2014-07-10

Kräv eld upphör i Gaza - nu!

Uppdaterat fredag 11 juli kl 18.10. Ännu syns inget ljus i tunneln när det gäller Israels militära offensiv i Gaza. De palestinska dödstalen fortsätter att stiga - antalet döda beräknas nu uppgå till omkring 100, varav många barn. World Health Organization (WHO) varnar för att den palestinska hälso- och sjukvården är på väg att kollapsa. Fortfarande går det inte att utesluta en israelisk markoperation, vilket med stor säkerhet skulle leda till kraftigt ökade dödstal.

Visst har Israel som alla stater rätt till självförsvar och visst är raketbeskjutningarna från Gaza mot Israel ett brott mot folkrätten. Men som varje annan stat måste Israel utöva sitt självförsvar enligt proportionalitetsprincipen och göra sitt yttersta för att civila inte skall komma till skada. Det blir allt mer uppenbart att Israel inte respekterar denna princip. Dödstalen talar för sig själv - ännu har ingen israel dödats av de palestinska raketbeskjutningarna, medan ett hundratal palestsinier dödats. Israels försvar att man "ringer upp" de som bor i de hus man tänker bomba och ber dem flytta på sig är en absurditet och inte på något sätt ett uttryck för respekt för folkrätten och för civila människors liv.

Liberala Expressen ger på ledarplats uttryck för min uppfattning i frågan. Expressen fördömer entydigt Hamas agerande och frikänner inte på något sätt Hamas från ansvar. Men tidningens slutsats baserar sig på insikten att det alltid är den starkare parten som har det största ansvaret för att få slut på våldshandlingarna: Som högteknologisk militär stormakt kan Israel inte undgå det största ansvaret. Hamas rostiga raketer kan inte jämföras med de sofistikerade israeliska vapnen; något som tydligt avspeglas i dödssiffrorna för respektive sida.

Dödandet måste sluta nu. All kraft bör därför ägnas att få till stånd ett eld upphör i den groteska våldsspiral som pågår. 

*

De konstlade statsgränser som 1:a världskrigets segrarmakter, främst Storbritannien och Frankrike, ritade upp efter det ottomanska imperiets sönderfall håller på att rivas upp. Islamistiska ISIS militära framgångar hotar både Syrien och Irak som självständiga statsbildningar. Nu riktas blickarna mot Jordanien. Många oroar sig för att ISIS skall sprida sina militära aktiviteter även till Jordanien, i syfte att etablera ett kalifat som inbegriper större delen av Mellanöstern.

Utvecklingen är otäck. Det går att tycka vad man vill om de gränser som Storbritannien och Frankrike de facto etablerade i Mellanöstern för snart 100 år sedan. Men dessa gränser har i dag inga alternativ om man vill bygga samhällen baserade på demokrati och mänskliga rättigheter. Det finns under överskådlig tid inga positiva alternativ till nationalstaten, med en statsmakt som besitter monopol över den legitima våldsanvändningen. Nationalstaten utmanas genom den kommunikationsteknologiska revolutionen av transnationella nätverk av olika slag, men den konflikten bör hanteras med fredliga och demokratiska medel, annars hotar kaos och krig eller militärvälde som i Egypten. Varje förändring av gränser måste sker efter förhandlingar.

I skuggan av den dramatiska händelseutvecklingen i Syrien och Irak genomför Israel en militär operation mot Gaza, med mängder av civila dödsoffer. De kapsejsade fredförhandlingarna mellan israeler och palestinier tidigare i år följdes av en framgångsrik försoningsprocess mellan Fatah och Hamas. En palestinsk samlingsregering upprättades, med syfte att förbereda fria och demokratiska val i hela Palestina. Israel rasade mot försoningen mellan Fatah och Hamas och krävde att omvärlden skulle isolera den palestinska samlingsregeringen. Kidnappningen och morden på tre israeliska ungdomar väckte starka känslor i Israel, som genomförde omfattande militära raider på Västbanken och flyganfall mot Gaza. Hundratals palestinier fängslades. Mordet på de tre israeliska ungdomarna följdes av mordet på en palestinsk pojke och som ett svar på de israeliska militärraiderna mot Gaza återupptogs raketavskjutningarna från Gaza mot israeliska mål. Israel svarade med att eskalera flygangreppen och förbereder i skrivande stund en markoperation i Gaza. Ett åttiotal palestinier har hittills dödats av de israeliska angreppen, varav ett 20-tal uppges vara barn.

Omvärlden måste omedelbart göra kraftfulla ansträngningar för att få till stånd ett eld upphör mellan israeler och palestinier. Raketbeskjutningarna mot Israel är ett brott mot folkrätten och skall upphöra, men Israels reaktioner är grovt oproportionerliga och slår urskillningslöst mot civila och barn. Parterna måste också pressas till att så snart som möjligt återuppta förhandlingarna. Erfarenheten visar att våldshandlingarna eskalerar när det inte pågår några förhandlingar. Dessutom är förhandlingar ett nödvändigt villkor för att skapa en varaktig och fredlig lösning på konflikten.

Det är lätt att känna uppgivenhet inför det politiska läget i den israelisk-palestinska konflikten. Den israeliska dagstidningen Haaretz skriver på ledarplats om nödvändigheten av en politisk kulturrevolution i Israel. Göran Rosenberg har "tappat hoppet om Israel". Men det är en mänsklig skyldighet att hålla hoppet uppe och ljusen levande. Jag hoppas därför att så många goda krafter som möjligt deltar i de manifestationer mot kriget i Gaza som genomförs på flera håll i landet på lördag.

17 kommentarer:

peoreh sa...

Du nämner inte de 100-tals raketer palestinierna kontinuerligt skickar mot civila mål i Israel.

Anonym sa...

Civila dör i Gaza för att Hamas hänsynslöst skjuter raketer från bebodda områden, tvingar upp oskyldiga på hustak som mänskliga sköldar och beordrar de boende att ignorera israeliska uppmaningar om att lämna de hus som skall bombas.
Det finns ingen artskillnad mellan ISIS och Hamas, bara en allt mindre gradskillnad.

Anonym sa...

Om Hamas lägger ner sina vapen, blir det inget krig. Om Israel lägger ner sina vapen finns inget Israel.

Bertil Olofsson

Ulf Bjereld sa...

peoreh: Läs gärna innantill först så blir diskussionen bättre. Jag nämner explicit raketbeskjutningarna.

Anonym 9.52: Civila dör i Gaza för att Israel dödar dem. Du kan inte komma runt det. Israel har en mängd andra handlingsalternativ, men väljer att trappa upp våldet. Trist.

Bertil Olofsson: Om Israel häver den olagliga ockupationen av palestinskt land och accepterar att även palestinierna har rätt till en egen stat läggs grunden till en stabil och rättvis fred.

Orion77 sa...

Varför håller detta på, år efter år, undrar kanske någon? Svar: Israel är inte intresserat av "fred", däremot önskar man tillskansa sig så mycket som möjligt av palestinskt territorium. I slutändan alltihop, det är målet som kallas för "Eretz Israel", dvs det antika Storisrael. Det är därför man låter bygga alltfler "bosättningar", för de tusentals immigranter man importerar från många länder, t ex Ryssland, och t o m USA. Man knaprar sig fram bit för bit.

Den israeliska Apartheid-staten har nu nått så nära sin fullbordan att t ex en tidigare så entusiastisk Israelkramare som Göran Rosenberg nyligen tagit sin hand från det ovärdiga spektaklet i Tel Aviv. En kännare av dessa problem som dr John Dugard anser t ex att Israel i vissa avseenden är värre än det förutvarande Sydafrika.

Naturligtvis bör världssamfundet reagera starkt mot Israels gymma och orättfärdiga politik. Men så länge Israels ledning åtnjuter USA:s oreserverade stöd, ekonomiskt, politiskt och som vapenleverantör, kommer spektaklet i Tel Aviv att fortsätta. Tyvärr.

Anonym sa...

"Kräv eld upphör i Gaza - nu!"
Absolut! Sluta med raketskjutningar och allt blir
lugnt pa vastfronten:-)
Rostiga raketer? Undrar vad iranierna tycker om det...

Anonym sa...

Ulf. Var snäll och räkna upp de alternativa handlingsalternativ som Israel har mot den beskjutning och lagring av raketer som islamisterna i Gaza ägnar sig åt.

Anonym sa...

Orion77

Vi anser alla att palestinierna har ratt att existera och leva i fred men sa har israelerna ocksa.
Problemet med somliga ar att de bara ser en sida och soker bara efter fel mot den andra.
Det gar back for Hamas eftersom allt fler roster hors mot dem fran deras "broder" som yrkar pa Israel att gora sig av med dem en gang for alla.

Unknown sa...

"Men tidningens slutsats baserar sig på insikten att det alltid är den starkare parten som har det största ansvaret för att få slut på våldshandlingarna..." Ljuv musik i varje terroristöra! Dock inte i allas.

A-K Roth sa...

Ulf, vill du ge mig tillåtelse att kommentera Hans G Eriksson, tack!

Kan man inte se Israels svarsaktioner riktade mot Hamas raketramper och ledande terrormånglare som att den tills vidare starkaste makten gör just det, försöker få slut på våldshandlingarna, Hamas våldshandlingar?

Unknown sa...

A-K Roth, det är först när jag läser ditt inlägg jag inser att jag kan ha blivit missförstådd.

Det jag avsåg var att ifrågasätta påståendet om särskilt den starkare partens ansvar. I de fall där terrorister underblåser stridigheterna blir det ju i många fall missriktat och innebär en ursäkt gentemot terrorismen. Därav uttrycket ljuv musik i varje terroristöra.

Bra att du kommenterade!

Anonym sa...

Jag ifragasatter ocksa detta upprepande att Israel har ansvaret, vilket naturligtvis eggar Hamas. For inte kan Hamas ha ansvar for sina attacker eller hur? Men nu har flera inom PA,
bl a Ibrahim Khraishi, sagt offentligt att Hamas begar krigsbrott med sina raketer, Fajr5etc, rackvidd 150 km, utan nagon som helst urskiljning.

Jehoshua Kaufman sa...

Som du nämnde så finns det två perspektiv vad gäller styrkeförhållande. Om man ser det som att det är Israel mot "Palestina" så är naturligtvis Israel den starke, men om man ser det som att det är Israel mot Arabvärlden, så är det naturligtvis Arabvärlden som är den starka, i alla fall vad gäller ekonomi, storlek och population.
Du och många kommentatorer skriver att det är ockupationen som är problemet, men den arabiska aggressionen mot Israel (den judiska staten) började långt innan 1948 och fortsatte, oavbrutet, fram till 1967 (6-dagarskriget) och naturligtvis därefter. Både i direkta krigshandlingar dvs stater mot stater och terrorattacker från såväl Egypten som från de övriga arabstaterna. PLO var då den aktiva organisationen. En tvåstatslösning i detta läge skulle bara ge Hamas och andra
terrororganisationer större möjligheter att verka.
Man kan också undra varför flyktingproblemet som uppstod 1948 och 1967 inte lösts i de arabstater som palestinierna lever i. I Libanon och andra arabstater får de inget medborgarskap och i flera länder är de hänvisade till flyktingläger och får inte utöva sina yrken. Europa löste flyktingproblemet efter andra världskriget på mindre än 20 år. Arabvärlden har vägrat lösa det på 60 år!! 700000 judar flydde från arabvärlden efter 1948 och alla dessa är välintegrerade i Israel som haft mycket mindre resurser. Kan det vara så att man, i arabländerna, gärna bibehåller det palestinska flyktingproblemet, som ett vapen mot Israel och mot de som vill se förändringar i respektive arabland.
Om Israel funnits innan 1939 hade inte 6 miljoner människor dött och om Israel upphör att existera så kommer den judiska befolkningen att mördas.
Kan vara bra att minnas.
Jehoshua Kaufman

Anonym sa...

Kommentarerna av Ulf Bjereld och andra låter väldigt spelteoretiska. Kan man inte få ett exempel på vad som är ett proportionellt svar av Israel i den situation som föreligger?

Vad göra när rostiga raketer börjar flyga rent praktiskt? Fluff om proportinalitet och ansvar i egenskap av den starkare parten ger oerhört liten vägledning om vad som rent praktiskt ska göras?

Anonym sa...

Raketbeskjutningarna mot Israel är ett brott mot folkrätten och slår urskillningslöst mot civila och barn.

Anonym sa...

Stopp på raketbeskjutningarna mot Israel innebär stopp för israeliska motattacker. It's that simple.

Unknown sa...

Det skulle inte vara bra för livsluften hos många Israelkritiker.