2014-08-06

Annie Lööfs sommartal - börjar Centerpartiet finna sin väg?

Valrörelsen rullar vidare. I dag är det 39 dagar kvar till valet och Centerpartiets partiledare Annie Lööf har just hållit sitt sommartal i Nyckelviken i Nacka utanför Stockholm.

Det var ett av Annie Lööfs bättre tal. Centerpartiet kraftsamlar nu kring tre enskilda frågeområden: landsbygdsfrågor, miljö samt jobb och företag. Den profillöshet och ideologiska vilsenhet som länge präglat partiet ersätts successivt av en linje som kanske bäst kan beskrivas som "back to the basics" - tillbaka till utgångspunkten och till partiets rötter. Annie Lööfs tal var också i huvudsak befriat från billig populism, ansträngda skämt och våldsamma angrepp på sina politiska motståndare. Jag hoppas att fler partiledare följer hennes väg i dessa avseenden.

Det har länge funnits en spänning inom Centerpartiet mellan de som värnar partiets ideologiska och organisatoriska rötter och de som velat utveckla partiet i en mer urban och "frihetlig" eller marknadsliberal riktning. Spänningen kom till uttryck i EU-valet där Centerpartiets toppkandidat Kent Johansson (som representerar den första grupperingen) fick se sig förbikryssad av Fredrick Federley (som representerar den andra grupperingen). Tillsammans med sitt tal i Almedalen i början av juli är det nu tydligt att Annie Lööf åtminstone i sin retorik satt ned foten i riktning till stöd den gruppering som står för en traditionell centerpolitik. Jag tror det är en klok strategi för att hantera den kris som partiet befunnit sig i.

Centerpartiet är ett folkrörelseparti, vilket ger partiet en trovärdighet i l!andsbygdsfrågorna. I dag använde Annie Lööf uttrycket att Sverige skulle ha "världens modernaste landsbygd". Annie Lööf har tidigare argumenterat för att Alliansen för att vinna valet 2014 måste uppgradera sig till Alliansen 2.0. Hennes maning då klingade ohörd.

Det finns utrymme i svensk politik för en mobilisering på skiljelinjen stad-land, där utmaningen består i att formulera en landsbygdspolitik som är just modern och där modernitet och landsbygd inte ställs i motsättning till varandra. Det skall bli spännande att se om Centerpartiet lyckas formulera en sådan politik och huruvida en sådan politik verkligen har mer gemensamt med de övriga allianspartierna än vad den har med en rödgrön politik.

Jag har tidigare flaggat för att Centerpartiet kan bli valrörelsens vinnare inom Alliansen. Tipset kvarstår. Möjligen kan Folkpartiet konkurrera om platsen, ifall jämställdhetsfrågorna genom Feministiskt initiativs framgångar får en framträdande plats i valrörelsen.

Jag kommenterar Annie Lööfs tal i Svenska Dagbladet, här.

1 kommentar:

Jan Lahti sa...

Det blir onekligen en spännande höst. Personligen kommer jag rösta på Socialdemokraterna.