2014-08-27

Vapenvilan i Gaza lever på lånad tid

Äntligen har Israel och palestinierna enats om en icke tidsbegränsad vapenvila i Gaza. Över 2 200 människor - de allra flesta civila palestinier - har dödats i det krig som bröt ut för sju veckor sedan. Beskedet om vapenvila måste förstås hälsas med glädje. Nu möjliggörs humanitär hjälp till Gaza samtidigt som det mödosamma återuppbyggnadsarbetet kan påbörjas. Blockaden kommer att lättas, palestinska fiskare får utökade zoner att fiska i, gränsövergångarna till Israel och Egypten kommer sannolikt att öppnas och beskjutningarna från Gaza mot Israel att åtminstone tillfälligt upphöra.

Men vapenvilan innebär bara en andhämtning, och utgör ingen lösning på konfliktens kärnfrågor. Blockaden består och palestiniernas krav om att få bygga en hamn och en flygplats skall förhandlas i annan ordning. Det samma gäller för Israels krav om att Gaza skall demilitariseras och att Hamas och Islamiska Jihad skall avväpnas. Och vem kommer att ha makten på Gaza - Hamas eller den Palestinska myndigheten?

I väntan på en politisk lösning på konflikten kommer palestinierna att bygga nya tunnlar för att underminera blockaden. Hamas och Islamiska Jihad kommer att förnya sina vapenarsenaler. Israel kommer inte att tveka att skärpa blockaden om krislägen uppstår - Hamas och Islamiska Jihad kommer då heller inte att tveka att skjuta nya raketer mot Israel. Om ingen politisk lösning kommer till stånd lever freden - eller snarare vapenvilan - i Gaza på lånad tid. Så länge blockaden finna kvar kommer våldet förr eller senare att blossa upp igen.

Båda sidor är förlorare i kriget i Gaza. Över 2 000 palestinier har dödats och den infrastrukturella förstörelsen svår att föreställa sig. Blockaden består, om än under något mjukare former. Israel har misslyckats totalt i sin strävan att avväpna Hamas och Islamiska Jihad och att demilitarisera Gaza. De båda palestinska organisationerna kan när som helst återuppta sina beskjutningar av Israel.

Nu stundar ytterligare förhandlingar mellan Israel och palestinierna, dels om ytterligare lättnader eller till och med hävande av blockaden och dels om en demilitarisering av Gaza. Dessa förhandlingar måste för att bli framgångsrika knytas till återupptagna fredsförhandlingar mellan Israel och den Palestinska myndigheten om villkoren för hävandet av den israeliska ockupationen av Västbanken med östra Jerusalem samt upprättandet av en palestinsk stat.

Ett viktigt steg på vägen är genomförandet av nya demokratiska val i Palestina och att omvärlden erkänner den regering som palestinierna röstar fram. Palestinierna måste tala med en röst för att kunna nå framgång i förhandlingarna. I Israel behövs en attitydförändring i frågan om fred och upprättandet av en palestinsk stat. Kanske att erfarenheterna från Gazakriget kan skärpa insikten i Israel att status quo inte är ett gångbart alternativ.

54 kommentarer:

Anonym sa...

Ulf, du skriver att Hamas och Islamiska Jihad kommer att förnya sina vapenarsenaler.

Hur kan dom få in vapen när Israel och Egypten kontrollerar gränserna?

Tror du inte att Gazaborna kommer att ogilla nya raketbeskjutningar och be Hamas och Islamiska Jihad att inte skicka iväg raketer?
Willa Cather

Anonym sa...

Israel vann sitt försvarskrig intte tu tal om den saken. Hamas och Islamiska Jihad formligen bad om den vapenvila som ursprungligen föreslogs av Egypten men som terroristerna tidigare avvisade.
Förmodligen kommer en EU , Egypten och USA- ledd mekanism att förhindra återbeväpning i Gaza som ett första steg mot demilitarisering av området, precis som Israel vill och PA under Abbas kommer att stegvis öka sitt inflytande i Gaza.

Anonym sa...

Iron Dome har verkligen varit en game changer. Det måste ha varit mycket frustrerande för terroristerna i Gaza att se de raketer som planerats slå ned hos civila i Israel förstöras i luften.
Israel har f.n. 8 Iron Dome- batterier men planerar för 14 vilket kommer att ge ett närmast totalt skydd även mot terroristernas i Libanon, Hezbollah formidabla missilarsenal.

Carl.B sa...

Efter 50 dagars krigföring gick Hamas med på samma villkor som Egypten presenterade efter ett par dagars krig men som den av EU terrorklassade organisationen sa nej till då. Då var antalet döda palestinier tvåsiffrigt nu är siffran över 2 100.
Israel har sagt ja till samtliga förslag till vapenvila som lagts fram, och dessutom ensidigt utlyst ett par humanitära vapenvilor.

När det gäller det ständigt upprepade påståendet om att majoriteten döda palestinier är civila har BBCs statistikchef gått igenom uppgifterna från Hamas hälsodepartement och konstaterat att ca 70-80 procent av de döda är män i vapenför ålder.
Tidningen Times of Israel citerar Matti Friedman, reporter och redaktör vid APs Jerusalem-kontor från 2006 till slutet av 2011:
"During the 2008-2009 Gaza fighting I personally erased a key detail—that Hamas fighters were dressed as civilians and being counted as civilians in the death toll—because of a threat to our reporter in Gaza. (The policy was then, and remains, not to inform readers that the story is censored unless the censorship is Israeli. Earlier this month, the AP’s Jerusalem news editor reported and submitted a story on Hamas intimidation; the story was shunted into deep freeze by his superiors and has not been published.)"

Anonym sa...

Vad säger IS, räknar de Palestina som en del av Levanten? Distanserar sig Hamas från IS? Varför i hela friden är det nara de riktigt stygga pojkarna som når resultat vid förhandlingsbordet?

Anonym sa...

Enligt NYT och BBC analyser av al-Jazeeras data var mindre än 50% av de palestinska dödsoffren civila. Den siffran stämmer väl överens med facit from tidigare israeliska kampanjer mot Gaza och Hizballah i Libanon. Intuitivt är den siffran också rimlig med tanke på israeliska underrättelsers bevisade förmåga att identifiera och sedan träffa Hamas-medlemmar på motorcyklar eller i bilar med minimal kollateral skada.

"Så länge blockaden finna kvar kommer våldet förr eller senare att blossa upp igen." Eftersom raketbeskjutningen började år 2002 och blockaden år 2007, så måste slutsatsen vara att det palestinska våldet saknar korrelation till blockaden.

Demokratiska val i Palestinska Myndigheten har tidigare skapat internt palestinskt våld. Det är oklart varför ett tredje val skulle vara ett villkor för framtida förhandlingar med Israel. De svenska demokrati-idealen är irrelevanta i MÖs realpolitik, precis som USAs demokrati-ideal var irrelevanta i Afghanistan och Iraq.

G. Tikotzinsky
Tel Aviv

Hans G Eriksson sa...

"Och vem kommer att ha makten på Gaza - Hamas eller den Palestinska myndigheten?" Kanske ingen av dem.

Frågan inrymmer inte det jag misstänker är det plausibla, att det på senare tid så uppmärksammade tillskottet av organiserad islamistisk terror kommer att öka trycket mot Israel.

Det Mellanösternkalifat som planeras kommer att ändra förutsättningarna radikalt.

Det som inte ändras i en handvändning är den förutbestämda skuldbeläggningen av Israel med delmotiveringen, att man begär så mycket mer av en demokrati. Lösningen skulle därmed vara att Israel övergår till hänsynslös diktatur för att undgå den häftigaste kritiken.

A-K Roth sa...

Willa Cather: Visar de ogillande kan det ju gå som för de dussintals, bland dem två palestinska kvinnor som avrättades summariskt.

Ulf: Juryn borde vara ute tills säkrare bekräftat om antalet civila oskyldiga döda i hamaskriget 2014. Om majoriteten dödade fortfarande efter en tid, se artikeln nedan, är män i stridbar ålder, och man vet att Hamas har gett order att offer i allmänhet ska beskrivas som civila oskyldiga, då låter det lite som statistikfifflet 2009. Ja, alldeles för många civila har dödats i detta krig. Men kanske det inte är "de allra flesta"? Du verkar litar på Hamas och deras institutioner och på FN som låtit terrorister använda sina skolor till terror?

http://www.nytimes.com/2014/08/06/world/middleeast/civilian-or-not-new-fight-in-tallying-the-dead-from-the-gaza-conflict.html

A-K Roth sa...

Ulf, jag är glad att du tog upp demilitariseringen av Gaza. Under alla år jag läst din blogg har jag aldrig sett detta krav i dina texter. Jag kan iofs ha missat det om det fanns. Innan det sker, avväpnandet, vore det futilt att bygga upp och bygga till. Hamn och flygplats, om de nyttjas i krigiskt, terroristiskt, folkmordiskt syfte, kommer snart vara borta igen. Omvärlden ska helt enkelt inte uppmuntra, stödja och finansiera terrorgrupper. Sätt inte kärran framför hästen. Demilitarisering först. Sedan kan bättre tider komma för palestinierna.

A-K Roth sa...

Hans G Eriksson: "... man begär så mycket mer av en demokrati. Lösningen skulle därmed vara att Israel övergår till hänsynslös diktatur för att undgå den häftigaste kritiken."

Har tänkt samma många gånger. Det har blivit ett ihåligt mantra.

Anonym sa...

Tillåt mig en parafras av Bjerelds slutklämm:

Hos Hamas behövs en attitydförändring i frågan om fred och accepterandet av en judisk nationalstat. Kanske att erfarenheterna från Gazakriget kan skärpa insikten hos Hamas att nuvarande modus operandi inte är ett gångbart alternativ.

G. Tikotzinsky
Tel Aviv

Anonym sa...

Den på ett bekvämt hotell i Qatar inhyste Hamasledarens Meshaal uttalande att det senaste kriget mot Israel inte var det sista är illavarslande, främst för alla civila i Gaza.

Anonym sa...

Ulf du skriver att "Båda sidor är förlorare i kriget i Gaza."

Jag tror inte att det stämmer för på TV4-nyheterna i morse rapporterades från segerparader i Gaza. Det var tydligt att Hamas och befolkningen på Gaza gladdes åt sina framgångar.
Jack London

Anonym sa...

Det är dags att ställa högre krav på Israel. Läsvärd och välformulerad artikel den 17 augusti i Svenska Dagbladet i ämnet. Det var 42 akademiker varav 14 professorer som skrivit artikeln. En av skribenterna är professor i retorik, vilket borgar för bästa kvalitet.

Artikelförfattarna ifrågasätter Sveriges nuvarande ekonomiska samarbetet med Israel. Man vill att Sverige ska sluta handla med Israel.
Mark Twain

Hans G Eriksson sa...

Ja, det är mycket retorik i det här ämnet.

Min förmodan är att vissa av de refererade hellre viker sig för Islamiska staten än visar någon förståelse för favoritfienden Israels utsatthet.

Därmed dock inte sagt att de har fel i allt de säger när det gäller Israel. Men grundinställningen är inte på alla håll helt sund med tanke på hur de förhåller sig till omgivningen.

A-K Roth sa...

Nog borde man vänta sig bättre förmåga att tyda det skrivna ordet i sitt sammanhang från en Mark Twain? :) Som du drog upp professorn i retorik är det på plats att ge en annan syn:

Retorikprofessorn i gruppen undertecknare borde kanske ha granskat språket, t.ex. svenska prepositioner (ska ordet orsaken följas av för eller till?) innan han underteckade, men det är en bagatell inför ett stort hål i resonemanget om grundorsakerna till kriget. Men en professor i retorik behöver naturligtvis inte vara begåvad på andra vis.

Hur en rad akademiker kan författa en artikel utan att med ett ord nämna Hamas del i situationen är remarkabelt, tills man inser att det är samma gamla. Det närmaste man kommer till någonkritik alls är detta:

"...Obestridligen tar sig den palestinska strävan efter självständighet även våldsamma och illegitima uttryck som drabbar israeler såväl som palestinier hårt.."

Detta är ingenting annat än skönskrivning av Hamas och andra jihadgruppers slutmål, där självständighet innebär krossandet av Israel proper och vad som ska göras med judarna som ockuperar arabisk mark. Och jag undrar, handlar det bara om naivitet?

Anonym sa...

Jack London 11:39

Visst, Hamas sätter upp god min som vanligt när de inte vunnit ett dyft, tvärtom! Men den här gången fick de inte mycket stöd ifrån arabvärlden. Eller kanske vi skulle kalla det en Pyrrhus seger?:-))

Hans G Eriksson sa...

A-K Roth, kanske är den långa akademikerlistan ännu en illustration till paradoxen att många som vet så mycket begriper så lite.

(Kanske, sa jag.)

Anonym sa...

Märklig utgångspunkt av Bjereld och Israels kampanjmakare i kommentarsfältet.

Den palestinska motståndsrörelsen är bredare och större. Det är inget krig mellan två parter. Det är en utdragen massaker på en civilbefolkning under en nio år gammal belägring och över 60 år av kolonialt förtryck. Det palestinska motståndet är föredömligt fokuserat. De israeler som dödats är angripande soldater som begår krigsförbrytelser.
Israel har förlorat militärt, diplomatiskt och moraliskt. Och kommer att med stor sannolikhet att möta samma öde som andra kolonialstater.

Hans G Eriksson sa...

Anonym 9:08, Du menar antagligen inte att gynna Israel med så uppenbart missvisande funderingar.
Den här typen av uppenbart tillrättaläggande för att "passa" är ofta kontraproduktivt.

Anonym sa...

Håller med anonyms inlägg idag om att palestiniernas försvar är föredömligt organiserat. Det är uppenbart att Hamas segrat militärt, diplomatiskt och humanitärt.

Mark Twain uppmärksammade de 42 akademikernas skarpa analys av konflikten och deras uppmaning att sluta med att handla med Israel. Så mycken kunskap och klokskap!

Jag önskar att dessa akademiker också skulle ta sig an andra konflikter i världen. Bör vi sluta att handla med Ryssland på grund av Krim/Ukraina? med Turkiet på grund av Cypern? med Kina på grund av Tibet?
Walt Whitman

Anonym sa...

Anonym 9:08

Hela Mellanöstern är full av "kolonistater". Ta inte din hatfyllda önskedröm för verkligheten.

A-K Roth sa...

Hördududu, Walt Whitman! :)

Anonym sa...

Walt Whitman, visst framför du ett litet knasigt argument när du sätter ett engagemang mot ett annat. Var kampen mot apartheid i Sydafrika felaktigt eftersom det även fanns andra krig och förtryck som var värre?!
Skriv istället att du förstår, och kanske rentav försvarar, ockupationen och förtrycket av palestinierna. Det blir liksom ärligare.
Urbaann

A-K Roth sa...

Urbaan, när du reducerar situationen, hela arab-israeliska konflikten, till "ockupationen och förtrycket", är det en ofullständig bild. Din indirekta "apartheid smear"mot Israel är olycklig och falsk på många sätt. Försök debattera utan dessa enögda slagord.

Anonym sa...

Klart att Hamas vann kriget mot Israel. Se bara på all förstörd bebyggelse i Israel, alla döda civila israeler, alla intakta byggnader och attacktunnlar i Gaza och alla firande Gazaaraber.

Orion77 sa...

Ulf, har något datum/årtal fixerats för nästa palestinska val?

Mandattiden för Mahmoud Abbas gick ut 2009, varför palestinierna på Västbanken formellt inte har någon president för närvarande. Abbas fungerar som president s a s på övertid. Han är nu 79 år.

Till följd av sitt bestämda motstånd i Israels krig i Gaza -- inte bara det senaste -- har ledningen i Hamas lokalt vunnit ökad status, trots de förfärande förlusterna i människoliv, och trots den omfattande materiella förstörelse som drabbat Gaza och som uppenbarligen varit ett huvudmål för Israels hökar.

En följd av detta är att det blir allt svårare för Israel och dess supporters, och för omvärlden i övrigt, att demonisera Hamas, eller att låtsas som om det inte existerar.

De mål som Hamas angett framstår som rimliga och modesta (slut på blockaden, möjlighet till import och export, någorlunda drägliga levnadsvillkor etc.)

Nästa val i Gaza kan väntas innebära en betydande framgång för Hamas. Samgåendet mellan Hamas och Fatah medför att Israels motpart i förhållandet till Palestinas folk blir Hamas.

Så här långt har Israel nogsamt missat chansen att nå en uppgörelse med Fatah och Abbas. Nästa förhandling med palestinierna i skarpt läge kommer att bli än svårare för Israel.

Hur ser egentligen kalkylen ut i Tel Aviv? Är det i huvudsak fråga om en "body count"? Och kapitalförstöring?

Anonym sa...

À-K Roth. Jag reducerar inte, jag abstraherar! :)
Måhända skulle du själv uppleva en tillvaro i ett flyktingläger på Gazaremsan eller som ockuperad på Västbanken som något annat än förtryck. Men då får man nog säga att du är rätt ensam om den upplevelsen.
Testa istället tanken att vända på rollerna så det är palestinierna som med vapen i handen låter israeliska judar leva under apartheidlagar och ockupation. Skulle du tro att de israeliska judarna skulle uppleva det som normalt? Mest troligt inte. Varje människa, både jude och grek, ska kunna leva i en värld där de möts som jämlikar. Inte sant?

Urbaann

Anonym sa...

Urbaann, jag tycker inte att Walt Whitman sätter ett engagemang mot ett annat. Jag tror att W.W. menar att dessa kloka akademiker också kan lämna värdefulla synpunkter beträffande andra konflikter i världen.
Stephen Crane

Hans G Eriksson sa...

Orion 77,jag ska inte föregripa ett svar. En detalj som radanmärkning bara: Hamas kräver, utöver vad du säger, att Israel utplånas.

A-K Roth sa...

Urbaan, du feltolkar vad jag skrev. Det bärande ordet menade jag skulle vara "hela", att "hela" situationen inte kan reduceras, just det, reduceras, till enbart en sidas ansvar.

Du verkar vilja anklaga personer som inte tycker som du i ansvarsfrågan för bristande empati? Lågt i så fall men ett vanligt debattknep.

Människor på VB och i Gaza upplever sin beklagliga sitiation av många olika orsaker, varav en stor faktor är deras ledares agerande under decennier.

A-K Roth sa...

Hans G Eriksson, just det. Detta kräver de och detta är deras mål, plus utläggningar om vad som ska göras med judarna. De har också klart själva uttalat att politiska vinningar bara ska vara steg mot totalt erövrande.

Orion77 sa...

Som ett apropå till det senaste Israelkriget i Gaza vill jag föreslå en titt på den israeliska tidningen Haaretz, där Gideon Levy ger en rapport om IDF:s samtidiga verksamhet på Västbanken (The IDF's real face, http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.613212).

Krig pågick inte på Västbanken. Men mer än 20 personer, bl a ungdomar och barn, som inte oväntat demonstrerade mot kriget i Gaza, sköts utan vidare med skarp ammunition.

Citat: "According to data provided by the United Nations Office for Coordinating Humanitarian Affairs, the IDF killed 20 adults and three children in the West Bank during the fighting in Gaza. Soldiers also wounded 2,218 people, 38% of them by live fire, a particularly high number in comparison to 14% in the first half of 2014 and 4% in 2013."

Se där IDF:s real face.

Hans G Eriksson sa...

A-K Roth, det är uppenbart att många mot bättre vetande ignorerar det oerhörda, att den nation i området som drar till sig mest ogillande också är den som det uttalas ett permanent utrotningshot emot.

Detta är anmärkningsvärt, uppseendeväckande och närmast outhärdligt att bevittna.

A-K Roth sa...

Hans G, håller med. Jag tror ett passande ord är vanmakt.

Anonym sa...

A-K Roth, det är ju faktiskt så att roten till konflikten mellan staten Israel och palestinierna är ockupationen, vad annars skulle det vara?

Urbaann

Anonym sa...

Urbaann

Det där med "ockupationen" har blivit en gammal slagdänga som spelas bl a av dem som inte vill besvära sig med att läsa på.
Alltså var det frid och fröjd innan 1967? Eller kanske du anser att själva Israel är en ockupation?

Guardian sa...

Noterar att det tidigare i tråden påstods att ” mindre än 50% av de palestinska dödsoffren civila. Den siffran stämmer väl överens med facit from tidigare israeliska kampanjer mot Gaza och Hizballah i Libanon. Intuitivt är den siffran också rimlig med tanke på israeliska underrättelsers bevisade förmåga att identifiera och sedan träffa Hamas-medlemmar på motorcyklar eller i bilar med minimal kollateral skada.”

Detta är fullständigt felaktigt.
I Libanon 2006 var det totala dödstalet ca 1200, varav ungefär 500 uppskattades (FN, libanesiska myndigheter) till Hizbollahsoldater, israeliska militären hävdar 700.

Human Rights Watch skrev även en rappprt där man konstaterade:
“Our research shows that the primary reason for the high Lebanese civilian death toll was
Israel’s frequent failure to abide by a fundamental obligation of the laws of war: the duty to
distinguish between military targets, which can be legitimately attacked, and civilians, who
are not subject to attack. This was compounded by Israel’s failure to take adequate
safeguards to prevent civilian casualties.”

Vilket är exakt samma orsak till att procentsatsen för civila offer i Gaza 8 år senare hela tiden har legat på mellan 70-80% av de döda.

28 augusti konstaterade FN att siffran låg på 69% det vill säga att den israeliska krigföringen resulterade i att 3 av 4 personer inte borde dödats.

Summa summarum har ”terroristerna” i Gaza dödat en överväldigande del soldater, medan den moraliskt högstående och kompetenta israeliska militären i mesta möjliga mån ägnat sig åt att döda civila.

Orion77 sa...

Israel tycks nu ha fått bråttom att skapa läge för ett nytt krig mot Palestina: I går söndag rapporterades att ytterligare 400 hektar mark, med fem palestinska byar, ska stjälas för ett s k "bosättarprojekt".

Nästa omgång tycks ligga runt hörnet.

Anonym sa...

Orion 77

"Nästa omgång tycks ligga runt hörnet."
Ja, Hamas har redan lovat att bygga nya tunnlar och ladda upp för nästa krig. De roffar åt sig förnödenheterna och säljer resten på svarta börsen.
Israels Högsta Domstol tillåter inte landstölder från palestinier med titel till sina landområden, Orion!

Orion77 sa...

@anonym kl 3:03
Varken de zionistiska "bosättarna" eller staten Israel har lagfart avseende de 400 hektaren, eller till en rad andra markområden, som stulits under årens lopp.

De palestinska araberna däremot torde inneha antingen papper på sin mark, eller hävdvunnen rätt till den, efter flera hundra års boende där.

Jag kallar en spade för en spade och en stöld för en stöld.

Hans G Eriksson sa...

Orion 77. Visst, en spade bör kallas en spade i den grävande journalistiken. Men har du gjort någon sådan, någon research?

Anonym sa...

Guardian,

Efter de två ambulansrapporterna saknar HRW trovärdighet. Deras experter kan inte se skillnad på en avmonterad takfläkt och en missilträff. Sådana "experter" kan inte anlitas för att bedömma IDFs underrättelser vad gäller militära mål eller rutiner för att skydda civila. Speciellt inte som HRW saknar tillgång till IDF stabsrapporter eller operativa beslut.

Hamas avlossade ca 4000 raketer mot civila mål i Israel. De förde ett krig som var helt inriktat mot civila. Israel använder sin militär för att skydda de civila - därför stupade flest militärer. Hamas använder sina civila för att skydda sina kombattanater. Därför dog onödigt många palestinska civila.

G. Tikotzinsky

A-K Roth sa...

Carl B, helt rätt om hur Hamas medvetet fortsatte kriget, vägrade stoppa attackerna trots praktiskt taget samma villor som efter sju dagar. Hur många liv offrades medvetet av Hamas iom detta vansinne? Nyligen sa en hamasledare att media varit till stor hjälp. Det tror jag det.

Vi ser ju hur många i media ignorerar Hamas vansinniga behandling av sitt folk, utnyttjandet, viljan att skapa än fler civila döda för sitt "cause", vilket är att krossa den judiska staten.

Det finns alldeles för många rapporter om specifikt nämnda terrorister som beskrevs som civila i media för att tro rakt ut på Hamas och deras underställda rapportörer. När dessa offer sedan dyker upp i bild på nätet hyllade som martyrer av Hamas i full mundering och insignia vet man att det är medvetet vilseledande. Alla kan söka på nätet och hitta mycket. Summariska "rättegångar" och avrättningar ser till att ingen kritik tolerertas. Dessa aktörer ges trovärdighet av många av världens självgoda aktivister.

Man kan ju undra över sambandet mellan procenttalet kvinnor i befolkningen vs procenttalet dödade och hur det kan visa att Israel inte medvetet siktar på civila. Vidare kan man undra över procenttalet män i stridbar ålder som dödats. Man kan jämföra med procenttalen i Ukraina och konstatera att Israel får stå skott på ett speciellt negativt särbehamdlat sätt andra nationer inte utsätts för. Det bara är så. Man kan bara hoppas att folk sansar sig när de inser att grupper som ISIS, Al-Qaida och Hamas arbetar mot samma mål.

Anonym sa...

Att skylla dödade civila palestinier på palestinierna själva påminner om när förintelsen av judarna skylldes på judarna. Det finns en inneboende rasism i detta resonemang. Och det spelar ingen roll vem som skjuter fram budskapet. Det är lika rasistiskt ändå.

En annan sak: rent objektivt - hur mycket skada har palestiniernas hemmagjorda raketer egentligen gjort. Kom igen, erkänn nu. Påminner de inte mer om fyrverkeripjäser i jämförelse?
Men jag förstår att du som jobbar i Hasbaras tjänst har ont av att se hur Israel förlorat på alla plan.
Försköna inte Israels återvändsgränd. Och se palestiniernas frihetskamp för vad det faktiskt är. Du kan också bli fri en dag från dina låsta föreställningar som i praktiken urskuldar massakrer på civila.
Dina privilegier som ockupant är i längden ganska värdelösa.
Palestinierna frigör sig hur mycket du och dina cybersoldater än jobbar för att smutskasta dem. Och tvätta rent brottsplatsen. Med pinsamma lögner.

Intifada

Urbaann sa...

Anonym 9:15 fm,

Undrar hur den judiska befolkningen skulle ha upplevt "den gamla slagdängan" till ockupation om de befann sig i den situationen? Varför inte behandla sin näste på samma sätt som man själv vill bli behandlad?

Sant är att sionistiska förband redan innan staten Israels tillblivelse påbörjade den etniska rensningen av palestinier och att detta kulminerade under Israels offensiva krigsföring 48-49 då ytterligare mark beslagtogs.

Dock. I dagsläget är det dock FN-resolution 242 som ligger till grund för en fredsuppgörelse. Vilket gör att man med fog kan säga att ockupationen är roten till det onda i konflikten.

Hans G Eriksson sa...

Anonym, i uttrycket "skylla på" ligger en värdering som liksom tar över vad det rent sakligt handlar om. Om det nu är så att Hamas utnyttjar civila för att via fördömanden mot Israel dra propagandafördelar, ska vi då inte se det som det är? Om det förhåller sig på annat sätt, får vi argumentera för det.

Faktaanalysen mår bättre av om du utgår från just fakta framför värderingar. Ditt inlägg är avslöjande genomsyrat av just värderingar. Tack för det!

Du vaknar till i andra stycket och använder något synnerligen avvikande, "rent objektivt". Så ger du ändå Hamas beröm för att de - som vi vet - enorma pengar som satsas på vapen resulterar i verkningslösa "fyrverkeripjäser". Pengar som borde användas till förnödenheter för ett fattigt folk. Är det inte en märklig argumentationsteknik, att framhålla att det de satsar ändå inte ger avsedd verkan?

Jag arbetar inte i Hasbaras tjänst och inte i någon annans tjänst heller.

A-K Roth sa...

Urbaan, nonsens! Varför behandlar du själv inte din näste som du själv vill bli behandlad? Du talar alltså om Israels judiska befolkning, inte om israelerna som grupp. Och denna grupp judar kollektivanklagar du för brist på empati utan att veta ett dugg om olika individers inställning, erfarenheter som dhimmis i arabländer, massakrar, och förödmjukelse.

Var är din empati för människor på bådfa sidor denna konflikt? Du bedriver falsk och ensidig vittnesbörd i din s.k. historiebeskrivning när du utelämnar så mycket av händelserna 48-49 och alla de andra aktörerna under kriget. Fy 17, Urbaan!

Guardian sa...

Det känns tryggt att veta att Tikotzinsky hellre bygger sin världsbild på rena partsinlagor från israeliska militären alternativt anonyma konspirationsteoretiker på andra sidan Atlanten- än välkända människorättsorganisationer. Men man väljer själv vad man vill tro på.

När det anses mer trovärdigt att sitta borta i USA och spekulera rörande fotografier på nätet, än som Human Rights Watch på plats undersöka de faktiska omständigheterna, så har man nog vissa problem med vad som normalt kallas ”Källkritik”.

Märkligt nog så innehåller Konspirationssidan även diverse reportage från stöddemonstrationer för Israel, men det var nog bara en slump…

Sedan måste jag säga att det här fantasifulla uppmålandet av goda missförstådda israeliska soldater vs onda och blodtörstiga palestinier känns väldigt uttjatat och världsfrånvänt.
Det ända stället där den typen av propaganda fortfarande funkar är i Israel.

Den mycket enkla och okomplicerade förklaringen till varför den israeliska militären ständigt lämnar högvis av döda civila efter sig är att man använder grova vapen mot tättbefolkade områden, vi såg det i Libanon2006, Gaza 2008/9, Gaza 2012 & nu Gaza 2014.

Det är på grund av detta Human Rights Watch nu blockeras från att åka in i Gaza för att bland annat undersöka hur det kommer sig att man 3 gånger av 4 dödar fullständigt oskyldiga människor.

Anonym sa...

Till Israels cybersoldater,
Svara nu på frågan: Vilken skada har palestiniernas hemmagjorda raketer gjort Israel? Hur många civila har de dödat. Hur många bostadsområdem har demolerats? Svara nu.
Intifada

Hans G Eriksson sa...

Anonym, de tomtebloss du beskriver kan väl knappast skada granen de borde sitta i.

Att den skada som förhindras av Israels försvarssystem skulle rendera ett berömmande omdöme om Hamas är väl ändå att visa väl mycket partiskhet.

Anonym sa...

Det känns tryggt att Guardian tror på följande händelseförlopp, såsom HRW har beskrivit det:

En missil träffade en ambulans, gick igenom taket, klippte av ett ben ovanför knäet, gick igenom bottenplåten, borrade sig in i asfalten och exploderade under asfalten. I explosionen orsakade den splitterskador på fordonstaket (ovanifrån!) men inga andra skador, och inga spår i asfalten annat än ett runt hål som tryckts innåt/neråt. Mannen med det avklippta benet låg medvetslös i 1 timme 40 minuter utan att förblöda.

Nej, du Guardian. Det är inte fråga om några konspirationsterorier från andra sidan Atlanten. HRWs andra ambulansrapport har jag själv analyserat utförligt på al-hamatzav.org. Det är fråga om att Pallywood har lyckats mobilisera HRW att publicera en fantasirapport som totalt saknar faktastöd. Och därmed avskriver jag HRW och deras samtliga rapporter som har med Israel att göra. Uppenbarligen är jag ensam i välden om den åsikten.

Det har faktiskt visat sig i samtliga Israels konflikter att IDFs statistik över döda kombattanter är ganska exakt. Men man måste ibland vänta några år innan siffrorna bekräftas från andra sidan. Fact of life.

G. Tikotzinsky

A-K Roth sa...

Och därför, enligt de sista raderna från inlägg 5:48, måste man vara tålmodig och invänta säkra analyser av dödstalen. De som så självsäkert säger att de allra flesta eller den stora majoriteten offer är civila kan bidra till en falsk bild. Det är som vid de tidigare hamaskrigen "rush to judgement". Det finns förstås inte bara i Sverige utan även på denna sida Atlanten, Guardian. Men svenska media är nog duktigare i att sprida enögt.

Guardian sa...

Tikotzisky
Du hänvisar själv i ditt första inlägg till israels användande av mindre missiler, det blir rätt dråplig när du genast säger ”Pallywood” när HRW säger samma sak...

Klassiska konspirationsteorier kännetecknas av att man skjuter in sig på några detaljer i sammanhanget, och utifrån dessa detaljer så bygger man en helt ny världsbild.
Om man ska förstå argumentationen rätt, så är tydligen ”beviset” för att israel inte har beskjutit två ambulanser i Qana, att en svårt skadad ändå mirakulöst överlevde…I motsats till många andra civila fordon som israel besköt på ett likadant sätt.
Tack så mycket Tikotzinsky, jag hade nog inte själv klarat att ge ett så bra exempel på konspiratoriskt tänkande.

Från israeliskt håll han man konsekvent uppgivit för låga tal rörande civila offer, detta har man inte alls fått ”rätt i efterhand”.