andet så hopplös som möjligt,för att vinna 2018, vad är poängen, bara en galning vill ta över ett land som inte går att regera, för att man dragit undan mattan för S, det är varken respektingivande eller hedervärt. Sådana statsmän vill vi inte ha, oavsett grundhållning. Politik och demokrati är ett lagspel, och det gäller alla. Medborgarna sitter i samma båt, liksom Riksdagsmännen, och förväntas medborgarna samarbeta oc vara solidariska, ska man förvänta sig detta av Riksdagen, att komma överens före för att förebygga att en olycka inträffar, och inte komma äverens i efterhand, för att man måste, för att rädda ett uppenbart haveri, men premierar väljarna detta?
Nä, kära nymoderater, ingen ser poängen, allra minst näringslivet.

Om S och M kunde acceptera den nya verkligheten och världsordningen, där tiden 1945 - 2002/2003 var en parentes, så måste politiken fundera på spelregler.

Hur stärka Riksdagens (folkets) behov av maktutövning som är bra på lång sikt, och hur minskas PR-byråernas och snöda kapitalets inflytande. PR-byråerna är nog det värsta giftet, ingen transparens eller redovisningsskyldighet alls, var pengarna kommer från, det är så att man inte tror att det är sant. PR-byråer är nog bra, men det måste vara vattentätt in mot partierna. För annars rundar ju PR-byråerna Riksdagen, och pga Sveriges svaga konstitution, så är det PR-byråerna som regerar.

Maktdelning är alltså bra för regenten, i synnerhet som Sverige numera består av 8 och snart 9 partier, som slåss om vad då? utrymmet i statsbudgeten? eller en helt meningslös ministerpost utan departement och med helt bakbundna händer. En trio som Reinfeldt, Borg och Bildt kommer vi inte att få se igen. För vem/vilka ska regera 2018, och vad är det för omvärldsvillkor som gäller då? knappast något Astrid Lindgren Europa. S.W

Anonym sa...

Det är alltså så vädligt trist när debatten om en massa flyktingar går över styr, och fokuserar på inrikespolitikens primat, när det är utrikes. Den främst anledningen att människor lämnar sina hemtrakter är att det endera är krig, eller endera är hopplösa förutsättningar att bygga en framtid. livet eller människovärdet är inte värt någonting alls, där det är elände eller för mycket barn och fattiga. Så är det. Att det numera söker sig ensamkommande flyktingbarn till Sverige, beror på flera faktorer:


- vilja, flyktingen vill flytta till en bättre framtid
- tillstånd, om det är unga, så måste familjen lämna tillstånd,
- förmåga, individen måste ha egen förmåga att fly, och detta är ingen barnlek

i) kunskap, genom internet och upptrampade flyktvägar och släktingar
ii) en flytingsmugglare, som tjänar en massa kosing på människors armod
iii) ekonomiska resurser
vi) egen förmåga och drivkraft, dvs "the fitest will survive" gäller, hur outhärdligt det än lan låta, så är det inte alla som klarar av resan, och flickor kommer alltid i klistret och utnyttjas hänsynslöst, varför det inte är konstigt att familjer inte skickar sina döttrar, det skulle ingen omtänksam förälder göra.

Därtill behöver inte flyktingen längre eget kapital, flyktingen har en prislapp på sitt huvud, och migrationsindustrin styr strömmarna dit det är bäst avkastning/förtjänst, ty kapitalet har ingen moral, i vart fall inte så mycket.

genom att Sverige ger retrokativ föräldrapenning för föräldrar som beviljas PUT, så ges en mamma eller pappa med tex tre st barn 10 - 15 år ca 23 000 kr per månad i skattefri ersättning, och därtill retroaktiv föräldrapenning, som kan uppgå till ca 250 000 kr, därtill betald god man, advokat.

källa: http://www.8dagar.com/2013/08/invandringens-pris-enligt.html
En portal som inte är pophöger i varje fall.

Flyktingindustrin är extremt lönsam i förhållande till risk, så det är inte fråga om om utan när det kommer att braka, inte pga kapital, utan för att Sverige måste allokera om resurser från normal förvaltning och att det blir extrem personalbrist, samt då att systemet vi har är anpassat för en viss mängd invandrare årligen, när kommuner stressas över sin kapacitet, där kommunala tjänstemän inte riktigt förstår att det är en kapitalistisk stormvåg, gör de sitt bästa, tills de inte orkar, och då slutar sas lite för många samtidigt, eller blir sjukskrivna. Det är otroligt att inte mp vågar / kan erkänna detta, men det beror i sin tur på att mp med pr-firmor är lite nyttiga idioter, och inte förstår vad det är för gränser de spränger, dvs den inre ordningen. S.W

Anonym sa...

Som det ser ut nu på investeringsfronten så har kapitalet ingenstans att fly, det är mörkt på alla fronter, och då är det stater med ordnad ekonomi som får stå för avkastningen. Så detta reglerar sig själv, med dåliga investeringsvillkor i resten av världen, och rena rama Klondyke i Sverige för att ta hand som kommunernas "plikt" så är det mer en fråga om det kommer att haverera om 3 månader eller 15. För det som är volym, är ingenting annat än avkastning på kapital, och är avkastningen rätt, så kommer kapitalet att styra över flyktingar för att att detta ger avkastning.

2009: 2 250

2010: 2 393

2011: 2 657

2012: 3 578

2013: 3 852

2014: 7 000

2015 0101 - 0930 23 349 ensamkommande, varav

flickor ca 2 117
pojkar ca 21 232

14 000 från Afganistan
3 000 från Syrien, följt av Eritrea och Somalia.

Som det ser ut framgent kommer det minst 7 000 per vecka, och den som inte ser den utvexlingen, att det är en ycket oroande trende, där varje nyalänt ensamkommande flyktingbarn kostar ca 2000 kr per vårddygn + god man etx inser nog inte att detta är helt och hållet styrt av profit, och visst, i ett ädelt syfte, men kapitalet är inte ädelt, när systemet brakar, så får någon annan sopa smulorna, och kapitalet är alldeles för egostiskt för att resonera i termer av en stats eler kommuns långsiktiga skattekraft, nu är det kapitalet själv, som ödelägger en stor del av skattebasen i många kommuner, politiken ritar om kartan, men det ger ingen långsiktig riskfri uthållig avkastning om 5 år, det stuntar så klart kvartalskapitalismen i, men fråga är hur man tänkt med skattebetalarna, dvs arbete och kapital hänger samman, och vad staten beskattar är arbete + moms på kosumtion, som inhandlas för beskattade medel.


Totalt i världen sökte
34 300 ensamkommande barn asyl 2014
23 000 av dessa ansökningar mottogs av EU
7 000 till Sverige

2015 kommer detta att ha ändrats, genom att övriga norden och Tyskland drar åt livremmen, och nu är det ett race att bli det minst förmånliga landet. Sverige har ojämförligt bäst förmåner och har svårast att ändra politiken, så det paradoxala är att politiken inte förmår andra, så ser kapitalet till att systemet havererar självmant, och det är inte vackert, eftersom kodsekvenserna är irreversibla, framför allt politiskt.

Mixen är:
rik -fattig
frisk - sjuk
arbetande - arbetslös
språkfärdig - språkokunnig
utbildad - outbildad

kvinna - man
psykiskt hemma i stallet - traumatiserad
etnisk minoritet - etnisk majoritet
religiös - sekulär/normalreligiös

Det är olika bollar, som ger sociotoper,
sedan handlar om geografisk belägenhet,
och kartan över Sverige kommer att ritas
om ordentligt. Politikerna kommer försöka
hantera segregationen, men har man inte lyckats
hittills, inte i närheten, så kommer det inte bli bättre nu.

Välfärdsstaten kommer inte finnas som den är nu, och den
våg av människor som kommer hit innebär att
statens makt minskar. S.W
Anonym sa...

Anta att det kommer 500.000 kommande tolv månader (oktober gånger tolv, samma siffra som nämndes i agenda med finansministern). Om hälften jobbar efter sju år, hur mycket kommer detta att kosta? Alla får inte stanna men det kommer anhöriga också så volymen blir ännu högre.

Vad blir kostnaden på 10 år. Har vi ett islamskt parti som har majoritet om tio år?

Anonym sa...

En reflektion över Svensk kultur är att vi är ena sabla introverta egoisstiska fähundar, som tutar i luren över en massa inrikesoilitiska petitesser, och vägrar titta ut i världen, och fundera på hur anda stater och kulturer tänker. I vissa kretsar, tyvärr politiska och vissa kulturella, så gapar människor inte fär att de bryr sig om själva saken, eller ens flyktingen, utan för att det är opportunt för den egna karriären.

Just nu förefaller det som att gränskontrollen inte alls var så extrem eller kontroversiell. Det beror ju på vad vi mäter mot? natturligtvis gynnar inte vårt moderna samhälle analys och komplexitet, utan sätter in var enda fråga i ett akvarium, isolerad från omvärlden, och så gärna debatterade av två "representativa" tossebollar.

Det är väl när man tänker efter ganska självklart, vad som händer om man inte har regler och gränser, varför tror människor att det finns vakt (numera) till regeringskansliet, eller varför tror människor att vi har gränser för hastighet eller hur det kan komma sig att vi har gränsvärden för arbetstid eller miljöförstöring?
Vi var på väg mot full anarki, där gränslösheten utnyttjades att utnyttja människor, som leddet till att hela systemet undergrävdes.

Få debattörer såg de stora drivkrafterna, stormaktspolitik, och Turkiets utrikespolitik, samt även Greklands knipa och vilja att ge igen för gammal ost på Tyskland. För att inte tala om Libyenkollapsen, samt tyvärr Syrien, som poppade upp efter att först givit upp Irak och sedan Afganistan, och Ryssland ska man inte tala om. det förefaller som att flyktingar blivit ett utrikespolitiskt vapen, lite som utpressning, och visst är det cyniskt, och Sverige en ankdamm, som likt världens mest nyttig idiot, kollektivt sitter och vinner egen snöd framgång i rampljuset, utan att egentligen bry sig om verkligheten, vad blir konsekvensen

Bara att hålla tummarna för att Sjöstedt får uppbackning, för i just det partiet har gaphalsvänstern visst inflytande. Det finns en liten kärna i både v och mp som är revolutionärer, och verkar för kollaps som ngt slags revolutionärt koncept., med en större del är människor som i grunden är balanserade, men lite för länge levt i en partikultur där där den som inte är mest frihetlig, stämplas som rasist, ett sådant debattklimat gynnar så klart ingen, allra minst flyktingar. Kanske är inte journalistkåren fri från kritik, samma tendenser finns inom PS, man lyckas alltid ta fram extrema ståndpunkter, nästa alltid män, ta tex på affischen om Svansjön, eller pippi långstrump. Vad hade människor tänkt om det varit en
svart manlig fot mot en vit kvinnas ansikte, eller
en svart kvinnlig fot mot ett vitt manligt ansikte, eller
en vit manlig fot mot en svart kvinnas ansikte? Det verkar som att alla har en tolkningsram, som går igång på vad som helst, kanske säkrast att vi slutar med ironi, och framför allt slutar att blanda vitt och svart, det kanske är tryggast att inte utmana tanken och försöka se kultur från andra synsätt än vårt eget, kanske bäst att huka sig, och böja sig för uppviglarna, alarmisterna och lurtutarna. Andra synsätt än det egna, kan väl inte höra hemma i en frihetlig demokrati? S.W

Karl Persson sa...

@S.W.
Både extremvänstern och extremhögern skrattar och hoppas på systemkollaps.

Gränskontrollerna är idiotiska. Jag är benägen hålla med Lars Lökke Rasmussen, gränskontroller gör bara att fler söker asyl här och hindrar de som vill söka asyl i Norge och Finland att ta sig dit, så vad är poängen?

EU-måste fördela asylsökande rättvist, det är den bästa chans vi har att påverka, och så kan vi påverka genom FN kanske, men där har vi än mindre inflytande och FN är försvagat efter Bush-regimen.

Annars är det gilla läget och hjälpa så många vi kan som gäller. Som någon i SSU sade: julhandeln omsätter mycket mer pengar än vad flyktingmottagandet ett år kostar, hur prioriterar vi i Sverige egentlige? Ett litet barn fattar kanske inte abstrakta begrepp som att hjälpa människor man inte ser, men vuxna människor..?

"Vad hade människor tänkt om det varit en
svart manlig fot mot en vit kvinnas ansikte, eller
en svart kvinnlig fot mot ett vitt manligt ansikte, eller
en vit manlig fot mot en svart kvinnas ansikte?"


Det är en bra fråga, något att fundera på.

Moderata (här i meningen sansade) debattörer ska absolut inte böja sig för extremisterna, det gäller att stå på sig och tro på sig själv. Tvivlarna är de som oftast har rätt, men svagheten är att tvivlarna håller tyst när det hettar till, då har de tvärsäkra ett övertag. Man får klamra sig fast vi fakta och gamla hederliga värderingar såsom mänskliga rättigheter eller religiösa rättesnören. När det stormar surrar man sig vid masten och väntar ut stormen, man viker sig inte för vågorna.

@Anonym 11:09 fm:
"I den postmoderna världen gäller tesen framför verkligheten. I mitt gammaldags socialdemokratiska Sverige var falsifierades sådana teser."

Sydsvenskans Per T ohlsson raljerade just över stollerierna och kufarna, klimatförnekare m.fl. är kanske ett tecken i tiden. Som han påpekar: det roligaste är att mer än var femte Sverigedemokrat tror att jorden haft besök av utomjordiska varelser! Ja det vore väl invandrare om något. (Samtidigt försöker han tyvärr göra en del billiga poänger mot meningsmotståndare som tyvärr underminerar resonemanget något, och jag tror inte det är så konstruktivt med den typen av lyteskomik, men det visar väl hur svårt det är med att värdera fakta och källkritik också.) Det är lätt att man tar de egna övertygelserna som fakta istället för just övertygelser, det gäller att hålla tungan rätt i mun. Ufon och månlandningar kan nog de flesta av oss vara helt eniga om dock!

Anonym sa...

I den lilla byn vara redan hälften invandrare för de har tagit emot invandrare i över 10 år. Det fanns inte heller några jobb för de har gått på export. Bostadspriser är ändå jättedyra för det byggs inget och nu måste man dessutom bygga nytt för att ge till de nyanlända för de kan ju inte bo i stadens kyrka för evigt. De har inte eller pengar att köpa sina bostäder för de har inga jobb och lär inte få det inom många år, så det är bara för byns invånare att börja skramla till att bygga för dem. Nästa år och nästa igen väntas en minst lika stor skara flyktingar att komma till den "rika" byn i det kalla norden.

Mikael Sonesson sa...

Bra text och kul liknelse Ulf

Om vi ser till nationen, så är det 9 828 655 invånare just nu i Sverige och det har tillkommit 112 264 under 2015 (Jan-Okt), detta motsvarar faktiskt bara 1,1% av vår befolkning, vilket i din by liknelse skulle vara 5 personer.


Källor:

SCB
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/

Migrationsverket
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Asylsokande---de-storsta-landerna.html

/ Med vänlig hälsning Mikael Sonesson