2015-02-26

Fortsatt rödgrönt överläge, trots parlamentariskt svag regering

Trots en parlamentariskt svag minoritetsregering och ett osäkert politiskt läge är väljaropinionen påfallande stabil. Dagens opinionsmätning från Novus förändrar inte den bilden. De rödgröna partiernas försprång växer ytterligare något, och försprånget uppgår nu till 6.1 procentenheter.

Det politiska läget i Sverige är unikt i Europa. Jag känner inte till något annat land som styrs av vänsterpartier samtidigt som högerpartier har en majoritet i parlamentet. Än så länge har de svenska väljarna inte reagerat på detta förhållande genom att straffa den sittande rödgröna regeringen.

Ett av de viktigaste skälen till de rödgröna partiernas överläge i opinionen är att de borgerliga allianspartierna är politiskt försvagade. Efter valförlusten och turbulensen kring Decemberöverenskommelsen prioriterar de nu internt partiarbete i stället för oppositionspolitik. Kristdemokraterna byter partiledare och olika ideologiska strömningar inom partiet söker flytta fram sina positioner. Moderaterna har just valt en ny partiledare, och Anna Kinberg Batra har varit mer eller mindre osynlig i den politiska debatten de senaste veckorna. Folkpartiet klarar med nöd och näppe fyraprocentsgränsen i dagens Novus-mätning (partiet får exakt 4.0 procent) och Jan Björklund har fått utstå stark intern kritik. Endast i Centerpartiet tycks läget vara stabilt.

Sverigedemokraterna backar i dagens Novus-mätning med 1.5 procentenheter och får 15.0 procent. Nedgången är inte statistiskt säkerställd. Resultatet är särskilt intressant mot bakgrund av den debatt som förs om huruvida Sverigedemokraterna gynnas av att andra partier diskuterar integrationspolitik. Å ena sidan finns det forskning som stöder tesen att partier gynnas av att deras profilfrågor dominerar dagordningen och av att andra partier också diskuterar dessa frågor. Å andra sidan kan Sverigedemokraterna ha gynnats av att övriga partier tidigare inte velat diskutera flykting- och invandringspolitik och därigenom ha skapat en bild av att Sverigedemokraterna är det enda parti som intresserat sig för dessa frågor överhuvudtaget.

En mätning är ingen mätning. Dagens mätning ger inte stöd åt tesen att Sverigedemokraterna skulle ha gynnats av de övriga partiernas integrationspolitiska utspel under de senaste veckorna. Samtidigt framstår det i alla fall för mig som en myt att flykting- och invandringsfrågorna "inte har diskuterats" tidigare. Jag tycker inte vi har talat om något annat det senaste året (skall bli spännande att ta del av valundersökningarnas resultat om den politiska dagordningen i samband med valet 2014). Därför kan det mycket väl vara så att Sverigedemokraterna redan intecknat de väljargrupper som nu annars skulle ha mobiliserats genom de övriga partiernas integrationspolitiska utspel - partiet har inte så många fler väljare att vinna på denna fråga.

Opinionsläget så här tidigt i mandatperioden betyder inte särskilt mycket. Men överläget i opinionen ger de rödgröna partierna arbetsro inför vårbudgeten. Det kan behövas, med tanke på att det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien allt mer framstår som en tickande bomb i regeringssamarbetet mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Rödgrönt överläge när det ickeborgerliga blocket har 46% mot 54% för det borgerliga? Varför skriver du så? Obs uppriktigt menad fråga.

Tack för en bra blogg i övrigt!

Ulf Bjereld sa...

Anonym 8:29 Tack för uppsakttning! Skälet till att varken jag eller centrala media räknar in SD i det borgerliga blocket är regeringsfrågan. Om de tre rödgröna partierna är större än de fyra allianspartierna så erbjuds en representant för de rödgröna partierna att försöka bilda regering. Om däremot de fyra allianspartierna är större än de tre rödgröna partierna så erbjuds en representant för allianspartierna att försöka bilda regering. Därför är det styrkeförhållandena mellan de tre rödgröna partierna och de fyra allianspartierna som har en avgörande betydelse för regeringsfrågan och det är därför som dessa partier räknas som "block".

Anonym sa...

Tack för svar! Jag kan ju personligen tycka att det är mer relevant att titta på vilket budgetförslag respektive parti röstar på. Med tanke på de steg som tas i den borgerliga migrationspolitiken är det osannolikt att tro att Alliansen inte skulle kunna regera med stöd av SD. Därför riskerar resonemangen om att "de rödgröna leder" att missleda väljarna.

Anonym sa...


Inte mer att ta av? Idag begär
M-verket ytterligare 18 mdr
till mottagandet. Samtidigt
skinnas försvarsmakten. Dessa
dårskaper kommer väljarna att
bestraffa.
Hur många år har media förtigit
skandalen med de "försvunna"
passen? Som exempel.

Anonym sa...

SD kommer fortsätta att öka eftersom dom spelar mot ett öppet mål... Ämbetsmän, journalister och politiker gör det ena desperata utspelet efter det andra... Tyvärr påverkas inte verkligheten av pk floskler... Däremot ökar utanförskapet, brottsligheten mm av en allt större invandring som sänker allt fler bostadsområden...

SD är Sveriges största parti 2018 eftersom verkligheten inte stämmer med PK elitens floskler... SD:s invandringspolitik är för övrigt mycket lik den som bedrivs av Finland, Norge, Danmark, Storbritannien, Holland, Kanada, Australien och USA mfl länder...

Rasismen är tydligen omfattande över hela västvärlden... Övriga tar inte emot flyktingar alls.... Vad ska vi kalla det för?

Karin K sa...

Anonym 1:16 - Fortsätter SD att öka eller håller de på att falla sönder inifrån? Man kan undra hur mycket kriminalitet, Putin beundran och tomma stolar ute i kommunerna som svenska väljare är intresserade av. Kanske får allmänheten upp ögonen för vilka förslag SD röstat på senaste åren. Arbetslöshet och bostadsbrist har andra orsaker än invandring

Läsvärt - http://www.dagensarena.se/opinion/det-branns-for-putins-vanner-i-vast/

Anonym sa...

Karin K: SDs framgångar har nog mindre att göra med det egna partiet än med övriga partiers bristfälligheter och ovilja att prata migration (alltså inte integration). Man ska nog snarare se det som att Sd är på väg att snart vara Sveriges näst största parti trots sin företrädare. Inte tack vare.