2014-05-09

Lars Adaktusson, Margit Silberstein och debatten om "kristna värderingar"

Sveriges Televisions politiska kommentator Margit Silberstein skapade debatt när hon efter en tv-utfrågning av kristdemokraten Lars Adaktusson påstod att kristna värderingar inte bara var "att älska sin nästa", utan också handlar om till exempel "synen på abort och kvinnans ställning i familjen". Kommentaren var avsedd att ställas i kontrast till Adaktussons uttalanden, vilka Silberstein tycks ha menat gav en alltför harmlös bild av vad som kännetecknade "kristna värderingar". 

Finns det "kristna värderingar" och vilka är i så fall dessa? För några år sedan skrev jag tillsammans med kollegan Douglas Brommesson boken Politik och kristen tro (Santérus, 2007) där vi diskuterade hur vi trots vår gemensamma övertygelse i det kristna kärleksbudskapet hamnade i skilda uppfattningar i centrala politiska frågor. Jag och Douglas var oeniga om mycket i politiken. Men ingen av oss ansåg att den enes värderingar var mer "kristna" än den andres.

För att ta de exempel som Margit Silberstein anförde så har jag för egen del svårt att se hur åsikten "nej till abort" skulle vara uttryck för en mer kristen värdering än till exempel en åsikt som uttrycker stöd för Sveriges nuvarande abortlagstiftning. Jag har också svårt att se hur en åsikt om "kvinnans ställning i familjen" (där jag uppfattar Silberstein som att det är en mer underordnad, mindre jämlik ställning som åsyftas) skulle vara uttryck för en mer kristen värdering än de mer frihetliga och jämlika värderingar om familjen som till exempel jag själv utifrån min kristna övertygelse omfattar.

Det fanns en tid då uttrycket "kristna värderingar" tolkades och uppfattades i en moralkonservativ riktning mot till exempel en mer restriktiv abortpolitik, skilda roller för mannen och kvinnan i familjen och en ovilja att acceptera homosexualitet som likvärdig med heterosexualitet. Men i dag har den tolkningen av "kristna värderingar" inte särskilt mycket fog för sig. Världen - och kyrkan - har förändrats och uttrycket "kristna värderingar" inrymmer i dag en helt annan mångfald än tidigare.

Pressa gärna Lars Adaktusson och arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson och andra politiker - kristna eller icke-kristna - på deras uppfattningar i politiska sakfrågor som till exempel rätten till fri abort eller rätten att ingå samkönade äktenskap. Men det är deras ståndpunkter och deras ställningstaganden som är politiskt relevanta - inte huruvida de intar dessa ståndpunkter utifrån religiösa eller på sekulära överväganden. Om däremot en politiker - vilken som helst - talar svepande om "kristna värderingar" så skall denne förstås pressas på vad som egentligen avses. Djävulen gömmer sig som bekant ofta i detaljerna.

8 kommentarer:

reifnirr sa...

Så på pricken Ulf - som så ofta

Anonym sa...

Lite lagom religiösa regler typ den om att du inte ska dräpa din fader och din moder kan väl inte skada?

Anonym sa...

Ulf skriver att djävulen gömmer sig i detaljerna. Petrus skriver så här i 1:a Petrusbrevet 5: 8-11
"Var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Håll stånd mot honom, orubbliga i tron. Kom ihåg att ni får utstå detsamma som alla era bröder här i världen. Men om ni nu får lida en kort tid skall Gud, som skänker all nåd och har kallat er till sin eviga härlighet genom Kristus, upprätta er, stödja er och ge er fasthet. Hans är makten i evighet, amen."
Jack London

Unknown sa...

Det är inte kristna värderingar som räknas. Det som gäller - innan det pulvriseras i det vidare sammanhanget - är kristna och andra värderingar så som de anammas av politikern.

"Misstaget" som Margit Silberstein gjorde var att hon pådyvlade Lars Adaktusson konservativa kristna värderingar som var mer typiska hos KDS och som inte uttryckts av Adaktusson.

Unknown sa...

Kristna värderingar styrs inte utifrån vad som för dagen anses vara politiskt korrekt, eller vad det är för några slags nydanade tankar som genomsyrar vårt samhälle. Kristna värderingar avgörs enbart utifrån vad Gud har sagt i sitt ord, Bibeln, allt utöver det är mänskliga tankar och påfund och som allt som ofta inte har mycket överens med vad du Ulf anser.

Ulf Bjereld sa...

Tony: Jag tycker du borde fundera lite över ditt högmod när det gäller din tilltro till att just du är den som rätt kan uttolka och förstå Guds ord.

Unknown sa...

Tony Malmqvist, vilka kristna värderingar utöver de som respektive EU-kandidater ansluter sig till i uppdraget har relevans inför EU-valet?

Karl Jonsson sa...

I SVT:s EU-valkompass återfinns påståendet: "Europa borde styras mer av kristna värderingar" (ung.), som väljaren sedan ska hålla med mer eller mindre om.

Typiskt svepande och total odefinierat. Råder ingen tvekan om vad frågans funktion i kompassen är, håll med och du blir kristdemokrat, och tvärtom.

Synd för oss andra att SVT (och Silberstein) nu givit KD privilegiet att definiera (och säga sig vara de som representerar) "kristna värderingar".

För min egen del: gärna mer av kristna värderingar i Sverige och Europa och gärna mindre av konservativa, borgerliga partier! Jag syftar främst på solidaritet, antirasism mm som jag tycker är kristna värderingar vi lider underskott på idag.